Decizia de punere in aplicare a Consiliului din 5 martie 2013 privind autorizarea Regatului Tarilor de Jos de a aplica o masura de derogare

Decizia de punere in aplicare a Consiliului din 5 martie 2013 privind autorizarea Regatului Tarilor de Jos de a aplica o masura de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata

(2013/116/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

avand in vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata [1], in special articolul 395 alineatul (1),

avand in vedere propunerea Comisiei Europene,

intrucat:
(1) Prin scrisorile inregistrate de Comisie la 12 iulie 2012 si la 4 octombrie 2012, Regatul Tarilor de Jos a solicitat autorizarea de a introduce o masura speciala de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE in ceea ce priveste persoana raspunzatoare de plata taxei pe valoarea adaugata (TVA).
(2) Prin scrisoarea din 17 octombrie 2012, Comisia a informat celelalte state membre cu privire la cererea inaintata de Regatul Tarilor de Jos, in conformitate cu articolul 395 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE. Printr-o scrisoare datata 19 octombrie 2012, Comisia a instiintat Regatul Tarilor de Jos ca dispune de toate informatiile pe care le considera necesare pentru examinarea cererii.
(3) Articolul 193 din Directiva 2006/112/CE prevede, ca regula generala, ca persoana impozabila care furnizeaza bunurile sau serviciile este obligata la plata TVA catre autoritatile fiscale. Prin derogarea solicitata, Regatul Tarilor de Jos urmareste ca raspunderea pentru plata TVA sa revina, in anumite circumstante, destinatarului bunurilor livrate in cazul anumitor produse, si anume telefoane mobile, dispozitive cu circuite integrate, console de jocuri si computere personale portabile.
(4) Conform celor afirmate de Regatul Tarilor de Jos, o serie de comercianti ai acestor produse sunt implicati in activitati frauduloase prin vanzarea produselor fara plata TVA catre autoritatile fiscale. Clientii lor sunt insa indreptatiti la o deducere a TVA, fiind in posesia unei facturi valabile. In cazurile cele mai grave, bunurile sunt furnizate de mai multe ori fara plata TVA (“frauda de tip carusel”). In acest context, serviciile neerlandeze de investigatii fiscale au remarcat o reorientare de la frauda cu telefoane mobile si dispozitive cu circuite integrate catre frauda cu console de jocuri si computere personale portabile.
(5) Prin desemnarea persoanei careia ii sunt furnizate bunurile drept persoana raspunzatoare de plata TVA, o derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE ar elimina posibilitatea comiterii acestui tip de evaziune fiscala.
(6) Pentru a asigura functionarea eficace a derogarii si a evita ca evaziunea fiscala sa se reorienteze catre sectorul comertului cu amanuntul sau catre alte produse, Regatul Tarilor de Jos ar trebui sa introduca obligatii adecvate de control si raportare. In plus, o valoare impozabila minima ar trebui sa reduca riscul de reorientare a fraudei catre comertul cu amanuntul.
(7) Autorizatia ar trebui sa fie valabila numai pentru o perioada foarte scurta de timp, deoarece persista indoieli referitoare in special la posibilul impact al mecanismului de taxare inversa asupra functionarii sistemului TVA in statele membre care il aplica sau in alte state membre. Data de expirare a autorizatiei coincide cu data expirarii unor derogari similare autorizate in legatura cu telefoanele mobile si dispozitivele cu circuite integrate, pentru a permite dezvoltarea in viitor a unei politici antifrauda mai cuprinzatoare si mai armonizate.
(8) Derogarea nu va avea un efect negativ asupra resurselor proprii ale Uniunii provenind din TVA,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
Prin derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE, Regatul Tarilor de Jos este autorizat sa desemneze drept persoana obligata la plata TVA persoana impozabila careia ii sunt furnizate urmatoarele bunuri:
(a) telefoane mobile, si anume aparate fabricate sau adaptate pentru utilizarea in conexiune cu o retea autorizata, care functioneaza pe anumite frecvente, indiferent daca au sau nu vreo alta utilizare;
(b) dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare si unitati centrale de procesare, inainte de integrarea lor in produse destinate utilizatorilor finali;
(c) console de jocuri care, in virtutea caracteristicilor lor obiective si a functiilor lor principale, sunt destinate jocurilor video si altor jocuri pe calculator, indiferent daca au sau nu vreo alta utilizare;
(d) laptopuri si tablete.
Derogarea se aplica cu privire la furnizarea de bunuri a caror valoare impozabila este de cel putin 10000 EUR.
Articolul 2
Derogarea prevazuta la articolul 1 se aplica sub rezerva introducerii de catre Regatul Tarilor de Jos a unor obligatii de control si de raportare corespunzatoare si eficace pentru persoanele impozabile care furnizeaza bunuri carora li se aplica mecanismul de taxare inversa in conformitate cu prezenta decizie.
Articolul 3
Prezenta decizie produce efecte de la data notificarii.
Prezenta decizie expira fie la 31 decembrie 2013, fie la data intrarii in vigoare a dispozitiilor Uniunii care permit tuturor statelor membre sa adopte astfel de masuri de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE, in functie de care dintre aceste doua date survine prima.
Articolul 4
Prezenta decizie se adreseaza Regatului Tarilor de Jos.

Adoptata la Bruxelles, 5 martie 2013.

Pentru Consiliu
Presedintele
M. Noonan

[1] JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close