Autorizarea Belgiei sa introduca o derogare de la art. 285 din Directiva privind sistemul comun al TVA

Decizia de punere in aplicare a Consiliului din 22 ianuarie 2013 de autorizare a Regatului Belgiei sa introduca o masura speciala de derogare de la articolul 285 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata

(2013/53/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
avand in vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata [1], in special articolul 395 alineatul (1),
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,

intrucat:
(1) Printr-o scrisoare inregistrata de Secretariatul General al Comisiei la 21 iunie 2012, Belgia a solicitat autorizarea de a introduce o masura speciala de derogare de la articolul 285 din Directiva 2006/112/CE, care sa permita Belgiei sa scuteasca de la plata taxei pe valoarea adaugata (TVA) persoanele impozabile a caror cifra de afaceri anuala nu depaseste 25000 EUR. Prin aceasta masura, persoanele impozabile respective ar urma sa fie scutite partial sau total de obligatiile privind TVA mentionate in titlul XI capitolele 2-6 din Directiva 2006/112/CE.
(2) In conformitate cu articolul 395 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE, Comisia a informat celelalte state membre, prin scrisoarea din 13 septembrie 2012, cu privire la cererea depusa de Belgia. Prin scrisoarea din 17 septembrie 2012, Comisia a instiintat Belgia ca dispune de toate informatiile necesare pentru a examina cererea.
(3) In temeiul articolului 285 din Directiva 2006/112/CE, statele membre care nu au facut uz de dispozitiile articolului 14 din A doua Directiva 67/228/CEE a Consiliului din 11 aprilie 1967 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri, structura si procedurile de aplicare a sistemului comun privind taxa pe valoarea adaugata [2] pot acorda scutiri persoanelor impozabile a caror cifra de afaceri anuala nu depaseste 5000 EUR. Belgia a solicitat ca acest prag sa fie ridicat la 25000 EUR.
(4) Un plafon mai ridicat pentru regimul special destinat intreprinderilor mici constituie o masura de simplificare, deoarece poate reduce in mod semnificativ obligatiile in materie de TVA pentru intreprinderile mici. Acest regim special este optional pentru persoanele impozabile.
(5) In propunerea sa din 29 octombrie 2004 pentru o directiva de modificare a Directivei 77/388/CEE, in prezent Directiva 2006/112/CE, in vederea simplificarii obligatiilor privind taxa pe valoarea adaugata, Comisia a inclus dispozitii al caror obiect este acela de a permite statelor membre stabilirea plafonului cifrei de afaceri anuale pentru regimul de scutire de la plata TVA la cel mult 100000 EUR sau echivalentul in moneda nationala, aceasta suma putand fi reactualizata anual. Cererea prezentata de Belgia este in concordanta cu aceasta propunere.
(6) Derogarea nu va avea decat un efect neglijabil asupra valorii globale a taxei colectate in Belgia in stadiul de consum final si nu va afecta negativ resursele proprii ale Uniunii provenite din taxa pe valoarea adaugata,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
Prin derogare de la articolul 285 din Directiva 2006/112/CE, Regatul Belgiei este autorizat sa scuteasca de la plata TVA persoanele impozabile a caror cifra de afaceri anuala nu depaseste 25000 EUR.
Regatul Belgiei poate majora acest plafon pentru a mentine valoarea scutirii in termeni reali.
Articolul 2
Prezenta decizie produce efecte de la data notificarii sale.
Prezenta decizie se aplica de la 1 ianuarie 2013 pana la data intrarii in vigoare a unei directive de modificare a valorii plafonului cifrei de afaceri anuale pana la care persoanele impozabile pot beneficia de scutire de la plata TVA, sau pana la 31 decembrie 2015, oricare data este prima.
Articolul 3
Prezenta decizie se adreseaza Regatului Belgiei.
Adoptata la Bruxelles, 22 ianuarie 2013.
Pentru Consiliu
Presedintele
M. Noonan
[1] JO L 347, 11.12.2006, p. 1.
[2] JO 71, 14.4.1967, p. 1303/67.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close