Avizul Comitetului Regiunilor privind „Codul de conduita in materie de parteneriat”

Avizul Comitetului Regiunilor privind „Codul de conduita in materie de parteneriat”

2013/C 17/04

COMITETUL REGIUNILOR

– saluta intentia Comisiei de a solicita statelor membre sa organizeze o cooperare bazata pe parteneriat intre autoritatile publice de la nivel national, regional si local si partenerii economici si sociali si ONG-uri;
– sustine initiativa Comisiei prin care se completeaza Regulamentul privind dispozitiile comune (RPDC) cu un Cod european de conduita in materie de parteneriat si regreta profund decizia Consiliului de a elimina Codul de conduita din pachetul supus negocierilor;
– solicita Comisiei sa asigure faptul ca CECP garanteaza un echilibru real intre necesitatea ca statele membre sa respecte cerintele in materie de parteneriat stabilite in document si dreptul lor de mentinere a dispozitiilor specifice si a practicilor existente la nivel national, in special din perspectiva principiului subsidiaritatii;
– subliniaza ca parteneriatul este o conditie preliminara esentiala pentru sporirea eficientei politicii de coeziune, numai un sistem de guvernanta pe mai multe niveluri permitand adaptarea eficienta a orientarilor strategice stabilite de Uniunea Europeana la provocarile locale si regionale;
– solicita ca autoritatile locale si regionale sa fie implicate deplin in pregatirea contractelor de parteneriat si in definirea si implementarea prioritatilor de investitii ale politicii regionale;
– considera ca este necesara stabilirea unei ierarhii corespunzatoare a partenerilor, care ar trebui sa puna pe primul loc autoritatile locale si regionale, avand in vedere faptul ca acestea exprima opinii, valori si interese comune;
– mentioneaza necesitatea de a se adapta partenerii la tipul de program, insa are indoieli cu privire la posibilitatea de a grupa programele in functie de tipul de fond.
Raportor dl Stanisław SZWABSKI (PL-AE), presedintele Consiliului local al orasului Gdynia
Documentul de lucru al serviciilor Comisiei – Principiul parteneriatului in implementarea fondurilor care fac obiectul cadrului strategic comun – elemente pentru un cod european de conduita in materie de parteneriat
SWD(2012) 106 final

