Aviz. Propunere de directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE. Cupoane valorice

Avizul Comitetului Economic si Social European privind propunerea de directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, in ceea ce priveste tratamentul aplicat cupoanelor valorice

COM(2012) 206 final – 2012/0102 (CNS)

2013/C 11/06

Raportor: dl Viliam PÁLENÍK

La 24 mai 2012, in conformitate cu articolul 113 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Consiliul Uniunii Europene a hotarat sa consulte Comitetul Economic si Social European cu privire la
Propunerea de directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, in ceea ce priveste tratamentul aplicat cupoanelor valorice
COM(2012) 206 final – 2012/0102 (CNS).
Sectiunea pentru uniunea economica si monetara si coeziune economica si sociala, insarcinata cu pregatirea lucrarilor Comitetului pe aceasta tema, si-a adoptat avizul la 2 octombrie 2012.
In cea de-a 484-a sesiune plenara, care a avut loc la 14 si 15 noiembrie 2012 (sedinta din 14 noiembrie), Comitetul Economic si Social European a adoptat prezentul aviz cu 116 voturi pentru, niciun vot impotriva si 18 abtineri.

1. Sinteza concluziilor si recomandarilor CESE
1.1 La 10 mai 2012, Comisia a prezentat propunerea de directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, in ceea ce priveste tratamentul aplicat cupoanelor valorice. Obiectivul urmarit este cel al unei impozitari globale, neutre si transparente a cupoanelor valorice.
1.2 Comisia doreste sa introduca norme comune pentru a evita dubla impunere sau neimpozitarea. Ea este convinsa ca mentinerea situatiei actuale va spori dezechilibrele de pe piata unica, conducand la denaturarea concurentei, ca urmare a faptului ca conditiile nu sunt identice pentru toti participantii la aceasta piata.
1.3 In ultima vreme mai ales, cupoanele valorice au fost utilizate tot mai des. Diversele posibilitati de preschimbare si utilizare a lor genereaza ambiguitate in materie de obligatii fiscale. Trebuie instituite reguli cat mai clare cu putinta, pentru toate statele membre, in vederea evitarii dezechilibrelor de pe piata unica.
1.4 CESE saluta eforturile de definire a diverselor forme sub care se prezinta cupoanele valorice, cat mai precis cu putinta, pentru a impiedica tentativele de evaziune fiscala la utilizarea lor. In acelasi timp, normele vor oferi certitudinea faptului ca emitentii de cupoane valorice nu se afla intr-o situatie dezavantajoasa in raport cu concurentii lor.
1.5 CESE saluta in mod deosebit eforturile depuse de Comisie in vederea inlaturarii sarcinilor administrative excesive care greveaza distribuirea cupoanelor valorice cu utilizari multiple, in cazul carora numai furnizorul care accepta cupoanele trebuie sa plateasca taxa, intrucat numai el stie cand si cum au fost utilizate.
1.6 Stabilirea unor norme privind indeplinirea obligatiilor fiscale legate de tratamentul aplicat cupoanelor valorice va aduce valoare adaugata numai in conditiile in care toate statele membre respecta normele respective. De aceea, este esential ca aceste obligatii sa se supuna unor norme comune si sa fie eliminate diversele scutiri care denatureaza concurenta si slabesc mediul concurential.
1.7 Comisia cauta sa modifice Directiva TVA in ceea ce priveste tratamentul aplicat cupoanelor valorice din cauza extinderii serviciilor de telecomunicatii prin folosirea creditelor telefonice preplatite, care reprezinta cea mai mare parte din volumul total al cupoanelor.
1.8 CESE ar dori sa atraga atentia asupra unei serii de probleme care trebuie rezolvate inainte de intrarea in vigoare a directivei. Printre acestea se numara in principal eventuale probleme ridicate de diferitele praguri de scutire de taxa din statele membre in cazul in care cupoanele valorice sunt oferite in mod gratuit, de lipsa dispozitiilor tranzitorii si a normelor privind cupoanele valorice cu utilizare unica (SPV – single-purpose vouchers), in cazul in care acestea nu sunt preschimbate.

