Precizari pentru efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2013

In M. Of. nr. 116 din 28 februarie 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 264/2013 privind aprobarea Precizarilor pentru efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2013, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Precizarile pentru efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2013, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Ordonatorii de credite a caror activitate a fost reorganizata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia generala trezorerie si contabilitate publica, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitatile lor subordonate vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

PRECIZARI
pentru efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2013, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative

Introducerea in executia bugetului de stat pe anul 2013 a modificarilor determinate de aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza potrivit urmatoarelor precizari:
ART. 1
Transferul executiei bugetare pe anul 2013 a institutiilor publice preluate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice de la Ministerul Administratiei si Internelor si Secretariatul General al Guvernului
1.1. Preluarea de la Ministerul Administratiei si Internelor a executiei bugetare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se efectueaza astfel:
a) In termen de doua zile lucratoare de la semnarea protocolului de predare-preluare, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice depune la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti “Contul de executie bugetara la data de ………”, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele precizari, intocmit pe baza protocolului de predare-preluare incheiat cu Ministerul Administratiei si Internelor.
b) Agentia Nationala a Functionarilor Publici si centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala au obligatia de a solicita in scris unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului rearondarea conturilor de credite bugetare deschise si repartizate si de cheltuieli bugetare, precum si a conturilor de disponibilitati pe care le au deschise la acestea, la codul de identificare fiscala al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, operatiune care se efectueaza in sistem informatic.
c) Activitatile de trezorerie si contabilitate publica judetene si a municipiului Bucuresti transmit Ministerului Finantelor Publice – Directia generala trezorerie si contabilitate publica “Situatia creditelor bugetare deschise si repartizate, transferate intre ordonatori de credite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare”, potrivit structurii prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele precizari, pana la data de 11 martie 2013.
1.2. Preluarea de la Ministerul Administratiei si Internelor a executiei bugetare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilitati Publice se efectueaza astfel:
a) In termen de doua zile lucratoare de la semnarea protocolului de predare-preluare, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice depune la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti “Contul de executie bugetara la data de ………”, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, intocmit pe baza protocolului de predare-preluare incheiat cu Ministerul Administratiei si Internelor.
b) Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilitati Publice are obligatia de a solicita in scris Trezoreriei Statului Sectorul 3, la care isi are deschise conturile, rearondarea conturilor de credite bugetare deschise si de cheltuieli bugetare, precum si a conturilor de disponibilitati, la codul de identificare fiscala al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Operatiunea de rearondare se efectueaza de unitatea Trezoreriei Statului in sistem informatic.
c) Trezoreria Statului Sectorul 3 transmite Ministerului Finantelor Publice – Directia generala trezorerie si contabilitate publica “Situatia creditelor bugetare deschise si repartizate, transferate intre ordonatori de credite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare”, potrivit structurii prevazute in anexa nr. 2, pana la data de 11 martie 2013.
1.3. Preluarea de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a executiei bugetare a Inspectoratului de Stat in Constructii de la Secretariatul General al Guvernului se efectueaza potrivit mecanismului stabilit la pct. 1.2.
1.4. Preluarea de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a activitatii din domeniul administratiei publice derulate de Ministerul Administratiei si Internelor
a) In termen de doua zile lucratoare de la semnarea protocolului de predare-preluare cu Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prezinta la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti “Contul de executie bugetara la data de ……….”, intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.
b) Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti transfera, in sistem informatic, creditele bugetare deschise si repartizate si platile efectuate in limita acestora de la Ministerul Administratiei si Internelor la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
c) Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti transmite Ministerului Finantelor Publice – Directia generala trezorerie si contabilitate publica “Situatia creditelor bugetare deschise si repartizate, transferate intre ordonatori de credite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare”, potrivit structurii prevazute in anexa nr. 2, pana la data de 11 martie 2013.
