Cauza Velcescu si altii impotriva Romaniei

In M. Of. 149 din 20 martie 2013 a fost publicata Hotararea CEDO din 5 iulie 2011 in Cauza Velcescu si altii impotriva Romaniei.

Din cuprins:
HOTARAREA
din 5 iulie 2011
in Cauza Velcescu si altii impotriva Romaniei

(cererile 29.190/04, 25.966/05, 1.781/07, 16.270/07, 20.277/07 si 57.610/08) Strasbourg

Prezenta hotarare este definitiva, dar poate suferi modificari de forma.
In Cauza Velcescu si altii impotriva Romaniei,
Curtea Europeana a Drepturilor Omului (Sectia a treia), reunita intr-un comitet compus din: Jan Sikuta, presedinte, Ineta Ziemele, Kristina Pardalos, judecatori, si Marialena Tsirli, grefier adjunct de sectie,
dupa ce a deliberat in camera de consiliu, la 14 iunie 2011,
pronunta prezenta hotarare, adoptata la aceeasi data:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se afla 6 cereri (29.190/04, 25.966/05, 1.781/07, 16.270/07, 20.277/07 si 57.610/08) indreptate impotriva Romaniei, prin care 8 resortisanti ai acestui stat, Ioana Maria Velcescu, Anica Maican, Alexandru Popovici Maican, Fevronia Vilcu, Nadia Surlea, Steliana Pascu, Maria Sabau si Maria Macovei (reclamantii), au sesizat Curtea in temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (Conventia). Detaliile referitoare la datele de nastere ale reclamantilor, introducerea cererilor, precum si reprezentantii acestora sunt precizate in tabelul anexat. Guvernul roman (Guvernul) este reprezentat de agentul guvernamental, Razvan-Horatiu Radu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
2. La 3 septembrie 2008, 30 martie 2009 si, respectiv, 22 mai 2009, presedintele Sectiei a treia a hotarat sa comunice Guvernului cererea. Acesta a hotarat, de asemenea, ca admisibilitatea si fondul vor fi examinate impreuna (fostul art. 29 & 3). In conformitate cu Protocolul 14, dupa informarea guvernului parat, cererile au fost repartizate unui comitet format din 3 judecatori.

IN FAPT

Circumstantele cauzei
3. Detaliile privind obiectul cauzelor, datele de referinta pentru inceputul si sfarsitul proceselor, precum si durata acestora sunt precizate in tabelul anexat.

IN DREPT

I. Conexarea cererilor
4. Avand in vedere obiectul similar al cererilor, Curtea considera oportuna conexarea acestora.

II. Cu privire la pretinsa incalcare a art. 6 & 1 din Conventie
5. Reclamantii s-au plans ca durata proceselor a fost incompatibila cu cerinta “termenului rezonabil”, prevazuta la art. 6 & 1 din Conventie, formulat dupa cum urmeaza:
“Orice persoana are dreptul la judecarea […] intr-un termen rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta […], care va hotari […] asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil […].”
6. Guvernul a exprimat o opinie contrara.

A. Cu privire la admisibilitate
7. In ceea ce priveste capetele de cerere ale reclamantilor referitoare la durata excesiva a proceselor, Curtea constata ca acestea nu sunt in mod vadit nefondate in sensul art. 35 & 3 din Conventie. De asemenea, Curtea subliniaza ca acestea nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, este necesar sa fie declarate admisibile.

B. Cu privire la fond
8. Curtea reitereaza faptul ca, in ceea ce priveste caracterul rezonabil al duratei procedurii, acesta trebuie evaluat tinand seama de circumstantele cauzei si in raport cu urmatoarele criterii: complexitatea cauzei, comportamentul reclamantilor si al autoritatilor relevante [a se vedea, printre multe alte autoritati, Frydlender impotriva Frantei (MC), 30979/96, & 43, CEDO 2000-VII].
9. Curtea a constatat frecvent incalcari ale art. 6 & 1 din Conventie in cauze care au ridicat probleme similare celor din prezenta cauza (a se vedea Frydlender, citata anterior, Abramiuc impotriva Romaniei, 37411/02, & 130, 24 februarie 2009).
10. In prezentele cauze, avand in vedere durata proceselor, astfel cum este mentionata in tabelul anexat, si dupa examinarea tuturor elementelor care i-au fost prezentate, Curtea considera ca Guvernul nu a expus niciun fapt si niciun argument care sa poata conduce la o alta concluzie. Avand in vedere jurisprudenta sa cu privire la acest aspect, Curtea considera ca, in prezentele cauze, durata proceselor a fost excesiva si nu a fost indeplinita cerinta unui “termen rezonabil”.
Prin urmare, a existat o incalcare a art. 6 & 1.

