Egalitate de tratament in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca – Principiul nediscriminarii pe motive de varsta

„Egalitate de tratament in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca – Directiva 2000/78/CE – Principiul nediscriminarii pe motive de varsta – Regimuri profesionale de securitate sociala – Contributii achitate de angajator pentru pensiile ocupationale – Sistem cu contributii definite – Esalonarea nivelului contributiei in functie de varsta – Articolul 6 alineatul (2) din directiva – Domeniul de aplicare al exceptiei”

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
JULIANE KOKOTT
prezentate la 7 februarie 2013(1)
Cauza C-476/11

HK Danmark, in numele lui Glennie Kristensen
impotriva
Experian A/S
[cerere de decizie preliminara formulata de Vestre Landsret (Danemarca)]

I – Introducere
1.Este permis ca o intreprindere sa esaloneze in functie de varsta angajatului sau contributiile angajatorului pentru pensia ocupationala sau in acest caz este vorba despre o discriminare nelegala pe motive de varsta? Aceasta este intrebarea care se pune in cererea de decizie preliminara formulata de Vestre Landsret, care ofera Curtii ocazia sa isi precizeze jurisprudenta referitoare la discriminarea pe motive de varsta(2).
2.In concret, Vestre Landsret solicita sa se stabileasca daca un regim de pensii ocupationale, care prevede o esalonare a nivelului contributiei in functie de varsta, intra sub incidenta articolului 6 alineatul (2) din Directiva 2000/78/CE privind egalitatea de tratament(3). Curtea este chemata pentru prima data sa interpreteze aceasta dispozitie(4).

II – Cadrul juridic
A –Dreptul Uniunii
3.Cadrul juridic aplicabil este definit de Directiva 2000/78. Conform articolului 1, obiectivul acestei directive este:
„stabilirea unui cadru general de combatere a discriminarii pe motive de apartenenta religioasa sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca, in vederea punerii in aplicare, in statele membre, a principiului egalitatii de tratament.”
4.Articolul 2 din Directiva 2000/78, intitulat „Conceptul de discriminare”, prevede urmatoarele:
„(1)   In sensul prezentei directive, prin principiul egalitatii de tratament se intelege absenta oricarei discriminari directe sau indirecte, bazate pe unul din motivele mentionate la articolul 1.
(2)  In sensul alineatului (1):
(a)  o discriminare directa se produce atunci cand o persoana este tratata intr un mod mai putin favorabil decat este, a fost sau va fi tratata intr o situatie asemanatoare o alta persoana, pe baza unuia dintre motivele mentionate la articolul 1;
[…]”.
5.Domeniul de aplicare al Directivei 2000/78 este definit la articolul 3:
„(1)  In limitele competentelor conferite Comunitatii, interzicerea discriminarii se aplica tuturor persoanelor, atat din sectorul public, cat si din cel privat, inclusiv organismelor publice, in ceea ce priveste:
[…]
(c)  conditiile de incadrare si de munca, inclusiv conditiile de concediere si de remunerare;
[…]
(3)  Prezenta directiva nu se aplica platilor de orice natura efectuate de regimurile publice sau asimilate, inclusiv de regimurile publice de securitate sociala sau de protectie sociala.
[…]”.
6.Articolul 6 din Directiva 2000/78, intitulat „Justificarea unui tratament diferentiat pe motive de varsta”, prevede urmatoarele:
„(1)  Fara a aduce atingere dispozitiilor articolului 2 alineatul (2), statele membre pot prevedea ca un tratament diferentiat pe motive de varsta nu constituie o discriminare atunci cand este justificat in mod obiectiv si rezonabil, in cadrul dreptului national, de un obiectiv legitim, in special de obiective legitime de politica a ocuparii fortei de munca, a pietei muncii si a formarii profesionale, iar mijloacele de realizare a acestui obiectiv sunt corespunzatoare si necesare.
Tratamentul diferentiat se poate referi in special la:
(a)  aplicarea unor conditii speciale de acces la un loc de munca si la formarea profesionala, de incadrare si de munca, inclusiv a conditiilor de concediere si de remunerare pentru tineri, lucratori in varsta si pentru cei care au persoane in intretinere, pentru a favoriza integrarea lor profesionala sau pentru a le asigura protectia;
(b)  stabilirea unor conditii minime de varsta, de experienta profesionala sau de vechime in munca, pentru accesul la incadrare in munca sau pentru anumite avantaje legate de incadrarea in munca;
[…]
(2)  Fara a aduce atingere articolului 2 alineatul (2), statele membre pot sa prevada ca nu constituie discriminare luarea in considerare a criteriului varstei la stabilirea, pentru regimurile profesionale de securitate sociala, a unei varste pentru aderare sau admitere la prestatiile de pensie sau invaliditate, inclusiv la fixarea, pentru aceste regimuri, a unor varste diferite pentru lucratori sau pentru categorii de lucratori si la utilizarea, in cadrul acestor regimuri, a criteriilor de varsta in calculele actuariale, cu conditia ca acestea sa nu se traduca prin discriminari pe motive de sex.”
B –Dreptul national
7.In Danemarca, Directiva 2000/78 a fost transpusa in dreptul intern prin Legea privind nediscriminarea in cadrul pietei muncii (Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. sau Forskelsbehandlingslov, denumita in continuare „Legea privind nediscriminarea”)(5).
8.Articolul 1 din Legea privind nediscriminarea cuprinde o definitie a notiunii de discriminare, care corespunde cu cea prevazuta la articolul 2 din directiva. La articolul 2 alineatul 1 se interzice orice discriminare a angajatilor, printre altele, in legatura cu recrutarea, cu concedierea si cu salarizarea. In cazul unei discriminari salariale, alineatul 3 prevede dreptul la plata unei compensatii.
9.Articolul 6a din Legea privind nediscriminarea transpune in dreptul intern articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2000/78. Acesta are urmatorul cuprins:
„Fara a aduce atingere articolelor 2-5, prezenta lege nu se opune stabilirii unor limite de varsta pentru aderare la regimurile profesionale de securitate sociala sau utilizarii, in cadrul acestor regimuri, a criteriilor de varsta in calculele actuariale. Utilizarea criteriilor de varsta nu trebuie sa se traduca prin discriminari pe motive de sex.”

III – Situatia de fapt si intrebarile preliminare
10.  Din luna noiembrie 2007 si pana in luna octombrie 2008, doamna Kristensen a fost angajata la Experian A/S (denumita in continuare „Experian”), in calitate de lucrator in cadrul departamentului relatii clienti.
11.  Experian dispune de un sistem de pensii ocupationale. Pentru Experian nu exista o obligatie legala sau contractuala de a asigura angajatilor o pensie pentru limita de varsta. Sistemul se bazeaza pe contractul de munca incheiat intre Experian si salariatii sai. Afilierea la regimul de pensie ocupationala este obligatorie pentru toti angajatii Experian si incepe automat dupa o vechime in munca de noua luni. Sistemul prevede ca Experian plateste doua treimi din contributie, iar salariatul plateste treimea ramasa. Nivelul contributiilor se stabileste sub forma unei cote procentuale din salariul de baza si se esaloneaza dupa cum urmeaza:
–in cazul salariatilor cu varsta sub 35 de ani: contributia lucratorului este de 3 %, iar contributia Experian este de 6 %;
–in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 35 si 45 de ani: contributia lucratorului este de 4 %, iar contributia Experian este de 8 %;
–in cazul salariatilor cu varsta peste 45 de ani: contributia lucratorului este de 5 %, iar contributia Experian este de 10 %.
