Decizia de autorizare a Sloveniei sa introduca o masura speciala de derogare de la Directiva TVA

Decizia de punere in aplicare a Consiliului din 22 ianuarie 2013 de autorizare a Republicii Slovenia sa introduca o masura speciala de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata

(2013/54/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
avand in vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata [1], in special articolul 395 alineatul (1),
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,

intrucat:
(1) Prin scrisoarea inregistrata de Secretariatul General al Comisiei la 30 iulie 2012, Slovenia a solicitat autorizarea de a introduce o masura speciala de derogare de la articolul 287 punctul 15 din Directiva 2006/112/CE, care sa permita Sloveniei sa scuteasca de la plata taxei pe valoarea adaugata (TVA) persoanele impozabile a caror cifra de afaceri anuala nu depaseste 50000 EUR.
(2) In conformitate cu articolul 395 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE, Comisia a informat celelalte state membre, prin scrisoarea din 18 septembrie 2012, cu privire la cererea depusa de Slovenia. Prin scrisoarea din 19 septembrie 2012, Comisia a instiintat Slovenia ca dispune de toate informatiile necesare pentru a examina cererea.
(3) In conformitate cu articolul 287 din Directiva 2006/112/CE, anumite state membre care au aderat la Uniune dupa 1 ianuarie 1978 pot scuti de la plata TVA persoanele impozabile a caror cifra de afaceri anuala nu depaseste echivalentul in moneda nationala al sumelor mentionate in dispozitia respectiva, la cursul de schimb din ziua aderarii lor. Slovenia a solicitat ca plafonul corespunzator ei, care este stabilit la 25000 EUR in conformitate cu articolul 287 punctul 15, sa fie majorat la 50000 EUR.
(4) Un plafon mai ridicat pentru regimul special aplicat intreprinderilor mici constituie o masura de simplificare, deoarece poate reduce in mod semnificativ obligatiile in materie de TVA pentru intreprinderile mici. Acest regim special este optional pentru persoanele impozabile.
(5) In propunerea sa din 29 octombrie 2004 pentru o directiva de modificare a Directivei 77/388/CEE, in prezent Directiva 2006/112/CE, in vederea simplificarii obligatiilor privind taxa pe valoarea adaugata, Comisia a inclus dispozitii al caror obiect este acela de a permite statelor membre stabilirea plafonului cifrei de afaceri anuale pentru regimul de scutire de la plata TVA la cel mult 100000 EUR sau echivalentul in moneda nationala, aceasta suma putand fi reactualizata anual. Cererea prezentata de Slovenia este in concordanta cu aceasta propunere.
(6) Derogarea nu va avea decat un efect neglijabil asupra valorii globale a taxei colectate in Slovenia in stadiul de consum final si nu va afecta negativ resursele proprii ale Uniunii provenite din taxa pe valoarea adaugata,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
Prin derogare de la articolul 287 punctul 15 din Directiva 2006/112/CE, Republica Slovenia este autorizata sa scuteasca de la plata TVA persoanele impozabile a caror cifra de afaceri anuala nu depaseste 50000 EUR.
Articolul 2
Prezenta decizie produce efecte de la data notificarii sale.
Prezenta decizie se aplica de la 1 ianuarie 2013 pana la data intrarii in vigoare a unei directive de modificare a valorii plafonului cifrei de afaceri anuale pana la care persoanele impozabile pot beneficia de scutire de la plata TVA, sau pana la 31 decembrie 2015, oricare data este prima.
Articolul 3
Prezenta decizie se adreseaza Republicii Slovenia.
Adoptata la Bruxelles, 22 ianuarie 2013.
Pentru Consiliu
Presedintele
M. Noonan
[1] JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close