Reguli de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International

In M. Of. nr. 184 din 2 aprilie 2013 a fost publicata Decizia Camerei de Comert si Industrie a Romaniei nr. 7/2013 privind aprobarea normelor de organizare si functionare si a procedurilor Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Din cuprins:
ART. 1
Colegiul de Conducere a luat act de Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International, aprobate de Colegiul Curtii de Arbitraj Comercial International, acestea continand modificarile necesare ca urmare a intrarii in vigoare a noului Cod de procedura civila, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta decizie.
ART. 2
Colegiul de Conducere a aprobat cu unanimitate de voturi Regulamentul privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta decizie.
ART. 3
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. REGULI de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International

Dispozitii de principiu

Formele arbitrajului

ART. 1
(1) Partile, prin conventia arbitrala, sunt libere sa prevada:
a) ca litigiile lor vor fi supuse unei institutii permanente de arbitraj, caz in care arbitrajul se va desfasura in conformitate cu dispozitiile Legii camerelor de comert din Romania nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu dispozitiile Codului de procedura civila in masura in care aceste norme nu contrazic prezentele reguli de procedura arbitrala, denumite in continuare reguli, cu dispozitiile art. 1 pct. 2 lit. b) si ale art. 4 alin. (1) din Conventia europeana de arbitraj comercial international, incheiata la Geneva la 21 aprilie 1961, cu Regulamentul privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, aprobat prin decizia Colegiului de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei;
b) ca litigiile vor fi supuse unui arbitraj ad-hoc in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu dispozitiile Codului de procedura civila, cu dispozitiile din conventiile internationale la care Romania este parte si cu dispozitiile din prezentele reguli care privesc arbitrajul ad-hoc.
(2) Nominalizarea institutiei permanente de arbitraj prin conventia arbitrala cu privire la solutionarea litigiilor determina competenta exclusiva a respectivei institutii, iar partile opteaza automat, prin aceasta desemnare, pentru aplicarea regulilor sale de procedura, orice derogare de la aceasta prevedere fiind nula. In organizarea si desfasurarea arbitrajului se vor aplica regulile de procedura ale institutiei permanente de arbitraj desemnata, in vigoare la momentul sesizarii acesteia.
(3) In cazul in care institutia permanenta de arbitraj nu este nominalizata si partile au prevazut in conventia arbitrala solutionarea litigiilor pe calea arbitrajului institutionalizat, in lipsa altor indicii, competenta va fi determinata de regulile arbitrajului institutionalizat, unde s-a inregistrat cererea de arbitrare/actiunea arbitrala de catre reclamant.
(4) In conditiile in care in conventia arbitrala partile au prevazut ca litigiile lor vor fi supuse unei proceduri arbitrale ad-hoc, partile vor avea dreptul:
a) de a-si numi arbitrii, titulari si supleanti sau de a stabili modalitatile potrivit carora vor fi numiti acestia, in caz de litigiu, numarul lor, precum si modalitatea de numire a unui supraarbitru, titular si supleant, in cazul tribunalului colegial;
b) de a-si stabili regulile de procedura pe care le vor urma arbitrii;
c) de a determina locul arbitrajului;
d) de a stabili limba in care se vor prezenta inscrisurile si se vor desfasura dezbaterile.

Competenta exclusiva a tribunalului arbitral

ART. 2
Incheierea conventiei arbitrale exclude, pentru litigiul care face obiectul acesteia, competenta instantelor judecatoresti.

PARTEA I
Arbitraj institutionalizat

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Organizarea arbitrajului institutionalizat

ART. 3
(1) Organizarea arbitrajului institutionalizat se face de catre Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, denumita in continuare Curte de Arbitraj, si de catre curtile de arbitraj de pe langa camerele judetene, conform dispozitiilor art. 4 lit. i), art. 28 alin. (2) lit. e) si art. 29 alin. (3) din Legea nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In solutionarea litigiilor, tribunalele arbitrale vor aplica prezentele reguli, care se vor completa cu normele Codului de procedura civila, dupa caz, in masura in care acestea nu contravin dispozitiilor cuprinse in reguli.

Natura juridica a litigiilor arbitrabile

ART. 4
(1) Curtea de Arbitraj organizeaza si administreaza solutionarea litigiilor interne si internationale, pe calea arbitrajului institutionalizat sau ad-hoc, daca partile au incheiat, in acest sens, o conventie arbitrala scrisa si solicita acest lucru in mod expres.
(2) Litigiu arbitral, in intelesul prezentelor reguli, este orice litigiu derivand dintr-un contract, inclusiv referitor la incheierea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui, ca si din alte raporturi juridice arbitrabile.
(3) Litigiul este intern cand partile au nationalitatea sau cetatenia romana, iar raportul juridic nu contine elemente de extraneitate care sa puna in discutie aplicarea legii straine.
(4) Litigiul este international cand decurge dintr-un raport juridic care intereseaza comertul international sau din raporturi juridice civile cu elemente de extraneitate.

Capacitatea persoanelor de a incheia conventii de arbitraj

ART. 5
Persoanele care au capacitatea deplina de exercitiu a drepturilor pot conveni sa solutioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, in afara de acelea care privesc starea civila si capacitatea persoanelor, relatiile de familie, precum si drepturile asupra carora partile nu pot sa dispuna.

Definirea arbitrajului institutionalizat

ART. 6
(1) Arbitrajul institutionalizat consta in incredintarea, prin conventia arbitrala, Curtii de Arbitraj sa judece un litigiu determinat.

Tribunalul arbitral

(2) Arbitrul unic sau dupa caz, totalitatea arbitrilor si supraarbitrilor investiti constituie, in sensul prezentelor reguli, tribunalul arbitral al Curtii de Arbitraj.
(3) Tribunalul arbitral constituit este abilitat sa judece un litigiu determinat si sa pronunte o hotarare definitiva executorie si obligatorie pentru parti potrivit prezentelor reguli.

Asigurarea drepturilor partilor

ART. 7
In intreaga procedura arbitrala trebuie sa se asigure partilor, sub sanctiunea nulitatii hotararii arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului de aparare si a principiului contradictorialitatii.

Obligatia de confidentialitate

ART. 8
(1) Dosarul litigiului este confidential. Nicio persoana, in afara celor implicate in desfasurarea litigiului respectiv, nu are acces la dosar fara acordul scris al partilor.
(2) Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum si personalul camerelor de comert au obligatia sa asigure confidentialitatea arbitrajului, neavand dreptul de a publica sau a divulga datele de care iau cunostinta in indeplinirea atributiilor ce le revin, fara a avea incuviintarea partilor.

Exceptii

ART. 9
(1) Hotararile arbitrale pot fi publicate integral numai cu acordul partilor. Ele pot fi insa publicate partial ori in rezumat sau comentate sub aspectul problemelor de drept ivite, in reviste, lucrari ori culegeri de practica arbitrala, fara a se da numele sau denumirea partilor ori date care ar putea prejudicia interesele lor.
(2) Presedintele Curtii de Arbitraj, iar in lipsa acestuia prim-vicepresedintele, poate autoriza, de la caz la caz, cercetarea dosarelor in scopuri stiintifice sau de documentare dupa ramanerea definitiva a hotararilor arbitrale.

Buna-credinta

ART. 10
Partile au indatorirea sa isi exercite drepturile procedurale prevazute in prezentele reguli si in celelalte norme de procedura aplicabile cu buna-credinta si potrivit scopului in vederea caruia au fost recunoscute. Ele au obligatia sa coopereze cu tribunalul arbitral pentru desfasurarea corespunzatoare a litigiului si pentru finalizarea acestuia in termenul stabilit.

Incercarea de solutionare amiabila

ART. 11
(1) In orice stadiu al litigiului, tribunalul arbitral va incerca solutionarea acestuia pe baza intelegerii partilor.

Termen rezonabil

(2) La fiecare termen partile sunt intrebate daca au ajuns la o intelegere amiabila.
(3) Tribunalul arbitral va depune diligente spre a facilita asemenea intelegeri, astfel incat litigiul supus arbitrajului sa fie solutionat intr-un termen rezonabil, permitand reluarea raporturilor normale intre parti.

CAPITOLUL II
Conventia arbitrala

Conventia arbitrala
ART. 12
(1) Conventia arbitrala se incheie in scris, fie sub forma unei clauze compromisorii, inscrisa in contractul principal, fie sub forma unei intelegeri de sine statatoare, denumita compromis.

Clauza compromisorie

(2) Prin clauza compromisorie partile convin ca litigiile ce se vor naste din contractul in care ea este inserata sau in legatura cu acesta sa fie solutionate pe calea arbitrajului.
(3) Validitatea clauzei compromisorii este independenta de valabilitatea contractului in care a fost inscrisa.

Compromisul

(4) Prin compromis partile convin ca un litigiu ivit intre ele sa fie solutionat pe calea arbitrajului, aratandu-se, sub sanctiunea nulitatii, obiectul litigiului.

Alte forme

ART. 13
(1) Conventia arbitrala poate rezulta si din introducerea de catre reclamant a unei cereri de arbitrare/actiuni arbitrale si acceptarea paratului ca aceasta cerere/actiune arbitrala sa fie solutionata de Curtea de Arbitraj.
(2) Acceptarea paratului trebuie sa fie expresa si consemnata in scris.

Incheierea conventiei arbitrale de catre stat si autoritatile publice
ART. 14
In conditiile legii sau ale conventiilor internationale la care Romania este parte, statul si autoritatile publice au dreptul de a incheia conventii arbitrale pentru solutionarea litigiilor arbitrabile. Persoanele juridice de drept public, care au in obiectul lor de activitate si activitati economice, au dreptul sa incheie conventii arbitrale in afara de cazul in care actul lor de infiintare si organizare ori legea prevad altfel.

CAPITOLUL III
Tribunalul arbitral

Constituirea tribunalului arbitral
ART. 15
(1) Tribunalul arbitral este constituit din arbitri si este format fie dintr-un arbitru unic, fie din 3 arbitri dintre care unul este supraarbitru.

Competenta
(2) Solutionarea litigiului revine exclusiv tribunalului arbitral investit.
ART. 16
In functie de complexitatea cauzei si de valoarea obiectului litigiului, tribunalul arbitral este alcatuit dintr-un arbitru unic sau din 2 arbitri si un supraarbitru.

Autoritatea de nominare
ART. 17
Autoritatea de nominare a arbitrilor si supraarbitrilor este exercitata de un membru al Plenului Curtii de Arbitraj in conformitate cu dispozitiile Regulamentului privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj.

Desemnarea arbitrului
ART. 18
(1) Autoritatea de nominare desemneaza pentru fiecare litigiu determinat arbitrii titulari si arbitrii supleanti dintre persoanele inscrise in Lista de arbitri, avand in vedere pregatirea profesionala, experienta si implicarea acestora in activitatea Curtii de Arbitraj, dupa consultarea elementelor din dosar care permit sa aprecieze complexitatea cauzei si valoarea litigiului, precum si supraarbitrul titular si supleantul acestuia.
(2) Supraarbitrul si/sau arbitrii desemnati ca supleanti au obligatia, dupa semnarea Actului de misiune, sa inlocuiasca, in caz de absenta pentru motive justificate, pe titular in judecarea litigiului.
(3) Pentru activitatea prestata in inlocuirea titularului, supleantul primeste din onorariu o suma stabilita de presedintele sau prim-vicepresedintele Curtii de Arbitraj proportional cu gradul de implicare in solutionarea dosarului.

Independenta arbitrilor
ART. 19
Arbitrii sunt independenti si impartiali in indeplinirea atributiilor lor jurisdictionale.

Numirea, revocarea, inlocuirea arbitrilor
ART. 20
Arbitrii sunt numiti, revocati sau inlocuiti dupa cum urmeaza:

Numirea arbitrilor
A. Numirea arbitrului se face de catre Autoritatea de nominare prin desemnare, dintre arbitri inscrisi in Lista de arbitri a Curtii de Arbitraj. Autoritatea de nominare desemneaza supraarbitrul titular si supraarbitrul supleant din cuprinsul Listei de supraarbitri a Curtii de Arbitraj.