ART. 2
Transferul executiei bugetare pe anul 2013 a institutiilor publice preluate de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
2.1. Preluarea de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a executiei bugetare a Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura se efectueaza potrivit mecanismului stabilit la art. 1 pct. 1.2.
2.2. Preluarea de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a activitatilor si structurilor specializate din domeniul schimbarilor climatice
a) In termen de doua zile lucratoare de la semnarea protocolului de predare-preluare cu Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice prezinta la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti “Contul de executie bugetara la data de ……….”, intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.
b) Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti transfera, in sistem informatic, creditele bugetare deschise si repartizate si platile efectuate in limita acestora de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice.
c) Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti transmite Ministerului Finantelor Publice – Directia generala trezorerie si contabilitate publica “Situatia creditelor bugetare deschise si repartizate, transferate intre ordonatori de credite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare”, potrivit structurii prevazute in anexa nr. 2, pana la data de 11 martie 2013.
ART. 3
Transferul executiei bugetare pe anul 2013 a activitatii/institutiilor publice preluate de Ministerul Economiei de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
3.1. Preluarea de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a structurilor si activitatilor in domeniul turismului de catre Autoritatea Nationala pentru Turism, care se infiinteaza in subordinea Ministerului Economiei
a) In termen de 3 zile lucratoare de la semnarea protocolului de predare-preluare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Ministerul Economiei deschide si repartizeaza credite bugetare Autoritatii Nationale pentru Turism la nivelul platilor de casa efectuate in anul 2013 din bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru activitatea din domeniul turismului.
b) In limita creditelor bugetare deschise si repartizate de Ministerul Economiei, Autoritatea Nationala pentru Turism vireaza cu ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) sumele corespunzatoare platilor efectuate din bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, din conturile proprii de cheltuieli bugetare 23 “Cheltuieli ale bugetului de stat” (deschise pe capitole si titluri de cheltuieli bugetare) in conturile Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, in vederea reconstituirii platilor de casa efectuate.
c) Dupa efectuarea operatiunii prevazute la lit. b), Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului intocmeste si prezinta la Ministerul Finantelor Publice dispozitia bugetara de retragere a creditelor bugetare deschise si repartizate in anul 2013 aferente activitatii din domeniul turismului care a fost predata Ministerului Economiei.
3.2. Preluarea de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a activitatii Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, care se desfiinteaza
a) Oficiile teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie vireaza sumele existente in soldul contului de disponibilitati 50.09 “Disponibil al institutiilor publice subventionate din bugetul de stat”, astfel:
– subventiile primite si neutilizate in anul 2013: in contul Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, din care acestea au fost incasate;
– veniturile proprii: in contul 20.36.01.05 “Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice” deschis la unitatile Trezoreriei Statului, codificat cu codul de identificare fiscala al oficiilor teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie.
Concomitent cu virarea sumelor din contul 50.09 “Disponibil al institutiilor publice subventionate din bugetul de stat”, oficiile teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie transmit Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii situatia platilor efectuate in anul 2013, intocmita distinct pentru plati din subventiile primite de la aceasta si din venituri proprii, cu detaliere pe naturi de cheltuieli bugetare.
b) Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii vireaza:
– subventiile primite si neutilizate, inclusiv cele incasate de la oficiile teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, in anul 2013: in contul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti;
– veniturile proprii existente in soldul contului de disponibilitati 50.09 “Disponibil al institutiilor publice subventionate din bugetul de stat”: in contul 20.36.01.05 “Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice” deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, codificat cu codul de identificare fiscala al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii.
c) Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, pe baza situatiei proprii si a situatiilor pe care i le transmit unitatile sale subordonate, comunica Ministerului Economiei natura cheltuielilor efectuate din subventiile primite, precum si platile de casa aferente fiecarei naturi de cheltuieli in parte efectuata in anul 2013.
