Modificarea si completarea OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

In M. Of. nr. 122 din 5 martie 2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

Din cuprins:
Avand in vedere faptul ca Romania se confrunta in ultima perioada cu o serie de evenimente rutiere cu consecinte extrem de grave, in care sunt implicate autovehicule construite si echipate pentru transportul a 9 persoane, inclusiv conducatorul auto, care efectueaza transport rutier national contra cost de persoane, vehicule rutiere a caror masa totala maxima autorizata este cuprinsa intre 2,4 tone si 3,5 tone, care efectueaza transport rutier national de marfa, precum si vehicule care efectueaza transport rutier de vehicule rutiere defecte sau avariate, fara ca aceste operatiuni de transport sa fie autorizate,
intrucat in urma acestor evenimente a crescut numarul constatarilor autoritatilor abilitate si sesizarilor partenerilor sociali in privinta existentei unor practici ilicite in activitatile de transport rutier de persoane,
tinand seama de faptul ca se constata o crestere alarmanta a transporturilor cu vehicule rutiere destinate transportului de vehicule avariate sau defecte, vehicule care nu corespund din punct de vedere tehnic, nefiind omologate si agreate in acest sens, iar conducatorii auto ai acestora nu au o pregatire specifica, astfel incat se pune in pericol siguranta rutiera,
luand in considerare faptul ca atat in cazul transportului rutier contra cost, cat si in cazul transportului rutier in cont propriu cu vehicule rutiere de tipul celor mentionate mai sus nu exista in prezent reglementari de natura sa permita autoritatilor competente o monitorizare eficienta a acestor transporturi si luarea unor masuri preventive sau coercitive, dupa caz,
tinand seama de faptul ca aceste elemente constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata si vizeaza direct legalitatea transportului si siguranta rutiera, fiind necesare masuri care sa conduca la reglementarea imediata a conditiilor de autorizare si efectuare a acestor transporturi rutiere nationale,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 11^1
(1) Pentru a efectua transport rutier national contra cost de marfuri cu vehicule rutiere a caror masa maxima autorizata, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsa intre 2,4 tone si 3,5 tone, intreprinderile trebuie sa fie autorizate de catre autoritatea competenta.
(2) Pentru a efectua transport rutier national contra cost de persoane cu autovehicule avand 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, destinate prin constructie si echipate pentru transportul de persoane, intreprinderile trebuie sa fie autorizate de catre autoritatea competenta.
(3) Pentru a efectua transport rutier national contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, intreprinderile trebuie sa fie autorizate de catre autoritatea competenta.
(4) Modalitatea de autorizare, precum si conditiile care trebuie indeplinite pentru autorizarea transporturilor prevazute la alin. (1) – (3) se stabilesc de catre autoritatea competenta prin norme.”
2. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 18
Prevederile privind accesul la transportul rutier in cont propriu se aplica intreprinderilor care efectueaza operatiuni de transport rutier in cont propriu cu vehicule rutiere a caror masa totala maxima autorizata, inclusiv remorca/semiremorca, depaseste 2,4 tone, cu autovehicule avand cel putin 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, destinate prin constructie si echipate pentru transportul de persoane, respectiv intreprinderilor care efectueaza operatiuni de transport rutier in cont propriu cu vehicule rutiere care se deplaseaza fara incarcatura.”
3. La articolul 19, litera a) se abroga.
4. La articolul 19, literele b) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“b) transportul de marfuri efectuat cu vehicule rutiere a caror masa totala maxima autorizata, inclusiv remorca/semiremorca, nu depaseste 2,4 tone;
………………………………………………………………..
l) transportul de persoane efectuat cu autovehicule avand mai putin de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, destinate prin constructie si echipate pentru acest scop;”.
5. La articolul 24, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
“(6) Transporturile prevazute la art. 11^1 alin. (1) – (3) se efectueaza in conditiile stabilite de catre autoritatea competenta prin norme.”
6. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 35
(1) Transportul rutier contra cost de persoane cu autobuze se poate realiza prin:
a) servicii regulate;
b) servicii regulate speciale;
c) servicii ocazionale.
(2) Transportul rutier national contra cost de persoane cu autovehicule avand 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, destinate prin constructie si echipate pentru acest scop, se poate realiza prin:
a) servicii regulate speciale;
b) servicii ocazionale.”
7. La articolul 40, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 40
(1) Transportul rutier national contra cost de persoane prin servicii regulate se efectueaza numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal/case de bilete si cititor de carduri cu posibilitatea de a transmite date on-line.
………………………………………………………………..
(4) Modul de utilizare, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca aparatele de marcat electronice fiscale/casele de bilete si cititoarele de carduri vor fi reglementate prin norme metodologice, aprobate prin hotarare a Guvernului.”
8. La articolul 41, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Modelul biletelor, abonamentelor si legitimatiilor speciale se stabileste de Ministerul Transporturilor prin ordin al ministrului transporturilor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.”
9. La articolul 41, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
“(5) Transportul rutier in trafic judetean/interjudetean al elevilor prevazuti la art. 84 alin. (1) – (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza de catre operatorii de transport rutier.”
10. Articolul 80 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 80
Biletul de calatorie/Abonamentul reprezinta contractul de transport in cazul serviciilor regulate, incheiat intre prestator-operator de transport si beneficiar-calator, prin care operatorul de transport rutier se obliga sa efectueze transportul in conditii de siguranta si confort, iar beneficiarul se obliga sa achite contravaloarea sa, care include si asigurarea persoanelor si a bagajelor, precum si riscurile ce pot decurge din efectuarea transportului rutier.”
ART. II
In termen de cel mult 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Transporturilor va actualiza Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 854 din 2 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. III
Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close