Revocarea arbitrilor
B. Revocarea arbitrului se face pentru savarsirea uneia dintre urmatoarele fapte:
a) in situatia in care, dupa semnarea Actului de misiune, renunta in mod nejustificat la misiunea de arbitru/supraarbitru;
b) in situatia in care, fara motiv justificat, nu participa la sedinta de arbitrare;
c) in situatia in care, fara motive temeinice, tergiverseaza solutionarea litigiului;
d) in situatia in care nu se pronunta hotararea in termenul stabilit prin dispozitiile prezentelor reguli;
e) in situatia in care nu se respecta caracterul confidential al arbitrajului.

Inlocuirea arbitrilor
C. Inlocuirea arbitrului/supraarbitrului se dispune, in caz de abtinere, recuzare, revocare, renuntare, deces ori alte cauze de impiedicare, in termen de 3 zile de la data luarii la cunostinta a unei astfel de imprejurari, de catre Autoritatea de nominare.

Procedura revocarii
ART. 21
(1) Constatarea intervenirii cazurilor de inlocuire poate fi facuta de orice membru al Colegiului Curtii de Arbitraj, denumit in continuare Colegiu, si se analizeaza in Colegiu.
(2) Inscrisul intocmit potrivit alin. (1), cu avizul Colegiului, se inregistreaza la Secretariatul Curtii de Arbitraj si se inainteaza Autoritatii de nominare cu referat de revocare si inlocuire a arbitrului/supraarbitrului.

Recuzarea arbitrilor, asistentilor arbitrali si expertilor
ART. 22
(1) Recuzarea arbitrilor, asistentilor arbitrali si expertilor se supune dispozitiilor din Codul de procedura civila care privesc recuzarea judecatorilor/grefierilor.
(2) Cererea de recuzare se solutioneaza de tribunalul arbitral, fara participarea arbitrului recuzat, acesta fiind inlocuit de un membru al Colegiului desemnat de presedintele sau prim-vicepresedintele Curtii de Arbitraj.
ART. 23
Recuzarea trebuie sa fie ceruta, sub sanctiunea decaderii, in termen de 10 zile de la data cand partea a luat cunostinta de numirea arbitrului sau, dupa caz, de la survenirea cauzei de recuzare.

Abtinerea arbitrilor
ART. 24
(1) Arbitrul sau supraarbitrul care, dupa semnarea Actului de misiune, constata ca in privinta sa exista o cauza de recuzare ori alta cauza, care pune la indoiala independenta si impartialitatea sa, este obligat sa se abtina. Declaratia de abtinere se consemneaza in incheierea de sedinta, iar locul sau va fi luat de arbitrul/supraarbitrul supleant.
(2) Daca nici acesta nu isi poate indeplini misiunea se va desemna un alt arbitru/supraarbitru titular si un alt arbitru/supraarbitru supleant, conform prezentelor reguli.
(3) Prin incheierea de solutionare a cererii de recuzare sau de abtinere se stabileste, dupa caz, si data reluarii procesului arbitral.

Incompatibilitati rezultate din calitatea de avocat
ART. 25
(1) Arbitrul care este si avocat, inscris pe tabloul avocatilor compatibili, nu poate intra in compunerea unui tribunal arbitral investit cu arbitrarea unui litigiu cu privire la care a desfasurat sau urmeaza a desfasura activitati avocatiale; de asemenea, nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre partile aflate in acel litigiu in fata tribunalelor constituite sub egida Curtii de Arbitraj.
(2) Activitatile avocatiale prevazute la alin. (1) nu pot fi exercitate de avocatul care este si arbitru intr-un litigiu determinat, nici direct si nici prin substituirea sa de catre un alt avocat din cadrul formei organizatorice de exercitare a profesiei de avocat din care el face parte.

Raspunderea arbitrilor
ART. 26
Arbitrii sunt raspunzatori de daunele cauzate partilor in conditiile dreptului comun in materie, pentru motivele prevazute la art. 20 lit. B din prezentele reguli.

CAPITOLUL IV
Procedura prearbitrala

SECTIUNEA 1
Sesizarea Curtii de Arbitraj

Cererea de sesizare a Curtii de Arbitraj. Elemente
ART. 27
(1) Cererea prin care reclamantul sesizeaza Curtea de Arbitraj cu solutionarea unui litigiu, denumita in continuare cerere de arbitrare/actiune arbitrala, trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) numele si prenumele, domiciliul si, dupa caz, domiciliul ales al persoanei fizice ori pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor. De asemenea se vor mentiona si codul numeric personal sau, dupa caz, codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar, ale reclamantului si ale paratului, daca sunt cunoscute de reclamant. Daca reclamantul locuieste/isi are sediul in strainatate, va arata si resedinta aleasa in Romania, unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind litigiul arbitral, precum si adresa electronica, numarul de telefon, numarul de fax ori alte asemenea;
b) numele si calitatea celui care reprezinta partea in proces, iar, in cazul reprezentarii prin avocat, numele acestuia si sediul profesional. Dovada calitatii de reprezentant se va alatura cererii, inclusiv inscrisul doveditor al calitatii de reprezentant legal sau, dupa caz, extras din Registrul public in care este mentionata imputernicirea reprezentantului persoanei juridice de drept privat;
c) obiectul si valoarea cererii, precum si modalitatea prin care s-a ajuns la stabilirea acestei valori;
d) motivele de fapt si de drept pe care se sprijina fiecare capat de cerere, cu trimitere la inscrisurile doveditoare corespunzatoare sau la alte probe. Indicarea probelor solicitate se face cu aratarea, dupa caz, a inscrisurilor si a relevantei lor, a numelui si domiciliului martorilor si a faptelor ce tind a fi probate, a obiectivelor expertizei si a expertului consilier propus, a intrebarilor pentru interogatoriu, in cazul persoanelor juridice; e) mentionarea conventiei arbitrale, anexandu-se copie de pe contractul in care este inserata sau copie de pe compromis;
f) semnatura partii si stampila in cazul persoanelor juridice. Daca cererea este introdusa prin avocat, ea va fi semnata de acesta, aplicand stampila.
(2) Inscrisurile se depun in original sau in copie certificata de parte.
(3) Daca cererea de arbitrare/actiunea arbitrala sau inscrisurile sunt formulate intr-o limba straina, Secretariatul Curtii de Arbitraj din oficiu solicita partii sa prezinte o traducere a lor in limba romana.
(4) Orice document netradus nu este castigat cauzei.
(5) Partile pot solicita in scris ca traducerea sa fie efectuata prin grija Secretariatului Curtii de Arbitraj, cu suportarea costurilor respective.
(6) Cererea de arbitrare/Actiunea arbitrala si anexele sale vor fi prezentate intr-un numar de exemplare suficient pentru a se depune la dosarul cauzei si pentru a se comunica partii adverse si fiecarui arbitru. Pentru arbitri, exemplarele se comunica numai in format electronic.

Inregistrarea cererii
ART. 28
(1) Cererea astfel intocmita, insotita de dovada achitarii taxei de inregistrare prevazute in Normele privind taxele si cheltuielile arbitrale, este inregistrata la Secretariatul Curtii de Arbitraj si va fi repartizata pentru efectuarea procedurii pregatitoare unui asistent arbitral, dupa criteriul alfabetic al numelui sau, in ordinea inregistrarii cauzelor.
(2) Data introducerii cererii de arbitrare se considera ziua inregistrarii acesteia la Secretariatul Curtii de Arbitraj, iar, in cazul expedierii ei cu scrisoare recomandata prin posta, data prevazuta in stampila oficiului postal de expediere. Plicul se ataseaza cererii.
(3) Cererea depusa personal nu se inregistreaza daca nu s-a facut dovada achitarii taxei de inregistrare si se restituie de indata reclamantului, care poate s-o depuna din nou in momentul indeplinirii cerintelor. Daca cererea a fost trimisa prin posta fara dovada achitarii taxei de inregistrare, Secretariatul Curtii de Arbitraj comunica de urgenta, prin telefon, fax, posta electronica etc., reclamantului aceasta cerinta si ii acorda un termen de maximum 5 zile pentru a suplini aceasta lipsa. Daca nu se face dovada platii, cererea de arbitrare/actiunea arbitrala ramane in nelucrare.

Documente remise partilor
ART. 29
(1) Asistentul arbitral, caruia i-a fost repartizata in lucru cererea inregistrata, va trimite partilor, impreuna cu Actul de instiintare, Codexul arbitral, precum si orice alte documente care privesc litigiul arbitral.
(2) Fiecare parte are dreptul de a primi copii de pe toate documentele ce privesc litigiul si care provin de la cealalta parte.

Informatii comunicate reclamantului
ART. 30
Partile vor primi prin Actul de instiintare urmatoarele informatii:
1. Reclamantul va fi incunostintat despre:
a) obligatia completarii tuturor elementelor actiunii arbitrale;
b) obligatia financiara fata de Curtea de Arbitraj stabilita potrivit Normelor privind taxele si cheltuielile arbitrale;
c) obligatia de a depune documentele care fac dovada sustinerilor din cererea de arbitrare/actiunea arbitrala pentru a fi comunicate celorlalte parti, in cazul in care nu au fost depuse odata cu cererea de arbitrare/actiunea arbitrala.

Informatii comunicate paratului
2. a) Paratului i se vor comunica o copie de pe actiunea reclamantului si copii de pe actele depuse de reclamant si va fi incunostiintat despre obligatia de a-si exprima pozitia cu privire la cererea reclamantului, prin intampinare, care va cuprinde:
– numele si prenumele, domiciliul sau resedinta paratului ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor, precum si, dupa caz, codul numeric personal ori numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice, codul fiscal si contul bancar, datele privind reprezentantul imputernicit al persoanei juridice de drept privat, conform mentiunilor din Registrul public in care aceasta este inmatriculata, adresa aleasa de reclamant, dupa caz, pentru comunicarile privind procesul;
– exceptiile de procedura pe care paratul le ridica la cererea reclamantului;
– raspunsul la toate capetele de fapt si de drept ale cererii;
– dovezile cu care se apara impotriva fiecarui capat de cerere;
– semnatura.
b) La intampinare se vor alatura atatea copii de pe intampinare cati reclamanti sunt; de asemenea, se va alatura acelasi numar de copii certificate de pe inscrisurile pe care se sprijina, plus un rand de copii pentru tribunalul arbitral.
c) Daca mai multi reclamanti au un singur reprezentant sau un reclamant sta in judecata in mai multe calitati juridice, se va depune cate o singura copie la dosar pentru aceste parti.
d) Cand sunt mai multi parati, acestia pot raspunde toti impreuna sau numai o parte din ei, printr-o singura intampinare.
e) Nedepunerea intampinarii nu inseamna recunoasterea pretentiilor reclamantului, dar, daca din aceasta cauza litigiul se amana, paratul va putea fi obligat, la cererea reclamantului, la plata cheltuielilor cauzate prin amanare.

Cererea reconventionala
f) Paratul are dreptul de a formula pretentii impotriva reclamantului din cererea de arbitrare/actiunea arbitrala prin cerere reconventionala, daca ele deriva din acelasi raport juridic.
g) Cererea reconventionala trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca si cererea de arbitrare/actiunea arbitrala si se solutioneaza odata cu aceasta. Cand insa numai cererea de arbitrare/actiunea arbitrala este in stare de a fi solutionata, cererea reconventionala poate fi solutionata separat. Tribunalul arbitral dispune in acest caz prin incheiere.
h) Pretentiile cererii reconventionale se supun platii taxelor si cheltuielilor calculate conform Normelor privind taxele si cheltuielile arbitrale. Plata urmeaza a fi facuta in termen de 10 zile de la data primirii adresei privind taxa arbitrala. Termenul este un termen de decadere. Neplata taxelor determina anularea cererii reconventionale ca netaxata.