12.  La data inceperii raportului de munca, doamna Kristensen avea varsta de 29 de ani. Prin urmare, astfel cum era prevazut in contractul de munca, Experian a platit contributia pentru pensiile ocupationale de 6 % din salariul de baza al acesteia. Remuneratia lunara a doamnei Kristensen era compusa din salariul de baza lunar convenit, in cuantum de 21 500 DKK, la care se adauga contributia la pensie din partea angajatorului, de 6%, astfel incat salariul acesteia era in cuantum de 22 790 DKK pe luna. Daca doamna Kristensen ar fi avut varsta cuprinsa intre 35 si 45 de ani, ar fi incasat, data fiind contributia mai mare la pensie platita de angajator, salariul lunar de 23 220 DKK, iar daca ar fi avut varsta peste 45 de ani ar fi incasat un salariu lunar de 23 650 DKK.
13.  Reclamantul din procedura principala, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Danmark (HK)(6), in calitate de mandatar al doamnei Kristensen, considera ca in acest mod se incalca principiul nediscriminarii pe motive de varsta prevazut la articolul 2 din Legea privind nediscriminarea si solicita o despagubire, precum si restituirea contributiilor la pensie.
14.  In opinia instantei de trimitere, se pune intrebarea daca interpretarea propusa de Experian, potrivit careia contributiile la pensie esalonate in functie de varsta sunt admise in conformitate cu articolul 6a din Legea privind nediscriminarea, este compatibila cu articolul 6 alineatul (2) din directiva.
15.  Asadar, prin ordonanta din 14 septembrie 2011, primita la grefa Curtii la 21 septembrie 2011, Vestre Landsret a suspendat procedura si a adresat Curtii urmatoarele intrebari preliminare:
„1)  Exceptia prevazuta la articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2000/78 trebuie interpretata in sensul ca autorizeaza statele membre sa excluda in general regimurile profesionale de securitate sociala din sfera de aplicare a interdictiei cu privire la discriminarea directa sau indirecta pe motive de varsta prevazuta la articolul 2 din directiva, cu conditia ca aceasta sa nu se traduca prin discriminari pe motive de sex?
2)  Exceptia prevazuta la articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2000/78 trebuie interpretata in sensul ca nu se opune posibilitatii ca un stat membru sa mentina in vigoare un regim juridic potrivit caruia angajatorul poate plati, ca parte a remuneratiei, contributii la pensie esalonate in functie de varsta si care implica, de exemplu, faptul ca angajatorul plateste o contributie la pensie de 6 % pentru lucratorii cu varsta sub 35 de ani, de 8 % pentru lucratorii cu varsta cuprinsa intre 35 si 44 de ani si de 10 % pentru lucratorii cu varsta peste 45 de ani, cu conditia ca aceasta sa nu se traduca prin discriminari pe motive de sex?”

IV – Procedura in fata Curtii
16.  In afara de HK si Experian, in procedura in fata Curtii au prezentat observatii scrise si orale guvernul danez si Comisia Europeana. In plus, in cadrul procedurii scrise au participat guvernele german, olandez si spaniol.

V – Apreciere juridica
Cu privire la prima intrebare preliminara
17.  In legatura cu prima intrebare preliminara formulata de Vestre Landsret avem indoieli, ca de altfel si Comisia, in ceea ce priveste pertinenta intrebarii pentru solutionarea litigiului. Astfel, aspectul daca sistemul de pensii in discutie intra sub incidenta directivei rezulta din raspunsul Curtii la a doua intrebare preliminara, astfel incat pentru solutionarea litigiului principal nu este necesara interpretarea mai generala a articolului 6 alineatul (2). Prin urmare, nu vom raspunde la prima intrebare preliminara.
Cu privire la a doua intrebare preliminara
18.  Prin intermediul celei de a doua intrebari preliminare, Vestre Landsret urmareste sa afle daca directiva permite unui stat membru sa mentina in vigoare regimul juridic potrivit caruia, in cadrul unui sistem de pensii ocupationale, angajatorul poate sa prevada o esalonare a cuantumului contributiei in functie de varsta.
19.  Directiva 2000/78 interzice, in principiu, discriminarea in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca, insa la articolul 6 permite statelor membre sa prevada in unele cazuri ca anumite masuri nu reprezinta o discriminare pe motive de varsta. Danemarca a facut uz de aceasta autorizare in ceea ce priveste articolul 6 alineatul (2) si a preluat dispozitia in dreptul national sub forma articolului 6a din Legea privind nediscriminarea. Din cererea de decizie preliminara rezulta ca Ministerul Muncii din Danemarca interpreteaza articolul 6a din Legea privind nediscriminarea in sensul ca un sistem de pensii ocupationale precum cel al Experian intra sub incidenta acestui articol si, in consecinta, este permis.
20.  Se pune, prin urmare, intrebarea daca aceasta interpretare este compatibila cu articolul 6 alineatul (2) din directiva. In esenta trebuie, asadar, sa se examineze daca un sistem de asigurari de pensii precum cel practicat de Experian poate intra sub incidenta articolului 6 alineatul (2).
1.  Aplicabilitatea directivei
21.  Trebuie sa se verifice mai intai aplicabilitatea directivei. In conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (c), directiva se aplica „in limitele competentelor conferite Comunitatii, […] tuturor persoanelor, atat in sectorul public, cat si in cel privat, inclusiv organismelor publice, in ceea ce priveste […] conditiile de incadrare si de munca, inclusiv conditiile de concediere si de remunerare”.
22.  Totusi, avand in vedere articolul 3 alineatul (3) coroborat cu considerentul (13), domeniul de aplicare al acestei directive nu acopera regimurile de securitate sociala si de protectie sociala ale caror prestatii nu pot fi asimilate unei remuneratii in sensul atribuit acestui termen in aplicarea articolului 157 TFUE, si nici platile de orice natura efectuate de catre stat care au ca obiectiv accesul la incadrare in munca sau mentinerea lucratorilor in functie(7).
23.  Astfel cum arata Comisia si guvernul belgian, pentru aplicabilitatea directivei in cazul concret este, asadar, decisiv aspectul daca contributiile la pensie platite de angajator pot fi asimilate unei remuneratii in sensul articolului 157 alineatul (2) TFUE(8). In opinia noastra, aceasta este situatia in speta.
24.  Conform jurisprudentei constante a Curtii, prin „remuneratie” in sensul articolului 157 alineatul (2) TFUE se inteleg „toate avantajele in numerar sau in natura, prezente sau viitoare, cu conditia sa fie acordate, chiar daca indirect, de catre angajator lucratorului in temeiul unui contract de munca”(9). Astfel cum a aratat recent avocatul general in Concluziile prezentate in cauza Römer(10), Curtea interpreteaza in sens larg notiunea „remuneratie” care cuprinde, in special, toate tipurile de contributii pentru pensii.
