Decizia Bancii Centrale Europene de modificare a Deciziei BCE/2010/24

Decizia Bancii Centrale Europene din 19 decembrie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2010/24 privind distribuirea provizorie a venitului Bancii Centrale Europene rezultat din bancnotele euro in circulatie si provenit din titlurile de valoare achizitionate in cadrul programului privind pietele titlurilor de valoare

(BCE/2012/33)

(2013/32/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BANCII CENTRALE EUROPENE,
avand in vedere Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene, in special articolul 33,

intrucat:
(1) Decizia BCE/2010/24 din 25 noiembrie 2010 privind distribuirea provizorie a venitului Bancii Centrale Europene rezultat din bancnotele euro in circulatie si provenit din titlurile de valoare achizitionate in cadrul programului privind pietele titlurilor de valoare [1] stabileste modul in care Banca Centrala Europeana (BCE) distribuie BCN: (a) venitul rezultat din bancnotele euro in circulatie realizat in fiecare exercitiu financiar; si (b) venitul provenit din titlurile de valoare achizitionate in cadrul programului privind pietele titlurilor de valoare realizat in fiecare exercitiu financiar.
(2) Se considera ca este necesara alinierea datelor pentru distribuirea provizorie a venitului BCE rezultat din bancnotele euro in circulatie cu datele pentru distribuirea provizorie a venitului BCE provenit din titlurile de valoare achizitionate in cadrul programului privind pietele titlurilor de valoare. In lipsa unei decizii contrare a Consiliului guvernatorilor, BCE ar trebui sa distribuie aceste doua tipuri de venit in ultima zi lucratoare din luna ianuarie a anului urmator. Astfel BCE are timp suficient pentru a determina valoarea oricarui venit provenit din titlurile de valoare achizitionate in cadrul programului privind pietele titlurilor de valoare.
(3) Decizia BCE/2010/24 trebuie modificata in consecinta,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
Modificare
Articolul 2 alineatele (2)-(4) se inlocuiesc cu urmatorul text:
“(2) In lipsa unei decizii contrare a Consiliului guvernatorilor, BCE distribuie BCN venitul rezultat din bancnotele euro in circulatie si venitul provenit din titlurile de valoare achizitionate in cadrul programului privind pietele titlurilor de valoare, obtinute in fiecare exercitiu financiar, in ultima zi lucratoare din luna ianuarie a anului urmator.
(3) Valoarea venitului BCE rezultat din bancnotele euro in circulatie poate fi redusa in conformitate cu orice decizie a Consiliului guvernatorilor intemeiata pe Statutul SEBC referitoare la cheltuielile efectuate de BCE in legatura cu emisiunea si manipularea bancnotelor euro.”
Articolul 2
Intrare in vigoare
Prezenta decizie intra in vigoare la 31 decembrie 2012.
Adoptata la Frankfurt pe Main, 19 decembrie 2012.
Presedintele BCE
Mario Draghi
[1] JO L 6, 11.1.2011, p. 35.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close