I. RECOMANDARI POLITICE

COMITETUL REGIUNILOR

Introducere
1. impartaseste opinia Comisiei conform careia parteneriatul reprezinta cheia pentru realizarea Strategiei Europa 2020 si pentru punerea in aplicare cu succes a fondurilor care apartin cadrului strategic comun (fondurile CSC);
2. saluta intentia Comisiei de a solicita statelor membre sa organizeze o cooperare bazata pe parteneriat intre autoritatile publice de la nivel national, regional si local si partenerii economici si sociali si ONG-uri, cu privire la toate aspectele punerii in aplicare a politicilor UE;
3. sustine initiativa Comisiei prin care se completeaza Regulamentul privind dispozitiile comune (RPDC) cu un Cod european de conduita in materie de parteneriat (CECP), document care detaliaza si extinde procesul de parteneriat din cadrul pregatirii, punerii in aplicare si al evaluarii programelor sau fondurilor care fac obiectul cadrului strategic comun (CSC);
4. regreta profund decizia Consiliului de a elimina Codul de conduita din pachetul supus negocierilor, ignorand astfel pozitiile luate de Parlamentul European si de CoR, care vor pleda in continuare pentru necesitatea unui asemenea instrument in perioada de programare 2014-2020;
5. in lumina celor mentionate mai sus, solicita Comisiei sa asigure faptul ca CECP garanteaza un echilibru real intre necesitatea ca statele membre sa respecte cerintele in materie de parteneriat stabilite in document si necesitatea de a respecta legislatia lor nationala, in vederea mentinerii dispozitiilor specifice si a practicilor existente la nivel national;
6. in acest sens, recomanda sa se ia in considerare introducerea in proiectul de CECP a unei proceduri de acord prealabil cu privire la metoda de indeplinire a cerintei de parteneriat de catre fiecare stat membru, in conformitate cu conditiile specifice ale acestora. Prevederile unor astfel de acorduri i-ar oferi Comisiei o baza pentru verificarea faptului ca diversele programe si contracte de parteneriat respecta cerintele CECP;
7. observa si subliniaza ca politica de coeziune combina intrinsec o dimensiune strategica cu transferul responsabilitatilor catre autoritatile locale si regionale, care dispun de experienta si expertiza indispensabile pentru implementarea efectiva in statele membre. Din momentul in care se ajunge la un acord general cu Comisia, deciziile principale cu privire la chestiuni cum ar fi selectia si gestionarea proiectelor reprezinta, adesea, o responsabilitate regionala;
8. subliniaza ca, de aceea, parteneriatul este o conditie preliminara esentiala pentru sporirea eficientei politicii de coeziune, permitand adaptarea orientarilor strategice stabilite de Uniunea Europeana la provocarile locale si regionale. In practica, numai un sistem de guvernanta pe mai multe niveluri, care implica toate nivelurile, poate combina cu succes aceste doua dimensiuni. Autoritatile locale si regionale reprezinta o componenta-cheie a guvernantei pe mai multe niveluri si, prin urmare, nu pot fi puse in aceeasi categorie ca partenerii din sectorul neguvernamental;
9. nu este de acord totodata cu o abordare bazata pe guvernanta pe mai multe niveluri, care, in practica acorda un rol mai important nivelurilor superioare de guvernare decat nivelurilor inferioare, in cadrul procedurilor de parteneriat. CECP ar trebui sa incurajeze ferm statele membre sa ia masuri eficiente pentru preintampinarea aparitiei unor astfel de situatii;
10. solicita ca autoritatile locale si regionale sa fie implicate deplin in pregatirea contractelor de parteneriat dintre Comisie si statele membre si ca astfel de contracte sa prevada reguli convenite de comun acord pentru cooperarea intre autoritatile nationale si autoritatile locale si regionale; aceasta cerinta ar putea fi inclusa ca una dintre conditiile ex ante stabilite in Regulamentul general;
11. ar dori, de asemenea, ca autoritatile locale si regionale sa joace un rol-cheie in definirea si implementarea prioritatilor de investitii ale politicii regionale; ca atare, face apel la Comisie sa confirme rolul conducator al autoritatilor locale si regionale in relatie cu alti parteneri identificati in CECP;
12. sprijina intentia Comisiei de a prevedea in CECP numai o definitie minima a cerintelor adresate statelor membre in materie de implicare a partenerilor in diverse etape ale programarii. Totodata, isi exprima speranta ca cerintele vor fi suficient de ambitioase si de clare incat sa asigure un parteneriat veritabil cu privire la cele mai importante chestiuni;
13. subliniaza in mod deosebit importanta principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii, care ar trebui, pe de o parte, sa permita si sa sporeasca implicarea in parteneriate a entitatilor de la nivelul corespunzator obiectivului teritorial al unui anumit program si, de cealalta parte, sa garanteze un nivel de participare a partenerilor conform potentialului si rolului acestora in implementarea programului;
