Regulamentul (UE) nr. 183/2013 al Comisiei din 4 martie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008

Regulamentul (UE) nr. 183/2013 al Comisiei din 4 martie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internationale de contabilitate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste Standardul International de Raportare Financiara 1

(Text cu relevanta pentru SEE)

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate [1], in special articolul 3 alineatul (1),

intrucat:
(1) Prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei [2] au fost adoptate anumite standarde si interpretari internationale, existente la 15 octombrie 2008.
(2) La 13 martie 2012, Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate a publicat modificari ale Standardului International de Raportare Financiara (IFRS) 1 Adoptarea pentru prima data a Standardelor Internationale de Raportare Financiara – Imprumuturi guvernamentale (modificarile aduse IFRS 1). Modificarile aduse IFRS 1 se refera la imprumuturile guvernamentale cu o rata a dobanzii inferioara ratei pietei, iar obiectivul lor este de a oferi celor care adopta IFRS pentru prima data scutirea de la o aplicare retroactiva integrala cu ocazia trecerii la IFRS. Prin urmare, modificarile aduse IFRS 1 adauga o exceptare de la aplicarea retroactiva a IFRS, solicitand entitatilor care adopta IFRS pentru prima data sa aplice cerintele prevazute in Standardul International de Contabilitate (IAS) 39 Instrumente financiare: Recunoastere si evaluare si in IAS 20 Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala in mod prospectiv imprumuturilor guvernamentale existente la data trecerii la IFRS.
(3) Prezentul regulament sustine modificarile aduse IFRS 1. Acest standard include unele trimiteri la IFRS 9 care, in prezent, nu pot fi aplicate deoarece IFRS 9 nu a fost inca adoptat de catre Uniune. Prin urmare, orice trimitere la IFRS 9, care figureaza in anexa la prezentul regulament, trebuie interpretata ca o trimitere la IAS 39 Instrumente financiare: Recunoastere si evaluare.
(4) Consultarea Grupului de experti tehnici (TEG) din cadrul Grupului consultativ european pentru raportari financiare (EFRAG) confirma faptul ca modificarile aduse IFRS 1 indeplinesc criteriile tehnice pentru adoptare stabilite la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002.
(5) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 ar trebui modificat in consecinta.
(6) Masurile prevazute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare contabila,

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
1. In anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008, Standardul International de Raportare Financiara (IFRS) 1 Adoptarea pentru prima data a Standardelor Internationale de Raportare Financiara se modifica in conformitate cu anexa la prezentul regulament.
2. Orice trimitere la IFRS 9, care figureaza in anexa la prezentul regulament, trebuie interpretata ca o trimitere la IAS 39 Instrumente financiare: Recunoastere si evaluare.
Articolul 2
Toate societatile trebuie sa aplice modificarile mentionate la articolul 1 alineatul (1) cel mai tarziu de la data de debut a primului lor exercitiu financiar care incepe la 1 ianuarie 2013 sau ulterior acestei date.
Articolul 3
Prezentul regulament intra in vigoare in a treia zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 martie 2013.
Pentru Comisie
Presedintele
José Manuel Barroso
[1] JO L 243, 11.9.2002, p. 1.
[2] JO L 320, 29.11.2008, p. 1.

————————————————–

ANEXA. STANDARDE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE
IFRS 1 | IFRS 1 Adoptarea pentru prima data a Standardelor Internationale de Raportare Financiara – Imprumuturi guvernamentale |
“Se permite reproducerea in Spatiul Economic European. Toate drepturile existente rezervate in afara SEE, cu exceptia dreptului de reproducere in scopul uzului personal sau in alte scopuri legitime. Pentru informatii suplimentare, va invitam sa vizitati site-ul IASB: www.iasb.org”
Amendamente la IFRS 1 Adoptarea pentru prima data a Standardelor Internationale de Raportare Financiara
Imprumuturi guvernamentale
Se adauga punctele 39N si 39O si se modifica punctul B1.
39N Documentul Imprumuturi guvernamentale (Amendamente la IFRS 1), publicat in martie 2012, a adaugat punctele B1(f) si B10 – B12. O entitate trebuie sa aplice aceste puncte pentru perioadele anuale care incep la 1 ianuarie 2013 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date.
39O Punctele B10 si B11 se refera la IFRS 9. Daca o entitate aplica prezentul IFRS, dar nu aplica inca IFRS 9, trimiterile la IFRS 9 de la punctele B10 si B11 se interpreteaza ca trimiteri la IAS 39 Instrumente financiare: Recunoastere si evaluare.
B1 O entitate trebuie sa aplice urmatoarele exceptii:
(a) derecunoasterea activelor financiare si a datoriilor financiare (punctele B2 si B3);
(b) contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor (punctele B4 – B6);
(c) interese care nu controleaza (punctul B7);
(d) clasificarea si evaluarea activelor financiare (punctul B8);
(e) instrumente derivate incorporate (punctul B9) si
(f) imprumuturi guvernamentale (punctele B10 – B12).
Dupa punctul B9, se adauga un titlu si punctele B10 – B12.
Imprumuturi guvernamentale
B10 O entitate care adopta pentru prima data IFRS-urile trebuie sa clasifice ca datorii financiare sau ca instrumente de capitaluri proprii toate imprumuturile guvernamentale primite, in conformitate cu IAS 32 Instrumente financiare: Prezentare. Cu exceptia cazurilor prevazute la punctul B11, o entitate care adopta pentru prima data IFRS-urile trebuie sa aplice in mod prospectiv cerintele din IFRS 9 Instrumente financiare si IAS 20 Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala imprumuturilor guvernamentale existente la data trecerii la IFRS-uri si nu trebuie sa recunoasca drept subventie guvernamentala beneficiul rezultat dintr-un imprumut guvernamental avand o rata a dobanzii sub cea practicata pe piata. In consecinta, daca o entitate care adopta pentru prima data IFRS-urile nu a recunoscut si nu a evaluat, in conformitate cu principiile contabile general acceptate (GAAP) anterioare, un imprumut guvernamental la o rata a dobanzii sub cea practicata pe piata, intr-un mod conform cu cerintele IFRS, aceasta trebuie sa utilizeze valoarea contabila a imprumutului, stabilita in conformitate cu principiile contabile general acceptate (GAAP) anterioare, la data trecerii la IFRS-uri, ca valoare contabila a imprumutului in situatia pozitiei financiare IFRS de deschidere. Entitatea trebuie sa evalueze aceste imprumuturi conform IFRS 9 dupa data trecerii la IFRS-uri.
B11 In pofida punctului B10, o entitate poate sa aplice cerintele din IFRS 9 si IAS 20 in mod retrospectiv oricarui imprumut guvernamental contractat inainte de data trecerii la IFRS-uri, cu conditia ca informatiile necesare pentru aceasta sa fi fost deja obtinute la momentul contabilizarii initiale a imprumutului respectiv.
B12 Cerintele si recomandarile de la punctele B10 si B11 nu impiedica entitatea sa se prevaleze de scutirile descrise la punctele D19 – D19D privind desemnarea instrumentelor financiare recunoscute anterior la valoarea justa prin profit sau pierdere.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close