Modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti

In M. Of. nr. 96 din 15 februarie 2013 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 48/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005.

Din cuprins:
ART. I
Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 99, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Transpunerea cauzei de la o sectie la alta, in cadrul aceleiasi instante, se realizeaza prin incheiere. Dosarul isi pastreaza numarul si este transpus la completul care judeca in aceeasi zi, la sectia competenta, sau, daca in ziua respectiva nu este sedinta de judecata la aceasta sectie, la completul imediat urmator al sectiei competente. Daca mai multe complete judeca in aceeasi zi, repartizarea se va face intre acestea in sistem ciclic.”
2. La articolul 105, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 105
(1) Rezultatul deliberarii se consemneaza intr-o minuta care va fi scrisa pe cererea de chemare in judecata, pe cererea de apel sau de recurs ori pe ultima incheiere. Transcrierea minutei, integral sau in extras, in condica sedintelor de judecata pe suport hartie se face de presedintele completului ori de un alt judecator, membru al acestuia, iar in sistem informatizat, de catre grefierul de sedinta.”
3. La articolul 110, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
“(4^1) In materie civila, grefierul de sedinta va comunica partilor sau, dupa caz, altor persoane prevazute de lege hotararea, in copie, de indata ce a fost redactata si semnata.”
4. La capitolul III “Desfasurarea activitatii administrativ-judiciare a instantelor”, dupa articolul 142 se introduce o noua sectiune, sectiunea a XII-a, cuprinzand articolul 142^1, cu urmatorul cuprins:

“SECTIUNEA a XII-a
Psihologul instantei

ART. 142^1
(1) La fiecare curte de apel functioneaza un psiholog, cu specializarea in domeniul de competenta «psihologia muncii si organizationala».
(2) Psihologul sprijina presedintele curtii de apel prin exercitarea urmatoarelor atributii:
a) analizeaza activitatile organizationale la nivelul instantelor judecatoresti pentru diagnosticarea eventualelor disfunctionalitati sistemice, in scopul eficientizarii actului de justitie si ameliorarii conditiilor de munca;
b) evalueaza cantitatea, calitatea si eficienta resurselor umane in scopul optimizarii sarcinilor de munca, reorientarii profesionale in cadrul instantei si formarii anumitor abilitati profesionale;
c) asigura asistenta psihologica a personalului instantelor judecatoresti pentru facilitarea acomodarii cu cerintele specifice unui anumit post si a integrarii noilor angajati in colectivul de lucru;
d) mediaza conflictele interpersonale care afecteaza calitatea relatiilor de munca in vederea diminuarii sau rezolvarii acestora;
e) elaboreaza programele de dezvoltare organizationala;
f) concepe si/sau asigura utilizarea instrumentelor de diagnoza organizationala;
g) asigura pregatirea motivationala si aptitudinala a resurselor umane – antrenarea motivatiei intrinseci, capacitatii de memorare, capacitatii de autocontrol, abilitatilor comunicationale si optimizarea atentiei;
h) indeplineste atributiile corespunzatoare sferei sale de competenta privind sanatatea si securitatea in munca;
i) indeplineste orice alte sarcini primite de la presedintele curtii de apel, in sfera sa de competenta;
(3) Presedintele curtii de apel stabileste calendarul activitatilor pe care psihologul le realizeaza la curtea de apel si instantele din circumscriptia curtii de apel, avand in vedere si solicitarile presedintilor instantelor arondate. Atributiile prevazute la alin. (2) se realizeaza conform calendarului aprobat de presedintele curtii de apel, inclusiv pentru instantele din circumscriptia curtii de apel.
(4) Psihologul asigura consilierea psihologica, la cerere, a personalului curtii de apel si al instantelor din circumscriptia acesteia in cazul confruntarii cu situatii existentiale critice, inclusiv de natura profesionala, in vederea optimizarii performantiale si asigurarii confortului personal si interpersonal in mediul organizational.
(5) Psihologul participa in comisiile de examinare/reexaminare psihologica la concursurile/examenele organizate de catre Consiliul Superior al Magistraturii.
(6) Psihologul poate participa in proiectele organizate de catre Consiliul Superior al Magistraturii.
(7) Psihologul are obligatia de a pastra confidentialitatea datelor detinute in exercitarea functiei.
(8) Psihologul intocmeste un raport anual asupra activitatii sale, pe care il prezinta presedintelui curtii de apel.”

ART. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close