Infiintarea Comitetului interministerial pentru resursele umane in domeniul administratiei publice

In M. Of. nr. 81 din 6 februarie 2013 a fost publicata Decizia Primului-ministru nr. 104/2013 privind infiintarea Comitetului interministerial pentru resursele umane in domeniul administratiei publice.

Din cuprins:
ART. 1
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii se infiinteaza Comitetul interministerial pentru resursele umane in domeniul administratiei publice, denumit in continuare Comitetul.
(2) Comitetul este condus de viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, care are calitatea de presedinte.
(3) Ministerele si institutiile administratiei publice centrale care fac parte din Comitet sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie. Ministerele vor fi reprezentate la sedintele Comitetului la nivel de ministru, iar institutiile administratiei publice centrale de catre conducatorii acestora.
(4) La sedintele Comitetului, ministerele pot fi reprezentate la nivel de secretar de stat numai cu mandat expres din partea ministrului.
(5) La lucrarile Comitetului pot participa, in calitate de invitati, specialisti, reprezentanti ai sindicatelor si ai societatii civile.
ART. 2
(1) Comitetul are ca obiectiv stabilirea unor masuri pentru dezvoltarea resurselor umane in domeniul administratiei publice, care sa asigure transparentizarea recrutarii si cresterea atractivitatii functiei publice, precum si eficientizarea utilizarii resurselor umane in cadrul administratiei publice.
(2) Pentru realizarea obiectivului prevazut la alin. (1), Comitetul are urmatoarele atributii specifice:
a) analizarea legii salarizarii unitare a personalului platit din fonduri publice, a Statutului functionarilor publici si a Codului muncii, in vederea identificarii constrangerilor si dificultatilor in implementare;
b) analizarea, in functie de atributiile specifice fiecarei institutii a administratiei publice centrale, a numarului de personal necesar pentru realizarea sarcinilor si obiectivelor specifice;
c) identificarea domeniilor de activitate in care numarul de personal este insuficient, prioritizarea nevoilor de angajare de personal suplimentar si realizarea unui plan de masuri pe termen mediu si lung in scopul adecvarii numarului de personal;
d) dezvoltarea unui set de indicatori de performanta masurabili in domeniul resurselor umane.
(3) In vederea indeplinirii atributiilor sale, Comitetul va analiza situatia resurselor umane din fiecare minister si din institutiile si autoritatile publice aflate in subordinea sau in coordonarea acestuia, impreuna cu ministrul de resort.
(4) Viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, va prezenta in sedintele Guvernului informari periodice privind indeplinirea obiectivului prevazut in prezenta decizie.
ART. 3
(1) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(2) La solicitarea presedintelui Comitetului, in cadrul secretariatului tehnic vor fi cooptati si reprezentanti ai altor ministere, desemnati prin ordin al ministrului.
(3) In termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentei decizii, Comitetul aproba prin hotarare regulamentul de organizare si functionare.

ANEXA 1

Componenta Comitetului interministerial pentru resursele umane in domeniul administratiei publice

1. Nicolae-Liviu Dragnea, viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice – presedinte
2. Daniel Chitoiu, viceprim-ministru, ministrul finantelor publice – vicepresedinte
3. Mona-Maria Pivniceru, ministrul justitiei – membru
4. Mariana Campeanu, ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice – membru
5. Eugen Orlando Teodorovici, ministrul fondurilor europene – membru
6. Liviu Voinea, ministrul delegat pentru buget – membru
7. Ion Moraru, secretarul general al Guvernului – membru
8. Eugen Coifan, presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici – membru.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close