2. Punctele principale si contextul avizului
2.1 Directiva Consiliului 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata stabileste norme privind momentul si locul livrarii de bunuri si ale prestarii de servicii, baza de impozitare, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata (TVA) si dreptul de deducere. Aceste norme nu sunt insa suficiente pentru a asigura coerenta tuturor aspectelor impozitarii cupoanelor valorice. Apar astfel dezechilibre ale pietei suficient de grave ca sa aiba o influenta nedorita asupra corectei functionari a pietei unice.
2.2 Abordarea lipsita de coordonare intre statele membre, care predomina in prezent, genereaza dezechilibre semnificative ale pietei, ce trebuie eliminate. In acest scop, Comisia propune introducerea unor norme comune pentru a asigura un tratament cert si uniform, pentru a evita neconcordantele, denaturarea concurentei, dubla impunere sau neimpozitarea si pentru a reduce riscul de evaziune fiscala in contextul utilizarii cupoanelor valorice.
2.3 Cupoanele valorice prezinta diverse caracteristici care ridica probleme in ceea ce priveste impozitarea. Ca atare, trebuie facuta distinctia intre diversele tipuri si stabilite reguli clare in acest scop.
2.4 Obiectivul directivei consta in deosebirea instrumentelor de plata de cupoanele valorice si in definirea celor din urma, care pot fi in format electronic sau fizic, in functie de modul lor de utilizare. Sunt mentionate, de asemenea, obligatiile emitentului de cupoane valorice.
2.5 Un cupon valoric reprezinta dreptul de a beneficia de bunuri sau servicii ori de un risturn. Drepturile sunt insa deseori transferate de la o persoana la alta, fara a fi preschimbate. Pentru a se evita riscul dublei impuneri, in cazul in care serviciul reprezentat de un astfel de drept ar fi impozitat, este necesar sa se stabileasca faptul ca transferarea acestui drept si furnizarea de bunuri sau servicii trebuie considerate ca o singura operatiune.
2.6 Pentru a se asigura neutralitatea, taxa trebuie determinata in functie de bunurile sau serviciile furnizate in schimbul cuponului valoric.
2.7 In cazul cupoanelor valorice emise de agentiile de turism, directiva prevede impozitarea in statul membru in care se afla sediul agentiei de turism. Pentru a se evita eventualele incercari de schimbare a locului impozitarii, aceasta prevedere vizeaza si bunurile sau serviciile furnizate in schimbul acestor cupoane valorice.
2.8 Comisia propune ca, atunci cand cupoanele trec printr-o retea de distributie, valoarea finala sa fie stabilita la emitere, ceea ce inseamna ca nivelul TVA ramane neschimbat pe parcursul procesului de distributie a cupoanelor valorice cu utilizari multiple.