Natura juridica a termenelor
ART. 31
(1) Termenele prevazute in prezentele reguli sunt termene de decadere atunci cand in text se prevede expres aceasta.
(2) Calculul tuturor termenelor se face pe zile libere.

Achitarea taxelor si a cheltuielilor arbitrale
ART. 32
(1) In termen de 10 zile de la data primirii Actului de instiintare, reclamantul trebuie sa achite taxele si cheltuielile arbitrale, in cuantumul stabilit de Secretariatul Curtii de Arbitraj, potrivit Normelor privind taxele si cheltuielile arbitrale.
(2) Cu toate acestea, in functie de circumstantele cauzei, termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit prin rezolutie motivata de catre presedintele sau prim-vicepresedintele Curtii de Arbitraj pana la primul termen fixat pentru arbitrare.
(3) Daca dovada platii taxei arbitrale nu se face in conditiile comunicate de catre Secretariatul Curtii de Arbitraj, cererea de arbitrare/actiunea arbitrala ramane in nelucrare.

Fixarea termenului de arbitrare
ART. 33
(1) In termen de 3 zile de la data constituirii tribunalului arbitral, presedintele sau prim-vicepresedintele Curtii de Arbitraj fixeaza termen de arbitrare pentru data cand partile vor fi citate.
(2) Termenul nu poate fi mai mic de 21 de zile de la data expedierii citatiilor catre parti.

Obligatiile asistentului arbitral
(3) Cu cel putin 5 zile inaintea primului termen de judecata, asistentul arbitral va contacta partile pentru a verifica pregatirea dosarului in vederea solutionarii litigiului. Comunicarea cu partile se poate face telefonic, prin fax sau e-mail etc., asistentul arbitral depunand la dosarul cauzei o nota cu privire la cele discutate ori, in caz de imposibilitate de comunicare, cu privire la motivul impiedicarii.

SECTIUNEA a 2-a
Comunicarea actelor de procedura

Comunicarea actelor de procedura
ART. 34
(1) Secretariatul Curtii de Arbitraj, prin asistentul arbitral caruia i-a fost repartizat litigiul, asigura comunicarea actelor de procedura, prin orice mijloace care fac posibila transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia: scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau recipisa postala de predare, executor judecatoresc, posta rapida, posta electronica, telegrama, telex, telefax, curier.
(2) Comunicarile telefonice vor fi consemnate in dosar, printr-o nota telefonica, de catre asistentul arbitral cu mentionarea datei, orei convorbirii, a persoanei contactate si a numarului de telefon apelat.
(3) Inscrisurile comunicate partilor se considera inmanate si in cazul in care destinatarul a refuzat primirea sau nu s-a prezentat la oficiul postal pentru a le ridica, desi exista dovada avizarii sale la adresa indicata.
(4) Inscrisurile pot fi comunicate si direct partii ori reprezentantului ei legal sub semnatura certificata de asistentul arbitral sau de un agent al Secretariatului Curtii de Arbitraj, cu precizarea datei inmanarii.
(5) Dovezile de comunicare se depun la dosarul litigiului.
(6) Comunicarile se fac, dupa caz, la adresa indicata de parte in cererea de arbitraj/intampinare/cererea reconventionala ori in contractul sau in corespondenta dintre parti.
(7) Orice schimbare de adresa nu va fi luata in considerare daca nu a fost adusa la cunostinta, in scris, Secretariatului Curtii de Arbitraj sau tribunalului arbitral in sedinta.
(8) Cand reclamantul invedereaza, motivat, ca, desi a facut tot ce i-a stat in putinta, nu a reusit sa afle domiciliul/sediul paratului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, tribunalul arbitral va putea incuviinta citarea acestuia prin publicitate, dispozitiile din Codul de procedura civila aplicandu-se in mod corespunzator.
(9) Reclamantului sau paratului care are domiciliul/sediul in strainatate si care a fost citat pentru primul termen in conditiile prevazute de prezentele reguli, dar nu si-a respectat obligatia de a-si alege un domiciliu in Romania unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind litigiul arbitral, i se vor trimite comunicarile ulterioare prin scrisoare recomandata, recipisa de predare la posta a scrisorii, in cuprinsul careia vor fi mentionate actele ce se expediaza tinand loc de dovada de indeplinire a procedurii.
(10) Partile cu domiciliul/sediul in strainatate vor primi actele de procedura in formulare bilingve, in limba romana si intr-o limba de circulatie internationala.

SECTIUNEA a 3-a
Cheltuielile arbitrale

Alcatuirea cheltuielilor arbitrale
ART. 35
Cheltuielile arbitrale cuprind: taxa de inregistrare, taxa administrativa, cheltuielile de administrare a probelor, de traducere a actelor, cheltuielile privind dezbaterile, onorariile arbitrilor, onorariile avocatilor, ale expertilor si consilierilor, cheltuielile de deplasare a partilor, arbitrilor, martorilor, expertilor si consilierilor si alte cheltuieli generate de arbitrarea litigiului.

Taxele arbitrajului
ART. 36
(1) Taxa de inregistrare si taxa arbitrala remunereaza serviciile prestate de Curtea de Arbitraj in organizarea si desfasurarea arbitrajului institutionalizat.
(2) In cazul arbitrajului ad-hoc, componenta care reprezinta taxa administrativa din taxa arbitrala remunereaza serviciile prestate de Curtea de Arbitraj si se achita conform Normelor privind taxele si cheltuielile arbitrale.
(3) Secretariatul Curtii de Arbitraj va comunica partii taxa de inregistrare si taxa arbitrala sau, dupa caz, taxa de inregistrare si taxa administrativa, obligatorii conform Normelor privind taxele si cheltuielile arbitrale.
(4) Cuantumul onorariilor stabilite prin Normele privind taxele si cheltuielile arbitrale se raporteaza la un singur arbitru in cazul arbitrajului institutionalizat, iar in cazul arbitrajului ad-hoc onorariile arbitrilor sunt prevazute si se platesc conform intelegerii partilor stipulate in conventia arbitrala.
(5) Daca taxa de inregistrare, taxa administrativa si onorariile arbitrilor nu se platesc conform normelor sus-mentionate, nu se va da curs cererii respective si nici nu se va declansa procedura arbitrala.

Suportarea cheltuielilor de arbitrare
(6) Cheltuielile arbitrale se pot imparti intre parti potrivit intelegerii dintre ele.
(7) In lipsa unei asemenea intelegeri, cheltuielile arbitrale se suporta de partea care a cazut in pretentii integral sau, daca cererea de arbitrare/actiunea arbitrala este admisa in parte, cheltuiala reprezentand taxa arbitrala va fi acordata proportional cu pretentiile admise. Tribunalul arbitral va acorda celelalte cheltuieli in masura in care va aprecia ca sunt justificate, in functie de utilitatea si necesitatea lor raportate la circumstantele cauzei.

Micsorarea onorariilor
(8) Tribunalul arbitral va putea, din oficiu sau la cererea partii interesate, sa micsoreze onorariile avocatilor, expertilor, interpretilor, ori de cate ori va constata motivat ca sunt nepotrivit de mari fata de valoarea litigiului sau de munca prestata. In cazul avocatilor, masura luata de tribunalul arbitral nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat si clientul sau.

Plata de despagubiri
(9) Tribunalul arbitral poate obliga, la cerere, partea din a carei culpa s-au cauzat celeilalte parti cheltuieli inutile la plata acestora, cu titlu de despagubiri.

SECTIUNEA a 4-a
Constituirea tribunalului arbitral

Modalitati de constituire a tribunalului arbitral
ART. 37
(1) Tribunalul arbitral va fi constituit dintr-un arbitru unic sau din 3 arbitri, dintre care unul va avea calitatea de supraarbitru.
(2) In termen de 24 de ore de la primirea dovezii de plata a obligatiilor financiare ale reclamantului fata de Curtea de Arbitraj, asistentul arbitral care are repartizat dosarul inainteaza, prin Secretariatul Curtii de Arbitraj, un referat catre Autoritatea de nominare in vederea desemnarii arbitrilor.
(3) Autoritatea de nominare, dupa primirea referatului impreuna cu dosarul cauzei, in maximum 3 zile, va desemna arbitrul/arbitrii/supraarbitrul/supleantii.

Investirea cu privire la solutionarea litigiului
ART. 38
(1) Tribunalul arbitral este constituit in termen de 3 zile de la desemnarea arbitrilor/supraarbitrului, acceptata de catre acestia prin semnarea Actului de misiune.

Refuzul de acceptare a misiunii
(2) Nesemnarea Actului de misiune in termenul prevazut in alin. (1) de catre arbitru/arbitri/supraarbitru/ supleanti este considerata drept refuz, urmand a se face inlocuirea conform dispozitiilor art. 37 alin. (3).

SECTIUNEA a 5-a
Actul de misiune

Definitie. Continut
ART. 39
(1) Actul de misiune este documentul cu regim special redactat pe un formular tipizat, conform anexei nr. 1 si 1A, care fac parte integranta din prezentele reguli, in care se consemneaza:
a) acceptul arbitrului/supraarbitrului si al supleantului de a face parte din tribunalul arbitral;
b) refuzul arbitrului/supraarbitrului si al supleantului de a face parte din tribunalul arbitral;
c) angajamentul de prioritate fata de orice alta activitate a membrilor tribunalului arbitral;
d) declaratia sub semnatura privata ca nu se afla in niciuna din cauzele de incompatibilitate;
e) semnatura arbitrului/supraarbitrului si a asistentului arbitral;
f) data acceptarii misiunii/refuzului;
g) partile si reprezentantii legali ai acestora;
h) obiectul litigiului;
i) numele asistentului arbitral caruia i s-a repartizat litigiul in responsabilitate.

Refuzul de acceptare a misiunii
(2) In caz de refuz al arbitrului/supraarbitrului, precum si al supleantului respectiv de a accepta misiunea, se aplica dispozitiile privitoare la inlocuirea acestora prevazute de art. 38 alin. (2).

SECTIUNEA a 6-a
Luarea masurilor asiguratorii

Procedura prearbitrala
ART. 40
Oricare dintre partile aflate in procedura prearbitrala poate cere instantei judecatoresti competente sa incuviinteze masuri asiguratorii si masuri provizorii cu privire la obiectul litigiului sau sa constate anumite imprejurari de fapt.

Procedura arbitrala
ART. 41
(1) In procedura arbitrala in cursul arbitrajului, masurile asiguratorii si masurile provizorii, ca si constatarea anumitor imprejurari de fapt, pot fi incuviintate de tribunalul arbitral, prin incheiere, in conditiile legii.
(2) In caz de impotrivire, executarea masurilor luate de tribunalul arbitral se dispune de catre tribunalul statal in circumscriptia caruia are loc arbitrajul.

SECTIUNEA a 7-a
Termenul si locul arbitrajului

Termenul arbitrajului
ART. 42
Tribunalul arbitral trebuie sa pronunte hotararea in termen de cel mult 6 luni de la data constituirii sale.

Suspendarea termenului
ART. 43
Termenul se suspenda:
a) pe durata judecarii cererii de recuzare;
b) pe durata solutionarii unei cereri incidente adresate tribunalului statal in circumscriptia caruia are loc arbitrajul;
c) pe durata completarii tribunalului arbitral;
d) pe perioada de efectuare a expertizei dispuse de catre tribunalul arbitral in respectiva cauza.

Prelungirea termenului
ART. 44
(1) Partile pot consimti, oricand in cursul litigiului, la prelungirea termenului arbitrajului, fie in scris, fie prin declaratie orala data in fata tribunalului arbitral si consemnata in incheierea de sedinta.
(2) Pentru motive temeinice, tribunalul arbitral poate dispune, prin incheiere motivata, prelungirea termenului de arbitraj cu cel mult 3 luni.
(3) Termenul se prelungeste de drept cu 3 luni in cazul incetarii activitatii persoanei juridice sau al decesului uneia dintre parti.