25.  In ceea ce priveste platile legate de pensiile ocupationale, Curtea a stabilit deja ca acestea trebuie sa fie considerate remuneratie(11). Spre deosebire de cauza Barber(12) si de celelalte cauze citate(13), prezenta cauza nu se refera la plata pensiei catre un lucrator pensionat, ci la platile curente de contributii ale angajatorului la sistemul de pensii. In cazul platilor efectuate de Experian nu este vorba, asadar, despre prestatii fixe catre un lucrator (asa numitele sisteme cu prestatii definite), ci despre contributii prestabilite la sistemul de pensii (asa numitele sisteme cu contributii definite). Totusi, si aceste contributii trebuie sa fie considerate o remuneratie.
26.  Pe de o parte, contributiile reprezinta un avantaj curent si actual, intrucat sunt platite lunar fiecarui angajat al Experian dupa o vechime in intreprindere de noua luni. Pe de alta parte, obligatia de plata rezulta numai din contractul de munca, iar plata contributiilor se efectueaza exclusiv pentru salariatii Experian(14). Astfel, aceasta contributie este acordata numai in temeiul unui raport de munca si drept contraprestatie pentru activitatea desfasurata la Experian. Este adevarat ca plata nu se efectueaza direct catre lucratorul insusi, ci in contul sau personal de asigurare de pensie. La intrebarea adresata de Curte in cadrul sedintei, Experian a declarat totusi ca fiecare lucrator dispune personal de contul sau de pensie si decide el insusi, impreuna cu consultantul sau pentru pensii, modul in care investeste suma acumulata pentru a primi ulterior pensie. In consecinta, plata contributiei trebuie considerata remuneratie in sensul articolului 157 alineatul (2) TFUE(15).
2.  Diferenta de tratament in sensul articolului 2 alineatul (2) din directiva
27.  Astfel cum rezulta din cuprinsul articolului 1 coroborat cu articolul 2 alineatul (1), in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca directiva interzice atat discriminarea directa, cat si discriminarea indirecta pe motive de varsta, prin discriminare intelegandu se orice diferenta de tratament nejustificata(16).
28.  In conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera (a) coroborat cu articolul 1 din directiva, o discriminare directa pe motive de varsta se produce atunci cand pe motive de varsta o persoana este tratata intr un mod mai putin favorabil decat este, a fost sau va fi tratata intr o situatie asemanatoare o alta persoana; diferenta de tratament este, asadar, legata in mod direct de varsta.
29.  Astfel cum arata instanta de trimitere, salariul lucratorilor de la Experian se compune din salariul de baza al fiecaruia si din contributia la pensie, esalonata in functie de varsta. Intrucat in perioada in care si a desfasurat activitatea la Experian, doamna Kristensen a avut varsta sub 35 de ani, contributia angajatorului pe care Experian a virat o pentru aceasta la sistemul de pensii a fost de 6 % din salariul de baza al acesteia. Remuneratiile totale lunare ale doamnei Kristensen (salariu de baza + contributia angajatorului de 6 % ) au fost astfel mai mici decat acelea pe care le ar fi primit un lucrator mai in varsta (salariu de baza + contributia angajatorului de 8 % pentru lucratorii peste 35 de ani si de 10 % pentru angajatii peste 45 de ani). Cuantumul mai redus al remuneratiilor si, in consecinta, tratamentul mai putin favorabil sunt legate in mod direct de varsta. Prin urmare, sistemul de pensii ocupationale de la Experian conduce la o diferenta directa de tratament pe motive de varsta in sensul articolului 2 alineatul (2) litera (a) coroborat cu articolul 1 din Directiva 2000/78.
3.  Justificarea diferentei de tratament
30.  Totusi, daca diferenta de tratament este justificata, atunci esalonarea contributiilor la pensii nu reprezinta o discriminare inadmisibila pe motive de varsta.
a)  Justificarea in conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din directiva
31.  Experian sustine ca sistemul de pensii intra sub incidenta articolului 6 alineatul (2) si astfel ar fi justificat. HK sustine punctul de vedere opus. HK arata de asemenea ca articolul 6 alineatul (2) nu este deloc aplicabil in speta.
i)  Cu privire la aplicabilitatea articolului 6 alineatul (2) din directiva
32.  Articolul 6 alineatul (2) cuprinde o dispozitie privind tratamentele diferentiate pe motive de varsta in cadrul regimurilor profesionale de securitate sociala. HK contesta aplicabilitatea acestei directive in prezenta cauza, invocand faptul ca nu este vorba despre o discriminare in cadrul unui astfel de regim, ci numai despre o discriminare la o data anterioara, si anume la data platii remuneratiei. Prin urmare, in opinia HK, Experian nu poate sa invoce articolul 6 alineatul (2). Consideram totusi ca acest argument nu este convingator.
33.  Plata este efectuata de Experian sub forma de contributie la pensia ocupationala in contul de asigurare de pensie al respectivului angajat. Astfel, este vorba fara indoiala despre o prestatie in cadrul sistemului de pensii ocupationale. Dupa cum s a aratat deja mai sus(17), aceasta plata trebuie considerata o remuneratie in sensul articolului 157 alineatul (2) TFUE, ceea ce reprezinta conditia pentru aplicabilitatea directivei.
34.  Daca insa se sustine, asa cum a aratat HK, ca articolul 6 alineatul (2) nu este aplicabil atunci cand prestatiile in cadrul unui regim profesional de securitate sociala sunt remuneratii, articolul 6 alineatul (2) ar fi lipsit de orice continut. Afirmarea aplicabilitatii directivei in cazul regimurilor profesionale de securitate sociala ar avea intotdeauna automat drept consecinta excluderea aplicabilitatii articolului 6 alineatul (2). Faptul ca pentru aplicabilitatea in cazul unor astfel de regimuri directiva impune ca prestatia concreta a angajatorului sa fie asimilata unei remuneratii si cuprinde totodata o derogare pentru regimurile profesionale de securitate sociala arata ca argumentul HK este eronat si ca imprejurarea ca o plata are caracter de remuneratie nu poate conduce automat la excluderea aplicabilitatii articolului 6 alineatul (2).
35.  Asadar, contributia angajatorului reprezinta o prestatie in cadrul regimurilor profesionale de securitate sociala, astfel incat articolul 6 alineatul (2) din directiva este aplicabil.
ii)Conditiile prevazute la articolul 6 alineatul (2)
36.  Se pune astfel intrebarea daca sistemul de pensii ocupationale in discutie este acoperit de aceasta dispozitie. Articolul 6 alineatul (2) prevede trei variante(18) in cadrul carora este admisibila utilizarea criteriilor de varsta, si anume, in primul rand, stabilirea, pentru regimurile profesionale de securitate sociala(19), a unei varste pentru aderare, in al doilea rand stabilirea unei varste pentru admiterea la prestatiile de pensie sau de invaliditate si, in al treilea rand, utilizarea criteriilor de varsta in calculele actuariale.
–   Criteriile de varsta utilizate la stabilirea conditiilor pentru aderare
37.  Prima varianta prevazuta la articolul 6 alineatul (2) permite stabilirea, pentru regimurile profesionale de securitate sociala, a unei varste pentru aderarea la regimurile profesionale de securitate sociala. In cazul cuantumului contributiei, tratamentul diferentiat in functie de varsta angajatului ar fi asadar justificat in cazul in care esalonarea in functie de varsta ar fi o conditie pentru aderarea la regimul de asigurari de pensii de la Experian.
