Modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata

In M. Of. nr. 90 din 12 februarie 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 140/2013 pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.389/2011.

Din cuprins:
ART. I
Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.389/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 597 din 24 august 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
1. La articolul 2 alineatul (7), litera b) va avea urmatorul cuprins:
“b) persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (7) vor solicita o adresa scrisa emisa de structura organizatoare a activitatilor de cooperare din cadrul Ministerului Apararii Nationale cu fortele armate ale statelor straine membre NATO, care sa confirme faptul ca acestea se afla in Romania pentru a lua parte la efortul comun de aparare, ori de cate ori este cazul.”
2. La articolul 3 alineatul (2), litera g) va avea urmatorul cuprins:
“g) in cazul persoanelor mentionate la art. 1 alin. (7), o adresa scrisa emisa de structura organizatoare a activitatilor de cooperare din cadrul Ministerului Apararii Nationale cu fortele armate ale statelor straine membre NATO, care sa confirme faptul ca acestea se afla in Romania pentru a lua parte la efortul comun de aparare, ori de cate ori este cazul.”
3. La articolul 3, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
“(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) si (4), in situatia in care persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), (2), (4), (5) si (7) nu au depus in termenele prevazute la alin. (3) si (4) cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata si/sau documentatia aferenta, la solicitarea acestora presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate aproba efectuarea restituirii taxei pe valoarea adaugata. In acest sens, pe baza documentelor prevazute la alin. (2), depuse de solicitanti, autoritatea fiscala competenta va intocmi un referat semnat de conducatorul acesteia, din care sa rezulte ca, desi cererile de restituire au fost depuse cu intarziere fata de termenele prevazute la alin. (3) si (4), sunt indeplinite conditiile prevazute de lege si de prezentul ordin pentru acordarea restituirii taxei pe valoarea adaugata, care va fi inaintat presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea efectuarii restituirii taxei pe valoarea adaugata.”
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close