Modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania

In M. Of. nr. 156 din 25 martie 2013 a fost publicata O.U.G. nr. 16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania.

Din cuprins:
In urma actiunilor privind “Auditul financiar asupra unor categorii de prestatii sociale reflectate prin situatiile pe anul 2011” desfasurate la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, constatand o serie de abateri de la legalitate, consemnate in Raportul de audit financiar si Procesul-verbal de constatare, Curtea de Conturi a dispus prin Decizia nr. 14/V din 29 octombrie 2012 masuri de remediere a deficientelor.
In acest context este vizata si Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste reglementarea sumelor acordate cu titlul de ajutor rambursabil persoanelor care au dobandit o forma de protectie in Romania.
Ajutorul rambursabil se acorda lunar fiecarei persoane care indeplineste conditiile prevazute de lege, pe o perioada de maximum 6 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru inca o perioada de cel mult 3 luni, pentru motive intemeiate, fondurile banesti necesare acordarii ajutorului fiind asigurate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
Desi persoanele mentionate au obligatia sa ramburseze sumele acordate cu titlul de ajutor, pe parcursul aplicarii prevederilor legii s-a constatat ca beneficiarii parasesc teritoriul Romaniei, iar sumele nu pot fi recuperate. Astfel, la finalul anului 2011 se inregistrau acumulari de debite totale in suma de 1.208.422 lei, situatie constatata ca neregula de catre Curtea de Conturi in urma auditului financiar.
Avand in vedere necesitatea punerii in aplicare a Deciziei nr. 14/V/2012 a Curtii de Conturi in ceea ce priveste reglementarea sumelor acordate cu titlul de ajutor rambursabil persoanelor care au dobandit o forma de protectie in Romania, se impune modificarea Legii nr. 122/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
In considerarea faptului ca elementele sus-mentionate trebuie remediate pana la finalul lunii martie 2013, constituind astfel o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:
1. La articolul 20, alineatul (1) litera m) si alineatul (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“m) sa primeasca, la cerere, in limitele disponibilitatilor financiare ale statului, un ajutor lunar nerambursabil, denumit in continuare ajutor, al carui cuantum este raportat la indicatorul social de referinta, pentru o perioada de maximum 6 luni, daca, din motive obiective, este lipsit de mijloacele de existenta necesare. Pentru motive intemeiate acest ajutor poate fi prelungit pentru inca o perioada de cel mult 3 luni. Cuantumul ajutorului se stabileste la 1,08 ISR.

(…)

(5) Fondurile banesti necesare in vederea acordarii ajutorului sunt asigurate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice prin Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala si agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale.”
2. La articolul 21, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Ajutorul se solicita in termen de cel mult 3 luni de la dobandirea formei de protectie, iar dupa acest termen dreptul se prescrie.”
3. La articolul 21, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2) cu urmatorul cuprins:
“(2^1) Ajutorul se plateste pe stat de plata. In situatia in care timp de 3 luni ajutorul nu este ridicat de beneficiar, plata acestuia se suspenda, iar daca pana la finalizarea termenului de 9 luni nu a fost solicitat, nu se mai acorda.
(2^2) In situatia suspendarii ajutorului, agentiile teritoriale au obligatia efectuarii verificarilor pentru determinarea cauzelor care au condus la neridicarea acestuia de catre beneficiari. In cazul in care se constata ca acestia nu se mai afla pe teritoriul Romaniei sau ca realizeaza venituri pe membru de familie cel putin egale cu nivelul ajutorului, acordarea acestuia inceteaza.”

ART. II
In situatia in care drepturile cu titlu de ajutor lunar rambursabil, acordate potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta nu au fost rambursate, acestea nu se mai supun recuperarii.

ART. III
In termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice va supune aprobarii Guvernului hotararea pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.251/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close