38.  La interpretarea articolului 6 alineatul (2) trebuie sa se tina seama de faptul ca Directiva 2000/78 nu consacra ea insasi principiul egalitatii de tratament in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca, principiu care isi are originea in diferite instrumente internationale si traditii constitutionale comune statelor membre. Directiva nu are ca obiect decat stabilirea, in domeniile mentionate, a unui cadru general pentru combaterea discriminarilor pe diferite motive, printre care se numara si varsta(20). Curtea a recunoscut interzicerea discriminarii pe motive de varsta ca expresie a acestui principiu general al dreptului Uniunii(21). Directiva 2000/78 doar concretizeaza acest principiu(22). In plus, in conformitate cu articolul 6 alineatul (1) TUE, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene are aceeasi valoare juridica cu cea a tratatelor. Articolul 21 alineatul (1) din carta interzice „discriminarea de orice fel, bazata pe motive […] [de] varst[a]”. Pentru acest motiv, trebuie in principiu ca exceptiile de la interzicerea discriminarii sa fie interpretate in mod restrictiv(23).
39.  Prin urmare, in opinia HK si a guvernului spaniol, sistemul de pensii de la Experian nu ar fi acoperit de articolul 6 alineatul (2) din directiva. Acestia invoca faptul ca esalonarea in functie de varsta nu priveste „conditia” de aderare la regim. Intrucat dupa vechimea de noua luni fiecare salariat adera automat la sistemul de pensii ocupationale, „conditia” de aderare este prevazuta independent de varsta. In cazul esalonarii in functie de varsta este vorba mai curand despre o diferenta de tratament in ceea ce priveste modul de organizare a aderarii la regim, adica in ceea ce priveste „modul” in care se realizeaza aderarea, care nu este prevazut la articolul 6 alineatul (2).
40.  Cu toate acestea, impartasim opinia Experian, a guvernelor german, belgian si olandez, precum si a Comisiei, conform careia articolul 6 alineatul (2) este aplicabil in speta. Astfel cum au aratat in mod corect HK si Spania, exceptiile privind principiul nediscriminarii trebuie sa fie interpretate in mod restrictiv(24). Imperativul interpretarii restrictive nu se opune insa unor astfel de masuri, care sunt mai blande decat masurile care ar fi admisibile si in cazul unei interpretari restrictive. Or, aceasta este situatia in speta.
41.  Articolul 6 alineatul (2) din directiva permite, conform modului sau clar de redactare, stabilirea unei varste pentru aderarea la regimurile profesionale de securitate sociala. Asadar, Experian putea sa prevada un sistem in care, de exemplu, angajatii sub 35 de ani sa fie exclusi in mod categoric de la pensia ocupationala. Excluderea in totalitate de la aderare are fara indoiala consecinte mai mari pentru un lucrator decat aderarea prin plata unei contributii mai mici.
42.  Daca insa chiar aderarea in sine poate fi conditionata de anumite limite de varsta, atunci trebuie sa fie admisibil si un regim la care pot sa adere toti lucratorii, independent de varsta acestora, si care este diferentiat in functie de varsta numai in privinta cuantumului concret al contributiei. In caz contrar, directiva ar conduce la concluzia contradictorie ca o inegalitate de tratament intr o forma mai atenuata nu este admisa, in timp ce o inegalitate de tratament mai importanta este admisa.
43.  Esalonarea contributiei in functie de varsta, astfel cum este prevazuta de Experian, reprezinta o solutie mai putin restrictiva decat stabilirea unor limite de varsta de la care este exclusa categoric aderarea. Prin urmare, aceasta este inclusa in prima varianta prevazuta la articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2000/78.
–   Necesitatea unui control de proportionalitate suplimentar
44.  Cativa dintre participantii la procedura au contestat faptul ca in cadrul articolului 6 alineatul (2) trebuie sa se realizeze un control de proportionalitate. HK afirma acest lucru, indicand ca in cazul articolului 6 alineatul (2) este vorba despre o exceptie de la principiul nediscriminarii care trebuie sa fie intotdeauna proportionala. Experian si guvernul danez sustin punctul de vedere contrar. Articolul 6 alineatul (2) contine o exceptie „generala” de la principiul nediscriminarii pe motive de varsta, astfel incat nu ar fi necesar un control de proportionalitate. Impartasim acest punct de vedere.
45.  In primul rand, modul de redactare a dispozitiei, prin comparatie cu cel al articolului 6 alineatul (1), pledeaza in favoarea acestei interpretari. In timp ce la articolul 6 alineatul (1) exista necesitatea unui control de proportionalitate, la alineatul (2) lipseste o dispozitie corespunzatoare. Daca legiuitorul ar fi prevazut un control de proportionalitate suplimentar, acesta ar fi stabilit in mod expres acest lucru. Asadar rezulta, per a contrario, ca in cadrul articolului 6 alineatul (2) nu este necesar un astfel de control de proportionalitate.
46.  Aceasta deosebire intre alineatele (1) si (2) ale articolului 6 reiese chiar din geneza normei. In propunerea initiala de directiva au fost prevazute mai intai numai dispozitii cu privire la pensia pentru limita de varsta sub forma unui alt subpunct la articolul 5(25) [care ulterior a devenit actualul articol 6 alineatul (1)]. Articolul 5 cuprindea in mod expres cerinta ca diferentele de tratament sa fie „justificate obiectiv si rezonabil printr un obiectiv legitim si [sa fie] adecvate si necesare pentru realizarea acestui obiectiv”. Și in versiunile ulterioare ale propunerii de directiva, dispozitiile cu privire la pensia ocupationala erau cuprinse la actualul articol 6 alineatul (1)(26) si erau astfel subordonate unui control de proportionalitate.
47.  Astfel cum rezulta din documentul Consiliului Uniunii Europene din 20 octombrie 2000 (nr. 12494/00, p. 15), normele privind regimurile profesionale de securitate sociala au fost introduse la alineatul (1) abia mai tarziu si au fost in final reformulate intr un aliniat propriu [a se vedea propunerea pentru articolul 6 alineatul (3) din documentul Consiliului mentionat mai sus, care corespunde actualului articolul 6 alineatul (2)]. Totusi, formularea de la articolul 6 alineatul (1) privind controlul de proportionalitate nu a mai fost preluata. Cu aceasta ocazie a fost introdus si considerentul (25) al directivei(27) care prevede ca diferentele de tratament legate de varsta necesita dispozitii specifice care pot varia in functie de situatia statelor membre. Faptul ca pentru regimurile profesionale de securitate sociala legiuitorul a formulat un nou alineat, cu un mod de formulare diferit, arata ca, fata de masurile prevazute in cadrul articolului 6 alineatul (1), aceste regimuri sunt supuse altor conditii din perspectiva principiului nediscriminarii. In caz contrar, exista posibilitatea de a se lasa norma ca un alt subpunct in cadrul alineatului (1), respectiv de a se prevedea in mod expres un control de proportionalitate.
48.  Economia directivei in ansamblu confirma de asemenea aceasta interpretare. Astfel cum a aratat guvernul danez, directiva cuprinde si alte norme care prevad in mod explicit un control de proportionalitate, precum si altele care nu prevad deloc aceasta cerinta. Astfel, de exemplu, la articolul 3 alineatul (4), care se refera la fortele armate, este prevazuta o exceptie de la principiul nediscriminarii pentru motive de varsta, care nu impune in mod expres un control de proportionalitate. In schimb, articolul 4 alineatul (1) prevede ca in viata profesionala un tratament diferentiat nu constituie o discriminare atunci cand „obiectivul este legitim, iar cerinta este proportionala”. Legiuitorul a facut astfel o distinctie clara intre situatiile care sunt in general excluse de la principiul nediscriminarii si acelea care sunt supuse, in plus, unui control de proportionalitate.
