Modificarea O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

In M. Of. nr. 158 din 25 martie 2013 a fost publicata Legea nr. 61/2013 pentru modificarea O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare.

Din cuprins:
ARTICOL UNIC
Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 20, alineatele (6) si (8) vor avea urmatorul cuprins:
“(6) Persoana interesata va prezenta fapte pe baza carora poate fi prezumata existenta unei discriminari directe sau indirecte, iar persoanei impotriva careia s-a formulat sesizarea ii revine sarcina de a dovedi ca nu a avut loc o incalcare a principiului egalitatii de tratament. In fata Colegiului director se poate invoca orice mijloc de proba, respectand regimul constitutional al drepturilor fundamentale, inclusiv inregistrari audio si video sau date statistice.

(…)

(8) Hotararea se comunica partilor in termen de 30 de zile de la adoptare si produce efecte de la data comunicarii.”
2. La articolul 24, alineatele (1)-(3) vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 24
(1) Propunerile nominale pentru Colegiul director se inainteaza birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, cu 60 de zile inainte de data la care mandatele vor deveni vacante. Propunerile vor fi insotite de: curriculum vitae, cazier judiciar si declaratii pe propria raspundere ale candidatilor din care sa reiasa ca nu se incadreaza in prevederile art. 23 alin. (3) lit. e) si f).
(2) Birourile permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului publica pe paginile de internet ale Camerei Deputatilor si Senatului candidaturile depuse si inainteaza propunerile comisiilor permanente de specialitate, in vederea audierii candidatilor in sedinta comuna. In termen de 10 zile de la publicarea candidaturilor se pot depune la comisiile permanente de specialitate, in scris, obiectiuni argumentate cu privire la candidaturile depuse.
(3) In urma audierii candidatilor, comisiile permanente de specialitate intocmesc un aviz comun, pe care il prezinta in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, pana la data la care expira mandatele.”
3. La articolul 27, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
“(4) Persoana interesata va prezenta fapte pe baza carora poate fi prezumata existenta unei discriminari directe sau indirecte, iar persoanei impotriva careia s-a formulat sesizarea ii revine sarcina de a dovedi ca nu a avut loc o incalcare a principiului egalitatii de tratament. In fata instantei se poate invoca orice mijloc de proba, respectand regimul constitutional al drepturilor fundamentale, inclusiv inregistrari audio si video sau date statistice.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close