Modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

In M. Of. nr. 53 din 23 ianuarie 2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Din cuprins:
Avand in vedere reglementarile potrivit carora valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 100% din rata inflatiei, la care se adauga 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat pe anul precedent,
avand in vedere ca Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinde reglementari potrivit carora pentru persoanele inscrise la pensie incepand cu data de 1 ianuarie 2011, data intrarii in vigoare a actului normativ, la punctajul mediu anual al acestei categorii de pensionari se aplica un indice de corectie calculat ca raport intre 43,3% din castigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent si valoarea unui punct de pensie in vigoare la acea data,
tinand cont de faptul ca indicatorii in raport cu care se majoreaza anual valoarea punctului de pensie si se calculeaza indicele de corectie, realizati pe anul precedent, nu sunt cunoscuti la inceputul anului calendaristic,
in vederea corelarii prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, cu data la care institutiile competente fac publice valorile unor indicatori utilizati la stabilirea valorii punctului de pensie si a indicelui de corectie si pentru acordarea drepturilor prevazute de lege,
luand in considerare ca unul dintre obiectivele importante ale constructiei bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013 il constituie aplicarea prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare,
tinand seama ca elementele sus-mentionate constituie premisele unei situatii extraordinare care impune adoptarea de masuri de urgenta in vederea stabilirii cadrului normativ adecvat si ca neadoptarea acestor masuri ar avea drept consecinte negative afectarea unui interes public, respectiv cel al pensionarilor sistemului public de pensii, categorii sociale vulnerabile,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 102, alineatele (2) – (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 100% din rata medie anuala a inflatiei, la care se adauga 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat.
(3) In situatia in care unul dintre indicatorii prevazuti la alin. (2) are valoare negativa, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizeaza indicatorul cu valoare pozitiva.
(4) In situatia in care indicatorii prevazuti la alin. (2) au valori negative, se pastreaza ultima valoare a punctului de pensie.”
2. La articolul 102, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) Incepand cu anul 2013, indicatorii prevazuti la alin. (2), utilizati la stabilirea valorii punctului de pensie pentru anul urmator, sunt cei definitivi, cunoscuti in anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicati de Institutul National de Statistica.”
3. Articolul 170 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 170
(1) Pentru persoanele inscrise la pensie incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat in conditiile art. 95 se aplica un indice de corectie calculat ca raport intre 43,3% din castigul salarial mediu brut realizat si valoarea unui punct de pensie in vigoare la data inscrierii la pensie, actualizata cu rata medie anuala a inflatiei pe anul 2011.
(2) Incepand cu anul 2013, castigul salarial mediu brut realizat, prevazut la alin. (1), este cel definitiv, cunoscut in anul precedent celui in care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul National de Statistica.
(3) Indicele de corectie se aplica o singura data, la inscrierea initiala la pensie.
(4) Punctajul mediu anual rezultat in urma aplicarii indicelui de corectie reprezinta punctajul mediu anual realizat de asigurat, care se utilizeaza la determinarea cuantumului pensiei.”
ART. II
In anul 2013 valoarea punctului de pensie este de 762,1 lei.
ART. III
(1) In anul 2013, indicele de corectie care se aplica punctajului mediu anual determinat conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este 1,06.
(2) Indicele de corectie prevazut la alin. (1) se aplica si punctajelor medii anuale calculate pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis incepand cu luna ianuarie 2011.
(3) In situatia persoanelor prevazute la alin. (2), indicele de corectie se aplica asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat in plata in luna intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close