49.  Aceasta interpretare corespunde si finalitatii articolului 6 alineatul (2). Obiectivul dispozitiei mentionate este sa inlature obstacolele care se opun generalizarii sistemelor de pensii ocupationale si sa garanteze buna functionare a pensiilor ocupationale. In plus, normele existente in diversele state membre sunt, pe de o parte, foarte diferite si, pe de alta parte, foarte complexe, astfel incat in aceasta privinta statele membre trebuie sa dispuna de o ampla marja de apreciere(28).
50.  De aici rezulta ca, contrar opiniei HK, nu este necesar un control de proportionalitate suplimentar. In acest context, se poate pune intrebarea daca articolul 6 alineatul (2) ar putea sa incalce carta, avand in vedere ca prevede o exceptie globala de la principiul nediscriminarii, fara sa impuna un control de proportionalitate. Totusi, valabilitatea dispozitiei nu face obiectul prezentei cereri de decizie preliminara.
–   Concluzie intermediara
51.  In concluzie, trebuie sa se constate faptul ca sistemul de pensii practicat de Experian este cuprins in dispozitiile de la articolul 6 alineatul (2).
b)  Justificarea in conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din directiva
52.  In cazul in care Curtea nu impartaseste aceasta opinie, se poate lua in considerare justificarea in conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din directiva. Aceasta dispozitie a fost invocata in subsidiar de Experian. Este adevarat ca instanta de trimitere nu a solicitat interpretarea articolului 6 alineatul (1) din directiva, insa, in subsidiar, pentru a i se putea oferi un raspuns util, in continuare ne vom prezenta pozitia in acest sens.
53.  In conformitate cu articolul 6 alineatul (1), un tratament diferentiat pe motive de varsta nu constituie o discriminare atunci cand este justificat in mod obiectiv si rezonabil, in cadrul dreptului national, de un obiectiv legitim, in special de obiective legitime de politica a ocuparii fortei de munca, a pietei muncii si a formarii profesionale, iar mijloacele de realizare a acestui obiectiv sunt corespunzatoare si necesare(29). In definitiv, este important ca masura care sta la baza sa se intemeieze pe un obiectiv legitim si sa reziste controlului de proportionalitate(30).
54.  Instanta nationala este singura care are competenta de a aprecia situatia de fapt din litigiul cu care este sesizata si de a interpreta dreptul national aplicabil. Aceasta trebuie sa stabileasca daca si in ce masura o dispozitie este justificata de obiective „legitime” in sensul articolului 6 alineatul (1) din Directiva 2000/78. Totusi, Curtea, pronuntandu se asupra unei trimiteri preliminare, poate sa ofere precizari destinate sa orienteze interpretarea pe care instanta nationala o va efectua(31).
i)  Obiectivul legitim
55.  In ceea ce priveste obiectivul unei masuri, Curtea a statuat deja ca statele membre, precum si, daca este cazul, partenerii sociali la nivel national dispun de o ampla marja de apreciere atunci cand aleg urmarirea unui obiectiv determinat, printre altele, de obiective in materie de politica sociala si de ocupare a fortei de munca(32). In orice caz, acestea trebuie sa fie obiective de politica sociala, precum cele legate de politica ocuparii fortei de munca, a pietei muncii si a formarii profesionale(33).
56.  Experian sustine ca esalonarea in functie de varsta a contributiilor trebuie, pe de o parte, sa permita angajatilor mai in varsta sa economiseasca o suma suficienta pentru asigurarea de pensie chiar si in cazul in care si au inceput activitatea la Experian la un stadiu mai avansat al carierei.
57.  Pe de alta parte, aceasta urmareste sa integreze lucratorii mai tineri de timpuriu in sistemul de asigurari de pensii. Totusi, acestia au in general interesul sa dispuna in mod liber de o parte mai mare din salariu in loc sa o investeasca deja in pensia ocupationala. Esalonarea in functie de varsta a contributiilor (si prin aceasta si a contributiilor angajatorului) contribuie, asadar, inclusiv la diminuarea sarcinilor suportate de lucratorii mai tineri.
58.  Prin preocuparea de a permite lucratorilor mai in varsta sa isi constituie un fond suficient pentru a avea dreptul la o pensie semnificativa chiar si in cazul unei perioade mai scurte de cotizare si de a integra de timpuriu lucratorii mai tineri in sistemul de pensii, fara insa a i impovara financiar prin contributii in vederea unui obiectiv indepartat, sistemul de pensii ocupationale al Experian urmareste obiective legitime de politica sociala din domeniul politicii ocuparii fortei de munca si a pietei muncii. O diferenta de tratament pe motive de varsta intemeiata pe astfel de obiective poate fi in principiu justificata avand in vedere avantajele legate de ocuparea fortei de munca [a se vedea articolul 6 alineatul (1) primul paragraf coroborat cu al doilea paragraf litera (b) din Directiva 2000/78].
59.  Ramane totusi sa se examineze aspectul daca pentru atingerea acestor obiective legitime este proportional sa se mareasca contributiile angajatorului odata cu cresterea varstei lucratorului. Astfel cum rezulta si din modul de redactare a articolului 6 alineatul (1), esalonarea in functie de varsta este proportionala atunci cand aceasta este „corespunzatoare si necesara” si cand conduce la atingerea obiectivelor vizate fara a aduce o atingere disproportionata lucratorilor mai tineri.
ii)Masura nu are un caracter evident inadecvat
60.  Esalonarea in functie de varsta este „corespunzatoare” in cazul in care este adecvata pentru atingerea obiectivului urmarit, adica de a oferi lucratorilor mai in varsta posibilitatea de a economisi suficient in contul de asigurare de pensie si lucratorilor mai tineri posibilitatea sa adere timpuriu la regimul de pensii, fara a i impovara insa financiar.
61.  Avand in vedere puterea de apreciere care rezulta din marja larga de apreciere a statelor membre in alegerea masurilor prin care isi pot realiza obiectivele in materie de politica sociala si de ocupare a fortei de munca(34), rolul Curtii se limiteaza la a garanta ca masurile luate nu au caracter nerezonabil(35) sau, altfel spus, ca masurile adoptate nu sunt in mod evident inadecvate pentru atingerea obiectivului propus(36).
62.  Nu pare ca esalonarea contributiilor in functie de varsta ar fi evident inadecvata pentru atingerea obiectivului propus. Este mai degraba perfect rational ca pentru lucratorii mai in varsta, care si au inceput activitatea la Experian mai tarziu si care dispun astfel de o perioada mai scurta pentru a cotiza in contul de asigurare de pensie, sa fie necesara plata unei contributii mai mari, pentru ca la sfarsitul carierei acestia sa dispuna de un fond suficient. De asemenea, prin regimul instituit de Experian se poate obtine si participarea lucratorilor mai tineri.
iii) Caracterul necesar (lipsa unei masuri mai putin restrictive)
63.  In plus, esalonarea in functie de varsta a contributiilor ar trebui sa fie de asemenea necesara. O masura este „necesara” numai atunci cand obiectivul propus nu poate fi atins printr o masura la fel de adecvata, dar mai putin restrictiva.
