DCC nr. 33/2013. Exceptie de neconstitutionalitate. Art. 94 alin. (5) teza a doua ultima liniuta din Codul fiscal

In M. Of. nr. 153 din 22 martie 2013 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 33/2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 94 alin. (5) teza a doua ultima liniuta din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 94 alin. (5) ultimul paragraf din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Stefan Lazar in Dosarul nr. 10.423/99/2011 al Curtii de Apel Iasi – Sectia litigii de munca si asigurari sociale si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.201D/2012.
La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata si mentinerea jurisprudentei Curtii in materie.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
Prin Incheierea din 6 iunie 2012, pronuntata in Dosarul nr. 10.423/99/2011, Curtea de Apel Iasi – Sectia litigii de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 94 alin. (5) ultimul paragraf din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Stefan Lazar cu prilejul solutionarii unei cauze avand ca obiect solutionarea unei cereri privind unele drepturi banesti.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, in esenta, ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale deoarece prin intermediul acestora se instituie o dubla impozitare. Autorul exceptiei considera ca impozitul pe venit este retinut de doua ori, potrivit textului de lege criticat, prima oara deoarece ajutoarele cuvenite personalului militar trecut in rezerva sunt stabilite prin raportare la solda lunara neta, ceea ce inseamna ca s-a aplicat deja impozitul la solda lunara bruta, solda neta fiind suma de bani ramasa in urma aplicarii tuturor impozitelor, taxelor si contributiilor legale. A doua oara, prin impozitarea inca o data a soldelor lunare nete, reprezentand ajutoarele.
In continuare, autorul considera ca textul legal criticat nu se poate interpreta ca instituie notiunea de solda lunara ca un simplu criteriu de referinta pentru stabilirea sumelor supuse impozitarii, intrucat in acest caz s-ar ajunge tot la o dubla impozitare, cata vreme criteriul de referinta corect ar fi trebuit sa fie solda functiei de baza, astfel cum se prevede la pct. 12 al capitolului I, art. 3 alin. (2) si (3) si art. 20 din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice sau solda bruta, dar in niciun caz solda neta.
Prin urmare, legiuitorul a determinat, prin referire la solda neta, o micsorare abuziva a acestor drepturi.
Curtea de Apel Iasi – Sectia litigii de munca si asigurari sociale considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale intrucat acestea se refera doar la modul de calcul al ajutoarelor acordate la trecerea in rezerva, respectiv la cuantificarea lor in raport cu solda lunara neta, si nu la o dubla impozitare. De asemenea, instanta mai arata ca modul de determinare a cuantumului acestor ajutoare reprezinta optiunea legiuitorului.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
Avocatul Poporului considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 94 alin. (5) ultimul paragraf din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Curtea, examinand exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulata, constata ca, in realitate, obiectul acesteia il constituie dispozitiile art. 94 alin. (5) teza a doua ultima liniuta din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2010. Dispozitiile legale criticate au fost introduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, aprobata prin Legea nr. 279/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010.
Textul de lege are urmatorul cuprins: “(5) Veniturile reprezentand: […] – sumele reprezentand platile compensatorii calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut in rezerva sau al carui contract inceteaza ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, precum si ajutoarele stabilite in raport cu solda lunara neta, acordate acestuia la trecerea in rezerva sau direct in retragere cu drept de pensie sau celor care nu indeplinesc conditiile de pensie, precum si ajutoare sau plati compensatorii primite de politisti aflati in situatii similare, al caror cuantum se determina in raport cu salariul de baza lunar net, acordate potrivit legislatiei in materie, devin impozabile incepand cu drepturile aferente lunii iulie 2010”.
In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 56 alin. (2) privind asezarea justa a sarcinilor fiscale.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca prevederile legale criticate fac parte din cap. XIV intitulat “Dispozitii tranzitorii si finale” din Legea nr. 571/2003 si se refera la faptul ca, incepand cu drepturile aferente lunii iulie 2010, devin impozabile veniturile reprezentand platile compensatorii calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut in rezerva sau al carui contract inceteaza ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, precum si ajutoarele stabilite in raport cu solda lunara neta, acordate acestuia la trecerea in rezerva sau direct in retragere cu drept de pensie sau celor care nu indeplinesc conditiile de pensie, precum si ajutoare sau plati compensatorii primite de politisti aflati in situatii similare, al caror cuantum se determina in raport cu salariul de baza lunar net, acordate potrivit legislatiei in materie.
Astfel, venitul realizat din sumele reprezentand plati compensatorii este un drept de natura salariala, iar din punct de vedere fiscal aceste sume sunt supuse impozitului pe salarii. Potrivit art. 55 alin. (1) si (2) lit. k) coroborate cu art. 94 alin. (5) teza a doua ultima liniuta din Codul fiscal, sumele reprezentand plati compensatorii sunt considerate venituri din salarii (venituri asimilate salariilor).
Curtea, pronuntandu-se asupra prevederilor criticate, prin raportare la critici si prevederi constitutionale similare, prin Decizia nr. 921 din 1 noiembrie 2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 16 ianuarie 2013, a constatat ca acest tratament fiscal a fost justificat de faptul ca legiuitorul a dispus, din ratiuni economico-financiare, trecerea sumelor reprezentand plati compensatorii si ajutoare cuvenite personalului militar trecut in rezerva din categoria veniturilor scutite de la plata impozitului pe venit in categoria venituri impozabile.
Curtea a apreciat ca solutia legislativa contestata nu vizeaza o impozitare la valoarea soldelor brute si apoi o alta impozitare la valoarea soldelor nete. In consecinta, Curtea a statuat ca textul legal criticat stabileste in mod clar faptul ca sumele reprezentand plati compensatorii si/sau ajutoare se calculeaza prin raportare la valoarea soldelor lunare nete acordate personalului militar trecut in rezerva, aceasta reprezentand o modalitate de stabilire a cuantumului ajutoarelor acordate, si nicidecum un impozit pe venit.
Asadar, este vorba doar despre impozitarea, aplicata o singura data, a sumelor al caror cuantum se stabileste conform dispozitiilor legale criticate.
Faptul ca legiuitorul stabileste drept criteriu de referinta valoarea soldelor lunare nete nu este de natura sa conduca la o dubla impozitare, acest criteriu de referinta fiind la libera sa apreciere.
In fine, Curtea retine ca prin modificarea adusa Codului fiscal in sensul aratat mai sus, care a intrat in vigoare la sfarsitul lunii iunie 2010, s-a instituit impozitarea respectivelor venituri incepand cu drepturile aferente lunii iulie 2010, ceea ce inseamna ca noile prevederi legale dispun exclusiv pentru viitor.
Intrucat nu au intervenit elemente noi, de natura sa modifice jurisprudenta Curtii, atat solutia, cat si considerentele deciziei mentionate isi pastreaza valabilitatea si in prezenta cauza.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 94 alin. (5) teza a doua ultima liniuta din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Stefan Lazar in Dosarul nr. 10.423/99/2011 al Curtii de Apel Iasi – Sectia litigii de munca si asigurari sociale.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta din data de 5 februarie 2013.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close