Depasirea termenului arbitrajului
ART. 45
Daca partile nu au consimtit expres la prelungirea termenului arbitrajului si nu a intervenit niciun motiv de prelungire prevazut in aceasta sectiune, 1intarzierea solutionarii litigiului face responsabili membrii tribunalului arbitral, urmand a se aplica sanctiunea prevazuta pentru intarziere in indeplinirea misiunii prevazute in prezentele reguli.

Caducitatea arbitrajului
ART. 46
(1) Constituie cauza de caducitate a arbitrajului situatia in care una din parti a notificat in scris tribunalului arbitral pana la primul termen ca intelege sa invoce caducitatea si reitereaza aceasta exceptie la primul termen dupa expirarea duratei arbitrajului.
(2) Lipsa unei solicitari exprese in termenul prevazut conform alin. (1) nu produce nicio consecinta cu privire la termenul solutionarii litigiului.
(3) Nu constituie cauza de caducitate si partea nu poate invoca depasirea termenului de solutionare a litigiului, chiar daca aceasta exceptie a fost invocata in termenul de decadere prevazut in alin. (1), daca prin propria sa atitudine a zadarnicit celeritatea solutionarii litigiului. Aceasta constatare o face tribunalul arbitral si se consemneaza in incheiere.

Locul arbitrajului
ART. 47
Locul arbitrajului este la sediul curtii de arbitraj mentionat prin Regulamentul privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

CAPITOLUL V
Procedura arbitrala

SECTIUNEA 1
Infatisari si dezbateri

Primul termen de judecata
ART. 48
(1) Termenul acordat legal in conditiile prezentelor reguli se considera primul termen de judecata, daca partile legal citate pot pune concluzii.
(2) Inainte cu 5 zile de data primului termen paratul are obligatia de a depune intampinarea, sub sanctiunea decaderii privind propunerea de probe.
(3) Cererea reconventionala se depune, sub sanctiunea decaderii, cel mai tarziu pana la primul termen.
(4) La primul termen, partile, prezente personal sau prin reprezentanti, au obligatia sa raspunda tribunalului arbitral:
a) daca au nelamuriri in legatura cu Regulamentul privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei si cu prezentele reguli;
b) daca au obiectii in legatura cu competenta si constituirea tribunalului arbitral;
c) daca doresc sa se impace;
d) daca au de invocat exceptii relative;
e) daca inteleg sa se judece in echitate;
f) daca mai au de depus cereri, memorii sau alte inscrisuri.
(5) Raspunsurile se vor consemna in incheierea de sedinta.

Verificarea competentei tribunalului arbitral
ART. 49
Tribunalul arbitral isi verifica propria competenta de a solutiona litigiul si hotaraste in aceasta privinta prin incheiere, care se poate desfiinta numai prin actiunea in anulare introdusa impotriva sentintei arbitrale.

Sedinta de arbitrare
ART. 50
(1) Sedinta este deschisa de supraarbitru, care da cuvantul asistentului arbitral pentru a prezenta referatul litigiului.

Obligatii de sedinta ale asistentului arbitral
(2) Asistentul arbitral:
– prezinta membrii tribunalului arbitral;
– anunta litigiul aflat pe rolul tribunalului arbitral;
– face apelul nominal al partilor;
– constata indeplinirea sau neindeplinirea procedurii de citare;
– prezinta stadiul de arbitrare a litigiului in raport cu incheierea precedenta, dupa caz;
– anunta ca dezbaterile sedintei se inregistreaza, din oficiu.

Rolul supraarbitrului in timpul dezbaterilor
ART. 51
(1) Pe parcursul desfasurarii sedintei, arbitrii, partile si restul participantilor la dezbateri pot lua cuvantul si pot adresa intrebari numai prin intermediul supraarbitrului.

Reguli de desfasurare a sedintei
(2) Arbitrii si participantii la dezbateri comunica in timpul sedintei prin intermediul supraarbitrului sau direct, numai cu incuviintarea supraarbitrului.
(3) In vederea respectarii disciplinei sedintei, supraarbitrul poate dispune suspendarea dezbaterilor, anuntand momentul reluarii acestora. O atare situatie se va consemna in incheiere, aratandu-se motivele care au stat la baza suspendarii sedintei.

Etape procedurale administrate in forma scrisa
ART. 52
Tribunalul arbitral poate incuviinta ca anumite etape ale procedurii, cu exceptia audierii martorilor si expertilor, precum si a formularii concluziilor asupra fondului, sa se realizeze prin corespondenta in forma letrica sau electronica.

Celeritatea arbitrajului
ART. 53
Cand procedura de citare este legal indeplinita, arbitrajul, chiar si asupra fondului, poate continua in ziua urmatoare sau la termene scurte, succesive, date in cunostinta partilor.

Termenul in cunostinta
ART. 54
Partea care a fost prezenta sau reprezentata legal la un termen nu va fi citata in tot cursul arbitrajului, fiind presupusa ca are termen in cunostinta, in afara de cazul in care se dispune altfel in prezentele reguli sau de catre tribunalul arbitral.

Preschimbarea termenului
ART. 55
Termenul luat in cunostinta sau pentru care au fost trimise citatiile nu poate fi preschimbat de catre tribunalul arbitral decat pentru motive temeinice. In cazul in care, ca urmare a unor incidente procedurale, tribunalul arbitral nu se poate intruni pentru primul termen de judecata, presedintele sau prim-vicepresedintele Curtii de Arbitraj va preschimba acest termen, fara citarea partilor, pentru o data ulterioara. Partile vor fi citate de indata pentru noul termen fixat cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (2).

Neprezentarea partii
ART. 56
(1) Neprezentarea partii legal citate nu impiedica dezbaterea litigiului, in afara situatiei in care partea lipsa nu va solicita, prin cererea primita de tribunalul arbitral, cel mai tarziu in preziua dezbaterii, amanarea litigiului pentru motive temeinice, incunostintand in acelasi timp si cealalta parte. Amanarea se poate acorda o singura data.

Amanarea cauzei
(2) Amanarea se poate dispune la inceputul sedintei arbitrale si de catre un singur membru al tribunalului arbitral.

Judecarea pe baza actelor de la dosar
(3) Oricare dintre parti poate cere, in scris, ca solutionarea litigiului sa se faca in lipsa sa, pe baza actelor de la dosar.

Lipsa partilor
ART. 57
(1) Daca ambele parti, desi legal citate, nu se prezinta la termen, tribunalul arbitral va solutiona litigiul, in afara de cazul in care s-a cerut amanarea pentru motive temeinice.
(2) Tribunalul arbitral poate, de asemenea, sa amane solutionarea litigiului, cu citarea partilor, daca apreciaza ca este necesara prezenta lor la dezbateri ori administrarea unor probe.

Prezenta partilor la dezbateri
ART. 58
(1) Partile pot participa la dezbaterea litigiului personal sau prin reprezentanti legali si pot fi asistate de avocati, consilieri, interpreti sau alte persoane.

Prezenta altor persoane la dezbateri
(2) Cu acordul partilor si cu incuviintarea tribunalului arbitral, la sedintele de dezbatere a litigiului pot participa si alte persoane.

Incheierea de sedinta
ART. 59
(1) Dezbaterile arbitrale vor fi consemnate in incheierea de sedinta.
(2) Orice dispozitie a tribunalului arbitral va fi consemnata in incheiere si va fi motivata.
(3) Incheierea de sedinta va cuprinde, pe langa mentiunile prevazute la art. 71 alin. (1) lit. a) si b), si urmatoarele mentiuni:
a) modalitatea de indeplinire a procedurii de citare;
b) o scurta descriere a desfasurarii sedintei;
c) cererile si sustinerile partilor;
d) motivele pe care se sprijina masurile dispuse;
e) dispozitivul;
f) semnaturile arbitrilor si semnatura asistentului arbitral.
(4) Partile au dreptul sa ia cunostinta de continutul incheierilor si de actele dosarului.
(5) La cererea partilor sau din oficiu, tribunalul arbitral poate indrepta sau completa incheierea de sedinta printr-o alta incheiere.
(6) Partilor li se comunica, la cerere, copie de pe incheierea de sedinta, prin grija asistentului arbitral. Cererea se face in sedinta sau separat, caz in care aceasta se depune la Secretariatul Curtii de Arbitraj.
(7) Pot fi atacate separat, cu actiune in anulare, pentru motivele prevazute de Codul de procedura civila, incheierile tribunalului arbitral prin care a fost suspendat cursul arbitrajului potrivit art. 412 si 413 din Codul de procedura civila sau au fost luate masuri asiguratorii ori provizorii sau a fost respinsa ca inadmisibila cererea de sesizare a Curtii Constitutionale privind constitutionalitatea unei dispozitii legale.
(8) Actiunea in anulare poate fi introdusa in termen de 5 zile de la comunicarea incheierii sau, dupa caz, cat timp dureaza suspendarea.

SECTIUNEA a 2-a
Probatiunea. Exceptii

Sarcina probei
ART. 60
(1) Fiecare dintre parti are sarcina sa dovedeasca faptele pe care isi intemeiaza in litigiu pretentia sau apararea.
(2) In vederea solutionarii litigiului, tribunalul arbitral poate cere partilor explicatii scrise cu privire la obiectul cererii si la situatia de fapt si poate dispune administrarea oricarei probe prevazute de lege considerate utila si pertinenta cauzei.

Aprecierea probelor
(3) Aprecierea probelor se face de arbitri potrivit convingerii lor, bazate pe motive de fapt si de drept.

Exceptii care pot fi invocate pana la primul termen
ART. 61
Exceptiile privind existenta sau validitatea conventiei arbitrale sau constituirea tribunalului arbitral trebuie invocate expres, sub sanctiunea decaderii, cel mai tarziu la primul termen.

Invocarea exceptiilor de ordine publica
ART. 62
(1) Exceptiile de ordine publica pot fi invocate oricand pe parcursul litigiului arbitral.
(2) Exceptia de necompetenta a tribunalului arbitral nu mai poate fi invocata dupa ce paratul a formulat intampinarea fara sa invoce acest aspect.

Exceptia de neconstitutionalitate
ART. 63
(1) Exceptia de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele poate fi invocata de catre oricare dintre parti sau din oficiu de catre tribunalul arbitral, in conditiile legii privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.
(2) Sesizarea Curtii Constitutionale se dispune de tribunalul arbitral, printr-o incheiere care va cuprinde punctele de vedere ale partilor, opinia tribunalului arbitral asupra exceptiei si va fi insotita de dovezile depuse de parti.
(3) Daca exceptia a fost invocata din oficiu, incheierea trebuie motivata, cuprinzand si sustinerile partilor, precum si dovezile necesare.
(4) Daca exceptia este inadmisibila, tribunalul arbitral o va respinge printr-o incheiere motivata, fara a mai sesiza Curtea Constitutionala.
(5) Incheierea de sesizare, impreuna cu anexele, se transmit Curtii Constitutionale cu o adresa de inaintare sub semnatura presedintelui Curtii de Arbitraj.

Depunerea de cereri, memorii si inscrisuri
ART. 64
(1) Orice cereri si memorii ale partilor si orice inscrisuri depuse, cel mai tarziu, pana la primul termen vor fi comunicate partilor, prin grija asistentului arbitral.

Probe solicitate dupa primul termen
(2) Probele care nu au fost cerute in conditiile prevazute la alin. (1) nu vor mai putea fi invocate in cursul arbitrajului, in afara de cazurile in care:
a) necesitatea probei ar reiesi din dezbateri;
b) administrarea probei nu pricinuieste amanarea solutionarii litigiului.