64.  Pentru ca angajatii mai in varsta sa acumuleze un fond suficient in contul de asigurare de pensie, o prima solutie alternativa mai putin restrictiva ar fi ca toti lucratorii sa fie tratati egal in privinta platii contributiei (corespunzator cotei procentuale care se aplica in prezent pentru lucratorii in varsta de peste 45 de ani). Totusi, astfel este posibil sa nu se atinga obiectivul care urmareste ca lucratorii mai tineri sa nu suporte o sarcina prea mare, intrucat si contributia angajatului ar fi in acest caz in mod corespunzator mai mare.
65.  In plus, ar putea sa constituie o problema faptul ca Experian prevede in mod general contributii mai mari pentru toti lucratorii mai in varsta, fara sa verifice daca acestia au efectiv o nevoie mai mare. Majorarea contributiilor este intr adevar in favoarea oricarui lucrator mai in varsta, independent daca este vorba despre un lucrator cu vechime mare, care a putut deja sa economiseasca la Experian contributii pe o perioada mai lunga (si prin urmare nu este necesar sa plateasca contributii mai mari) sau despre un lucrator nou (care pana acum poate nu a economisit nimic sau doar sume mici). In plus, nici in cazul noilor angajati nu se face distinctia intre cei care dispun de o pensie ocupationala suficienta din raporturile de munca anterioare si cei care nu dispun de o astfel de pensie.
66.  Pentru acest motiv, se pune intrebarea daca o esalonare in functie de nevoi a cuantumului contributiilor sau o posibila esalonare a cuantumului contributiilor in functie de vechimea in intreprindere (teoretic inca posibila) poate fi considerata o masura mai putin restrictiva care este la fel de eficienta pentru atingerea obiectivelor urmarite.
67.  In aceasta privinta trebuie totusi sa se tina seama de marja de apreciere de care dispun statele membre in materie de politica sociala(37). Astfel, aceasta nu poate avea ca efect privarea de continut a aplicarii principiului nediscriminarii pe motive de varsta(38), insa nu exclude, in principiu, posibilitatea ca, din motive de simplificare, sa se renunte la examinarea fiecarui caz in parte si sa se realizeze, in schimb, prin intocmirea unei clasificari dupa criterii generale, o impartire a lucratorilor in mai multe categorii(39). Pentru acest motiv pot fi impuse, in principiu, masuri (mai restrictive) care sunt fezabile in cadrul unui sistem functional si sunt rezonabile din punct de vedere financiar.
68.  In plus, trebuie sa se retina ca nu este sarcina unei intreprinderi sa puna la dispozitie un sistem de pensii ocupationale care sa tina seama de nevoia individuala a fiecarui lucrator. Dimpotriva, sarcina de a asigura o prestatie de baza suficienta in ceea ce priveste pensia pentru limita de varsta revine sistemelor de stat in privinta carora nu se aplica Directiva 2000/78. Asadar, prezinta importanta numai coerenta interna a respectivului sistem de pensii ocupationale. Experian doreste sa ofere angajatilor sai un sistem de pensii ocupationale functional, independent de data inceperii activitatii lor si independent de raporturile de munca anterioare ale acestora. In plus, Experian a aratat ca verificarea nevoii individuale a unui angajat nu este posibila din punct de vedere tehnic. Pentru acest motiv, este exclusa si esalonarea in functie de nevoi a contributiilor.
69.  De asemenea, constituie o problema si faptul ca cuantumul total al contributiilor la pensii este conceput variabil. In ceea ce priveste integrarea lucratorilor mai tineri, carora trebuie sa li se ceara la inceput o contributie la pensie mai mica, se pune intrebarea daca acest lucru nu se poate obtine de asemenea in cazul in care doar cota lucratorului este conceputa variabil, contributiile angajatorului ramanand neschimbate. Astfel, contributia angajatorului nu are efecte concrete asupra salariului net pe care lucratorii mai tineri il au in mod efectiv la dispozitie in fiecare luna. Asadar, un lucrator mai tanar nu „simte” daca contributia angajatorului este mai mica sau mai mare, numai contributia angajatului avand efect direct asupra remuneratiilor lunare disponibile in mod efectiv. Pe baza informatiilor existente nu se poate aprecia daca aceasta solutie alternativa este rezonabila (din punct de vedere economic). Este, asadar, de competenta instantei de trimitere sa clarifice acest aspect.
iv)Inexistenta unei atingeri disproportionate
70.  Chiar in cazul in care esalonarea in functie de varsta este totusi masura cea mai putin restrictiva pentru atingerea obiectivelor legitime urmarite, trebuie sa se examineze in continuare daca norma nu conduce la o atingere disproportionata adusa lucratorilor mai tineri. Astfel, rezulta din principiul proportionalitatii ca masurile care aduc atingere unui drept garantat de dreptul Uniunii – in speta interdictia oricarei discriminari pe motive de varsta – nu pot sa cauzeze destinatarilor inconveniente care sunt disproportionate in raport cu scopul urmarit(40).
71.  In acest context, trebuie sa se retina, pe de o parte, ca sistemul este obligatoriu pentru toti lucratorii si astfel acestia nu au optiunea de a renunta la contributia la pensia ocupationala si in loc de aceasta sa solicite sa li se plateasca sumele corespunzatoare. Nu este convingator nici argumentul prezentat de Experian, conform caruia angajatii mai tineri care doresc un salariu global mai mare ar putea sa l negocieze in mod individual. Nu este posibil sa revina fiecarui angajat sarcina de a impiedica sau de a compensa prin conventii contractuale individuale un tratament mai putin favorabil pe motive de varsta instituit intr un sistem. Acest lucru este valabil in special datorita pozitiei mai slabe in care se afla de regula lucratorul in raport cu angajatorul in cazul unei negocieri.
72.  Totusi, in speta nu se poate exclude ca dezavantajele diferentei de tratament sunt compensate prin avantajele aferente acestuia. Este vorba despre o diferenta de tratament in cuantum de pana la 4 % din salariul de baza, iar in cazul doamnei Kristensen este vorba astfel despre 860 DKK(41) mai putin lunar. Este neindoielnic ca aceasta suma nu este lipsita de importanta. Totusi, trebuie sa se retina ca, pe de o parte, doamna Kristensen are un avantaj din sistemul de pensii ocupationale al Experian, intrucat lunar exista o contributie la acest sistem de pensii. Pe de alta parte, in cazul unor contributii mai reduse ale angajatorului, si contributia angajatului este mai mica, astfel incat doamna Kristensen trebuia sa vireze personal in contul de asigurare de pensie numai 3 % din salariul sau de baza. Daca ar fi avut varsta peste 45 de ani, cota personala ar fi fost de 5 %. Totusi, instanta nationala competenta trebuie sa aprecieze in final aceste circumstante.
v)  Concluzie intermediara
73.  In concluzie, o masura precum cea in discutie in cauza principala poate fi justificata daca esalonarea in functie de varsta a contributiilor are drept obiectiv sa permita lucratorilor mai in varsta sa isi constituie un fond de pensie suficient chiar si in cazul in care isi incep activitatea in cadrul intreprinderii respective la un stadiu mai avansat al carierei si daca, totodata, prin esalonarea in functie de varsta lucratorii mai tineri sunt integrati mai timpuriu in sistemul de pensii ocupationale, fara insa a i impovara inca din primii ani prin contributii la pensia ocupationala. Acest lucru este totusi valabil numai daca pentru realizarea acestor obiective nu se pot lua alte masuri practice la fel de adecvate, cu costuri rezonabile economic, care sa aiba un efect mai putin dezavantajos asupra lucratorilor mai tineri si daca, in plus, dezavantajele diferentei de tratament nu sunt disproportionate fata de avantajele sistemului.
vi)Promovarea fidelitatii fata de intreprindere
74.  In plus, guvernul belgian arata ca masura ar putea sa vizeze de asemenea ramanerea pe termen mai lung a angajatului in intreprindere. In cadrul procedurii in fata Curtii, Experian nu s a exprimat asupra aspectului daca prin esalonarea in functie de varsta a urmarit si acest obiectiv. Prin urmare, instanta de trimitere trebuie sa verifice daca aceasta este situatia in speta si daca esalonarea nivelului contributiei reprezinta un fel de prima de fidelitate fata de intreprindere.