d) Pe baza comunicarii primite de la Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Ministerul Economiei deschide si repartizeaza credite bugetare de la titlurile de cheltuieli corespunzatoare naturii sumelor utilizate in anul 2013 de Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si unitatile sale subordonate astfel:
d1) dispozitia bugetara de repartizare de credite, la care beneficiar este Ministerul Economiei, care cuprinde sumele aferente cheltuielilor efectuate in anul 2013 de Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, pentru activitatea proprie;
d2) dispozitii bugetare de repartizare a creditelor bugetare catre fiecare oficiu teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie.
e) In limita creditelor bugetare repartizate potrivit lit. d1) Ministerul Economiei reconstituie platile efectuate pentru activitatea proprie a Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, astfel:
e1) suma aferenta platilor efectuate din subventiile acordate pentru activitatea proprie a Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii in anul 2013 se vireaza cu ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT): in contul de cheltuieli bugetare, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice” al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, din care au fost alocate subventiile respective;
e2) suma aferenta cheltuielilor efectuate din venituri proprii: se vireaza cu ordin de plata in contul de venituri ale bugetului de stat 20.36.01.05 “Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice” deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, codificat cu codul de identificare fiscala al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii.
f) In limita creditelor bugetare repartizate de Ministerul Economiei, oficiile teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie vireaza sumele aferente platilor efectuate in anul 2013, din conturile 23 “Cheltuieli ale bugetului de stat” deschise pe titluri de cheltuieli, astfel:
f1) suma aferenta subventiilor primite in anul 2013: in contul de cheltuieli bugetare 23 “Cheltuieli ale bugetului de stat” titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice” al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
f2) suma aferenta cheltuielilor efectuate din venituri proprii: in contul de venituri ale bugetului de stat 20.36.01.05 “Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice” deschis la unitatile Trezoreriei Statului, codificat cu codul de identificare fiscala al oficiilor teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie.
g) Dupa incasarea sumelor potrivit prevederilor de la lit. e1) si lit. f1), Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri prezinta Ministerului Finantelor Publice dispozitia bugetara de retragere a creditelor bugetare deschise la titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, ramase disponibile ca urmare a reconstituirii platilor de casa.
3.3. Preluarea de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a executiei bugetare a Agentiei Romane pentru Dezvoltarea Durabila a Zonelor Industriale, care se desfiinteaza
a) Ministerul Economiei solicita in scris Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti transferul platilor de casa efectuate in anul 2013 din creditele bugetare deschise si repartizate, de la Agentia Romana pentru Dezvoltare Durabila a Zonelor Industriale la Ministerul Economiei.
b) Concomitent cu efectuarea solicitarii de la lit. a), se prezinta la Ministerul Finantelor Publice:
– de catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri – dispozitia bugetara de retragere a creditelor bugetare de la Agentia Romana pentru Dezvoltare Durabila a Zonelor Industriale aferenta creditelor bugetare deschise si repartizate acesteia in anul 2013;
– de catre Ministerul Economiei – dispozitia bugetara de repartizare a creditelor bugetare pentru activitatea proprie, la nivelul platilor de casa care se transfera de la Agentia Romana pentru Dezvoltare Durabila a Zonelor Industriale potrivit lit. a).
c) Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, la data primirii dispozitiilor bugetare prevazute la lit. b) de la Ministerul Finantelor Publice, efectueaza concomitent atat transferul platilor de casa, cat si al creditelor bugetare de la Agentia Romana pentru Dezvoltare Durabila a Zonelor Industriale la Ministerul Economiei.
