Procedurile CAFR privind echivalarea vechimii in domeniul financiar-contabil si a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil

In M. Of. nr. 95 din 15 februarie 2013 a fost publicata Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 5/2013 pentru aprobarea Procedurilor privind echivalarea vechimii in domeniul financiar-contabil si a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu in baza titlului stiintific de doctor obtinut in domeniul “contabilitate”.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Procedurile privind echivalarea vechimii in domeniul financiar-contabil si a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu in baza titlului stiintific de doctor obtinut in domeniul “contabilitate”, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din Romania va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
ART. 3
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 4
La data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei se abroga Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 53/2012 pentru aprobarea Procedurilor privind echivalarea testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu in baza titlului de doctor in domeniul contabilitatii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 829 din 10 decembrie 2012.

ANEXA 1

PROCEDURI
privind echivalarea vechimii in domeniul financiar-contabil si a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu in baza titlului stiintific de doctor obtinut in domeniul “contabilitate”

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
In cuprinsul si in intelesul prezentelor proceduri, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) Camera – Camera Auditorilor Financiari din Romania;
b) test de acces la stagiu – test de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;
c) studii universitare de doctorat – ciclul superior de studii universitare a carui finalitate consta in dezvoltarea resursei umane competente in realizarea cercetarii stiintifice, capabile de insertie pe piata muncii inalt calificate. Ele constau in formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare si inovare si constituie o experienta profesionala de cercetare, finalizata, dupa sustinerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului stiintific de doctor obtinut in domeniul contabilitatii;
d) IOSUD – institutie organizatoare de studii universitare de doctorat – institutia care are dreptul de a organiza programe universitare de doctorat.
ART. 2
Camera, potrivit prevederilor legale si prezentei proceduri, poate acorda persoanelor care detin un titlu stiintific de doctor obtinut in domeniul “contabilitate”, exceptii de la:
– vechimea de 4 ani in domeniul financiar-contabil, conform art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea in interes public a profesiei contabile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
– testul de acces la stagiu, conform art. 9 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL II
Echivalarea vechimii de 4 ani in domeniul financiar-contabil persoanelor care detin titlul de doctor in domeniul “contabilitate”

ART. 3
(1) Persoanelor care detin titlul stiintific de doctor obtinut in domeniul “contabilitate” li se echivaleaza vechimea in specialitatea financiar-contabila in baza prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere ca pe toata durata activitatii studentul-doctorand beneficiaza de recunoasterea vechimii in munca, de la inscriere si pana la sustinerea publica a tezei de doctorat.
(2) Echivalarea vechimii se realizeaza in baza actelor depuse la dosar, conform art. 4.

CAPITOLUL III
Echivalarea testului de acces la stagiu in activitatea de audit financiar

ART. 4
Persoanele care detin titlul stiintific de doctor obtinut in domeniul “contabilitate” si care solicita exceptarea de la testul de acces la stagiu in activitatea de audit financiar, ca urmare a detinerii titlului de doctor in domeniul “contabilitate”, vor depune la sediul Camerei un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere de exceptare de la testul de acces la stagiu;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie legalizata a diplomei de doctor, acreditata IOSUD, de catre Ministerul Educatiei Nationale, sau adeverinta in original, in cazul in care diploma nu a fost eliberata;
d) certificat de cazier judiciar in perioada de valabilitate;
e) dovada achitarii taxei pentru echivalarea testului de acces la stagiu, stabilita prin norme ale Camerei.
ART. 5
Dosarul va fi analizat de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari, iar acesta va inainta o propunere de aprobare sau respingere catre Biroul permanent al Camerei, care va emite decizia finala. Rezultatul va fi publicat pe site-ul Camerei, in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data depunerii dosarului, de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari. Termenul de contestatie referitor la respingerea cererii este de maximum 10 zile de la comunicare, cu termen de solutionare de 30 de zile lucratoare de la momentul depunerii contestatiei.
ART. 6
In cazul respingerii solicitarii de exceptare, Camera va restitui solicitantului 75% din taxa de echivalare a testului de acces la stagiu.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close