2.9 In cazul in care cupoanele valorice sunt distribuite de catre o persoana impozabila care actioneaza in nume propriu, dar in contul unei alte persoane, se considera ca persoana impozabila a primit si a furnizat ea insasi cupoanele valorice. Daca distributia implica cupoane valorice cu utilizari multiple, a caror impozitare nu are loc decat in momentul preschimbarii, acest lucru ar duce la ajustari in toate etapele lantului de distributie, ceea ce ar genera putine venituri fiscale noi sau niciunul. Pentru a se evita sarcinile administrative excesive, nu trebuie sa se considere ca persoana impozabila care distribuie aceste cupoane valorice a primit si a furnizat ea insasi cuponul valoric.
2.10 Comisia defineste modul de impozitare aplicat cupoanelor valorice cu utilizari multiple in cursul distribuirii lor. Cand distribuitorul obtine profit prin vanzarea catre un alt distribuitor, serviciul de distributie ar trebui impozitat pe baza marjei realizate de distribuitor.
2.11 Propunerea de directiva urmareste eliminarea tuturor derogarilor aplicate de statele membre la impozitarea furnizarii transfrontaliere de bunuri sau servicii. O astfel de dispozitie ar elimina riscul dublei impuneri sau al neimpozitarii.
2.12 Comisia imparte cupoanele valorice in doua categorii – cu utilizare unica si cu utilizare multipla –, in functie de modul de utilizare. Cupoanele valorice cu utilizare unica reprezinta dreptul de a beneficia de bunuri sau servicii pentru care sunt cunoscute locul furnizarii si suma primita in schimbul cuponului valoric. In cazul cupoanelor valorice cu utilizare unica, TVA trebuie aplicata la suma primita pentru cuponul valoric, chiar daca plata s-a facut inainte de furnizarea bunurilor sau serviciilor. In cazul cupoanelor valorice cu utilizare multipla, taxa trebuie platita doar in momentul preschimbarii.
2.13 Pentru cupoanele valorice care ofera o reducere la bunurile sau serviciile furnizate, Comisia considera ca furnizorul a prestat un serviciu emitentului acelui cupon daca este preschimbat.
2.14 In cazul in care, in schimbul unui cupon valoric, se acorda o reducere a pretului bunurilor si serviciilor, suma rambursata furnizorului de catre emitentul cuponului constituie baza de impozitare aferenta serviciilor promotionale prestate de furnizor in favoarea emitentului.
2.15 In cazul cupoanelor valorice cu utilizare multipla, numai furnizorul bunurilor si serviciilor in schimbul cuponului valoric stie ce, cand si unde a fost furnizat. Pentru a se asigura ca TVA-ul este platit, doar furnizorul trebuie sa fie obligat la plata TVA catre autoritatile fiscale pentru bunurile sau serviciile furnizate.
2.16 Comisia abordeaza problema asigurarii unei corecte aplicari si colectari a TVA datorate in cazul distribuirii transfrontaliere a cupoanelor valorice, daca aceasta presupune prestarea unui serviciu distinct de bunurile si serviciile primite pentru cuponul valoric.
2.17 Deoarece simplificarea, armonizarea si modernizarea normelor privind taxa pe valoarea adaugata aplicabile cupoanelor valorice nu pot fi atinse de catre statele membre prin ele insesi, Comisia a propus aceasta directiva la nivelul Uniunii, conform dispozitiilor articolului 5 din Tratatul privind Uniunea Europeana.