14. atrage atentia asupra faptului ca, pe langa diferentele institutionale sau de cultura politica, statele membre difera in mod semnificativ ca teritoriu si ca dimensiune a populatiei si repartizare spatiala a acesteia. Aceste diferente la nivel national, regional si local creeaza, in practica, situatii foarte diferite in diversele state membre, care au un impact asupra metodelor de implementare a parteneriatului;
15. saluta intentia Comisiei de a adopta CECP ca act delegat imediat dupa intrarea in vigoare a RPDC. In cazul in care se hotaraste sa se acorde un alt statut juridic acestui document, Comitetul ar dori sa solicite solutii care sa asigure o imbunatatire reala, de inalta calitate, a respectarii principiilor parteneriatului in perioada de programare bugetara 2014-2020;
Parteneri
16. atrage atentia ca impartirea in proiectul de CECP a potentialilor parteneri in trei grupuri: (a) autoritati publice regionale si locale, (b) partenerii economici si sociali si (c) organisme care reprezinta societatea civila, inclusiv partenerii in domeniul protectiei mediului, organizatiile neguvernamentale si organismele responsabile pentru promovarea egalitatii si nediscriminarii, plaseaza pe picior de egalitate organisme de tipuri foarte diferite si cu sanse diferite de a exercita o influenta reala asupra implementarii programelor;
17. din perspectiva celor mentionate mai sus, considera ca este necesara stabilirea unei ierarhii corespunzatoare a partenerilor. Aceasta ierarhie a parteneriatului ar trebui sa puna pe primul loc autoritatile locale si regionale, avand in vedere faptul ca acestea au legitimitatea politica si responsabilitate politica si totodata financiara. Prin urmare, ele au obligatia de a reprezenta interesele generale. Ele sunt, de asemenea, raspunzatoare pentru punerea in aplicare a numeroase programe si proiecte. In plus, in unele state descentralizate, autoritatile regionale dispun de competente legislative;
18. subliniaza ca formularea referitoare la rolul-cheie al regiunilor in organizarea parteneriatului in statele membre “descentralizate” nu ar trebui inteleasa in sensul ca in celelalte state membre acest rol le revine autoritatilor nationale;
19. impartaseste opinia Comisiei conform careia este deosebit de important sa se aleaga institutii, organizatii si grupuri care sa exercite o influenta reala asupra implementarii unui anumit program sau care sunt afectate in mod semnificativ de realizarea acestuia;
20. saluta faptul ca Comisia recunoaste procedurile si tehnicile deja incetatenite in statele membre pentru implementarea parteneriatului (ateliere, anchete, forumuri, consultari, reuniuni), atragand totodata atentia asupra necesitatii de a se tine seama de mutatiile revolutionare care au avut loc in materie de forme de comunicare sociala odata cu raspandirea noilor tehnologii de telecomunicatii. CECP ar trebui sa incurajeze statele membre sa adopte o atitudine mai cutezatoare si mai inovatoare in acest sens. Acest lucru este necesar si pentru implicarea celor mai tineri cetateni in procesele de parteneriat;
21. impartaseste preocuparea Comisiei cu privire la includerea reprezentantilor grupurilor celor mai vulnerabile si marginalizate. Cu toate acestea, nu considera necesara mentionarea exacta a acestor grupuri in documentul general, avand in vedere ca, in functie de conditiile locale si de programul specific, pot fi implicate grupuri diferite;
22. observa totusi ca din perspectiva experientelor anterioare privind conflictele sociale care s-au declansat de pe urma implementarii anumitor initiative, CECP ar trebui sa incurajeze statele membre sa implice in procesul de parteneriat, dintr-o etapa incipienta, reprezentanti ai grupurilor si organismelor care ar putea avea avea o opinie critica privind punerea in aplicare a unui anumit program;
Autoritati regionale, locale, urbane si alte autoritati publice
23. mentioneaza ca, independent de competentele lor formale in fiecare stat membru, partenerii care reprezinta comunitatile locale si regionale exprima opinii, valori si interese comune. Din aceasta perspectiva, pozitia lor ca parteneri este in mod obiectiv diferita de cea a partenerilor sectoriali si sociali, care reprezinta opinii, valori si interese ale cate unei sectiuni a populatiei. Acest fapt ar trebui sa se reflecte limpede in documentul privind CECP;
24. sugereaza ca ar trebui mentionate in mod specific in CECP tipurile de organisme teritoriale care pot fi implicate in procesul de parteneriat. Aceasta priveste in mod special organismele care nu reprezinta unitati teritoriale ale unui anumit stat membru: zonele functionale (urbane, rurale, de infrastructura, naturale, transfrontaliere, de coasta etc.), grupurile de cooperare teritoriala intre localitati si retelele de cooperare intre orase;