Acoperirea neregularitatilor de procedura
ART. 65
(1) Neregularitatea actelor de procedura se acopera daca partea nu a invocat-o la primul termen ce a urmat dupa aceasta neregularitate si inainte de a pune concluzii in fond.
(2) Nimeni nu poate invoca neregularitatea pricinuita prin propriul sau fapt.

SECTIUNEA a 3-a
Hotararea arbitrala

Sentinta arbitrala
ART. 66
(1) Procedura arbitrala ia sfarsit prin pronuntarea unei hotarari, denumita sentinta arbitrala.
(2) Daca paratul recunoaste o parte din pretentiile reclamantului, tribunalul arbitral, la cererea acestuia, va da o sentinta partiala in masura recunoasterii.
(3) Daca reclamantul renunta la arbitrare sau la insusi dreptul pretins inainte de constituirea tribunalului arbitral, procedura arbitrala se inchide printr-o rezolutie a presedintelui sau a prim-vicepresedintelui Curtii de Arbitraj in urma intocmirii unui referat de catre asistentul arbitral sef.
(4) Daca reclamantul renunta la arbitrare sau la insusi dreptul pretins dupa constituirea tribunalului arbitral, procedura arbitrala se inchide printr-o hotarare.

Solutionarea litigiului
ART. 67
(1) Tribunalul arbitral solutioneaza litigiul in temeiul contractului principal si al actelor aditionale la contract, al probelor administrate si al normelor de drept aplicabile, tinand seama, cand este cazul, si de uzantele comerciale.
(2) Pe baza acordului expres al partilor, tribunalul arbitral poate solutiona litigiul in echitate. In acest caz, hotararea se da pe baza convingerii intime a tribunalului arbitral.
(3) Arbitrii sunt independenti si impartiali in misiunea pe care o exercita.

Inchiderea dezbaterilor
ART. 68
(1) De indata ce tribunalul arbitral va considera ca toate imprejurarile cauzei sunt suficient lamurite, inchide dezbaterile, trecand la deliberare si la pronuntarea hotararii, in sedinta secreta.
(2) Pronuntarea hotararii poate fi amanata cu cel mult 21 de zile, sub conditia incadrarii in termenul arbitrajului stabilit pentru solutionarea litigiului.

Luarea hotararii
ART. 69
(1) Tribunalul arbitral hotaraste cu unanimitate sau cu majoritate de voturi.
(2) Dupa deliberare se va intocmi o minuta, care va cuprinde esenta continutului dispozitivului hotararii.
(3) Minuta se scrie olograf de catre arbitrul unic sau de catre supraarbitru pe versoul primei file nescrise a cererii arbitrale si se semneaza de membrii tribunalului arbitral.

Dispozitivul sentintei arbitrale
(4) Dupa deliberare si pronuntarea solutiei, consemnata in minuta, continutul acesteia se va regasi in dispozitivul sentintei.
(5) Continutul minutei se consemneaza in ziua pronuntarii de catre asistentul arbitral in Condica de sedinte arbitrale.
(6) Arbitrul care a avut o alta parere isi va redacta si va semna opinia separata, cu aratarea considerentelor pe care aceasta se sprijina. Regula se aplica si in cazul unei opinii concurente. Opinia separata sau opinia concurenta se include in cuprinsul sentintei arbitrale.

Repunerea cauzei pe rol
ART. 70
Daca in cadrul deliberarii si inainte de pronuntarea hotararii tribunalul arbitral considera ca sunt necesare noi lamuriri, va pronunta o incheiere prin care litigiul va fi repus pe rol in vederea unor dezbateri suplimentare, stabilindu-se un nou termen de arbitrare, cu citarea partilor, sub conditia incadrarii in termenul arbitrajului stabilit pentru respectivul litigiu.

Redactarea sentintei arbitrale. Elementele componente ale acesteia
ART. 71
(1) Sentinta arbitrala se redacteaza in scris si trebuie sa cuprinda:
a) componenta nominala a tribunalului arbitral, numele asistentului arbitral, locul si data pronuntarii hotararii;
b) numele partilor, domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, denumirea si sediul, precum si numele reprezentantilor legali ai partilor si ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului;
c) mentionarea conventiei arbitrale in temeiul careia s-a procedat la arbitraj;
d) obiectul litigiului si sustinerile pe scurt ale partilor;
e) motivele de fapt si de drept ale hotararii, iar in cazul arbitrajului in echitate, ratiunea care a fundamentat solutia;
f) dispozitivul;
g) semnaturile tuturor arbitrilor, precum si semnatura asistentului arbitral, sub rezerva art. 68 si a alin. (3).
(2) Daca unul dintre arbitri este impiedicat sa semneze hotararea, se va face mentiune despre cauza impiedicarii, cu confirmarea, sub semnatura, a supraarbitrului, iar in cazul impiedicarii supraarbitrului, sub semnatura presedintelui sau a prim-vicepresedintelui Curtii de Arbitraj.
(3) In cazul in care este in imposibilitate sa semneze asistentul arbitral, hotararea va fi semnata de asistentul arbitral sef sau de inlocuitorul acestuia, facandu-se mentiune despre cauza care l-a impiedicat pe asistentul arbitral sa semneze hotararea.

Indreptarea erorilor materiale
ART. 72
Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea si sustinerile partilor sau cele de calcul, precum si orice alte erori materiale din sentintele arbitrale ori din incheieri pot fi indreptate din oficiu sau la cererea oricareia dintre parti.
ART. 73
(1) Cererea partii interesate se formuleaza in termen de 10 zile de la data primirii sentintei, iar in cazul incheierilor, cel mai tarziu la termenul urmator. Indreptarea din oficiu se poate face pana la comunicarea sentintei.
(2) Tribunalul arbitral se pronunta asupra cererii prin incheiere.
(3) Partile vor fi citate numai daca tribunalul arbitral socoteste ca este necesar sa dea anumite lamuriri.
(4) Incheierea se va atasa la sentinta, atat in dosarul litigiului, cat si in dosarul de hotarari al Curtii de Arbitraj, iar daca s-a facut din oficiu, se va comunica si partilor.

Lamurirea dispozitivului
ART. 74
(1) In cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea si aplicarea dispozitivului sentintei arbitrale ori aceasta cuprinde dispozitii potrivnice, oricare dintre parti poate cere tribunalului arbitral care a pronuntat sentinta sa lamureasca dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice, in termen de 10 zile de la data primirii sentintei.
(2) Tribunalul arbitral va rezolva cererea de urgenta, prin incheiere, cu citarea partilor.
(3) Prevederile art. 73 alin. (4) teza I se aplica in mod corespunzator.

Completarea hotararilor
ART. 75
(1) Daca prin sentinta data tribunalul arbitral a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea sentintei in termen de 10 zile de la data primirii ei.
(2) Cererea se solutioneaza prin sentinta separata in termen de 15 zile de la data inregistrarii solicitarii, cu citarea partilor.
(3) Prevederile art. 73 alin. (4) teza I se aplica in mod corespunzator.
(4) Dispozitiile prezentului articol se aplica si in cazul cand tribunalul arbitral a omis sa se pronunte asupra cererilor martorilor, expertilor, traducatorilor, interpretilor sau aparatorilor, cu privire la drepturile lor.

Cai de atac
ART. 76
(1) Incheierile pronuntate in temeiul art. 73 si 74, ca si sentinta arbitrala pronuntata potrivit art. 75 alin. (2) si care face parte integranta din hotararea arbitrala, pot fi desfiintate numai prin actiune in anulare, promovata impotriva hotararii arbitrale in cauza.
(2) Partile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor legate de indreptarea, lamurirea sau completarea hotararii.

Comunicarea sentintei
ART. 77
(1) Sentinta arbitrala va fi redactata si semnata in cel mult o luna de la data pronuntarii ei. Pentru ratiuni bine intemeiate, presedintele sau prim-vicepresedintele Curtii de Arbitraj poate prelungi acest termen cu cel mult 30 de zile.
(2) Solicitarea se depune cu 5 zile inainte de implinirea termenului la Secretariatul Curtii de Arbitraj si primeste rezolutia in 24 de ore de la inregistrare.
(3) Tribunalul arbitral va redacta sentinta arbitrala intr-un numar suficient de exemplare pentru ca unul sa ramana la dosarul cauzei, unul la mapa de sentinte arbitrale, iar cate unul sa fie comunicat fiecarei parti.
(4) In cazul respingerii cererii si neincadrarii in dispozitiile alin. (1), se aplica dispozitiile Regulamentului privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei privind neindeplinirea sau indeplinirea cu intarziere a obligatiilor izvorate din calitatea de arbitru.

SECTIUNEA a 4-a
Caracterul si executarea sentintei arbitrale

Sentinta arbitrala
ART. 78
(1) Sentinta arbitrala este definitiva si obligatorie. Ea se aduce la indeplinire de bunavoie de partea impotriva careia s-a pronuntat.
(2) Asistentul arbitral al litigiului are obligatia de a comunica partilor sentinta arbitrala in termen de 3 zile de la data redactarii.
(3) Sentinta arbitrala comunicata partilor are efectele unei hotarari judecatoresti definitive.

Titlu executoriu
ART. 79
Sentinta arbitrala constituie titlu executoriu si se executa silit, intocmai ca si o hotarare judecatoreasca.

Desfiintarea sentintei arbitrale
ART. 80
Sentinta arbitrala poate fi desfiintata numai prin actiune in anulare pentru unul dintre motivele prevazute in Codul de procedura civila.
ART. 81
(1) Partile nu pot renunta prin conventia arbitrala la dreptul de a introduce actiunea in anulare impotriva hotararii arbitrale.
(2) Renuntarea la acest drept se poate face insa dupa pronuntarea hotararii arbitrale.
ART. 82
(1) Actiunea in anulare poate fi introdusa, in termen de o luna de la data comunicarii hotararii arbitrale, direct la curtea de apel in circumscriptia careia a avut loc arbitrajul si careia i se va trimite dosarul litigiului de indata ce s-a primit solicitarea prin grija Secretariatului Curtii de Arbitraj.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) este termen de decadere.

SECTIUNEA a 5-a
Scoaterea de pe rol a litigiului. Perimarea

Scoaterea cauzei de pe rol
ART. 83
(1) In cazul in care desfasurarea normala a litigiului este impiedicata din vina reclamantului, prin neindeplinirea obligatiilor prevazute de prezentele reguli, acesta va fi instiintat in scris despre obligatiile ce ii revin, acordandu-i-se un termen de 10 zile pentru aducerea lor la indeplinire, fiindu-i comunicate si consecintele neconformarii.
(2) Daca reclamantul nu raspunde sau nu se conformeaza obligatiilor ce ii revin in termenul stabilit, litigiul se scoate de pe rol prin rezolutia presedintelui sau a prim-vicepresedintelui Curtii de Arbitraj, iar actiunea arbitrala ramane in nelucrare, fara a se restitui taxele platite.

Perimarea cererii de arbitrare
ART. 84
(1) Cererea de arbitrare se perima de drept daca a ramas in nelucrare din vina partii timp de 6 luni.
(2) Perimarea se constata din oficiu sau la cererea partii interesate.
(3) In ambele cazuri, presedintele sau prim-vicepresedintele Curtii de Arbitraj fixeaza termen si dispune citarea de urgenta a partilor, precum si intocmirea de catre Secretariatul Curtii de Arbitraj a unui referat asupra actelor de procedura in legatura cu perimarea.
(4) Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic in persoana unui membru al Colegiului Curtii desemnat de presedintele sau de prim-vicepresedintele Curtii de Arbitraj.
(5) In cazul in care tribunalul arbitral a fost constituit si litigiul se afla in curs de solutionare, perimarea se pronunta de tribunalul arbitral in componenta stabilita.
(6) Daca procedura de citare a uneia dintre parti nu a fost indeplinita din cauza ca adresa nu a fost cunoscuta ori partea s-a mutat fara a se cunoaste noua adresa sau refuza primirea ori se constata lipsa oricarei persoane la domiciliul sau la sediul indicat in actele dosarului, aceasta parte va fi citata in procedura de perimare prin afisare la usa Secretariatului Curtii de Arbitraj.

