Modificarea Procedurii de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

In M. Of. nr. 194 din 5 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 342/2013 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu.

Din cuprins:
ART. I
Anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 415 din 17 iunie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La capitolul A “Aprobarea regimului de declarare derogatoriu”, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu urmatorul cuprins:
“6^1. in cazul contribuabililor, persoane fizice autorizate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, sau persoane fizice a caror activitate este organizata si reglementata prin legi speciale, odata cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu, se depune dovada inscrierii inactivitatii temporare la registrul comertului sau la organizatiile profesionale care au eliberat documentele de functionare in baza carora persoanele respective isi desfasoara activitatea, dupa caz.”
2. La capitolul C “Depunerea declaratiilor fiscale” punctul 1 “Sfera de aplicare a regimului de declarare derogatoriu”, pct. 1.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“1.1. Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu urmatoarele declaratii fiscale:
a) formularul 100 «Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs;
b) formularul 101 «Declaratie privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04;
c) formularul 112 «Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate», cod 14.13.01.01/d.u;
d) formularul 104 «Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor», cod 14.13.01.01/dv;
e) formularul 120 «Decont privind accizele», cod 14.13.01.03;
f) formularul 130 «Decont privind impozitul la titeiul din productia interna», cod 14.13.01.05;
g) formularul 300 «Decont de taxa pe valoarea adaugata», cod 14.13.01.02.”
3. La capitolul C punctul 2 “Termene de depunere”, pct. 2,2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“2.2. Pentru fractiunea de an fiscal aflata in afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la pct. 1.1 lit. b), e) si f) la termenele prevazute de lege.”
4. La capitolul D “Proceduri de administrare”, punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“3. Notificarea contribuabililor care nu depun declaratiile fiscale pe perioada aplicarii regimului de declarare derogatoriu se face avandu-se in vedere termenele de depunere prevazute de lege pentru declaratiile mentionate la cap. C pct. 1.1 lit b), e) si f).”
ART. II
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close