Plafoanele unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar

In M. Of. nr. 93 din 14 februarie 2013 a fost publicata Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar.

Din cuprins:
ART. 1
Prezenta lege aproba plafoanele unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) – (4) si art. 20 alin. (1) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010.
ART. 2
(1) Plafonul soldului bugetului general consolidat exprimat ca procent in produsul intern brut este in anul 2013 de -2,1%, iar in anul 2014 de -1,8%.
(2) Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent in produsul intern brut, este de 7,4% in anul 2013 si de 7,4% in anul 2014.
(3) La elaborarea proiectului legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anii 2013 si 2014, plafoanele indicatorilor prevazute la alin. (1) si (2) sunt obligatorii.
ART. 3
(1) In anul 2013 plafoanele privind finantarile rambursabile care pot fi contractate de catre unitatile administrativ-teritoriale, precum si cele privind tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de catre unitatile administrativ-teritoriale sunt in suma de 800,0 milioane lei si, respectiv, in suma de 970,0 milioane lei.
(2) Plafoanele prevazute la alin. (1) nu cuprind finantarile rambursabile destinate refinantarii datoriei publice locale si finantarile rambursabile destinate proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana, inclusiv cele cuprinse in Planul Elen de Reconstructie si Dezvoltare Economica a Balcanilor – HIPERB.
(3) Tragerile din finantarile rambursabile contractate de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din contul curent general al Trezoreriei Statului destinate achitarii arieratelor inregistrate in contabilitate nu intra sub incidenta plafonului de trageri prevazut la alin. (1).
(4) Plafonul privind emiterea de garantii de catre Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, si de catre unitatile administrativ-teritoriale pentru anul 2013 este de 6.000,0 milioane lei. In cazul demararii proiectului Nabucco, fapt ce ar impune emiterea unei garantii de stat de catre Romania, plafonul privind emiterea de garantii de catre Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, si de catre unitatile administrativ-teritoriale pentru anul 2013 se ajusteaza in consecinta.
(5) In anul 2013, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale si ale cheltuielilor de personal, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, sunt prevazute in anexa nr. 1.
(6) Plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale si ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat, in anul 2013, sunt prevazute in anexa nr. 2.
(7) In anul 2013, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -2.011,0 milioane lei.
(8) Indicatorii prevazuti la alin. (1) – (7) sunt obligatorii la elaborarea proiectului legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2013 si reprezinta limite maxime, care nu pot fi depasite.
ART. 4
Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare in concordanta cu prevederile Legii nr. 69/2010, precum si cu incadrarea in plafoanele prevazute in prezenta lege.
ART. 5
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close