3.4. Preluarea de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a unei parti din activitatea Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, care se desfiinteaza
a) Ministerul Economiei deschide si repartizeaza credite bugetare pentru activitatea proprie la nivelul platilor de casa efectuate in anul 2013 de Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine aferent domeniului activitatilor de promovare a comertului exterior pe care il preia de la acesta.
b) Ministerul Economiei vireaza cu ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), in limita creditelor bugetare deschise si repartizate, sumele corespunzatoare in conturile de cheltuieli bugetare 23 “Cheltuieli ale bugetului de stat” (deschise pe capitole si titluri de cheltuieli bugetare) ale Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine deschis la Trezoreria Statului Sectorul 5, in vederea reconstituirii platilor de casa efectuate de aceasta.
c) Dupa efectuarea operatiunii de la lit. b), Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri intocmeste si prezinta la Ministerul Finantelor Publice dispozitia bugetara de retragere a creditelor bugetare deschise si repartizate in anul 2013 Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine.
ART. 4
Transferul executiei bugetare pe anul 2013 a Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica, care se desfiinteaza, de la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului la Ministerul Educatiei Nationale se efectueaza potrivit mecanismului stabilit la art. 3 pct. 3.3.
ART. 5
Transferul executiei bugetare pe anul 2013 a Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret de la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului la Ministerul Tineretului si Sportului, care se infiinteaza
a) In termen de doua zile lucratoare de la semnarea protocolului de predare-preluare, Ministerul Tineretului si Sportului deschide si repartizeaza credite bugetare la nivelul platilor de casa efectuate in anul 2013 de Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret pentru activitatea proprie.
b) In limita creditelor bugetare repartizate, Ministerul Tineretului si Sportului vireaza cu ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) sumele corespunzatoare platilor efectuate de Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, din conturile proprii de cheltuieli bugetare in conturile de cheltuieli bugetare ale acesteia, in vederea reconstituirii platilor de casa efectuate.
c) Dupa efectuarea operatiunii de la lit. b), Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului intocmeste si prezinta la Ministerul Finantelor Publice dispozitia bugetara de retragere a creditelor bugetare deschise si repartizate in anul 2013 aferente activitatii proprii a Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret.
d) Institutiile publice subordonate Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret solicita unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului rearondarea conturilor de disponibilitati si a eventualelor conturi de credite bugetare deschise si repartizate in anul 2013 la codul de identificare fiscala al Ministerului Tineretului si Sportului. Transferul sumelor aflate in soldul conturilor de disponibilitati se asigura de unitatile Trezoreriei Statului, in sistem informatic.
e) Activitatile de trezorerie si contabilitate publica si trezoreriile statului ale sectoarelor municipiului Bucuresti transmit Ministerului Finantelor Publice – Directia generala trezorerie si contabilitate publica “Situatia creditelor bugetare deschise si repartizate, transferate intre ordonatori de credite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare”, potrivit structurii prevazute in anexa nr. 2, in cazul in care au avut loc rearondari de conturi de credite bugetare deschise si repartizate, pana la data de 11 martie 2013.
ART. 6
Transferul executiei bugetare pe anul 2013 a Oficiului Roman pentru Adoptii de la Secretariatul General al Guvernului la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice se efectueaza potrivit mecanismului stabilit la art. 1 pct. 1.2.
ART. 7
Transferul executiei bugetare pe anul 2013 a activitatii/institutiilor publice preluate de Ministerul Afacerilor Externe de la Secretariatul General al Guvernului si de la Ministerul Afacerilor Europene
7.1. Preluarea de la Secretariatul General al Guvernului a executiei bugetare aferente Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni
a) In termen de doua zile lucratoare de la semnarea protocolului de predare-preluare, Ministerul Afacerilor Externe deschide si repartizeaza credite bugetare la nivelul platilor de casa efectuate in anul 2013 de Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni pentru activitatea proprie.
b) Ministerul Afacerilor Externe vireaza cu ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), in limita creditelor bugetare deschise si repartizate, sumele corespunzatoare in conturile de cheltuieli bugetare 23 “Cheltuieli ale bugetului de stat” (deschise pe capitole si titluri de cheltuieli bugetare) ale Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni, in vederea reconstituirii platilor de casa efectuate de aceasta.
c) Dupa efectuarea operatiunii de la lit. b), Secretariatul General al Guvernului intocmeste si prezinta la Ministerul Finantelor Publice dispozitia bugetara de retragere a creditelor bugetare deschise si repartizate in anul 2013 Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni.
d) In situatia in care Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni are sume in contul 50.05 “Disponibil din sume de mandat si in depozit” acestea se vireaza pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in contul Ministerului Afacerilor Externe.
