Regimul fiscal al vanzarilor la distanta: plafonul, dreptul de optiune si cazuistica

feature photo

.

.

.

.
.

.

.
Dragos Patroi

Managing partner DRP TAX WIZARDS

Ce este, pe fond, o vanzare la distanta? Aceasta  reprezinta, practic, o livrare de bunuri intracomunitara ce presupune transportul bunurilor dintr un stat membru in alt stat membru de catre sau in numele furnizorului, catre un cumparator persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, care beneficiaza de derogarea de la art. 126 alin. (4) si care indeplineste anumite conditii.

Criteriul esential la analiza vanzarilor la distanta consta in cuantificarea livrarilor de bunuri catre clientii din alte state membre ce nu comunica un cod valid de TVA. Practic, beneficiarii livrarilor la distanta sunt persoane fizice si juridice neinregistrate in scopuri de TVA, iar furnizorul factureaza cu TVA in cota din statul unde acesta este inregistrat.

I. Cum se determina locul vanzarilor la distanta?

In acest sens, o vanzare la distanta are loc in statul membru in care transportul se incheie daca:
– valoarea totala a vanzarilor la distanta al caror transport sau expediere in Romania se realizeaza de catre un furnizor, in anul calendaristic in care are loc o anumita vanzare la distanta, inclusiv valoarea respectivei vanzari la distanta, sau in anul calendaristic precedent, depaseste plafonul pentru vanzari la distanta de 35.000 euro, al carui echivalent in lei se stabileste prin norme la valoarea de 118.000 lei;
sau
– furnizorul a optat in statul membru din care se transporta bunurile pentru considerarea vanzarilor sale la distanta, care presupun transportul bunurilor din acel stat membru in Romania, ca avand loc in Romania.
Practic, la depasirea plafonului de vanzari la distanta, furnizorul se va inregistra in scopuri de TVA in statul unde a depasit plafonul vanzarilor la distanta.

II. Care este plafonul aplicabil si cum se determina acesta?

Plafonul fixat de statul membru de destinatie este de 100.000 euro sau 35.000 euro (in Romania acest plafon este de 35.000 euro, echivalentul a 118.000 lei), valoare sub care sau pana la care locul livrarilor ramane in statul membru de origine (in care incepe transportul) si peste care locul acestora este in statul membru de destinatie (in care se incheie transportul). Acest plafon se calculeaza pe an calendaristic; echivalentul in lei al plafonului de 35.000 de euro se stabileste pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la cifra miilor (rotunjirea se face prin majorare cand cifra sutelor este egala sau mai mare decat 5 si prin reducere cand cifra sutelor este mai mica de 5).

In cazul depasirii plafonului, furnizorul este obligat sa plateasca TVA in statul membru de destinatie, pentru toate vanzarile sale la distanta, efectuate in acest stat membru, in fractiunea din anul calendaristic ulterioara momentului in care s a depasit plafonul, precum si in urmatorul an calendaristic. Daca plafonul se depaseste si in anul urmator, se aplica aceleasi reglementari privind obligatia platii TVA in statul membru de destinatie, pentru livrarile ulterioare efectuate.

La calculul plafonului se va tine cont de:
– valoarea tuturor vanzarilor la distanta efectuate de un furnizor dintr-un anumit stat membru in Romania, inclusiv valoarea vanzarilor de bunuri care au fost livrate dintr-un teritoriu tert si care sunt considerate ca au fost livrate in Romania din statul membru de import, in conformitate cu prevederile art. 132 alin. (8) din Codul fiscal;
– valoarea vanzarii la distanta ce conduce la depasirea plafonului.

