Stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural

In M. Of. nr. 52 din 23 ianuarie 2013 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural.

Din cuprins:
Luand in considerare ca monopolurile, in general, pot sa conduca la:
– maximizarea profiturilor in lipsa elasticitatii cererii, situatie existenta in mod natural in cazul sectorului energiei electrice si in cel al gazelor naturale;
– exercitarea puterii in piata prin cresterea preturilor mult peste costul marginal, fara ca aceasta sa conduca la pierderea clientilor, chiar si in cazul existentei reglementarilor emise de autoritatile de reglementare in domeniu, precum si necesitatea asigurarii fondurilor necesare cofinantarii la proiectele de investitii finantate din fonduri europene, in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

ART. 1
(1) Incepand cu data de 1 februarie 2013 se instituie impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural.
(2) Impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural reprezinta venit la bugetul de stat.
ART. 2
(1) Impozitul pe monopolul natural este aplicabil operatorilor de transport de energie electrica si gaze naturale licentiati de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.
(2) Impozitul pe monopolul natural se aplica si operatorilor economici distribuitori de energie electrica si gaze naturale, licentiati de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, titulari ai unor contracte de concesiune incheiate cu Ministerul Economiei si Comertului sau cu autoritati locale, care aplica prevederile art. 48 alin. (1) si (2) si ale art. 136 alin. (1), (2) si (3) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012.
(3) Sumele aferente impozitului pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural, calculat in conditiile prezentei ordonante, reprezinta pentru operatorii economici prevazuti la alin. (1) si (2) cheltuieli deductibile la stabilirea profitului impozabil, in conditiile prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 3
Impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural se aplica pe fiecare MWh pentru care se factureaza serviciile de transport si distributie energie electrica si gaze naturale. Valorile impozitului pe monopolul natural aplicabil de operatorii prevazuti la art. 2 alin. (1) si (2) sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.
ART. 4
(1) Operatorii economici prevazuti la art. 2 alin. (1) si (2) au obligatia de a depune o declaratie fiscala la organul fiscal competent pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost facturate serviciile de transport si distributie energie electrica si gaze naturale.
(2) Operatorii economici prevazuti la art. 2 alin. (1) si (2) calculeaza si platesc lunar impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se calculeaza impozitul.
(3) Impozitul prevazut la art. 1 se administreaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 5
Modelul si continutul declaratiei privind impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
ART. 6
Prezenta ordonanta se aplica pana la data de 31 decembrie 2014.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

ANEXA 1

Nivelul impozitului pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural
______________________________________________________________
| Explicatii | Valoare |
| | impozit |
| | (lei/MWh) |
|__________________________________________________|___________|
| Gaze naturale | Cantitate transportata catre | 0,1 |
| | sistemele de distributie | |
| |______________________________|___________|
| | Cantitate distribuita | 0,75 |
| |______________________________|___________|
| | Cantitate transportata numai | 0,85 |
| | prin sistemul de transport | |
|___________________|______________________________|___________|
| Energie electrica | Cantitate extrasa din | 0,1 |
| | sistemul de transport | |
| |______________________________|___________|
| | Cantitate distribuita livrata| 0,75 |
| | clientilor finali | |
| |______________________________|___________|
| | Cantitate extrasa din | 0,85 |
| | sistemul de transport si | |
| | livrata direct clientului | |
| | final sau la export | |
|___________________|______________________________|___________|

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close