DCC nr. 1066/2012. Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 131 din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 75 din 5 februarie 2013 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1066/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 131 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 131 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Marin Rusu in Dosarul nr. 19.046/212/2012 al Judecatoriei Constanta – Sectia civila. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.419D/2012.
La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neintemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Incheierea din 10 octombrie 2012, pronuntata in Dosarul nr. 19.046/212/2012, Judecatoria Constanta -Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 131 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Marin Rusu intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile de lege criticate incalca prevederile constitutionale ale art. 16. Considera ca termenul de 5 ani este neconstitutional, fiind foarte mare fata de cel de 3 ani.
Judecatoria Constanta – Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Colectarea creantelor fiscale reprezinta o situatie diferita de recuperarea creantelor de drept comun, protejarea interesului public justificand stabilirea unui termen de prescriptie special, de 5 ani. In aceasta situatie creditorul este statul, iar instituirea unui termen special in aceasta materie are in vedere ocrotirea unui interes general constand in asigurarea resurselor financiare ale statului. In continuare face referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 158/1998.
Avocatul Poporului apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. In acest sens, face referire la jurisprudenta in materie a Curtii Constitutionale.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 131 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatorul continut: “(1) Dreptul de a cere executarea silita a creantelor fiscale se prescrie in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest drept.
(2) Termenul de prescriptie prevazut la alin. (1) se aplica si creantelor provenind din amenzi contraventionale.”
In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autorul exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 16 referitor la egalitatea in drepturi.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca s-a mai pronuntat asupra constitutionalitatii dispozitiilor de lege criticate prin raportare la aceleasi norme constitutionale.
Astfel, prin Decizia nr. 978 din 30 septembrie 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 720 din 23 octombrie 2008, si Decizia nr. 1.147 din 16 octombrie 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 778 din 20 noiembrie 2008, Curtea a statuat ca, in cadrul raporturilor juridice dintre stat, in calitate de creditor, si contribuabil, in calitate de debitor al obligatiei fiscale, cele doua parti nu se situeaza pe pozitii de egalitate, intre ele existand o legatura de subordonare in favoarea statului, pe baza unui regim de drept public, si, prin urmare, nu poate fi vorba de incalcarea principiului egalitatii in fata legilor prevazut de art. 16 din Constitutie. Stabilirea unui termen de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a creantelor fiscale, diferit de cel general, este determinata de natura speciala a creantelor fiscale, care reprezinta surse ale bugetului de stat, ceea ce constituie o justificare suficienta pentru diferenta de tratament juridic in ceea ce priveste termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita.
Intrucat nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale in materie, atat considerentele, cat si solutia acestor decizii isi mentin valabilitatea si in prezenta cauza.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 131 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Marin Rusu in Dosarul nr. 19.046/212/2012 al Judecatoriei Constanta – Sectia civila.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 11 decembrie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close