Programul de pregatire profesionala al consultantilor fiscali

In M. Of. nr. 113 din 27 februarie 2013 a fost publicata Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 3/2013 privind aprobarea Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2013.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2013, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Directia de invatamant va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
ART. 3
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

PROGRAMUL
de pregatire profesionala continua aferent anului 2013

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

1. Camera Consultantilor Fiscali elaboreaza Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2013, in conformitate cu prevederile Normelor privind pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali, aprobate prin Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare.
2. Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2013 se adreseaza tuturor membrilor Camerei Consultantilor Fiscali.
3. Pregatirea profesionala continua este un drept si, in acelasi timp, o obligatie a membrilor Camerei Consultantilor Fiscali in ceea ce priveste actualizarea cunostintelor si formarea eficienta, cu garantarea calitatii serviciilor prestate catre clienti. Totodata, pregatirea profesionala continua este o exigenta impusa prin Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 3/2007.
4. Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2013 se va desfasura sub doua forme:
– curs in sistem e-learning;
– seminar in salile de curs (aspecte practice).
5. Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2013 prevede pentru consultantii fiscali activi un numar de 30 de ore de pregatire profesionala, iar pentru consultantii fiscali inactivi un numar de 15 ore de pregatire profesionala.
6. Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2013 nu este obligatoriu in anul in care consultantii fiscali au sustinut examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal.
7. In situatia in care consultantii fiscali au efectuat ore de pregatire profesionala in anul in care au sustinut examenul pentru atribuirea acestei calitati, aceste ore se vor include in numarul de ore de pregatire profesionala aferente anului urmator.
8. Fiecare participare a consultantilor fiscali la seminare, conferinte si colocvii interne si internationale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, va fi echivalata cu 5 ore de pregatire profesionala, care vor fi incluse in limita orelor de pregatire prevazute pentru anul 2013.
9. Participarea la seminare, conferinte si colocvii interne si internationale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, va fi justificata pe baza unui document care sa ateste acest fapt, eliberat de organizatori.
10. Pentru consultantii fiscali care au si calitatea de lectori in cadrul Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2013, orele de curs efectuate se vor recunoaste ca ore de pregatire profesionala care vor fi incluse in limita orelor de pregatire prevazute pentru anul 2013.
11. Consultantii fiscali care publica articole in revista Camerei Consultantilor Fiscali pot solicita, pentru fiecare articol publicat, recunoasterea a 5 ore de pregatire profesionala, in limita orelor de pregatire profesionala prevazute pentru anul 2013.
12. Consultantii fiscali care au absolvit intr-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Finantelor Publice, de asociatiile profesionale sau societatile de profil din tara, in baza acordurilor incheiate de Camera Consultantilor Fiscali cu acestea, pot solicita includerea numarului de ore efectuate, in limita orelor de pregatire profesionala prevazute pentru anul 2013.

CAPITOLUL II
Organizarea si desfasurarea Programului de pregatire profesionala continua in sistem e-learning, aferent anului 2013

1. Pentru anul 2013, Programul de pregatire profesionala continua in sistem e-learning se desfasoara numai sub forma de cursuri potrivit temelor cuprinse in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul program.
2. Cursurile care vor completa tematica Programului de pregatire profesionala continua in sistem e-learning in anul 2013 vor fi anuntate in timp util pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali.
3. Echivalarea unui curs e-learning accesat de catre consultantul fiscal va fi inclusa numai o singura data in numarul de ore de pregatire profesionala aferent anului 2013, indiferent de cate ori se acceseaza cursul respectiv.
4. Participarea la cursurile de pregatire profesionala in sistem e-learning este evidentiata in aplicatia Camerei Consultantilor Fiscali privind evidenta orelor de pregatire profesionala.
5. Cursurile de pregatire profesionala in sistem e-learning pot fi accesate numai de catre consultantii fiscali care nu inregistreaza obligatii restante fata de Camera Consultantilor Fiscali.

CAPITOLUL III
Organizarea si desfasurarea Programului de pregatire profesionala continua in sistem de seminar in salile de curs, aferent anului 2013

1. Programul de pregatire profesionala continua a consultantilor fiscali aferent anului 2013 in sistem de seminar in salile de curs este structurat pe module de pregatire, asa cum rezulta din anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul program.
2. Organizarea si desfasurarea actiunilor in cadrul Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2013 se realizeaza in 7 centre zonale, respectiv: Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara.
3. Fiecare actiune organizata cuprinde mai multe module, totalizand 15 ore de pregatire profesionala. Calendarul actiunilor de pregatire profesionala continua a consultantilor fiscali pentru anul 2013 – seminar in sali de curs este prezentat in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul program.
4. Inscrierea consultantilor fiscali la una dintre actiunile cuprinse in Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2013 se face direct pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali sau prin transmiterea unei cereri de inscriere Directiei de invatamant a Camerei Consultantilor Fiscali, prin posta, fax sau e-mail, cu cel putin 15 zile inaintea organizarii actiunii. Orice situatie de anulare a inscrierilor la cursuri trebuie sa fie efectuata cu cel putin 5 zile inainte de data inceperii cursurilor.
5. Structura actiunilor prevazute in Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2013 va putea fi modificata in cursul derularii acestuia in functie de necesitatile nou-aparute. Orice schimbare in Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2013 va fi anuntata in timp util pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali.
6. Actiunile de pregatire profesionala la care numarul de inscrisi este mai mic de 50 vor fi reprogramate. Numarul consultantilor fiscali inscrisi va fi analizat cu 3 zile inainte de perioada de desfasurare a cursurilor.
7. Membrii Camerei Consultantilor Fiscali pot opta sa participe la actiunile cuprinse in Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2013 in oricare din centrele zonale programate.
8. Participarea la cursurile de pregatire profesionala va fi consemnata intr-un catalog de prezenta, care va contine atat semnatura participantului, cat si pe aceea a lectorului.
9. Directia de invatamant va tine evidenta orelor de pregatire profesionala pe fiecare membru, pe fiecare centru de pregatire si pe judetele de resedinta ale consultantilor fiscali.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close