3. Observatii generale
3.1 CESE saluta eforturile depuse de Comisie in vederea simplificarii, armonizarii si modernizarii normelor privind taxa pe valoarea adaugata, in cadrul pietei interne. In situatia actuala, modul de abordare de catre fiecare stat membru in parte a impozitarii in ceea ce priveste cupoanele valorice lasa loc dublei impuneri sau neimpozitarii, ceea ce duce la denaturari ale pietei unice.
3.2 CESE saluta abordarea Comisiei de extindere a Directivei TVA in ceea ce priveste tratamentul aplicat cupoanelor valorice. El indeamna totusi Comisia ca, in viitorul apropiat, sa treaca si la examinarea altor piete de bunuri si servicii, care nu pot fi trecute cu vederea, precum a transporturilor, a telefoanelor inteligente, a internetului si a retelelor de socializare.
3.3 Modificarile aduse directivei nu se refera si la problema acestui tip de bonuri, cu mod similar de utilizare. Daca regulile se schimba doar in cazul cupoanelor valorice, ne putem astepta la utilizarea mai intensa a unor instrumente care, prin natura lor, sunt similare acestora, dar pentru care nu s-au stabilit norme clar definite. Prin urmare, ar trebui introdus conceptul de “bon” in directiva si ar trebui stabilite norme de utilizare a acestor bonuri.
3.4 Modificarile aduse directivei se datoreaza in primul rand utilizarii sporite in telecomunicatii a cupoanelor valorice, acest sector reprezentand cea mai mare a pietei lor. CESE recomanda Comisiei sa defineasca in detaliu modul de utilizare a creditelor telefonice preplatite, intrucat, datorita tehnologiilor moderne, posibilitatile lor de intrebuintare sunt multiple.
3.5 CESE este de acord cu extinderea directivei pentru a acoperi TVA in ceea ce priveste cupoanele valorice. Nici in a sasea Directiva TVA [1], nici in Directiva TVA [2] nu exista dispozitii cu privire la normele referitoare la tratamentul aplicat in operatiunile cu cupoane valorice. Ca urmare, se ivesc probleme legate de baza de impozitare sau de data si locul operatiunii. In cazul distributiei transfrontaliere de cupoane valorice, au ridicat probleme incertitudinea ce a planat asupra operatiunilor si dificultatile de interpretare intampinate atat de emitentii, cat si de distribuitorii cupoanelor valorice.
3.6 Normele comune privind TVA au fost adoptate in 1977, iar, in prezent, piata unica se confrunta cu o serie de schimbari aparute intre timp ca rezultat al noilor practici comerciale. De aceea, este esential ca normele TVA sa fie actualizate pentru a se adapta schimbarilor intervenite in comportamentul actorilor de pe piata. Cupoanele valorice si modul de impozitare a acestora reprezinta una dintre schimbarile care nu au fost prevazute in trecut si pentru care trebuie stabilite norme in prezent.
3.7 Prin instituirea unor norme clare se vor rezolva numeroase aspecte cu care se confrunta Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Curtea a emis o serie de orientari partiale in acest domeniu, care insa nu asigura o abordare exhaustiva a temei respective. De aceea, CESE saluta instituirea unor dispozitii privind TVA in contextul utilizarii cupoanelor valorice, prin care sa se stabileasca norme clare pentru intreprinderi si sa fie eliminate atat dubla impunere, cat si neimpozitarea.
3.8 CESE saluta definirea cupoanelor cu utilizare unica, cu utilizare multipla si a celor de reducere, intrucat, pe aceasta cale, sunt clarificate normele care trebuie respectate de operatorii pietei in acest domeniu de mare cuprindere.