III. Cu privire la alte pretinse incalcari ale Conventiei
11. Invocand art. 6 & 1 din Conventie, reclamantii s-au plans de rezultatul proceselor si de caracterul inechitabil al acestora, in masura in care instantele au evaluat in mod eronat probele si au interpretat gresit dispozitiile legale aplicabile (toate cererile).
12. Invocand art. 1 din Protocolul 1, acestia au formulat, de asemenea, capete de cerere privind pretinsa incalcare a dreptului de proprietate sau a dreptului la despagubiri.
13. Reclamanta din cererea 16270/07 s-a plans, de asemenea, in temeiul art. 13, cu privire la un recurs efectiv pentru stabilirea dreptului sau de proprietate.
14. Dupa examinarea argumentelor reclamantilor in lumina tuturor elementelor de care dispune si in masura in care este competenta sa se pronunte cu privire la aspectele invocate, Curtea constata ca acestea nu indica nicio aparenta incalcare a drepturilor si libertatilor prevazute in Conventie.
15. Rezulta ca aceste capete de cerere sunt in mod vadit nefondate si trebuie sa fie respinse in conformitate cu art. 35 & & 3 si 4 din Conventie.

IV. Cu privire la aplicarea art. 41 din Conventie
16. Art. 41 din Conventie prevede:
“Daca Curtea declara ca a avut loc o incalcare a Conventiei sau a protocoalelor sale si daca dreptul intern al inaltei parti contractante nu permite decat o inlaturare incompleta a consecintelor acestei incalcari, Curtea acorda partii lezate, daca este cazul, o reparatie echitabila.”

A. Prejudiciu
17. Reclamantii au formulat urmatoarele pretentii in ceea ce priveste prejudiciul material si/sau prejudiciul moral, cu exceptia reclamantei din Cererea 20.277/07, care nu a formulat nicio pretentie in aceasta privinta:
_________________________________________________
|Nr.| Cererea | Prejudiciu | Prejudiciu |
| | | material | moral |
|___|___________|________________|________________|
| 1.| 29.190/04 | 409.200 euro | 50.000 euro|
|___|___________|________________|________________|
| 2.| 25.966/05 | 250.000 euro | 250.000 euro |
|___|___________|________________|________________|
| 3.| 1.781/07 | Fara pretentii | 3.000 euro |
|___|___________|________________|________________|
| 4.| 16.270/07 | 50.000 euro| 50.000 euro|
|___|___________|________________|________________|
| 5.| 20.277/07 | Fara pretentii | Fara pretentii |
|___|___________|________________|________________|
| 6.| 57.610/08 | 43.823,44 RON | 34.000 euro|
| | | (10.500 euro) ||
|___|___________|________________|________________|

18. Avand in vedere ca reclamanta din Cererea 20.277/07 nu a formulat nicio pretentie cu titlu de prejudiciu material sau moral, Curtea considera ca nu este necesar sa ii acorde reclamantei vreo suma in aceasta privinta.
19. Guvernul a contestat pretentiile formulate de ceilalti reclamanti.
20. Curtea nu a identificat nicio legatura de cauzalitate intre incalcarea constatata si prejudiciul material pretins; prin urmare, respinge aceste pretentii.
21. Pe de alta parte, Curtea considera ca reclamantii au suferit cu siguranta un prejudiciu moral.
Pronuntandu-se in echitate, acorda reclamantilor urmatoarele sume pentru acest capat de cerere.
– 1.500 euro, in solidar, reclamantilor din cererea 29190/04;
– 450 euro reclamantei din Cererea 25.966/05;
– 450 euro reclamantei din Cererea 1.781/07;
– 450 euro reclamantei din Cererea 16.270/07;
– 2.000 euro reclamantei din Cererea 57.610/08.