CAPITOLUL VI
Dispozitii speciale privind arbitrajul international

Reguli aplicabile
ART. 85
In litigiile internationale se aplica, pe langa regulile de fata, si prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte.

Determinarea legii aplicabile
ART. 86
Tribunalul arbitral determina legea aplicabila fondului litigiului, daca aceasta nu a fost aleasa de parti.

Durata termenelor
ART. 87
(1) In arbitrajul international, durata termenelor prevazute pentru solutionarea litigiului intern se dubleaza.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), termenul prevazut la art. 33 alin. (2) nu se dubleaza in cazul in care partea/partile cu domiciliul in strainatate a/au ales un domiciliu in Romania unde urmeaza sa se faca toate comunicarile privind litigiul arbitral.
(3) In litigiile internationale, Autoritatea de nominare va desemna, cu precadere, arbitrii straini aflati pe Lista de arbitri. Dispozitiile art. 38 se aplica in conditiile alin. (1).
(4) Daca partile nu au convenit expres la prelungirea arbitrajului si nu a intervenit niciun motiv de prelungire a termenului prevazut in prezentele reguli, tribunalul arbitral pronunta hotararea in termen de cel mult 12 luni de la data constituirii.

Limba in care au loc dezbaterile
ART. 88
(1) Daca locul arbitrajului este pe teritoriul Romaniei, dezbaterile se desfasoara in limba romana sau intr-o limba de circulatie internationala, in cazul in care toti arbitrii sunt straini si au ajuns la consens. In caz contrar se aplica prevederile din teza I.
(2) Daca o parte nu cunoaste limba in care se desfasoara dezbaterea, la cererea si pe cheltuiala ei, tribunalul arbitral ii asigura serviciile unui interpret.
(3) Partile pot sa participe la dezbateri cu interpretul lor.
(4) In orice situatie dezbaterile se desfasoara in prezenta unui interpret desemnat de tribunalul arbitral.

CAPITOLUL VII
Alte dispozitii

Arbitraj institutionalizat
ART. 89
In cazul in care s-a incredintat unei Curti de Arbitraj organizarea unui arbitraj, acesta capata caracter de arbitraj institutionalizat si prezentele reguli devin obligatorii pentru parti.

Alegerea modalitatii de arbitrare
ART. 90
Daca din conventia arbitrala rezulta explicit si expres ca partile au inteles ca solutionarea litigiului sa nu se supuna regulilor arbitrajului institutionalizat, organizarea si solutionarea litigiului se supun normelor de procedura ale arbitrajului ad-hoc prevazute in partea a II-a a prezentelor reguli.

PARTEA a II-a

CAPITOLUL VIII
Arbitrajul ad-hoc

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

Arbitraj ad-hoc
ART. 91
(1) Arbitrajul organizat prin conventia arbitrala incheiata intre parti, de catre un tert, altul decat o institutie de arbitraj, se numeste arbitraj ad-hoc.
(2) Conventia arbitrala incheiata de parti trebuie sa se refere explicit si expres la arbitrajul ad-hoc, in sensul ca sintagma arbitraj ad-hoc va fi cuprinsa explicit in conventia arbitrala.
(3) Orice alta formulare in textul conventiei arbitrale a vointei partilor supune litigiul solutionarii arbitrajului institutionalizat conform regulilor si regulamentelor proprii, daca reclamantul a sesizat Curtea de Arbitraj cu o cerere/actiune arbitrala.

Asistenta acordata de Curtea de Arbitraj
ART. 92
(1) In cazul unui arbitraj ad-hoc organizat de parti pentru solutionarea unui litigiu determinat, Curtea de Arbitraj le poate acorda asistenta, la cererea lor comuna sau a reclamantului, urmata de acceptarea paratului, formulata in scris, si cu plata taxei de inregistrare si a taxei administrative potrivit Normelor privind taxele si cheltuielile arbitrale.
(2) Asistenta Curtii de Arbitraj in arbitrajul ad-hoc consta in urmatoarele activitati sau numai in unele dintre ele, potrivit solicitarii partilor:
a) furnizarea, la cererea arbitrilor, de date, informatii sau documentatii referitoare la solutiile doctrinare si jurisprudentiale intr-o anumita problema;
b) asigurarea accesului la serviciile de secretariat ale Curtii, constand in operatiuni privind primirea, inregistrarea si evidenta corespondentei, citarea partilor si comunicarea actelor, emiterea diverselor instiintari catre parti si arbitri, consemnarea dezbaterilor in incheieri de sedinta, indosarierea actelor, intocmirea si pastrarea registrelor, precum si orice alte asemenea lucrari necesare bunei desfasurari a arbitrajului;
c) asigurarea unui spatiu corespunzator pentru desfasurarea arbitrajului;
d) urmarirea si facilitarea arbitrajului astfel incat acesta sa se desfasoare in bune conditii si sa se finalizeze in termenul stabilit de parti.
ART. 93
(1) Tribunalul arbitral ales de parti, compus dintr-un arbitru unic sau dintr-un numar de arbitri se supune regulilor de procedura stabilite prin conventia arbitrala. Partile isi stabilesc locul arbitrajului si limba in care se vor desfasura dezbaterile.
(2) Daca partile nu au convenit prin conventia arbitrala locul si limba, acestea vor fi determinate de tribunalul arbitral.

Impartialitatea arbitrilor
ART. 94
Arbitrii constituiti in tribunal arbitral isi indeplinesc atributiile lor jurisdictionale cu impartialitate si independenta si nu ca reprezentanti ai partilor care i-au desemnat.

Caracterul individual al numirii arbitrului
ART. 95
Niciuna dintre parti nu are dreptul sa numeasca un arbitru in locul celeilalte parti.

Numirea arbitrului in caz de pluralitate de parti
ART. 96
Daca exista mai multi reclamanti sau mai multi parati, partile care au interese comune vor avea un singur arbitru.

SECTIUNEA a 2-a
Dispozitii procedurale incidente

Sediul materiei
ART. 97
Arbitrajul ad-hoc se desfasoara conform dispozitiilor cuprinse in Codul de procedura civila, dispozitiilor art. 4 alin. 2 si 3 din Normele Conventiei europene de arbitraj comercial international, incheiata la Geneva la 21 aprilie 1961, celor ale Regulamentului de Arbitraj al Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International (UNCITRAL), adoptat la 15 decembrie 1976 si modificat la 6 decembrie 2010, si ale partii a II-a cap. VIII din prezentele reguli.

CAPITOLUL IX
Dispozitii tranzitorii si finale

Intrarea in vigoare
ART. 98
(1) Prezentele reguli intra in vigoare la data aprobarii de catre Colegiul Curtii de Arbitraj conform dispozitiilor Legii nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si se vor publica pe site-ul Camerei Nationale, ale camerelor de comert judetene, in Codexul Arbitral si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Abrogarea dispozitiilor contrare
(2) De la data intrarii in vigoare orice alte dispozitii contrare se abroga.

Dreptul aplicabil
ART. 99
Tribunalul arbitral va aplica dreptul comun cuprins in Codul de procedura civila, cat si dispozitiile cuprinse in Conventia europeana de arbitraj comercial international, incheiata la Geneva la 21 aprilie 1961, si respectiv dispozitiile Regulamentului de Arbitraj al Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International, adoptat la 15 decembrie 1976 (UNCITRAL) si modificat la 6 decembrie 2010, in masura in care respectivele dispozitii nu contravin prezentelor reguli.

Anexe
ART. 100
In anexele nr. 3 si 4, care fac parte integranta din prezentele reguli, se reproduc modele de conventii arbitrale, respectiv clauza compromisorie si compromisul.
ART. 101
Prezentele reguli se vor traduce intr-o limba de circulatie internationala. In cazul in care exista neconcordante intre textul tradus si versiunea in limba romana, va prevala versiunea in limba romana.

ANEXA 1
la regulile de procedura arbitrala

Refuz actul de misiune.
Arbitru ………………………..
Semnatura ………………………
Data …………………………..

ACT DE MISIUNE*)

Doamna/Domnul ………………………………………, de profesie ……………, inscris(a) pe Lista de arbitri a Curtii de Arbitraj Comercial International, accept prezentul Act de misiune in sensul ca inteleg sa fac parte din tribunalul arbitral ce va solutiona litigiul inregistrat la aceasta Curte cu nr. ………/…………… .
Nu ma aflu in niciuna din cauzele de incompatibilitate prevazute de art. …….., nici in situatia conflictului de interese conform Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International si am disponibilitatea de a acorda atentie prioritara acestei activitati in calitate de arbitru.
In situatia in care orice imprejurare ma va determina sa nu imi pot indeplini obligatia asumata in compunerea tribunalului arbitral voi putea fi inlocuit de arbitrul supleant desemnat in prezentul litigiu, respectiv doamna/domnul ………………. .
Asistentul arbitral al dosarului este doamna/domnul ………………… .

Arbitru,
…………………………..
Data ………………………

Asistent arbitral,
……………………………

————
*) Actul de misiune se completeaza olograf de catre arbitru.
Asistentul arbitral va semna si va stampila cu parafa personalizata.
In caz de refuz se completeaza si se semneaza doar rubrica respectiva.

ANEXA 1A
la regulile de procedura arbitrala

Refuz actul de misiune.
Arbitru supleant ………………………..
Semnatura ………………………………
Data …………………………………..

ACT DE MISIUNE*)

Doamna/Domnul ………………………………………, de profesie ……………, inscris(a) pe Lista de arbitri a Curtii de Arbitraj Comercial International, accept prezentul Act de misiune in sensul ca inteleg sa fac parte din tribunalul arbitral ce va solutiona litigiul inregistrat la aceasta Curte cu nr. …………/…………… .
Nu ma aflu in niciuna din cauzele de incompatibilitate prevazute de art. ……., nici in situatia conflictului de interese conform Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International si am disponibilitatea de a acorda atentie prioritara acestei activitati in calitate de arbitru supleant.
Asistentul arbitral al dosarului este doamna/domnul …………… .

Arbitru supleant,
……………………………
Data ……………………….

Asistent arbitral,
……………………………

————
*) Actul de misiune se completeaza olograf de catre arbitrul supleant.
Asistentul arbitral va semna si va stampila cu parafa personalizata.
In caz de refuz se completeaza si se semneaza doar rubrica respectiva.

ANEXA 2
la regulile de procedura arbitrala

Refuz actul de misiune.
Supraarbitru ………………………..
Semnatura …………………………..
Data ……………………………….

ACT DE MISIUNE*)

Doamna/Domnul ………………………………………, de profesie ……………, inscris(a) pe Lista de arbitri a Curtii de Arbitraj Comercial International, accept prezentul Act de misiune in sensul ca inteleg sa fac parte din tribunalul arbitral ce va solutiona litigiul inregistrat la aceasta Curte cu nr. ………/………….. .
Nu ma aflu in niciuna din cauzele de incompatibilitate prevazute de art. …………, nici in situatia conflictului de interese conform Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International si am disponibilitatea de a acorda atentie prioritara acestei activitati in calitate de supraarbitru.
In situatia in care orice imprejurare ma va determina sa nu imi pot indeplini obligatia asumata in compunerea tribunalului arbitral voi putea fi inlocuit de supraarbitrul supleant desemnat in prezentul litigiu, respectiv doamna/domnul ……………… .
Asistentul arbitral al dosarului este doamna/domnul ……………….. .

Supraarbitru,
……………………………
Data ……………………….

Asistent arbitral,
……………………………

————
*) Actul de misiune se completeaza olograf de catre supraarbitru. Asistentul arbitral va semna si va stampila cu parafa personalizata.
In caz de refuz se completeaza si se semneaza doar rubrica respectiva.