25. sprijina intentia Comisiei de a solicita, in contextul CECP, ca autoritatile regionale care gestioneaza programe sa organizeze, la toate nivelurile de implementare a programelor, parteneriate intre reprezentanti ai autoritatilor locale si urbane, partenerii economici si sociali si societatea civila, inclusiv partenerii in domeniul protectiei mediului, organizatiile neguvernamentale si organismele responsabile pentru promovarea egalitatii si a nediscriminarii;
26. recomanda ca autoritatile orasenesti si reprezentantii zonelor urbane functionale sa fie implicati in procesele de parteneriat nu numai atunci cand implementeaza investitii teritoriale integrate (ITI), ci ori de cate ori acest lucru este util in contextul unui anumit program;
Partenerii economici si sociali
27. este de acord cu Comisia ca, in procesul de parteneriat, trebuie sa li se garanteze un rol egal organizatiilor angajatorilor si celor ale salariatilor. Trebuie insa sa se tina seama de nivelurile si de metodele de organizare foarte diferite ale acestor organisme in diverse state membre. In multe sectoare, natura muncii face ca infiintarea unor organizatii ale salariatilor sa fie imposibila. CECP ar trebui sa contina recomandari care sa le solicite statelor membre sa elaboreze proceduri de cooperare cu partenerii economici si sociali, fara a impune solutii specifice, luand in considerare caracteristicile nationale, regionale si chiar locale;
28. observa ca, avand in vedere situatia actuala de pe multe piete europene ale fortei de munca, organizatiile sau institutiile reprezentative ale persoanelor in cautarea unui loc de munca, mai ales a celor tinere si calificate, ar trebui incluse printre partenerii sociali mentionati;
Organisme care reprezinta societatea civila, inclusiv parteneri in domeniul protectiei mediului, organizatii neguvernamentale si organisme insarcinate cu promovarea egalitatii si nediscriminarii
29. sprijina pe deplin propunerea Comisiei de a organiza parteneriatul cu numeroasele si diversele organizatii care reprezinta societatea civila pe baza parteneriatului cu organizatii-umbrela si de a sprijini dezvoltarea diferitelor forme de retele si de cooperare intre organizatiile individuale care iau parte la parteneriat;
30. subliniaza ca CECP ar trebui sa identifice criterii transparente si clare pentru selectarea ONG-urilor relevante, in principal pe baza competentelor lor si a activitatii anterioare in domeniul vizat de programul respectiv;
Procesul de parteneriat
Adaptarea parteneriatului la program
31. mentioneaza necesitatea de a se adapta partenerii la tipul de program, insa are indoieli cu privire la posibilitatea de a grupa programele in functie de tipul de fond (Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, Fondul de coeziune, Fondul social european), in special dat fiind ca se preconizeaza cofinantarea programelor din mai multe fonduri. Alegerea partenerilor ar trebui sa fie determinata de tipul de program si de domeniul de activitate al acestuia;
32. recomanda incorporarea in CECP a unui principiu general conform caruia recunoasterea unui tip specific de partener drept partener-cheie nu ar trebui sa excluda in mod automat participarea altor organisme la parteneriat, daca acest lucru se justifica;
33. observa ca, in programele finantate de Fondul european de dezvoltare regionala sau de Fondul de coeziune, este necesar sa se asigure ca parteneriatul include organizatii care reprezinta grupuri de comunitati teritoriale locale si regionale, si nu in ultimul rand grupuri transfrontaliere;
34. considera ca organismele din domeniul cercetarii-dezvoltarii ar trebui incluse ca parteneri in toate programele relevante, iar amploarea si forma parteneriatului trebuie sa corespunda caracteristicilor acestor programe. Aceasta nevoie deriva din complexitatea proceselor moderne de dezvoltare si din necesitatea accesului la cunostinte specializate de detaliu in vederea influentarii eficiente a acestor procese;
Implicarea partenerilor in pregatirea documentelor de programare
35. este de acord cu abordarea propusa de Comisie, constand in implicarea partenerilor din etapa cea mai timpurie a programarii, precum si cu ideea separarii acestui tip de parteneriate de procedura de evaluare strategica de mediu (SEA);
36. subliniaza indeosebi importanta implicarii autoritatilor locale si regionale in urmatoarele etape ale programarii: (1) analizarea nevoilor si provocarilor la care raspunde cadrul strategic comun (CSC), (2) selectia obiectivelor si a prioritatilor si (3) coordonarea mecanismelor pentru a se realiza sinergii de dezvoltare; in acelasi timp incurajeaza statele membre sa specifice modalitatile prin care intentioneaza sa garanteze astfel de parteneriate;
Elaborarea contractelor de parteneriat
37. propune sa se defineasca anumite cerinte generale, pentru ca statele membre sa dezvolte proceduri care sa asigure un parteneriat veritabil in cursul elaborarii contractelor de parteneriat;
