Modificarea si completarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii

In M. Of. nr. 152 din 21 martie 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 354/2013 privind modificarea si completarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004.

Din cuprins:
ART. I
Instructiunile de completare a numarului de evidenta a platii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.256 din 27 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Subpunctul 1.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“1.1. Cod document fiscal – se completeaza in functie de tipul documentului, cu urmatoarele valori:
– 10 declaratie fiscala sau decont, in functie de tipul documentului;
– 11 declaratie privind impozitul pe profit, cod 101;
– 20 decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala;
– 21 decizie de plati anticipate;
– 22 proces-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii;
– 23 decizie de impunere pentru impozitul pe venitul global;
– 24 decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii;
– 25 decizie de impunere din oficiu;
– 26 decizie privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule;
– 30 instiintare de plata;
– 40 titlu executoriu;
– 50 inlesnire la plata;
– 60 poprire;
– 70 valorificare.”
2. Subpunctul 1.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“1.2. Cod obligatie bugetara – se completeaza in conformitate cu nomenclatorul de obligatii de plata prevazut la pct. 6.
In cazul deciziilor de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala, a documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, ordonanta procurorului, hotarare judecatoreasca, precum si alte documente), si al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule, codul obligatiei bugetare se completeaza cu ajutorul programului de asistenta selectand tipul de obligatie fiscala pe care o alege contribuabilul sau poate fi solicitat de la organul fiscal.”
3. La subpunctul 1.3, liniuta a doua se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“- 01 debit (obligatiile stabilite prin declaratiile fiscale, deconturi, procese-verbale de constatare a contraventiilor, decizii de impunere, deciziile privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule etc., amenda);”.
4. Subpunctul 1.4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“1.4. Perioada de raportare – se completeaza cu luna si anul pentru care se face declaratia: llaa. In cazul deciziilor de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala, al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, ordonanta procurorului, hotarare judecatoreasca, precum si alte documente), si al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule, se inscrie 0000.”
5. Subpunctul 1.6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“1.6. Scadenta obligatiei bugetare – se completeaza cu ziua, luna si anul, in formatul zzllaa. In cazul deciziilor de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala, al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, ordonanta procurorului, hotarare judecatoreasca, precum si alte documente), si al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule, se completeaza ziua, luna si anul emiterii acestora.”
6. In anexa B, partea introductiva a punctului 4 si literele a) – c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“4. Numarul de evidenta a platii in cazul unei obligatii fiscale stabilite suplimentar prin decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala, in cazul unei amenzi de orice fel stabilite potrivit legii prin documentul de constatare a acesteia, precum si in cazul sumelor inscrise in deciziile privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule, se obtine de catre contribuabil astfel:
a) prin accesarea programului de asistenta pentru formarea numarului de evidenta a platii.
In aceasta situatie, programul de asistenta afiseaza o fereastra in care contribuabilul selecteaza unul dintre cele doua documente fiscale pentru care doreste sa efectueze plata, respectiv decizie de impunere sau documentul prin care s-a stabilit amenda de orice fel potrivit legii si completeaza numarul si data emiterii acestui document. Ulterior, alege tipul obligatiei fiscale pe care doreste sa o achite si apoi categoria de obligatie fiscala, respectiv debit, dobanda sau penalitate de intarziere;
b) prin inscrierea numarului de evidenta a platii mentionat in decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, precum si in decizia privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule;
c) prin solicitarea numarului de evidenta a platii la organul fiscal competent.”
7. In anexa B, dupa subpunctul 4.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 4.3, cu urmatorul cuprins:
“4.3. Modul de completare a numarului de evidenta a platii pentru achitarea sumei cuprinse in Decizia privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule este urmatorul:
Prin accesarea programului de asistenta se afiseaza o fereastra in care contribuabilul selecteaza «decizie privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule» si completeaza data acestui document, respectiv 010213. Dupa introducerea acestor date, programul de asistenta formeaza numarul de evidenta a platii, alcatuit din:
a) La rubrica «od document fiscal» se inscrie 26 – codul corespunzator documentului reprezentand decizie privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule.
b) La rubrica «cod obligatie bugetara» se inscrie codul corespunzator obligatiei bugetare reprezentand «timbrul de mediu pentru autovehicule», selectata de contribuabil.
c) La rubrica «categorie fiscala» se inscrie 01 – valoarea corespunzatoare categoriei fiscale reprezentand debit.
d) La rubrica «perioada de raportare» se inscrie 0000.
e) La rubrica «scadenta obligatiei bugetare» se inscrie 010213 – corespunzator datei de 1 februarie 2013, care reprezinta data emiterii deciziei privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule.
f) La rubrica «tip document» se inscrie 0 – intrucat documentul de plata nu constituie si declaratie fiscala.
g) La rubrica «secventa» se inscrie 000 – valoarea corespunzatoare pentru numarul de evidenta a platii generat cu ajutorul programului de asistenta.
h) Rubrica «cifrele de control» se genereaza de catre aplicatia informatica conform algoritmului propriu.
Numarul de evidenta a platii astfel format, identic cu cel comunicat prin decizia privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule, se inscrie de catre contribuabil in ordinul de plata la rubrica «Numar de evidenta a platii» sau se comunica de catre contribuabil unitatii Trezoreriei Statului in vederea inscrierii in chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii la rubrica «Numar de evidenta a platii», in cazul platilor in numerar efectuate la ghiseele unitatilor Trezoreriei Statului.
Pentru documentele de plata, altele decat ordine de plata sau chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii, numarul de evidenta a platii se inscrie de contribuabil la rubrica «Explicatii»”.
ART. II
Prin exceptie de la prevederile art. II alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.485/2012 privind modificarea si completarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004, dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si pentru contribuabilii care platesc timbru de mediu pentru autovehicule.
ART. III
Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. IV
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close