75.  Daca aceasta este situatia, atunci in principiu ar fi vorba despre un obiectiv legitim. De asemenea, esalonarea in functie de varsta pare, cel putin in ceea ce priveste lucratorii mai tineri, sa fie in principiu adecvata ramanerii pe termen mai lung a lucratorilor in intreprindere. Totusi, trebuie sa se ia in considerare aspectul ca esalonarea contributiei nu este legata de vechimea in intreprindere, ci este acordata independent de aceasta si astfel este favorabila si angajatilor care isi incep activitatea la Experian la un stadiu mai avansat al carierei. Pentru acest motiv, esalonarea in functie de varsta nu este necesara. Dimpotriva, o masura mai putin restrictiva si mai eficienta ar fi ca nivelul contributiei sa fie legat de vechimea in intreprindere, iar nu de varsta. Instanta de trimitere trebuie sa ia in considerare acest lucru in cazul in care include obiectivul respectiv in analiza pe care o efectueaza.
VI – Concluzie
76.  In consecinta, propunem Curtii sa raspunda la intrebarile adresate dupa cum urmeaza:
„1)  Exceptia prevazuta la articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2000/78 permite ca un stat membru sa mentina in vigoare un regim juridic potrivit caruia angajatorul poate plati, ca parte a remuneratiei, contributii la pensia ocupationala esalonate in functie de varsta si care implica, de exemplu, faptul ca angajatorul plateste o contributie la pensie de 6 % pentru lucratorii cu varsta sub 35 de ani, de 8 % pentru lucratorii cu varsta cuprinsa intre 35 si 44 de ani si de 10 % pentru lucratorii cu varsta peste 45 de ani.
2)  Un astfel de sistem de pensii poate fi justificat si in conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2000/78, daca esalonarea in functie de varsta a contributiilor prevazuta are ca obiectiv sa permita lucratorilor mai in varsta sa isi constituie un fond de pensie suficient chiar si in cazul in care isi incep activitatea in cadrul intreprinderii respective la un stadiu mai avansat al carierei si daca, totodata, prin esalonarea in functie de varsta lucratorii mai tineri sunt integrati mai timpuriu in sistemul de pensii ocupationale, fara insa a i impovara inca din primii ani prin contributii la pensia ocupationala. Acest lucru este totusi valabil numai daca pentru realizarea acestor obiective nu se pot lua alte masuri practice la fel de adecvate, cu costuri rezonabile economic, care sa aiba un efect mai putin dezavantajos pentru lucratorii mai tineri si daca, in plus, dezavantajele diferentei de tratament nu sunt disproportionate fata de avantajele sistemului.”
________________________________________
1 – Limba originala: germana.
________________________________________
2 –  A se vedea in acest sens in special Hotararea din 16 octombrie 2007, Palacios de la Villa (C-411/05, Rep., p. I 8531), precum si Hotararea din 12 octombrie 2010, Ingeniørforeningen i Danmark (denumita in continuare „Andersen”, C-499/08, Rep., p. I 9343), si Hotararea din 6 decembrie 2012, Odar (C-152/11, nepublicata inca in Repertoriu).
________________________________________
3 – Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general in favoarea egalitatii de tratament in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca, JO L 303, p. 16, Editie speciala, 05/vol. 6, p. 7.
________________________________________
4 –  Un alt aspect al articolului 6 alineatul (2) din Directiva 2000/78 face obiectul cauzei C-546/11, Toftgaard. In acest sens, a se vedea Concluziile noastre prezentate astazi in aceasta cauza.
________________________________________
5 –  Legea nr. 459 din 12 iunie 1996. Prin Legea de modificare nr. 1417 din 22 decembrie 2004 au fost introduse criteriile de varsta si de handicap in Legea privind nediscriminarea. Legea nr. 1417 a intrat in vigoare la 28 decembrie 2004.
________________________________________
6 –  Asociatia angajatilor din sectorul comercial si administrativ din Danemarca.
________________________________________
7 – A se vedea Hotararea din 10 mai 2011, Römer (C-147/08, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 32), si Hotararea din 1 aprilie 2008, Maruko (C-267/06, Rep., p. I 1757, punctul 41).
________________________________________
8 –  Intrucat in speta este vorba doar despre un sistem de pensii ocupationale, iar nu despre o prestatie a regimurilor de pensii de stat, respectiv un avantaj asimilat acestora, este evident ca motivul de excludere in temeiul articolului 3 alineatul (3) din directiva nu este aplicabil. In plus, prestatiile nu sunt reglementate direct prin lege, ci exclusiv prin contractul de munca si sunt valabile numai pentru o grupa speciala de angajati, si anume angajatii Experian, a se vedea Hotararea din 17 mai 1990, Barber (C-262/88, Rec., p., I 1889, punctul 22).
________________________________________
9 – A se vedea Hotararea din 25 mai 1971, Defrenne (80/70, Rec., p. 445, punctul 6), Hotararea din 9 februarie 1982, Garland (12/81, Rec., p. 359, punctul 5), Hotararea Barber (citata la nota de subsol 8, punctul 12), si Hotararea Römer (citata la nota de subsol 7, punctul 32).
________________________________________
10 –  Concluziile prezentate la 15 iulie 2010 in cauza Römer (citata la nota de subsol 7, punctul 54).
________________________________________
11 – A se vedea Hotararea din 13 mai 1986, Bilka Kaufhaus (170/84, Rec., p 1607, punctul 22), Hotararea Barber (citata la nota de subsol 8, punctul 28) si Hotararea din 10 februarie 2000, Schröder (C-50/96, Rec., p I 743, punctul 27). A se vedea si considerentul (13) al Directivei 2006/54/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea in aplicare a principiului egalitatii de sanse si al egalitatii de tratament intre barbati si femei in materie de incadrare in munca si de munca (JO L 204, p. 23, Editie speciala, 05/vol. 8, p. 262), care are urmatorul cuprins: „Prin hotararea din 17 mai 1990 in cauza nr. C-262/88, Curtea de Justitie a decis ca toate formele de pensie ocupationala constituie un element de remuneratie in sensul articolului 141 din tratat.”
________________________________________
12 – A se vedea Hotararea Barber (citata la nota de subsol 8).
________________________________________
13 –  A se vedea nota de subsol 11.
________________________________________
14 – A se vedea Hotararea Barber (citata la nota de subsol 8, punctul 25).