B. Cheltuieli de judecata
22. Unii reclamanti au formulat pretentii cu privire la cheltuielile de judecata.
23. Avand in vedere documentele de care dispune, precum si jurisprudenta sa, Curtea considera ca nu este necesar sa acorde vreo suma in acest sens reclamantilor care nu au formulat asemenea pretentii. In plus, pretentiile formulate de reclamanti fara documente justificative trebuie sa fie respinse. In cele din urma, Curtea considera ca este rezonabil sa acorde urmatoarele sume, care sa acopere toate tipurile de cheltuieli, astfel:
_________________________________________________________
|Nr.| Cererea | Sume solicitate| Sumele | Suma |
| | || justificate | acordata |
| | || cu documente| |
|___|___________|________________|_____________|__________|
| 1.| 29.190/04 | 1.000 euro | 328 RON | 80 euro |
|___|___________|________________|_____________|__________|
| 2.| 25.966/05 | Fara pretentii | N/A | N/A |
|___|___________|________________|_____________|__________|
| 3.| 1.781/07 | 10.750 euro| Niciuna | Niciuna |
|___|___________|________________|_____________|__________|
| 4.| 16.270/07 | 30.000 euro| Niciuna | Niciuna |
|___|___________|________________|_____________|__________|
| 5.| 20.277/07 | 4.300 RON | 4.300 RON | 200 euro |
| | | (1.000 euro) | | |
|___|___________|________________|_____________|__________|
| 6.| 57.610/08 | Fara pretentii | N/A | N/A |
|___|___________|________________|_____________|__________|

C. Dobanzi moratorii
24. Curtea considera necesar ca rata dobanzilor moratorii sa se intemeieze pe rata dobanzii facilitatii de imprumut marginal practicate de Banca Centrala Europeana, majorata cu 3 puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
In unanimitate,
CURTEA:

1. decide sa conexeze cererile;
2. declara plangerea referitoare la durata excesiva a procedurilor admisibila in privinta tuturor cererilor si inadmisibila pentru celelalte capete de cerere;
3. hotaraste ca a existat o incalcare a art. 6 & 1 din Conventie;
4. hotaraste:
a) ca statul parat trebuie sa plateasca reclamantilor, in termen de 3 luni, urmatoarele sume, care trebuie convertite in moneda nationala la rata de schimb aplicabila la data platii, plus orice suma ce poate fi datorata cu titlu de impozit:
(i) reclamantilor din Cererea 29.190/04, in solidar, 1.500 euro (o mie cinci sute euro) cu titlu de prejudiciu moral si 80 euro (optzeci euro) cu titlu de cheltuieli de judecata;
(ii) reclamantei din Cererea 25.966/05, 450 euro (patru sute cincizeci euro) cu titlu de prejudiciu moral;
(iii) reclamantei din Cererea 1.781/07, 450 euro (patru sute cincizeci euro) cu titlu de prejudiciu moral;
(iv) reclamantei din Cererea 16.270/07, 450 euro (patru sute cincizeci euro) cu titlu de prejudiciu moral;
(v) reclamantei din Cererea 20.277/07, 200 euro (doua sute euro) cu titlu de cheltuieli de judecata;
(vi) reclamantei din Cererea 57.610/08, 2.000 euro (doua mii euro) cu titlu de prejudiciu moral;
b) ca, de la expirarea termenului de 3 luni mentionat anterior si pana la efectuarea platii, aceste sume trebuie majorate cu o dobanda simpla, la o rata egala cu rata dobanzii facilitatii de imprumut marginal practicate de Banca Centrala Europeana, aplicabila pe parcursul acestei perioade si majorata cu 3 puncte procentuale;
5. respinge celelalte cereri de acordare a unei reparatii echitabile.
Redactata in limba engleza, apoi comunicata in scris, la 5 iulie 2011, in temeiul art. 77 & 2 si art. 77 & 3 din Regulamentul Curtii.