7.2. Preluarea de la Ministerul Afacerilor Europene a Institutului European din Romania
a) In termen de doua zile lucratoare de la semnarea protocolului de predare-preluare, Ministerul Afacerilor Externe deschide si repartizeaza credite bugetare de la capitolul de cheltuieli corespunzator, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice” la nivelul subventiilor acordate Institutului European din Romania in anul 2013 de catre Ministerul Afacerilor Europene.
b) Suma deschisa si repartizata potrivit prevederilor lit. a) se vireaza de Ministerul Afacerilor Externe cu ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul 23 “Cheltuieli ale bugetului de stat” in contul 50.09 “Disponibil al institutiilor publice subventionate din bugetul de stat”, deschis pe numele Institutului European din Romania la Trezoreria Statului Sectorul 3.
c) In scopul reconstituirii platilor de casa efectuate din bugetul Ministerului Afacerilor Europene, Institutul European din Romania vireaza suma primita de la Ministerul Afacerilor Externe din contul 50.09 “Disponibil al institutiilor publice subventionate din bugetul de stat” in contul Ministerului Afacerilor Europene 23 “Cheltuieli ale bugetului de stat” din care a primit-o initial. Dupa efectuarea acestei operatiuni, Institutul European din Romania solicita Trezoreriei Statului Sectorul 3 rearondarea conturilor de disponibilitati la codul de identificare fiscala al Ministerului Afacerilor Externe.
d) In termen de doua zile lucratoare de la efectuarea operatiunii de la lit. c), Ministerul Afacerilor Europene intocmeste si prezinta Ministerului Finantelor Publice dispozitia bugetara de retragere a creditelor bugetare deschise si repartizate in anul 2013 pentru Institutul European din Romania.
7.3. Preluarea de Ministerul Afacerilor Externe a activitatilor din domeniul afacerilor europene derulate de Ministerul Afacerilor Europene se efectueaza potrivit mecanismului stabilit la art. 1 pct. 1.4.
ART. 8
Transferul executiei bugetare pe anul 2013 a activitatii/institutiilor publice preluate de Secretariatul General al Guvernului de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Ministerul Culturii si Patrimoniului National
8.1. Preluarea, prin Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine, a unei parti din activitatea Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, care a functionat in subordinea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
a) In termen de doua zile lucratoare de la semnarea protocolului de predare-preluare, Secretariatul General al Guvernului deschide si repartizeaza credite bugetare Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine, la nivelul platilor de casa efectuate in anul 2013 de Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine din creditele bugetare repartizate de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri aferent activitatii pe care o preia de la acesta.
b) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine vireaza cu ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), in limita creditelor bugetare repartizate de Secretariatul General al Guvernului, sumele corespunzatoare in conturile de cheltuieli bugetare 23 “Cheltuieli ale bugetului de stat” (deschise pe capitole si titluri de cheltuieli bugetare) ale Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, in vederea reconstituirii platilor de casa efectuate.
c) Dupa efectuarea operatiunii de la lit. b), Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri intocmeste si prezinta la Ministerul Finantelor Publice dispozitia bugetara de retragere a creditelor bugetare deschise si repartizate in anul 2013 Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine aferenta activitatii preluate de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine.
