Instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale

In M. Of. nr. 53 din 23 ianuarie 2013 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale.

Din cuprins:
ART. 1
(1) In sensul prezentei ordonante, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) investitii in segmentul upstream reprezinta investitii de dezvoltare si extindere a zacamintelor existente, explorarea si dezvoltarea de noi zone de productie;
b) perioada de referinta reprezinta luna pentru care se calculeaza impozitul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale;
c) dereglementarea preturilor din sectorul gazelor naturale reprezinta procesul de eliminare treptata a preturilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale la clientii finali, potrivit calendarelor stabilite in conformitate cu reglementarile in vigoare.
(2) Grupul de interes economic are intelesul prevazut de art. 118 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 2
(1) Operatorii economici, inclusiv filialele acestora si/sau operatorii economici apartinand aceluiasi grup de interes economic, care desfasoara efectiv atat activitati de extractie, cat si activitati de vanzare a gazelor naturale extrase din Romania pe teritoriul national, in marea teritoriala, in zona contigua si/sau zona economica exclusiva a Romaniei din Marea Neagra, sunt obligati la calcularea, declararea si plata impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, impozit stabilit in conditiile prezentei ordonante.
(2) Impozitul prevazut la alin. (1) este de 60% din veniturile suplimentare, asa cum acestea sunt determinate potrivit anexei care face parte integranta din prezenta ordonanta, din care se deduc redeventele aferente acestor venituri, precum si investitiile in segmentul upstream.
(3) Limita maxima a deducerii investitiilor in segmentul upstream nu poate depasi 30% din totalul veniturilor suplimentare.
(4) Valoarea investitiilor din segmentul upstream luate in calcul pentru stabilirea deducerii reprezinta valoarea investitiilor din fiecare perioada de referinta, la care se adauga valoarea investitiilor reportate din perioadele de referinta anterioare, inregistrate in evidenta contabila potrivit reglementarilor legale in vigoare.
ART. 3
Toate investitiile in segmentul upstream se amortizeaza potrivit regulilor fiscale prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 4
Impozitul asupra veniturilor suplimentare, calculat in conditiile prezentei ordonante, reprezinta, pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale, cheltuiala deductibila la stabilirea profitului impozabil, in conditiile prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 5
(1) Operatorii economici prevazuti la art. 2 alin. (1) calculeaza, declara si platesc lunar impozitul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care datoreaza impozitul.
(2) – Modelul si continutul declaratiei privind impozitul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

ART. 6
Impozitul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, stabilit potrivit prezentei ordonante, reprezinta venit la bugetul de stat si se administreaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 7
Impozitul asupra veniturilor suplimentare stabilit prin prezenta ordonanta se aplica pentru veniturile suplimentare obtinute pana la data de 31 decembrie 2014, inclusiv.
ART. 8
Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de 1 februarie 2013.

ANEXA 1

Formula de calcul pentru veniturile suplimentare

Impozitul asupra veniturilor suplimentare datorat = 0,60 * (VS – redeventa * VS – VI)

VS = [(PCC – PRCC) * VGCC + (PCNC – PRCNC) * VGCNC],

unde
VS – venitul suplimentar;
VI – valoarea investitiilor in segmentul upstream in perioada pentru care impozitul asupra veniturilor suplimentare este datorat;
PCC – pretul gazelor naturale din productia interna proprie destinate revanzarii consumatorilor casnici potrivit prevederilor hotararii Guvernului privind pretul de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru piata reglementata de gaze naturale;
PRCC – pretul de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru consumatorii casnici in anul 2012, respectiv 495 lei/1.000 m^3, ajustat cu ratele IPC in anii urmatori anului 2013 pana la data aplicarii;
VGCC – volumele de gaze din productia interna vandute pentru consumatorii casnici;
PCNC – pretul gazelor naturale din productia interna proprie destinate revanzarii consumatorilor noncasnici potrivit prevederilor hotararii Guvernului privind pretul de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru piata reglementata de gaze naturale;
PRCNC – pretul de achizitie a gazelor naturale din productia interna proprie pentru consumatorii noncasnici in anul 2012, respectiv 495 lei/1.000 m^3, ajustat cu ratele IPC in anii urmatori anului 2013 pana la data aplicarii;
VGCNC – volumele de gaz din productia interna vandute consumatorilor noncasnici;
IPC – indicele preturilor de consum publicat de Institutul National de Statistica din Romania.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close