38. considera ca autoritatile locale si regionale competente ar trebui sa faca parte integranta din procesul de negociere pentru pregatirea contractelor de parteneriat atat la nivel national, cat si regional;
39. apreciaza faptul ca proiectul de CECP reflecta initiativa Comitetului Regiunilor privind pactele teritoriale pentru Europa 2020 ca element esential al guvernantei pe mai multe niveluri; in acelasi timp, considera ca acest instrument nu a fost folosit suficient;
Principiile participarii in parteneriat
40. accepta si sustine cerintele stabilite in proiectul de CECP, ca statele membre sa stabileasca proceduri de parteneriat clare cu privire la urmatoarele chestiuni: (1) asigurarea accesibilitatii documentelor dintr-un stadiu timpuriu, (2) asigurarea unui termen suficient pentru ca partenerii sa se familiarizeze cu documentele, precum si pentru consultare si introducerea de observatii, (3) asigurarea canalelor de informare, (4) asigurarea unor reactii transparente la sugestii si observatii si (5) diseminarea rezultatelor;
Informarea in documentele de programare cu privire la implementarea parteneriatului
41. accepta si sustine cerintele formulate in proiectul de CECP ca statele membre sa includa principii detaliate privind parteneriatul in contractele de parteneriat. Cu toate acestea, astfel de cerinte ar trebui sa reflecte situatia specifica din fiecare stat membru. Aceasta observatie se aplica mai cu seama situatiei autoritatilor publice de la nivel regional si local;
Componenta, importanta si procedurile comitetelor de monitorizare
42. este de acord cu Comisia privind faptul ca comitetele de monitorizare au de jucat un rol-cheie in implementarea tuturor programelor care fac obiectul cadrului strategic comun al Uniunii Europene (CSC); accepta si sustine cerintele detaliate pentru statele membre cuprinse in proiectul de CECP in ceea ce priveste implicarea partenerilor, in special a autoritatilor publice de la nivel local si regional in instituirea de comitete de monitorizare. Aceste autoritati ar trebui implicate in activitatea continua a comitetelor de monitorizare si in elaborarea principiilor oficiale aflate la baza acestei activitati;
Implicarea partenerilor in selectia proiectelor
43. este de acord cu propunerea de a recomanda autoritatilor de gestionare prin proiectul de CECP sa defineasca cerinte detaliate cu privire la urmatoarele chestiuni: (1) implicarea partenerilor relevanti in definirea principiilor pentru cererile de propuneri si pentru evaluarea proiectelor, (2) preintampinarea eficace a conflictelor de interese dintre parteneri, (3) asigurarea unei rotatii sistematice a persoanelor care reprezinta partenerii implicati in cererile de propuneri si (4) asigurarea faptului ca partenerii sunt pe deplin constienti de obligatiile care decurg din implicarea lor in procedurile de selectie a proiectelor. Autoritatile locale si regionale au un rol deosebit de important in selectarea proiectelor care se presupune ca au un impact teritorial;
Implicarea partenerilor in etapele de raportare si evaluare
44. este de acord cu propunerea de a recomanda autoritatilor de gestionare prin proiectul de CECP sa defineasca cerinte detaliate pentru a implica partenerii in elaborarea de rapoarte anuale privind implementarea programelor, precum si de rapoarte periodice privind implementarea contractelor de parteneriat in prima jumatate a lui 2017 si a lui 2019, in special in legatura cu informatiile pe care aceste rapoarte le contin cu privire la progresul programelor si la rolul partenerilor in punerea lor in aplicare;
45. este de acord cu insistenta Comisiei aupra faptului ca autoritatile de gestionare trebuie sa elaboreze un plan de evaluare pentru fiecare program care face obiectul cadrului strategic comun (CSF); considera totodata ca este absolut necesar sa se justifice adoptarea de norme diferentiate pentru elaborarea planurilor de evaluare pentru programele finantate din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDER), din Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime (FEPAM), din Fondul de coeziune si din Fondul social european (FSE), pe de o parte, si din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), de cealalta parte;
Asistenta pentru parteneri
46. din pricina cunostintelor insuficiente si a resurselor limitate, ar putea fi dificil pentru unii parteneri, si mai ales pentru organizatiile care reprezinta societatea civila, inclusiv organizatiile pentru protectia mediului, organizatiile neguvernamentale si organismele responsabile pentru promovarea egalitatii si a nediscriminarii, sa se implice la un nivel suficient in procesul de parteneriat;
47. prin urmare, Comitetul Regiunilor accepta si sustine recomandarea proiectului de CECP ca statele membre sa aloce o parte din finantarea destinata asistentei tehnice pentru sprijinirea partenerilor mai slabi.

Bruxelles, 29 noiembrie 2012
Presedintele Comitetului Regiunilor
Ramón Luis Valcárcel Siso

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close