Jan Sikuta,
presedinte

Marialena Tsirli,
grefier adjunct

ANEXA 1
______________________________________________________________________________
|Nr.|cauzei |Detalii privind|Durata procesului/| Obiect |
| |si data |reclamantul|Gradele de| |
| |introducerii| |jurisdictie | |
|___|____________|___________________|__________________|______________________|
| 1.|29.190/04 |Ioana Maria|12 februarie 1997 |Actiune in|
| |21 iulie|Velcescu, Anica|- 28 ianuarie 2004|revendicarea unui bun |
| |2004|Maican, Alexandru |6 ani, 11 luni, |imobil nationalizat |
| ||Popovici Maican|16 zile | |
| ||S-au nascut in |Grade: 3 (in fata | |
| ||1945, 1930 si, |a 10 instante)| |
| ||respectiv, 1972 si | | |
| ||locuiesc in| | |
| ||Bucuresti; sunt| | |
| ||reprezentati de| | |
| ||doamna M. F. | | |
| ||Balint, avocat in | | |
| ||Bucuresti. | | |
|___|____________|___________________|__________________|______________________|
| 2.|25.966/05 |Fevronia Vilcu |19 octombrie 1998 |Actiune civila|
| |1 iunie 2005|S-a nascut in 1948 |- 21 ianuarie 2005|introdusa de |
| ||si locuieste in|6 ani, 2 luni,|reclamanta impotriva |
| ||Bucuresti. |29 zile |unui tert pentru |
| || |Grade: 3 (in fata |recunoasterea |
| || |a 3 instante) |dreptului sau la |
| || | |mostenire si |
| || | |impartirea mostenirii |
|___|____________|___________________|__________________|______________________|
| 3.|1.781/07|Nadia Surlea |18 septembrie 2000|Actiune civila|
| |13 decembrie|S-a nascut in 1954 |- 8 februarie 2007|impotriva unor terti |
| |2006|si locuieste in|6 ani, 4 luni,|vizand anularea |
| ||Bucuresti; este|20 zile |deciziilor adunarii |
| ||reprezentata de|Grade: 3 (in fata |generale a|
| ||domnul V. |a 6 instante) |actionarilor |
| ||Toparceanu, avocat | | |
| ||in Bucuresti. | | |
|___|____________|___________________|__________________|______________________|
| 4.|16.270/07 |Steliana Pascu |19 mai 2000 – |Actiune civila|
| |19 martie |S-a nascut in 1931 |12 octombrie 2006 |introdusa impotriva |
| |2007|si locuieste in|6 ani, 4 luni,|reclamantei de catre |
| ||Godeni;|23 zile |Consiliul Local Godeni|
| ||reprezentata de|Grade: 3 (in fata |in ceea ce priveste |
| ||doamna V. David si |a 7 instante) |ocuparea de catre |
| ||domnul G. Bercea, | |aceasta a unui teren |
| ||avocat in | |apartinand domeniului |
| ||Bucuresti. | |public|
|___|____________|___________________|__________________|______________________|
| 5.|20.277/07 |Maria Sabau|15 februarie 2001 |Actiune civila|
| |20 aprilie |S-a nascut in 1949 |- 26 octombrie|introdusa impotriva |
| |2007|si locuieste in|2006 |reclamantei pentru|
| ||Bucuresti. |5 ani, 8 luni,|calcularea gresita a |
| || |11 zile |contributiilor de |
| || |Grade: 2 (in fata |asigurare sociala pe |
| || |a 6 instante) |care angajatorul |
| || | |acesteia a trebuit sa |
| || | |le plateasca pentru |
| || | |toti angajatii|
|___|____________|___________________|__________________|______________________|
| 6.|57.610/08 |Maria Macovei |15 octombrie 2002 |Actiune civila|
| |21 noiembrie|S-a nascut in 1939 |- 27 mai 2008 |introdusa de terte|
| |2008|si locuieste in|5 ani, 7 luni,|parti impotriva |
| ||Suceava. |12 zile |reclamantei, vizand |
| || |Grade: 2 (in fata |impartirea unei |
| || |a 6 instante) |mosteniri |
|___|____________|___________________|__________________|______________________|

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close