Modificarea si completarea Normelor privind Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale

In M. Of. nr. 47 din 22 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Normelor privind Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 17/2009.

Din cuprins:
ART. I
Normele privind Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 17/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 610 din 7 septembrie 2009, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, litera c) se abroga.
2. La articolul 2, litera o) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“o) sa deconteze asiguratorilor autorizati cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare a prejudiciilor rezultate in urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu;”.
3. La articolul 2, dupa litera o) se introduce o noua litera, litera p), cu urmatorul cuprins:
“p) sa efectueze plata despagubirilor in baza centralizatorului transmis de asiguratorul care a efectuat constatarea si evaluarea prejudiciilor.”
4. La articolul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Un actionar/grup care detine participatii la societati de asigurare care urmeaza sa devina actionari ai PAID poate detine cel mult 15% din capitalul social al societatii.”
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.
ART. III
Asiguratorii, precum si directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close