Decizie BCE. Modificarea temporara a normelor de eligibilitate a garantiilor exprimate in moneda straina

Decizia Bancii Centrale Europene din 19 decembrie 2012 privind modificarea temporara a normelor de eligibilitate a garantiilor exprimate in moneda straina

(BCE/2012/34)

(2013/35/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BANCII CENTRALE EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 127 alineatul (2) prima liniuta,
avand in vedere Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene, in special articolul 12.1 si articolul 14.3, coroborate cu articolul 3.1 prima liniuta si articolul 18.2,

intrucat:
(1) In temeiul articolului 18.1 din Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene, Banca Centrala Europeana (BCE) si bancile centrale nationale ale statelor membre a caror moneda este euro (denumite in continuare “BCN”) pot desfasura operatiuni de creditare cu institutiile de credit si cu alti participanti pe piata pe baza unor garantii corespunzatoare. Conditiile standard in care BCE si BCN sunt pregatite sa participe la operatiuni de creditare, inclusiv criteriile in temeiul carora este stabilita eligibilitatea garantiilor pentru operatiunile de creditare din Eurosistem, sunt prevazute in anexa I la Orientarea BCE/2011/14 din 20 septembrie 2011 privind instrumentele si procedurile de politica monetara ale Eurosistemului [1].
(2) In temeiul sectiunii 1.6 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, Consiliul guvernatorilor poate schimba, in orice moment, instrumentele, conditiile, criteriile si procedurile de executare a operatiunilor de politica monetara din Eurosistem.
(3) Pentru a facilita furnizarea de lichiditate contrapartilor la operatiunile de politica monetara din Eurosistem, la 6 septembrie 2012 Consiliul guvernatorilor a hotarat sa extinda temporar criteriile pentru stabilirea eligibilitatii activelor care urmeaza a fi folosite drept garantii pentru operatiunile de politica monetara din Eurosistem prin acceptarea instrumentelor de creanta tranzactionabile exprimate in lire sterline, yeni sau dolari americani drept active eligibile pentru operatiunile de politica monetara. La 10 octombrie 2012 hotararea Consiliului guvernatorilor a fost pusa in aplicare prin Orientarea BCE/2012/23 [2] care a modificat Orientarea BCE/2012/18 din 2 august 2012 privind masuri suplimentare temporare legate de operatiunile de refinantare din Eurosistem si eligibilitatea colateralului si de modificare a Orientarii BCE/2007/9 [3].
(4) La 26 noiembrie 2012 Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2012/25 de modificare a Orientarii BCE/2011/14 privind instrumentele si procedurile de politica monetara ale Eurosistemului [4]. Unul dintre motivele modificarii a fost acela de a crea o lista a structurilor de cupoane ale instrumentelor de creanta tranzactionabile acceptate in cadrul politicii monetare din Eurosistem.
(5) Unele instrumente de creanta tranzactionabile exprimate in moneda straina care in prezent sunt eligibile in temeiul articolului 5a din Orientarea BCE/2012/18 au cupoane “flat floating” legate de un index corespunzator ratei pietei monetare din zona euro care are legatura cu moneda in care sunt exprimate. Aceste instrumente ar deveni neeligibile la 3 ianuarie 2013, data de la care ar deveni aplicabile ultimele modificari ale Orientarii BCE/2011/14. Totusi, Consiliul guvernatorilor apreciaza ca instrumentele de creanta tranzactionabile exprimate in moneda straina ar trebui sa isi pastreze caracterul de garantii temporar eligibile pentru operatiunile de politica monetara din Eurosistem, indiferent daca cupoanele acestora sunt indexate in functie de o rata a dobanzii pentru alte monede decat euro sau de indici ai inflatiei din afara zonei euro. De aceea, Consiliul guvernatorilor a hotarat suspendarea dispozitiei specifice din Orientarea BCE/2011/14 care ar impiedica eligibilitatea continua a acestor active.
(6) Masurile suplimentare prevazute in prezenta decizie ar trebui aplicate temporar, pana cand Consiliul guvernatorilor va aprecia ca nu mai sunt necesare, pentru asigurarea unui mecanism adecvat de transmitere a politicii monetare,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
Suspendarea anumitor prevederi ale anexei I la Orientarea BCE/2011/14
(1) Criteriile minime de eligibilitate din Eurosistem pentru cupoane, astfel cum sunt prevazute la punctul 6.2.1.1 primul paragraf litera (b) din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, se suspenda pentru instrumentele de creanta tranzactionabile exprimate in moneda straina in conformitate cu articolul 2.
(2) In cazul oricarei neconcordante intre prezenta decizie si Orientarea BCE/2011/14, astfel cum este pusa in aplicare la nivel national de catre BCN, cea dintai are prioritate.
(3) In cazul oricarei neconcordante intre prezenta decizie si Orientarea BCE/2012/18, astfel cum este pusa in aplicare la nivel national de catre BCN, cea dintai are prioritate.
(4) BCN continua sa aplice toate dispozitiile Orientarilor BCE/2011/14 si BCE/2012/18, cu exceptia prevederilor contrare din prezenta decizie.
Articolul 2
Eligibilitatea continua ca garantii a anumitor active exprimate in lire sterline, yeni sau dolari americani
(1) Sunt eligibile pentru operatiunile de politica monetara din Eurosistem instrumentele de creanta tranzactionabile eligibile prevazute la articolul 5a din Orientarea BCE/2012/18 cu cupoane indexate in functie de doar o singura rata a pietei monetare in moneda in care sunt exprimate sau de un indice al inflatiei care nu contin discrete range, range accrual, ratchet sau structuri complexe similare pentru tara respectiva.
(2) BCE poate publica o lista cu alte rate de referinta ale dobanzii pentru moneda straina acceptabile, pe langa cele prevazute la alineatul (1), pe website-ul sau la adresa www.ecb.europa.eu, cu aprobarea prealabila a Consiliului guvernatorilor.
Articolul 3
Intrare in vigoare
Prezenta decizie intra in vigoare la 3 ianuarie 2013.
Adoptata la Frankfurt pe Main, 19 decembrie 2012.
Presedintele BCE
Mario Draghi
[1] JO L 331, 14.12.2011, p. 1.
[2] JO L 284, 17.10.2012, p. 14.
[3] JO L 218, 15.8.2012, p. 20.
[4] JO L 348, 18.12.2012, p. 30.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close