La calculul plafonului nu se va tine cont de:
– valoarea livrarilor de bunuri accizabile efectuate (nu exista plafon pentru produsele accizabile, deoarece acestea sunt intot-deauna supuse TVA in statul membru de destinatie, cand beneficiarul este autorizat in sistemul de antrepozitare fiscala);
– valoarea livrarilor de mijloace de transport noi efectuate (achizitiile intracomunitare sunt, fara exceptie, supuse TVA in statul membru de destinatie);
– valoarea livrarilor cu instalare executata de furnizor sau in numele acestuia (fara exceptie sunt supuse TVA in statul membru in care are loc instalarea);
– valoarea oricarei livrari efectuate de furnizor in statul membru de plecare in cadrul tranzactiei supuse regimului special al marjei profitului pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati;
– valoarea livrarilor de gaz, de energie electrica, de energie termica sau agent frigorific.

III. Dreptul de optiune privind impozitarea pe linie de TVA in cazul vanzarilor la distanta

Furnizorul unei livrari la distanta in Romania poate opta in statul membru in care este stabilit sa schimbe locul livrarii in Romania pentru toate vanzarile sale la distanta din acel stat membru in Romania. Persoana obligata la plata taxei este furnizorul din alt stat membru, care va trebui sa se inregistreze in Romania in scopuri de TVA, inainte de prima livrare efectuata ulterior exprimarii optiunii. Din momentul exprimarii optiunii, acest regim fiscal se aplica atat pentru restul anului calendaristic in care s a exprimat optiunea, cat si pentru urmatorii doi ani calendaristici. Daca ulterior plafonul este depasit in cel de al doilea an calendaristic, se vor aplica si reglementarile referitoare la obligatia platii TVA in statul membru de destinatie pentru livrarile in cauza, in raport de nivelul plafonului respectiv.

IV. Cazuri practice

Pentru o mai buna intelegere a tratamentului fiscal referitor la TVA aplicabil unei vanzari la distanta, precum si obligatiile declarative aferente, vom presupune ca o persoana impozabila (A) situata intr un stat membru vinde un bun unui client din Romania. Bunul este transportat in Romania de catre furnizorul respectiv. Se identifica trei situatii distincte:

a) clientul din Romania este o persoana fizica. In prima ipoteza, vom considera ca plafonul pentru vanzari la distanta fixat de 35.000 euro in Romania nu este depasit, iar furnizorul din statul membru nu si a exercitat in statul sau optiunea de a plati TVA in Romania. Valoarea in lei a sumei este de 118.000 lei.

Din punctul de vedere al furnizorului bunului, operatiunea este o livrare de bunuri intracomunitara, locul livrarii fiind in statul membru de unde incepe transportul, in conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1) lit. a) Cod fiscal. Furnizorul va factura cu TVA din statul membru de care apartine, deoarece livrarea nu este scutita de TVA (nefiind comunicat un cod de inregistrare in scopuri de TVA de catre persoana fizica).

In cea de a doua ipoteza, vom presupune ca fie plafonul pentru vanzari la distanta fixat in Romania este depasit, fie furni-zorul a optat pentru plata TVA in Romania. Persoana impozabila este furnizorul din statul membru de plecare al bunului, iar operatiunea este o vanzare la distanta (in statul membru de plecare operatiunea este un non-transfer). In acest caz, locul livrarii este considerat in Romania (locul incheierii transportului). In conformitate cu prevederile art. 150 alin.(1) lit. a) Cod fiscal, persoana obligata la plata TVA este furnizorul din statul membru de livrare al bunului, care are si obligatia sa se inregistreze in Romania in scopuri de TVA. Inregistrarea este valabila pana la data de 31 decembrie a anului calendaristic urmator celui in care a fost depasit plafonul pentru vanzari la distanta.

b) clientul din Romania este o intreprindere mica. In prima ipoteza, vom considera ca plafonul pentru vanzari la distanta fixat de 35.000 euro in Romania nu este depasit, iar furnizorul din statul membru nu si a exercitat optiunea in statul respectiv de a plati TVA in Romania. Clientul este o intreprindere mica care nu depaseste plafonul pentru achizitii fixat de Romania si nu a optat pentru plata TVA in Romania, aferenta achizitiilor sale intracomunitare. Operatiunea se afla in sfera de aplicare a TVA, reprezentand, in fapt, o livrare intracomunitara (vanzare la distanta, deoarece bunul este transportat de furnizorul A). Locul livrarii este considerat a fi in statul membru de plecare al bunului, iar operatiunea nu este scutita de TVA, rezultand astfel ca va trebui intocmita o factura de livrare care va avea inscris TVA ul din statul membru de plecare.

