MFP a elaborat un proiect privind Standardele internationale de raportare financiara

feature photo

Ministerului Finantelor Publice a publicat proiectul de Ordin privind completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

Prin reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost introduse conturi distincte pentru ajustarea la inflatie a capitalului social, respectiv conturile 1028 „Ajustari ale capitalului social” si 118 „Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29”. Potrivit IAS 29, in cazul actualizarii la inflatie, efectele acestei operatiuni se inregistreaza pe seama contului de rezultat reportat. Avand in vedere ca operatiunea de actualizare la inflatie difera ca natura de alte operatiuni efectuate urmare trecerii la aplicarea IFRS, rezultatul reportat rezultat din actualizarea la inflatie se evidentiaza distinct de rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS. Contul 118 „Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29” are functiune similara conturilor de rezultat reportat, cu mentiunea ca prin intermediul acestuia se evidentiaza numai efectele inflatiei. Soldul debitor al acestui cont reprezinta pierdere contabila reportata, aceasta urmand a fi acoperita din capitalurile proprii.

Referitor la ajustarea la inflatie a capitalului social, efectele acestei ajustari se evidentiaza in contul 1028 „Ajustari ale capitalului social”, acest element fiind componenta a capitalurilor proprii. Intrucat contul 1028 „Ajustari ale capitalului social” este element de natura capitalurilor proprii, eventualul sold creditor al acestuia poate fi utilizat pentru acoperirea pierderii contabile reportate, deci, inclusiv a celei rezultate din retratarea efectuata cu ocazia trecerii la IFRS.

Un alt aspect care se propune a fi reglementat prin proiectul de ordin se refera la contabilizarea activelor din domeniul explorarii si evaluarii resurselor minerale, pentru care se propun conturi distincte care sa evidentieze elementele de natura activelor necorporale, respectiv corporale, corespunzatoare acestui domeniu.

Avand in vedere ca, in afara situatiei pozitiei financiare, componenta a situatiilor financiare anuale intocmite potrivit prevederilor IFRS, societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata intocmesc si o raportare contabila anuala, s-a considerat necesara cuprinderea unor prevederi referitoare la modul de prezentare a activelor de Directia de Legislatie si Reglementari Contabile.

Proiectul de ordin a facut obiectul analizei de catre membrii comisiei tehnice a Consiliului Contabilitatii si Raportarilor Financiare.

De asemenea, a fost publicat si poate fi consultat Referatul de aprobare a proiectului normativ.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise la adresa: publicinfo@mfinante.ro.

Sursa: DGFP Valcea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close