Proiect legislativ pentru extinderea sferei esalonarilor la plata pentru creantele datorate Fiscului, stabilite de alte autoritati

Luni, 28 ianuarie, pe websiteul Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro, categoria Transparenta decizionala, a fost publicat si poate fi consultat Proiectul de Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata.

Potrivit Notei de fundamentare, care, de asemenea, a fost publicata si poate fi consultata, proiectul de act normativ propune:
– extinderea sferei de acordare a esalonarii la plata si la alte categorii de obligatii fiscale care, in prezent, sunt excluse. Astfel, se propune ca in sfera esalonarii la plata sa se includa si:
– sumele stabilite de alte autoritați, a caror administrare a fost transferata Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) dupa emiterea unei decizii de eșalonare la plata. Aceasta in considerarea faptului ca sumele respective nu reprezinta o transmitere de creante, spre recuperare ANAF, ci o „predare” de titluri ca urmare a transferului de competenta;
– sumele ce au facut obiectul unui act administrativ a carui executare a fost suspendata anterior emiterii deciziei de eșalonare la plata și pentru care, in timpul eșalonarii, a incetat suspendarea, cu constituirea garantiilor corespunzatoare. Aceste sume pot fi solicitate la esalonare dupa ce suspendarea actului administrativ inceteaza si dupa ce organul fiscal comunica contribuabilului instiintarea de plata in care sunt inscrise obligatiile fiscale pentru care a incetat suspendarea. Odata cu aceasta instiintare, in scopul esalonarii la plata, organul fiscal comunica contribuabilului si decizia referitoare la obligatiile fiscale accesorii, aferente obligatiilor fiscale inscrise in instiintare.

Totodata, a fost reglementata si procedura de solicitare a esalonarii acestor sume, procedura care presupune depunerea de catre contribuabil, inlauntrul termenului de 30 de zile de la comunicarea instiintarii, a cererii de esalonare. Caz contrar, sumele respective reprezinta conditie de mentinere a valabilitatii esalonarii in derulare.

De asemenea, se reglementeaza si faptul ca, in cazul respingerii cererii, contribuabilul trebuie sa achite obligatiile fiscale conditie (obligatiile de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii esalonarii la plata), in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de respingere.
– sumele stabilite prin decizie de impunere, anterior emiterii unei decizii de eșalonare la plata, desființate in procedura de solutionare a contestațiilor și menținute prin noul act administrativ emis, in conformitate cu Codul Procedura Fiscala.
– reglementarea institutiei retragerii cererii de acordare a esalonarii la plata, in sensul ca un contribuabil poate sa renunte oricand, pana la emiterea deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, la dreptul sau de a beneficia de aceasta facilitate, fara a i se ingradi dreptul de a depune, ulterior, o noua cerere de acordare;
– extinderea exceptiei de la obligatia de constituire a garantiilor si la alte entitati care administreaza bunuri din domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor adminstrativ-teritoriale, inclusiv unitatilor subordonate sau aflate sub autoritatea acestora;
– modificarea procentului suplimentar al valorii garantiei in situatia in care bunurile sunt ipotecate si in favoarea altor creditori (maximum 16% fata de 32% cat este in prezent);
– reglementarea regulii referitoare la procentul suplimentar al garantiei care se poate lua in calcul in cazul in care, pe parcursul derularii esalonarii la plata, se solicita inlocuirea sau redimensionarea garantiei, in sensul ca acesta este cel in vigoare la data inlocuirii/redimensionarii, tinandu-se cont, totodata, de perioada de timp ramasa din esalonarea la plata acordata;
– extinderea posibilitatii contribuabililor de a-si mentine valabilitatea esalonarii la plata si in cazul in care obligatiile fiscale cu termene de plata incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare, sunt declarate pana la data de 25 a lunii urmatoare scadentei prevazute de lege, nu doar daca le achita;
– reglementarea institutiei renuntarii la esalonarea la plata si regimul juridic al acesteia, in sensul ca pe perioada de valabilitate a unei esalonari, contribuabilul poate renunta in orice moment la aceasta facilitate fara ca organul fiscal sa emita o decizie de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii, daca notifica organul fiscal printr-o cerere de renuntare la esalonarea la plata si daca achita obligatiile fiscale ramase din esalonarea la plata, pana la data la care intervine, potrivit legii, un caz de pierdere a valabilitatii esalonarii. In cazul in care contribuabilul nu respecta aceste conditii, organul fiscal emite decizia de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, cu toate efectele ce decurg din aceasta pierdere;
– reglementarea dreptului contribuabilului de a beneficia de mentinerea unei esalonari la plata a carei valabilitate a fost pierduta, o singura data pe perioada de valabilitate a esalonarii. Repunerea in termen a esalonarilor acordate echivaleaza cu mentinerea esalonarii, astfel ca avantajele masurii sunt de fapt avantajele esalonarii insasi: o alternativa de recuperare a acestora cu scopul ameliorarii incasarii veniturilor bugetare, al asigurarii ritmicitatii acestora, al diminuarii costului recuperarii arieratelor. Pentru ca repunerea sa aiba aceasta finalitate, este necesar ca repunerea sa fie solicitata pana la data la care organul fiscal executa garantia;
– revizuirea termenului de 12 luni in care contribuabilii care sunt beneficiari ai unei esalonari la plata si, in acelasi timp, ai unor acte, autorizatii, acord sau alte acte administrative, puteau solicita o noua esalonare in cazul in care cererea de acordare a esalonarii la plata a fost respinsa sau retrasa, in sensul ca pot depune o noua cerere de esalonare daca achita obligatiile fiscale de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului etc., in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de respingere sau a deciziei prin care se ia act de retragerea cererii;
– reglementarea unei proceduri simplificate de acordare a esalonarii la plata in cazul contribuabililor cu risc fiscal mic potrivit. Accesarea procedurii simplificate presupune acordarea unei esalonari la plata pe o perioada de maximum 6 luni, in baza cererii contribuabilului si cu conditia de a constitui garantii de minimum 20% din sumele solicitate a fi esalonate la plata. Celelalte conditii de accesare sunt de asemene valabile, cu exceptia celor referitoare la dificultatea generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si la capacitatea financiara de plata, conditii acoperite prin grupul vizat de procedura simplificata.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele supuse dezbaterii publice pot fi trimise la adresa: publicinfo@mfinante.ro.

Sursa: DGFP Valcea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close