4. Observatii specifice
4.1 CESE saluta distinctia facuta intre serviciile de plata si cupoanele valorice, precum si distinctia facuta la articolul 30a din propunerea de directiva intre cupoanele valorice cu utilizare unica, cu utilizare multipla si de reducere. Aceasta modificare face ca de acum sa existe definitii pentru diversele tipuri de cupoane valorice.
4.2 Ar trebui stabilita o perioada maxima de preschimbare a cupoanelor valorice de catre consumator, intrucat, in caz contrar, odata cu modificarea cotelor de impozitare, apar probleme de rambursare a TVA.
4.3 Definirea la articolul 30b a furnizarii unui cupon valoric care confera dreptul de a beneficia de o livrare de bunuri sau o prestare de servicii si a livrarii sau, respectiv, a prestarii ulterioare a acestor bunuri sau servicii, ca reprezentand o operatie unica este bine-venita si simplifica indeplinirea obligatiilor fiscale. Acest articol ar trebui pus in legatura cu articolul 74c.
4.4 Articolul 65, care stabileste atat data la care TVA este exigibila, cat si baza de impozitare, simplifica in mare masura folosirea cupoanelor valorice cu utilizare unica.
4.5 Trebuie specificata procedura de urmat in cazul cupoanelor valorice cu utilizare unica. Acestea sunt impozitate in momentul vanzarii. Daca totusi cuponul valoric cu utilizare unica nu este preschimbat, nu exista niciun drept de recuperare a taxei de la emitentul acestuia, lucru confirmat si de o decizie a Curtii de Justitie, cu toate ca TVA a fost platita deja de catre emitent.
4.6 Sunt necesare mai multe detalii in ceea ce priveste procedura de urmat in cazul cupoanelor valorice cu utilizare multipla, cand marja realizata de distribuitor este inexistenta sau negativa, iar unele state membre au baze de impozitare diferite sau impozit zero – pentru produse farmaceutice, de exemplu.
4.7 Comisia stabileste ca, in masura in care bunurile si serviciile furnizate prin preschimbarea unui cupon valoric sunt impozitate, persoana impozabila are dreptul de a deduce TVA-ul platit pentru cheltuielile legate de emiterea cuponului valoric. Ar trebui clarificat faptul ca acest cost pe care il presupune plata TVA este deductibil si in cazul in care bunurile sau serviciile sunt furnizate de alta persoana decat emitentul cuponului valoric.
4.8 CESE intrezareste eventuale probleme la articolul 74a, alineatele (1) si (2), care poate da nastere la complicatii in cazul in care cupoanele valorice cu utilizare multipla sunt folosite in alta tara. Date fiind cotele diferite de TVA din tarile in care se folosesc cupoanele valorice, baza de impozitare si valoarea nominala a operatiunii ar putea fi greu de cuantificat.
4.9 O alta problema care se poate ivi este legata, in opinia CESE, de dispozitiile tranzitorii necesare la introducerea normelor uniforme de impozitare a cupoanelor valorice – in special de durata acestor dispozitii, intrucat multe cupoane valorice cu utilizare multipla au o durata de preschimbare indelungata.
4.10 Atunci cand operatiunea este efectuata in etape, in state membre diferite, pot aparea sarcini administrative exagerate. Consumul partial al creditelor de servicii de telecomunicatii in state membre diferite ar putea servi drept exemplu in acest sens.
4.11 De asemenea, se ivesc unele probleme si atunci cand cupoanele valorice sunt oferite ca mijloc de promovare a bunurilor si serviciilor. In acest caz, de multe ori cupoanele nu sunt preschimbate sau sunt preschimbate fara ca emitentul sa fie cunoscut, ceea ce ingreuneaza impozitarea.
4.12 In aceste conditii, in unele state membre exista praguri pana la care diverse cupoane valorice promotionale pentru bunuri sau servicii sunt scutite de taxa. Aceste praguri sunt foarte diferite, din cauza discrepantelor de forta economica si dimensiuni existente intre pietele din statele membre. Va trebui ca tarile respective sa elimine aceste scutiri, pentru a evita denaturarile pietei unice. Ar fi astfel ingradite eventualele speculatii din partea unor companii care urmaresc optimizarea costurilor fiscale prin producerea si distribuirea de cupoane valorice in tari care au astfel de praguri de scutire pentru acest tip de cupoane. In cazul in care poate fi mentinut un prag, ar trebui ca acesta sa fie identic pentru toti si limitat probabil la cupoanele valorice, intrucat un prag general pentru materiale promotionale ar ridica probleme.
4.13 CESE preconizeaza ca, prin introducerea normelor comune in toate statele membre si prin eliminarea riscului de evaziune fiscala, colectarea TVA aplicate cupoanelor valorice se va imbunatati, ceea ce va duce la cresterea veniturilor fiscale ale statelor membre si la consolidarea sferei de aplicare, a neutralitatii si transparentei acestei forme de impozitare. CESE se asteapta ca modificarea directivei sa aiba asadar un impact pozitiv – desi foarte greu de cuantificat – asupra bugetului Uniunii Europene.
4.14 In special in ultimii ani s-a constatat ca cupoanele valorice – sau cupoanele de reducere – pentru bunuri sau servicii sunt utilizate tot mai des. Tipurile si modurile de utilizare a acestor cupoane valorice se diversifica in permanenta, proces care va continua, fara indoiala. Se poate conchide asadar ca vor fi necesare noi norme pentru noi tipuri de cupoane valorice al caror mod de utilizare nu va fi clar definit.

Bruxelles, 14 noiembrie 2012

Presedintele Comitetului Economic si Social European
Staffan Nilsson

[1] Directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 de armonizare a legislatiilor statelor membre privind impozitele pe cifra de afaceri – Sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata: baza unitara de evaluare (JO L 145, 13.6.1977, p. 1) (A sasea Directiva TVA).
[2] Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (JO 2006 L 347, p. 1) (Directiva TVA), de inlocuire a celei de-a sasea Directive TVA incepand cu 1 ianuarie 2007.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close