________________________________________
15 –  Aceasta concluzie corespunde si Hotararii Curtii din 22 decembrie 1993, Neath (C-152/91, Rec., p. I 6935, punctul 29), in care, in ceea ce priveste problema clasificarii unei prestatii ca remuneratie, Curtea s a referit la obligatia contractuala concreta a angajatorului. In cazul Experian, potrivit contractului de munca, este obligatorie numai plata contributiei, iar nu si plata ulterioara a unei pensii.
________________________________________
16 –  In acest sens, a se vedea Concluziile noastre prezentate la 6 mai 2010 in cauza Andersen (citata la nota de subsol 2, punctul 28) si jurisprudenta citata, precum si ultima teza din considerentul (25) al Directivei 2000/78: „Este, asadar, esential sa se faca distinctie intre diferentele de tratament care sunt justificate […] si discriminarile care trebuie sa fie interzise”.
________________________________________
17 – A se vedea punctul 22 din prezentele concluzii.
________________________________________
18 –  Acest lucru este valabil cel putin pentru versiunile directivei in limbile germana, franceza, engleza, spaniola si italiana, pe care le am comparat. Potrivit modului de redactare, versiunea in limba daneza cuprinde numai doua variante, respectiv aderarea la regimurile profesionale de securitate sociala („adgang til”) si utilizarea criteriilor de varsta in calculele actuariale („anvendelse af alderskriteriet til aktuarberegninger inden for rammerne af disse ordninger”). Aceasta diferenta nu prezinta insa relevanta in speta, intrucat stabilirea unor limite de varsta pentru aderare este mentionata si in versiunea in limba daneza a directivei, iar sistemul de pensii al Experian se intemeiaza pe aceasta prima varianta.
________________________________________
19 –  Totusi, nu este cuprinsa aderarea la toate sistemele profesionale de securitate sociala, ci numai la acelea care se refera la varsta, respectiv la invaliditate; a se vedea in aceasta privinta Concluziile noastre prezentate astazi in cauza C-546/11, Toftgaard.
________________________________________
20 –  Hotararea din 22 noiembrie 2005, Mangold (C-144/04, Rec., p. I 9981, punctul 74), si Hotararea din 19 ianuarie 2010, Kücükdeveci (C-555/07, Rep., p. I 365, punctul 20).
________________________________________
21 – A se vedea Hotararea Mangold (citata la nota de subsol 20, punctul 75).
________________________________________
22 – A se vedea Hotararea Kücükdeveci (citata la nota de subsol 20, punctul 21).
________________________________________
23 – A se vedea Hotararea din 12 ianuarie 2010, Petersen (C-341/08, Rep., p. I 47, punctul 60).
________________________________________
24 – In acest sens, a se vedea de asemenea punctul 38 din prezentele concluzii.
________________________________________
25 – A se vedea articolul 5 literele (b) si (c) din Propunerea Comisiei de directiva a Consiliului de creare a unui cadru general in favoarea egalitatii de tratament in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca din 25 noiembrie 1999, COM(1999) 565 final, p. 23.
________________________________________
26 –  A se vedea versiunea articolului 6 alineatul (1) din documentul Consiliului Uniunii Europene din 11 octombrie 2000 (nr. 12269/00, p. 15), care mentioneaza deja notiunea „regimuri profesionale de securitate sociala”. Regimurile profesionale de securitate sociala au fost mentionate prima data in documentul Consiliului Uniunii Europene din 1 martie 2000 [nr. 6434/00, p. 4, punctul (g) si articolul (5) litera (b)].
________________________________________
27 –  A se vedea anexa la documentul Consiliului Uniunii Europene din 11 octombrie 2000 (nr. 12270/00 ADD 1, p. 5).
________________________________________
28 –  A se vedea in acest sens documentul Consiliului Uniunii Europene din 12 octombrie 2000 (nr. 12270/00 ADD 1, p. 3), in care Regatul Unit evidentiaza aceasta marja de apreciere.
________________________________________
29 – A se vedea Hotararea Odar (citata la nota de subsol 2, punctul 37).
________________________________________
30 –  A se vedea in aceasta privinta punctele 42-47 din Concluziile noastre prezentate in cauza Andersen (citata la nota de subsol 2).
________________________________________
31 –  Hotararea din 5 martie 2009, Age Concern England (C-388/07, Rep., p. I 1569, punctele 47 si 48), si Hotararea din 23 noiembrie 2006, Asnef Equifax si Administración del Estado (C-238/05, Rec., p. I 11125, punctul 40) si jurisprudenta citata.
________________________________________
32 – Hotararea Mangold (citata la nota de subsol 20, punctul 63) si Hotararea Palacios de la Villa (citata la nota de subsol 2, punctul 68).
________________________________________
33 –  A se vedea Hotararea Age Concern England (citata la nota de subsol 31, punctele 47 si 48), Hotararea din 18 iunie 2009, Hütter (C-88/08, Rep., p. I 5325, punctul 41), si Hotararea din 13 septembrie 2011, Prigge si altii (C-447/09, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 80).
________________________________________
34 –  Hotararea Palacios de la Villa (citata la nota de subsol 2, punctul 68), Hotararea Mangold (citata la nota de subsol 20, punctul 63), Hotararea Age Concern England (citata la nota de subsol 31, punctul 51), si Hotararea Kücükdeveci (citata la nota de subsol 20, punctul 38); a se vedea de asemenea in acest sens considerentul (25) al Directivei 2000/78, potrivit caruia diferentele de tratament pe motive de varsta necesita „dispozitii specifice care pot varia dupa situatia statelor membre” (citat in Hotararea Palacios de la Villa, citata la nota de subsol 2, punctul 69).
________________________________________
35 – Hotararea Palacios de la Villa (citata la nota de subsol 2, punctul 72) si Hotararea Petersen (citata la nota de subsol 23, punctul 70).
________________________________________
36 –  A se vedea Concluziile noastre prezentate in cauza Andersen (citata la nota de subsol 2, punctul 54).
________________________________________
37 – A se vedea punctul 55 din prezentele concluzii.
________________________________________
38 – Hotararea Age Concern England (citata la nota de subsol 31, punctul 51) si jurisprudenta citata. A se vedea de asemenea Concluziile noastre prezentate in cauza Andersen (citata la nota de subsol 2, punctul 63) si Concluziile noastre prezentate la 1 aprilie 2004 in cauza Hlozek (C-19/02, Rec., p. I 11491, punctul 59).
________________________________________
39 –  A se vedea de asemenea Concluziile noastre prezentate in cauza Andersen (citata la nota de subsol 2, punctul 62) si Concluziile noastre prezentate in cauza Hlozek (citata la nota de subsol 38, punctele 57 si 58).
________________________________________
40 –  A se vedea Concluziile noastre prezentate in cauza Andersen (citata la nota de subsol 2, punctele 67 si 68), precum si Hotararea din 11 iulie 1989, Schräder HS Kraftfutter (265/87, Rec., p. 2237, punctul 21), Hotararea din 10 martie 2005, Tempelman si van Schaijk (C-96/03 si C-97/03, Rec., p. I 1895, punctul 47), Hotararea din 9 martie 2010, ERG si altii (C-379/08 si C-380/08, Rep., p. I 2007, punctul 68), si Hotararea Andersen (citata la nota de subsol 2, punctul 47).
________________________________________
41 –  860 coroane daneze reprezinta aproximativ 115,50 euro la cursul de schimb valabil la data introducerii actiunii la instanta nationala.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close