In cea de a doua ipoteza, vom presupune ca plafonul pentru vanzari la distanta fixat in Romania este depasit sau furnizorul din statul membru de plecare al bunului a optat pentru plata TVA in Romania, iar clientul din Romania este o intreprindere mica care nu depaseste plafonul pentru achizitii fixat in Romania si nu a optat pentru plata TVA in Romania pentru achizitiile sale intracomunitare (astfel spus, nu este inregistrat conform art. 153¹ Cod fiscal). Spre deosebire de prima ipoteza, in acest caz operatiunea nu este o livrare intracomunitara, ci un non-transfer in statul membru de plecare al bunului. Locul livrarii este locul incheierii transportului (adica, in Romania), iar persoana obligata la plata TVA este furnizorul, care, astfel, are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania.

c) clientul din Romania este o intreprindere mica ce a depasit plafonul datorita acestei achizitii. Din punctul de vedere al furnizorului: operatiunea este in sfera de aplicare a TVA, adica operatiunea in cauza reprezinta o livrare intracomunitara. In statul membru de plecare a bunului, operatiunea este scutita de TVA, deoarece clientul a comunicat un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA din Romania. Acest tratament fiscal se aplica indiferent daca furnizorul a depasit sau nu plafonul pentru vanzari la distanta stabilit de Romania sau a optat sa plateasca TVA in Romania.

Din punctul de vedere al clientului: de aceasta data, persoana impozabila este clientul si operatiunea este in sfera TVA (respectiv achizitie de bunuri impozabila). Locul achizitiei intracomunitare este considerat a fi in Romania (locul incheierii transportului), iar clientul este obligat la plata TVA, avand in vedere prevederile art. 151 Cod fiscal.

Tratamentul fiscal prezentat se aplica indiferent daca furnizorul a depasit sau nu plafonul pentru vanzari la distanta stabilit de Romania sau a optat sa plateasca TVA in Romania. De asemenea, clientul din Romania trebuie sa depuna un decont special de TVA, in conformitate cu prevederile art. 1563 alin.(1) Cod fiscal, si sa raporteze achizitia intracomunitara in declaratia recapitulativa formular 390, urmand ca plata TVA lui sa fie efectuata cel mai tarziu pana la termenul limita prevazut pentru depunerea decontului special de TVA.

Articolul face parte din cartea “TVA national vs. intracomunitar: Cazuri si necazuri”, in curs de aparitie la Editura C.H. Beck.

TVA

TVA national vs. intracomunitar: Cazuri si necazuri
Dragos Patroi, Florin Cuciureanu, Adrian Benta

Lucrarea de fata urmareste o evaluare a referentialului normativ in domeniul taxei pe valoarea adaugata, accentul fiind pus, deopotriva, pe prezentarea aspectelor esentiale, cu incidenta relevanta in practica de zi cu zi, precum si pe decriptarea unor aspecte legislative controversate si, pe cale de consecinta, supuse unor interpretari arbitrare si neuniforme. Datorita caracterului exhaustiv al subiectului supus analizei, este de la sine inteles ca abordarea noastra nu putea fi decat una selectiva, desi temele expuse nu sunt prezentate singular, ci de o maniera corelata si integrata intr-o succesiune logica, avand in vedere inclusiv modificarile si noutatile din domeniu publicate in Monitorul Oficial pana la data de 31 decembrie 2012 si aplicabile de la 1 ianuarie 2013. Spatii generoase din prezenta lucrare sunt dedicate „marjei de eroare” din actuala legislatie in materie de TVA, constienti fiind ca – din dorinta de a se situa pe o pozitie dominanta – acestea pot conduce la demersuri abuzive, fie din partea contribuabililor, fie din partea organelor fiscale.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close