Decizie modificatoare BCE. Statisticile referitoare la activele si pasivele fondurilor de investitii

Decizia Bancii Centrale Europene din 7 decembrie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2009/4 cu privire la derogarile care pot fi acordate in temeiul Regulamentului (CE) nr. 958/2007 privind statisticile referitoare la activele si pasivele fondurilor de investitii (BCE/2007/8)

(BCE/2012/28)

(2013/20/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BANCII CENTRALE EUROPENE,
avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 958/2007 al Bancii Centrale Europene din 27 iulie 2007 privind statisticile referitoare la activele si pasivele fondurilor de investitii (BCE/2007/8) [1], in special articolul 3 alineatul (2),

intrucat:
(1) Categoriile de fonduri de investitii (FI) carora bancile centrale nationale le pot acorda derogari in temeiul articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 958/2007 sunt prevazute in anexa la Decizia BCE/2009/4 din 6 martie 2009 cu privire la derogarile care pot fi acordate in temeiul Regulamentului (CE) nr. 958/2007 privind statisticile referitoare la activele si pasivele fondurilor de investitii (BCE/2007/8) [2].
(2) Desi categoriile de FI prevazute in anexa la Decizia BCE/2009/4 raman neschimbate, anexa ar trebui modificata in vederea actualizarii anumitor trimiteri la legislatia nationala,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
Anexa la Decizia BCE/2009/4 se inlocuieste cu textul prevazut in anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
Prezenta decizie se adreseaza BCN din statele membre a caror moneda este euro.
Adoptata la Frankfurt pe Main, 7 decembrie 2012.
Presedintele BCE
Mario Draghi
[1] JO L 211, 11.8.2007, p. 8.
[2] JO L 72, 18.3.2009, p. 21.
————————————————–
ANEXA

“ANEXA
Categorii de fonduri de investitii carora le pot fi acordate derogari in temeiul articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 958/2007
Stat membru | Denumirea categoriei de FI | Actul juridic referitor la categorie | Actul juridic care stabileste frecventa evaluarii | Frecventa evaluarii in temeiul legislatiei nationale |
Titlul actului juridic | Numarul/data actului juridic | Dispozitii relevante | Titlul actului juridic | Numarul/data actului juridic | Dispozitii relevante |
Grecia | Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (Societati de investitii imobiliare) | Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας – Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις (Legea privind fondurile de investitii imobiliare – societatile de investitii imobiliare si alte dispozitii juridice) | Nr. 2778 din 30 decembrie 1999 | Articolul 21 | Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας – Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις (Legea privind fondurile de investitii imobiliare – societatile de investitii imobiliare si alte dispozitii juridice) | Nr. 2778 din 30 decembrie 1999 | Articolul 22 alineatul (7) si articolul 27 alineatele (3) si (4) | Anual |
Franta | Fonds commun de placement à risque (Fonduri de investitii cu capital de risc) | Code monétaire et financier (Codul monetar si financiar) | | Capitolul IV sectiunea 1 subsectiunea 2, L214-28 pana la L214-32 | Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (Regulamentul general al Autoritatii pietelor financiare) | | Cartea IV, Articolul 412-42 | Semestrial |
Franta | Sociétés civiles de placement immobilier (Societati de investitii imobiliare) | Code monétaire et financier | | Capitolul IV sectiunea 3 L214-50 pana la L214-84 | Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers | | Cartea IV, Articolul 422-44 | Anual |
Franta | Organismes de placement collectif immobilier (Organisme de plasament colectiv in bunuri imobile) | Code monétaire et financier | | Capitolul IV sectiunea 5 L214-89 pana la L214-146 | Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers | | Cartea IV, Articolul 424-66 | Semestrial |
Italia | Fondi chiusi (Fonduri inchise) | Decreto legislativo – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decret legislativ – toate dispozitiile din domeniul intermedierii financiare) | Nr. 58 din 24 februarie 1998 | Partea I articolul 1 Partea II articolele 36, 37 si 39 | Provvedimento della Banca d’Italia – Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Act al Banca d’Italia – Regulament privind gestionarea colectiva a economiilor) | 8 mai 2012 | Titlul V capitolul 1 sectiunea II alineatul 4.6 | Semestrial |
Decreto ministeriale – Regolamento attuativo dell’articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nr. 58 (Decret ministerial – Regulament de punere in aplicare a articolului 37 din Decretul legislativ nr. 58 din 24 februarie 1998) | Nr. 228 din 24 mai 1999 | Capitolul II articolul 12 |
Portugalia | Fundos de capital de risco (Fonduri de capital de risc) | Decreto-Lei (Decret-lege) | Nr. 375/2007 din 8 noiembrie 2007 | Articolul 18 | Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Regulament al Comisiei privind piata titlurilor de valoare) | Nr. 1/2008 din 14 februarie 2008 | Articolele 4 si 11 | Semestrial” |

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close