Modificarea Codului de reglementare a continutului audiovizual

In M. Of. nr. 179 din 1 aprilie 2013 a fost publicata Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 141/2013 pentru modificarea si completarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual.

Din cuprins:
ART. I
Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 174 din 11 martie 2011, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 7^1
(1) Stirile sau relatarile referitoare la violenta din institutiile de invatamant vor fi difuzate numai impreuna cu punctul de vedere al conducerii scolii si cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali ai minorului; face exceptie situatia in care radiodifuzorul actioneaza in interesul superior al minorului, fara sa fie afectata imaginea publica a minorului sau dreptul acestuia la viata intima, privata si familiala.
(2) Imaginile in care minorii sunt implicati in acte de violenta sau de natura implicit sau explicit sexuala, de orice natura, vor fi difuzate numai daca:
a) reprezinta un interes public justificat;
b) radiodifuzorul actioneaza in interesul superior al minorilor, avand acordul parintilor sau al reprezentantilor legali ai acestora;
c) radiodifuzorul se asigura ca nu este difuzat niciun indiciu care ar putea duce la identificarea minorilor implicati.
(3) Nu se va comunica adresa paginii de internet in care sunt postate asemenea imagini si nici nu se va face trimitere la site-uri in care sunt comunicate astfel de adrese.”
2. La articolul 14, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Orice emisiune de tip reality show, al carei scenariu se bazeaza pe fapte sau situatii reale din viata unor persoane, continand insa si elemente de fictiune, se semnaleaza, la inceput si la sfarsit, precum si la reluarea dupa pauze publicitare, prin mentiunea <<Acest program este o fictiune>>, afisata lizibil, cu o dimensiune de minimum 30 de puncte in format SD, definitie standard, respectiv 60 in format HD, inalta definitie, si pentru o durata de minimum 10 secunde.”
3. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 18
Nu pot fi difuzate in intervalul orar 6,00 – 23,00 productii care prezinta:
a) violenta fizica, psihica sau de limbaj, in mod repetat;
b) scene de sex, limbaj sau comportament obscen;
c) persoane in ipostaze degradante;
d) lupte nereglementate de federatii sportive nationale sau internationale.”
4. La articolul 24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 24
(1) Programele 15 se difuzeaza numai in intervalul orar 23,00 – 6,00 si vor fi insotite permanent de un semn de avertizare reprezentand un cerc de culoare alba, iar in interiorul acestuia, pe fond transparent, numarul 15 de culoare alba; fac exceptie de la intervalul orar filmele artistice, serialele si cele documentare clasificate 15, in cazul carora intervalul permis de difuzare este 22,00 – 6,00.”
5. La articolul 25, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 25
(1) Programele 18 se difuzeaza numai in intervalul orar 1,00 – 6,00 si vor fi insotite permanent de un semn de avertizare reprezentand un cerc de culoare alba, iar in interiorul acestuia, pe fond transparent, numarul 18 de culoare alba.”
6. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 27
(1) Programele 18+ nu pot fi difuzate de catre furnizori de servicii media audiovizuale aflati sub jurisdictia Romaniei.
(2) Serviciile de programe 18+ ale radiodifuzorilor aflati sub jurisdictia statelor membre ale Uniunii Europene pot fi incluse in oferta distribuitorilor de servicii, daca se respecta urmatoarele conditii:
a) criptat si in cadrul unor pachete optionale, special dedicate adultilor, disponibile numai in intervalul orar 1,00 – 5,00, in cazul retransmisiei analogice;
b) criptat si restrictionat prin intermediul unui sistem de control parental, in cazul retransmisiei digitale.
(3) Serviciile prevazute la alin. (2) pot fi comercializate numai la solicitarea abonatului, in pachete care contin exclusiv astfel de programe si neconditionat de achizitia altor pachete de servicii.
(4) Pachetele de servicii care includ programe 18+ nu pot fi comercializate in conditii mai avantajoase decat cele in care sunt comercializate pachetele de servicii care nu contin astfel de programe.
(5) Sistemul de control parental prevazut la alin. (2) lit. b) trebuie sa asigure restrictionarea accesului la programele 18+, astfel:
a) accesul sa fie posibil numai in baza unui cod personal, special dedicat restrictionarii acestor programe, format din cel putin 4 cifre; cifrele nu trebuie sa fie vizibile pe ecran in momentul tastarii; la prima punere in functiune a decodorului accesul la programele 18+ trebuie sa fie initial blocat;
b) accesul sa fie reblocat in orice situatie in care se modifica contextul vizionarii, cum ar fi schimbarea programului, trecerea sistemului de receptie in stare de veghe, schimbarea decodorului sau a cartelei de acces, dupa realimentarea cu tensiune.
(6) In momentul punerii in functiune a sistemului de receptie, distribuitorul de servicii are obligatia sa stabileasca, impreuna cu abonatul, codul de acces prevazut la alin. (5) lit. a); se recomanda evitarea stabilirii codului «1234» sau a unui cod format din aceeasi cifra.
(7) In cadrul instructiunilor de utilizare, distribuitorul de servicii trebuie sa explice, in termeni simpli si clari, modul de functionare a sistemului de control parental, necesitatea stabilirii codului de acces si a pastrarii confidentialitatii acestuia.”
7. Dupa articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 27^1
Programele audiovizuale clasificate «12» sau «15» pot fi difuzate in reluare in intervalul orar 6,00 – 20,00, numai daca sunt editate pentru a respecta conditiile de difuzare a programelor accesibile tuturor categoriilor de public sau conditiile de difuzare a programelor AP, fiind clasificate ca atare.”
8. La articolul 29, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Inainte de difuzarea unor imagini socante, a unor scene de violenta sau cu impact emotional negativ care pot impresiona in mod neplacut telespectatorii, acestia vor fi avertizati verbal «Atentie! Imagini care pot afecta emotional telespectatorii», mentiune ce va fi si afisata static si lizibil; radiodifuzorii nu pot prezenta scene de violenta in mod repetat in cadrul aceleiasi productii audiovizuale.”
9. Dupa articolul 75 se introduce un nou articol, articolul 75^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 75^1
(1) Radiodifuzorii se vor asigura ca in relatarile despre accidente sa nu fie difuzat niciun indiciu care ar putea duce la identificarea victimelor, cu exceptia situatiei in care exista acordul acestora sau al familiei sau cand prevaleaza un interes public justificat.
(2) In cazul accidentelor, in special al celor cu consecinte juridice, informatia difuzata trebuie:
a) sa fie obiectiva, verificata si prezentata in mod impartial si cu buna-credinta, in raport cu toate persoanele implicate in accident;
b) sa respecte principiul prezumtiei de nevinovatie;
c) sa fie completa, urmarindu-se evolutia demersului juridic.”

ART. II
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close