Modificarea si completarea OMFP nr. 241/2013

In M.Of. nr. 119 din 4 martie 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 277/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 241/2013 privind imputernicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

Din cuprins:
ART. I
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 241/2013 privind imputernicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 21 februarie 2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1
(1) Se imputerniceste personalul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti sa efectueze verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. Verificarile vor viza urmatoarele:”.
2. La articolul 1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Verificarile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se vor efectua pana la data de 15 martie 2013, in cadrul acestora urmarindu-se si respectarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste existenta prevederilor bugetare si a surselor de finantare la momentul angajarii cheltuielilor.”
3. La articolul 1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Procesele-verbale de constatare se centralizeaza la nivelul directiei generale a finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, intocmindu-se «Situatia centralizata privind rezultatele verificarilor efectuate cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale», potrivit modelului prezentat in anexa, care se transmite pana la data de 20 martie 2013 la Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de sinteza a politicilor bugetare.”
4. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close