ANEXA 2A
la regulile de procedura arbitrala

Refuz actul de misiune.
Supraarbitru supleant ……………..
Semnatura ………………………..
Data …………………………….

ACT DE MISIUNE*)

Doamna/Domnul ………………………………………, de profesie ……………, inscris(a) pe Lista de arbitri a Curtii de Arbitraj Comercial International, accept prezentul Act de misiune in sensul ca inteleg sa fac parte din tribunalul arbitral ce va solutiona litigiul inregistrat la aceasta Curte cu nr. ………/…………. .
Nu ma aflu in niciuna din cauzele de incompatibilitate prevazute de art. …….., nici in situatia conflictului de interese conform Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International si am disponibilitatea de a acorda atentie prioritara acestei activitati in calitate de supraarbitru supleant.
Asistentul arbitral al dosarului este doamna/domnul …………… .

Supraarbitru supleant,

Asistent arbitral,
……………………………
……………………
Data ……………….

————
*) Actul de misiune se completeaza olograf de catre supraarbitrul supleant.
Asistentul arbitral va semna si va stampila cu parafa personalizata.
In caz de refuz se completeaza si se semneaza doar rubrica respectiva.

ANEXA 3
la regulile de procedura arbitrala

– Model –

CLAUZA COMPROMISORIE

In cuprinsul contractului intre parti se insereaza urmatoarea clauza:
“Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International, in vigoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”

ANEXA 4
la regulile de procedura arbitrala

– Model –

COMPROMISUL

Acest act se incheie intre parti in situatia in care contractul nu contine clauza compromisorie.

“Subsemnatii:
1. …………………………………………………………….,
(numele/denumirea; numele reprezentantilor legali; domiciliul/sediul; numarul de inmatriculare la registrul comertului; numarul de telefon, telex, fax)
denumita in continuare partea 1, si
2. …………………………………………………………….,
(numele/denumirea; numele reprezentantilor legali; domiciliul/sediul; numarul de inmatriculare la registrul comertului; numarul de telefon, telex, fax),
denumita in continuare partea 2,
constatam ca intre noi a intervenit un litigiu izvorat din Contractul nr. ……… din …………., litigiul avand urmatorul obiect: …………….
Partea 1 pretinde ca …………………………………………… .
(expunerea pe scurt a pretentiilor)
Partea 2 sustine ca ……………………………………………. .
(expunerea pe scurt a obiectiilor).

Subsemnatii convenim ca acest litigiu sa fie solutionat prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International, in vigoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”

Incheiat in dublu exemplar, la …………………, astazi ………….

Semnatura partii 1*),Semnatura partii 2*),
……………………………………

————
*) In cazul persoanelor juridice se parafeaza semnatura cu amprenta stampilei.

ANEXA 2

REGULAMENTUL
privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Definirea si sediul Curtii de Arbitraj
ART. 1
(1) Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, denumita in continuare Curtea de Arbitraj, este o institutie permanenta de arbitraj, fara personalitate juridica, independenta in exercitarea atributiilor ce ii revin, organizata si functionand in conformitate cu Legea camerelor de comert din Romania nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu prezentul regulament.
(2) Sediul Curtii de Arbitraj este in Romania, municipiul Bucuresti, bd. Octavian Goga nr. 2, sectorul 3.

Misiunea Curtii de Arbitraj
ART. 2
Curtea de Arbitraj are misiunea de a promova arbitrajul intern si international si de a organiza functionarea arbitrajului, precum si alte modalitati alternative de solutionare a litigiilor.

CAPITOLUL II
Atributii

Organizarea arbitrajului
ART. 3
Curtea de Arbitraj indeplineste urmatoarele atributii:
a) organizeaza si administreaza solutionarea litigiilor interne si internationale prin arbitraj institutionalizat si prin arbitraj ad-hoc, in conditiile prevazute de prezentul regulament, de Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Curtii de Arbitraj, de Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International, aprobate prin Decizia Colegiului de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei nr. 7/2013 privind aprobarea Normelor de organizare si functionare si a procedurilor Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, denumite in continuare Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj, de dispozitiile Codului de procedura civila, de legile speciale in domeniu si de conventiile internationale la care Romania este parte;
b) nominalizarea sau individualizarea unei institutii permanente de arbitraj inserata in conventia arbitrala cu privire la solutionarea litigiilor determina aplicarea regulamentului si regulilor de procedura arbitrala proprii, independent de restul prevederilor consemnate de catre parti, in conventia arbitrala;
c) in cazul in care institutia permanenta de arbitraj nu este nominalizata sau individualizata si partile au convenit in conventia arbitrala solutionarea litigiilor pe calea arbitrajului, competenta va fi determinata de regulamentul si regulile de procedura arbitrala ale institutiei permanente de arbitraj de la locul inregistrarii cererii/actiunii de arbitrare;
d) daca partile au inserat in conventia arbitrala ca litigiile lor vor fi solutionate pe calea arbitrajului ad-hoc, partile vor avea dreptul:
– de a desemna arbitrii sau de a stabili modalitatile potrivit carora acestia vor fi desemnati;
– de a desemna locul desfasurarii arbitrajului;
– de a fixa regulile de procedura pe care le vor urma arbitrii; arbitrajul va fi supus regulilor de procedura prevazute in Codul de procedura civila, in Conventia europeana de arbitraj comercial international, incheiata la Geneva la 21 aprilie 1961, si in Regulamentul de Arbitraj al Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International (UNCITRAL), adoptat la 15 decembrie 1976 si modificat la 6 decembrie 2010;

Modele de conventii arbitrale
e) elaboreaza modele de conventii arbitrale pe care le disemineaza in mediul de afaceri;

Probleme de arbitraj
f) dezbate problematica generala a arbitrajului intern si international si in special aspectele de drept, precum si cele ale practicii arbitrale;

Promovarea activitatii de arbitraj
g) colaboreaza cu curtile de arbitraj de pe langa fiecare camera de comert judeteana, in vederea desfasurarii unor actiuni comune de promovare a arbitrajului, intern si international;

Unificarea regulilor de procedura
h) urmareste aplicarea unitara a Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj, de catre tribunalele arbitrale care sunt organizate si functioneaza in cadrul camerelor de comert judetene din Romania;

Evidenta practicii arbitrale
i) tine evidenta practicii arbitrale, intocmeste culegeri de practica arbitrala si asigura documentarea in domeniul arbitrajului intern si international;

Imbunatatirea activitatii de arbitraj
j) face propuneri privind imbunatatirea organizarii si desfasurarii arbitrajului intern si international;

Evolutia institutiei arbitrajului
k) colaboreaza cu alte institutii permanente de arbitraj din strainatate si urmareste evolutia arbitrajului in Uniunea Europeana si pe plan mondial;

Organizarea modalitatilor alternative de solutionare a litigiilor
l) organizeaza, la cerere, alte modalitati alternative de solutionare a litigiilor, respectiv medierea cu respectarea dispozitiilor Codului de procedura civila si ale legilor speciale;

Indeplinirea altor atributii
m) indeplineste atributiile prevazute in Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj;

Asistenta la cerere pentru organizarea arbitrajului ad-hoc
n) asista partile, la cererea lor expresa si scrisa, in organizarea arbitrajului ad-hoc, asigurand logistica desfasurarii procesului arbitral.

CAPITOLUL III
Organizare si functionare

Componenta Curtii de Arbitraj
ART. 4
(1) Curtea de Arbitraj se compune din arbitri, aprobati de catre Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (denumita in continuare Camera Nationala), la propunerea presedintelui Camerei Nationale, formulata cu consultarea presedintelui Curtii de Arbitraj, dintre persoanele care indeplinesc conditiile prevazute in prezentul regulament si care au depus o cerere in acest sens.

Vocatia de a deveni arbitru
(2) Poate fi arbitru orice persoana, cetatean roman sau strain, care are capacitatea deplina de exercitiu al drepturilor sale, se bucura de o reputatie nestirbita si are o inalta calificare si experienta profesionala.

Inscrierea pe Lista de arbitri
(3) Inscrierea pe Lista de arbitri, a arbitrilor romani, se face in urmatoarele conditii:
a) cerere scrisa;
b) o adeverinta din care sa rezulte dovada studiilor superioare juridice;
c) curriculum vitae;
d) dovada unei vechimi in specialitate juridica de cel putin 5 ani;
e) o recomandare data de un arbitru care figureaza pe Lista de arbitri si are o vechime de peste 3 ani in aceasta calitate;
f) declaratie pe propria raspundere ca a luat cunostinta de Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj privind raspunderea arbitrilor;
g) in cazul avocatului, o declaratie pe propria raspundere ca a luat cunostinta de Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj cu privire la incompatibilitati;
h) avizul Colegiului Curtii de Arbitraj Comercial International;
i) aprobarea de catre Colegiul de Conducere al Camerei Nationale.
(4) Dosarul cu actele de inscriere se depune la Secretariatul Curtii de Arbitraj, cel mai tarziu cu 5 zile inaintea sesiunii Colegiului de Conducere al Camerei Nationale si, dupa obtinerea avizului consultativ al presedintelui sau prim-vicepresedintelui Curtii de Arbitraj, se inainteaza Cancelariei Camerei Nationale.

Arbitri straini
(5) Pot fi inscrisi pe Lista de arbitri, in conditiile alin. (1) si (2) arbitrii straini, la cererea scrisa a persoanelor in cauza, prin care isi asuma obligatiile ce le revin in aceasta calitate, prevazute in regulamentele si regulile Curtii de Arbitraj.

Examinarea cererilor de inscriere
(6) Colegiul de Conducere al Camerei Nationale examineaza cererile de inscriere in Lista de arbitri o singura data pe an, de regula in prima sesiune ordinara din an.

Intocmirea Listei de arbitri
(7) Enumerarea arbitrilor in Lista de arbitri se face in ordinea alfabetica a numelui acestora, specificandu-se pentru fiecare arbitru titlurile stiintifice pe care le detine si activitatea profesionala care il defineste, vechimea in specialitate, cetatenia si domiciliul ori resedinta obisnuita.
(8) Prin exceptie, se trec la inceputul Listei de arbitri presedintele Camerei Nationale in situatia in care are si calitatea de arbitru sau este persoana desemnata ca Autoritate de nominare si membrii Colegiului Curtii de Arbitraj.

Nominalizarea arbitrilor
(9) Nominalizarea ca arbitru/supraarbitru al unui tribunal arbitral institutionalizat se face numai cu respectarea conditiilor prevazute in prezentul regulament si in Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj, care se aplica tuturor arbitrilor inscrisi in Lista de arbitri.

Radierea arbitrilor de pe Lista de arbitri. Proceduri
ART. 5
(1) Indepartarea arbitrilor din Lista de arbitri se poate face de catre Biroul de Conducere al Camerei Nationale in urma unui raport al Colegiului Curtii de Arbitraj, in cazul incalcarii obligatiilor ce incumba misiunii de arbitru.
(2) Rezolutia Biroului de Conducere al Camerei Nationale poate fi atacata de catre persoana vizata in termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Colegiul de Conducere al Camerei Nationale, care va lua o decizie definitiva ce va fi comunicata de indata petentului.
(3) Pentru fapte grave, arbitrul poate fi exclus din Lista de arbitri de catre Colegiul de Conducere al Camerei Nationale.
(4) Fapte grave in intelesul alin. (3) sunt considerate:
a) incorectitudinea in exercitarea misiunii de arbitru manifestata prin incalcarea principiului impartialitatii, dovedita prin mijloacele de proba admise de lege;
b) atingerea adusa onoarei ori reputatiei unui arbitru inscris in Lista de arbitri a Curtii de Arbitraj sau adusa unui membru al Colegiului de Conducere al Camerei Nationale prin afirmatii, verbale ori scrise, ce imputa fapte care, daca ar fi adevarate, ar expune persoana dispretului public;
c) condamnarea penala printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru infractiuni savarsite cu intentie.
(5) Decizia definitiva a Colegiului de Conducere al Camerei Nationale privind masura excluderii din Lista de arbitri va fi adusa la cunostinta tuturor institutiilor permanente de arbitraj din tara si strainatate.
(6) Decizia Colegiului de Conducere al Camerei Nationale poate fi atacata, in termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Adunarea Generala a Camerei Nationale.
(7) Hotararea Adunarii Generale a Camerei Nationale prin care s-a reexaminat decizia este definitiva.
(8) Pentru cauze de incompatibilitate in legatura cu calitatea de arbitru, survenite ulterior inscrierii in Lista de arbitri, se dispune suspendarea acestuia de catre Colegiul Curtii de Arbitraj, in baza referatului asistentului arbitral sef.

