Modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior

In M. Of. nr. 88 din 11 februarie 2013 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 36/2013 pentru modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 457/2011.

Din cuprins:
ART. I
Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 457/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 371 din 26 mai 2011, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 11 alineatul (5), litera b) se abroga.
2. La articolul 13 alineatul (1), litera g) va avea urmatorul cuprins:
“g) rezumatul in limba romana si intr-o limba de circulatie internationala a tezei de doctorat, pe maximum o pagina pentru fiecare limba;”.
3. La articolul 13 alineatul (1), litera i) se abroga.
4. La articolul 15, litera a) va avea urmatorul cuprins:
“a) lista celor maximum 10 lucrari considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizarile profesionale proprii, care sunt incluse in format electronic in dosar si care se pot regasi si in celelalte categorii de lucrari prevazute de prezentul articol;”.
5. La articolul 16, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
“(2) Candidatii la posturile de profesor universitar sau cercetator stiintific gradul I trebuie sa includa in dosarul de concurs cel putin 3 nume si adrese de contact ale unor personalitati din domeniul respectiv din strainatate, care au acceptat sa elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitatile profesionale ale candidatului.”
6. La articolul 20, litera g) va avea urmatorul cuprins:
“g) experienta profesionala a candidatului in alte institutii decat institutia care a scos postul la concurs.”
7. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 21
Competentele profesionale ale candidatului se evalueaza de catre comisia de concurs pe baza dosarului de concurs si, aditional, prin una sau mai multe probe de concurs, incluzand prelegeri, sustinerea unor cursuri ori altele asemenea, potrivit metodologiei proprii. Institutia de invatamant superior anunta pe pagina web a concursului ziua, ora si locul desfasurarii probelor de concurs.”
8. La articolul 23, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
“(5) Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara institutiei de invatamant superior, din tara sau din strainatate.”
9. La articolul 23, alineatul (7) se abroga.
ART. II
Dispozitiile prezentei hotarari se aplica si concursurilor aflate in desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close