Modificare a Instructiunii CNVM nr. 7/2007 privind raportarea unor operatiuni

In M. Of. nr. 154 din 22 martie 2013 a fost publicat Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2013 pentru aprobarea Instructiunii nr. 2/2013 de modificare a Instructiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operatiuni, aprobata prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Instructiunea nr. 2/2013 de modificare a Instructiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operatiuni, aprobata prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2008, cu modificarile ulterioare.
ART. 2
Instructiunea mentionata la art. 1 intra in vigoare la data publicarii acesteia si a prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se publica si in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

INSTRUCTIUNEA Nr. 2/2013 de modificare a Instructiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operatiuni, aprobata prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007

Instructiunea privind raportarea unor operatiuni, aprobata prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1
Prezenta instructiune stabileste obligatia de raportare a societatilor de servicii de investitii financiare (S.S.I.F.), a operatorilor de piata si a operatorilor de sistem cu privire la investitiile de portofoliu si la instrumentele financiare derivate, prevazuta in Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 31/2011 privind raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a Romaniei.”
2. La articolul 2, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
“(2) In sensul prezentei instructiuni, termenii: rezidenti, nerezidenti si investitie de portofoliu au semnificatia prevazuta in Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 31/2011.”
3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 6
In cazurile in care intermediarii utilizeaza sistemul de conturi individuale, operatorii de piata si operatorii de sistem transmit C.N.V.M. informatiile privind vanzarile, respectiv cumpararile de valori mobiliare, cu preturi exprimate in lei (actiuni, obligatiuni) agregate pe fiecare S.S.I.F., conform anexei nr. 4.”
4. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 7
Entitatile raportoare intocmesc rapoartele in mediul de lucru Excel dupa modelele din anexele prezentei instructiuni. Fisierele tip. XLS se trimit la C.N.V.M., semnate electronic de catre reprezentantul legal, ca atasament al unui e-mail, la o adresa alocata de Directia tehnologia informatiei din cadrul C.N.V.M. In cazul in care documentul nu poate fi semnat electronic conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, continutul fisierelor tip. XLS se listeaza pe hartie, documentele obtinute se semneaza de reprezentantul legal al entitatii raportoare, se aplica stampila entitatii si se trimit la C.N.V.M. prin fax si in original, prin posta sau curier.”
5. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 9
(1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor prezentei instructiuni.
(2) Savarsirea contraventiilor prevazute la alin. (1) se sanctioneaza de catre C.N.V.M. conform art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2, art. 272 alin. (1) lit. h) pct. 5 si art. 273 titlul X din Legea nr. 297/2004.
(3) Savarsirea contraventiilor prevazute la alin. (1) se constata de catre C.N.V.M. conform Legii nr. 297/2004.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close