Organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

In M. Of. nr. 49 din 22 ianuarie 2013 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National.

Din cuprins:
ART. I
Hotararea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„HOTARARE
privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii”
2. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ART. 1
(1) Ministerul Culturii, infiintat prin reorganizarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care elaboreaza si asigura aplicarea strategiei si politicilor in domeniul culturii.”
3. La articolul 2, litera e) se abroga.
4. La articolul 3, litera j) se abroga.
5. La articolul 4, litera y) se abroga.
6. La articolul 5 alineatul (1), punctul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„29. propune Guvernului recunoasterea statutului de utilitate publica pentru organizatiile neguvernamentale cu activitate in domeniul culturii, cu respectarea normelor legale;”.
7. La articolul 6 alineatul (1), dupa punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 19^1, cu urmatorul cuprins:
„19^1. organizeaza, direct sau prin institutiile publice din subordine, targuri si expozitii de carte;”.
8. La articolul 6 alineatul (1), punctele 24 – 27 se abroga.
9. La articolul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Secretarii de stat si subsecretarul de stat exercita atributiile delegate prin ordin al ministrului culturii, precum si cele stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului.”
10. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
11. La anexa nr. 2, la punctul I, numarul curent 4 se abroga.
12. La anexa nr. 2, la punctul I, nota din final se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„NOTA:
Unitatile prevazute la nr. crt. 1 – 3 pot utiliza un numar maxim de 432 de posturi.”

13. La anexa nr. 2, la punctul IV, numarul curent 3 se abroga.
14. In tot cuprinsul hotararii, sintagma “directii judetene pentru cultura si patrimoniul national, respectiv a municipiului Bucuresti” se inlocuieste cu sintagma “directii judetene pentru cultura, respectiv a municipiului Bucuresti”.
ART. II
(1) Regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Culturii se aproba prin ordin al ministrului culturii, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(2) Incadrarea in noua structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba prin ordin al ministrului culturii, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, potrivit procedurilor legale specifice fiecarei categorii de personal.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close