8.2. Preluarea, prin Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine, a Unitatii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat care a functionat in subordinea Secretariatului General al Guvernului
a) Secretariatul General al Guvernului deschide si repartizeaza credite bugetare Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine, la nivelul platilor de casa efectuate in anul 2013 pentru activitatea Unitatii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat.
b) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine vireaza cu ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), in limita creditelor bugetare repartizate de Secretariatul General al Guvernului, sumele corespunzatoare in conturile de cheltuieli bugetare 23 “Cheltuieli ale bugetului de stat” (deschise pe capitole si titluri de cheltuieli bugetare) ale Secretariatului General al Guvernului, in vederea reconstituirii platilor de casa efectuate.
c) Dupa efectuarea operatiunii de la lit. b), Secretariatul General al Guvernului intocmeste si prezinta la Ministerul Finantelor Publice dispozitia bugetara de retragere a creditelor bugetare deschise si repartizate in anul 2013 pentru activitatea proprie, aferenta activitatii Unitatii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat.
8.3. Preluarea de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. de catre Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine
a) In termen de doua zile lucratoare de la semnarea protocolului de predare-preluare, Secretariatul General al Guvernului deschide si repartizeaza Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine credite bugetare corespunzator platilor efectuate din bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pentru Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A.
b) In limita creditelor bugetare deschise si repartizate, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine vireaza in conturile de cheltuieli bugetare corespunzatoare 23 “Cheltuieli ale bugetului de stat” ale Ministerului Transporturilor si Infrastructurii sumele aferente platilor efectuate pentru finantarea cheltuielilor Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A., in scopul reconstituirii platilor de casa.
c) Dupa efectuarea operatiunii de la lit. b), Ministerul Transporturilor si Infrastructurii intocmeste si prezinta la Ministerul Finantelor Publice dispozitia bugetara de retragere a creditelor bugetare deschise si repartizate in anul 2013 pentru platile efectuate catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A.
8.4. Preluarea de la Ministerul Finantelor Publice a executiei bugetare a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor se efectueaza potrivit mecanismului stabilit la art. 1 pct. 1.2.
8.5. Preluarea de la Ministerul Culturii si Patrimoniului National a executiei bugetare a Secretariatului de Stat pentru Culte se efectueaza potrivit mecanismului stabilit la art. 1 pct. 1.2.
ART. 9
Preluarea de Ministerul Fondurilor Europene a Autoritatii de management Ex-ISPA si a Oficiului de Plati si Contractare PHARE de la Ministerul Finantelor Publice se efectueaza potrivit mecanismului stabilit la art. 1 pct. 1.4.
ART. 10
(1) Transferul executiei bugetare pe anul 2013 a activitatii proprii a ministerelor nou-infiintate care si-au pastrat codurile de identificare fiscala existente inainte de reorganizarea aprobata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, dar si-au schimbat denumirea din:
– Ministerul Administratiei si Internelor in Ministerul Afacerilor Interne;
– Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in Ministerul Transporturilor;
– Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale in Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice;
– Ministerul Culturii si Patrimoniului National in Ministerul Culturi;
– Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale in Ministerul pentru Societatea Informationala;
– Ministerul Afacerilor Europene in Ministerul Fondurilor Europene;
– Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului in Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;
– Ministerul Mediului si Padurilor in Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice;
– Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in Ministerul Educatiei Nationale;
– Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in Ministerul Economiei;
– Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului in Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, se efectueaza de Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, in sistem informatic, la solicitarea scrisa a ordonatorilor principali de credite.
(2) Dupa efectuarea operatiunilor de la alin. (1), Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti transmite Ministerului Finantelor Publice – Directia generala trezorerie si contabilitate publica “Situatia creditelor bugetare deschise si repartizate, transferate intre ordonatori de credite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare”, potrivit structurii prevazute in anexa nr. 2, pana la data de 15 martie 2013.
ART. 11
Pentru situatiile particulare determinate de aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu se incadreaza in prevederile prezentelor precizari, Ministerul Finantelor Publice – Directia generala trezorerie si contabilitate publica, la propunerea ordonatorilor principali de credite implicati, elaboreaza precizari specifice.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close