Colegiul Curtii de Arbitraj
ART. 6
(1) Activitatea Curtii de Arbitraj este coordonata de catre un colegiu alcatuit din presedinte, prim-vicepresedinte, vicepresedinte, secretar stiintific, arbitru coordonator si 4 membri, cu un mandat de 3 ani si care poate fi reinnoit de Colegiul de Conducere al Camerei Nationale, la propunerea presedintelui acesteia.
(2) Membrii Colegiului Curtii de Arbitraj pot fi revocati de catre Colegiul de Conducere al Camerei Nationale, la propunerea presedintelui acesteia.
(3) Colegiul Curtii de Arbitraj isi desfasoara activitatea in baza unui regulament aprobat de Colegiul de Conducere al Camerei Nationale, la propunerea presedintelui acesteia.

Plenul Curtii de Arbitraj
ART. 7
Totalitatea arbitrilor inscrisi in Lista de arbitri constituie Plenul Curtii de Arbitraj.

Atributii ale Plenului Curtii de Arbitraj
ART. 8
(1) Plenul Curtii de Arbitraj dezbate informarile Colegiului Curtii de Arbitraj cu privire la activitatea desfasurata de acesta, precum si la probleme de drept rezolvate diferit de tribunalele arbitrale, in scopul evitarii unei practici neunitare.

Convocarea sesiunilor Plenului Curtii de Arbitraj si prezidarea lor
(2) Sesiunile Plenului Curtii de Arbitraj sunt convocate in baza hotararii Colegiului Curtii de Arbitraj si sunt conduse de catre presedintele Curtii de Arbitraj.
(3) In cazul in care la lucrarile Plenului Curtii de Arbitraj participa Autoritatea de nominare, acesta prezideaza sedinta.

Obligatia de prezenta la sesiunile Plenului Curtii de Arbitraj
(4) Niciun arbitru roman inscris in Lista de arbitri nu poate absenta nemotivat de la sesiunea Plenului Curtii de Arbitraj. Absenta nemotivata la doua sesiuni ale Plenului Curtii de Arbitraj atrage indepartarea din Lista de arbitri.
(5) Sesiunile Plenului Curtii de Arbitraj sunt bianuale, respectiv o sesiune de primavara si o sesiune de toamna.

Secretariatul Curtii de Arbitraj
ART. 9
(1) Curtea de Arbitraj are un secretariat propriu constituit in cadrul Directiei drept si legislatie a Camerei Nationale.
(2) Secretariatul Curtii de Arbitraj functioneaza pe baza Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Nationale si a Circularei privind organizarea si functionarea Secretariatului Curtii de Arbitraj, emisa de seful Cancelariei Camerei Nationale.
(3) Asistentul arbitral este incadrat in functia de consilier juridic.

Definirea tribunalului arbitral
ART. 10
(1) In intelesul prezentului regulament, tribunalul arbitral este format dintr-un arbitru unic desemnat sau din totalitatea arbitrilor desemnati in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj. Odata cu arbitrii titulari se desemneaza si arbitrii supleanti.

Obligatii de neimixtiune
(2) Camera Nationala si Curtea de Arbitraj nu au dreptul ca, prin organizarea si administrarea arbitrajului, sa intervina in solutionarea litigiului sau sa influenteze in vreun fel tribunalul arbitral.

Solutionarea litigiului
(3) Solutionarea litigiului se infaptuieste exclusiv de catre tribunalul arbitral si se desfasoara dupa Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj, conform legilor aplicabile litigiului.

Desemnarea arbitrilor
ART. 11
(1) Desemnarea arbitrilor si a arbitrilor supleanti, ca si a supraarbitrului titular si a supraarbitrului supleant intr-un litigiu determinat si constituirea tribunalului arbitral se efectueaza in conformitate cu prezentul regulament si cu Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj.

Autoritatea de nominare
(2) Autoritatea de nominare a arbitrilor/supraarbitrilor apartine unui membru al Plenului Curtii de Arbitraj desemnat prin rezolutia Biroului de Conducere al Camerei Nationale pentru un mandat de 5 ani si care poate fi reinnoit.

Revocarea mandatului Autoritatii de nominare
(3) Mandatul Autoritatii de nominare inceteaza prin demisie sau din cauze naturale si poate fi revocat pentru faptele prevazute in art. 5 alin. (4).

Lista de supraarbitri
(4) Autoritatea de nominare, cu consultarea presedintelui Curtii de Arbitraj, alcatuieste din Lista de arbitri Lista de supraarbitri.

Obligatii ale arbitrului/supraarbitrului
ART. 12
(1) Arbitrul/Supraarbitrul isi exercita activitatea cu titlu individual, fiind independent si impartial, supus numai legii si probelor administrate in cauza. Aprecierea probelor se face pe baza convingerii intime a arbitrului.
(2) Arbitrul/Supraarbitrul care intra in compunerea tribunalului arbitral trebuie sa manifeste disponibilitatea ceruta de exercitiul competentelor arbitrale, in termen util, dupa agenda Secretariatului Curtii de Arbitraj, cu buna-credinta si profesionalism.

Prioritatea activitatii de arbitru/supraarbitru
(3) Activitatea de arbitrare, cu referire la cauzele in care a fost desemnat si a acceptat, devine pentru arbitru/supraarbitru prioritara fata de orice alta activitate a acestuia, izvorata dintr-un contract sau voluntara.

Sanctiuni
(4) Neindeplinirea sau indeplinirea cu intarziere a obligatiilor izvorate din calitatea de arbitru se sanctioneaza cu retinerea din onorariul cuvenit acestuia a unei cote de 5% pentru fiecare zi de intarziere.
(5) Sumele rezultate revin in proportie de 50% Camerei Nationale si in proportie de 50% fondului Colegiului Curtii de Arbitraj.

Inlocuirea arbitrilor/supraarbitrilor
ART. 13
Inlocuirea unui arbitru/supraarbitru se face pentru motivele si in conditiile prevazute in Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj.

CAPITOLUL IV
Resurse

Compunerea resurselor Curtii de Arbitraj
ART. 14
(1) Resursele Curtii de Arbitraj se constituie din taxa de inregistrare si taxa arbitrala incasate pentru serviciile prestate.

Stabilirea taxelor
(2) Taxa de inregistrare si taxa arbitrala sunt stabilite prin Normele privind taxele si cheltuielile arbitrale, aprobate de Colegiul de Conducere al Camerei Nationale, la propunerea Colegiului Curtii de Arbitraj.

Destinatia taxelor
(3) Taxa de inregistrare acopera costurile de initiere a procedurii administrative de constituire a dosarului arbitral. Taxa arbitrala acopera cheltuielile legate de activitatea de organizare si desfasurare a solutionarii litigiilor, plata onorariilor arbitrilor si documentarea acestora, cheltuielile de secretariat si alte cheltuieli necesare functionarii Curtii de Arbitraj.

Indemnizatii pentru membrii Colegiului Curtii de Arbitraj si asistentii arbitrali
(4) Presedintele Curtii de Arbitraj are dreptul la o indemnizatie lunara egala cu jumatate din indemnizatia vicepresedintelui Camerei Nationale. Prim-vicepresedintele si vicepresedintele Curtii de Arbitraj au dreptul la o indemnizatie egala cu jumatate din indemnizatia presedintelui Curtii de Arbitraj.
(5) Membrii Colegiului Curtii de Arbitraj beneficiaza de o indemnizatie de sedinta egala cu o treime din indemnizatia pe sesiune a membrilor Colegiului de Conducere al Camerei Nationale.
(6) Asistentii arbitrali primesc o indemnizatie in raport cu volumul de activitate depus, la propunerea asistentului arbitral sef, avizata de seful Cancelariei Camerei Nationale. Asistentul arbitral sef face propuneri la recomandarea prim-vicepresedintelui Curtii de Arbitraj.

Indemnizatia Autoritatii de nominare
(7) Pentru activitatea desfasurata in legatura cu arbitrajul Autoritatea de nominare primeste o indemnizatie de 10% din valoarea taxei arbitrale.

Constituirea fondului
(8) La nivelul Curtii de Arbitraj se instituie un fond constituit dintr-o cota de 10% din onorariile arbitrilor, care este destinat platii indemnizatiilor prevazute la alin. (4) – (6), precum si pentru acoperirea altor cheltuieli.

Asigurarea conditiilor
ART. 15
Camera Nationala asigura conditiile corespunzatoare desfasurarii activitatii Curtii de Arbitraj.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

Obligatia de confidentialitate
ART. 16
Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum si personalul Camerei Nationale au obligatia sa asigure confidentialitatea arbitrajului.

Obiectul de reglementare al regulamentului
ART. 17
(1) Prevederile prezentului regulament guverneaza organizarea Curtii de Arbitraj, precum si a tribunalului arbitral.

Sediul materiei in raporturile dintre parti
(2) Raporturile dintre partile litigante, pe de o parte, si Curtea de Arbitraj si tribunalul arbitral, pe de alta parte, in ceea ce priveste litigiile supuse arbitrajului sunt reglementate prin prezentul regulament, prin Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj si prin dispozitiile Codului de procedura civila, compatibile, in conformitate cu art. 4 din Conventia europeana de arbitraj comercial international, incheiata la Geneva la 21 aprilie 1961, si Regulamentul de Arbitraj al Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International, adoptat la 15 decembrie 1976 (UNCITRAL), astfel cum a fost modificat la 6 decembrie 2010.
(3) Litigiului arbitral i se aplica Regulamentul privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj si regulile de procedura arbitrala in vigoare la momentul introducerii cererii de arbitrare.

Elaborarea Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj
ART. 18
(1) Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj se propun de catre presedintele Curtii de Arbitraj si se aproba de catre Colegiul acesteia, in conformitate cu dispozitiile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Dupa aprobarea regulilor de procedura arbitrala, acestea se inainteaza spre informare Colegiului de Conducere al Camerei Nationale.

Aprobarea si intrarea in vigoare a Regulamentului Curtii de Arbitraj
ART. 19
(1) Prezentul regulament a fost aprobat la data de 6 martie 2013 in Sesiunea a XXVIII-a de catre Colegiul de Conducere al Camerei Nationale, conform art. 29 alin. (3) din Legea nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si intra in vigoare la data aprobarii, abrogand orice dispozitie contrara.

Codexul Arbitral
(2) Dispozitiile relevante din Legea nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele din Conventia europeana de arbitraj comercial international, incheiata la Geneva la 21 aprilie 1961, si din Regulamentul de Arbitraj al Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International (UNCITRAL), adoptat la 15 decembrie 1976 si modificat la data de 6 decembrie 2010, precum si Regulamentul de organizare si functionare al Curtii de Arbitraj, Regulamentul Colegiului Curtii de Arbitraj, Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj si Normele privind taxele si cheltuielile arbitrale alcatuiesc Codexul Arbitral.

Comunicarea Codexului Arbitral
(3) Directia drept si legislatie din cadrul Camerei Nationale va asigura contra cost, prin grija Secretariatului Curtii de Arbitraj, comunicarea catre cei interesati, la solicitarea acestora, a Codexului Arbitral.
(4) Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close