Atributiile Oficiului National pentru Jocuri de Noroc

feature photo

A fost adoptata OUG 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, care a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 187/3.04.2013.

Generalitati

Ordonanta a fost adoptata pentru imbunatatirea si adaptarea reglementarilor jocurilor de noroc la realitatile economico-sociale, pentru infiintarea unui organism unic de specialitate cu competente in ceea ce priveste monitorizarea, supravegherea si controlul activitatilor de jocuri de noroc, in scopul gestionarii unitare a unor baze de date si a unui sistem informatic de monitorizare si control care sa permita monitorizarea evaziunii fiscale in domeniu si cresterea incasarii taxelor si impozitelor la bugetul de stat.

Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, institutie nou-infiintata, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului Romaniei, isi desfasoara activitatea la nivel central si teritorial.

Oficiul acorda dreptul de organizare si functionare, monitorizeaza, supravegheaza si controleaza activitatile din domeniul jocurilor de noroc. De asemenea, urmareste respectarea urmatoarelor principii:
– aplicarea unitara, corecta si nediscriminatorie a dispozitiilor legale in vigoare in domeniul jocurilor de noroc, avand in vedere principiile legalitatii, impartialitatii, rolului activ si disponibilitatii;
– protectia minorilor sau a altor grupuri vulnerabile, din punct de vedere social si economic, in vederea evitarii dependentei acestora de jocuri de noroc;
– protectia participantilor astfel incat jocurile de noroc sa fie organizate intr-o maniera onesta, responsabila si transparenta;
– asigurarea respectarii prevederilor legale incidente in domeniu;
– prevenirea unor posibile ingerinte in rezultatele sportive in vederea protejarii miscarii sportive.

Principalele atributii ale Oficiului National pentru Jocuri de Noroc

Oficiul indeplineste urmatoarele atributii:
– coordoneaza aplicarea unitara, corecta si nediscriminatorie a dispozitiilor legale in vigoare in domeniul jocurilor de noroc;
– analizeaza si solutioneaza cererile depuse de operatorii care doresc sa desfasoare activitati de jocuri de noroc potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
– supravegheaza activitatile din domeniul jocurilor de noroc direct sau impreuna cu alte institutii ale statului, in conditiile legii;
– exercita controlul tehnic al sistemelor informatice, monitorizarea si supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa ori mobila, astfel cum aceste activitati sunt reglementate de OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
– controleaza aplicarea legislatiei specifice, asigurand aplicarea unitara a acesteia, constata fapte contraventionale si aplica sanctiunile prevazute de lege sau sesizeaza organele abilitate;
– analizeaza sesizarile primite, verifica aspectele semnalate si solutioneaza sau sesizeaza organele abilitate;
– solutioneaza plangerile prealabile formulate de operatori asupra masurilor dispuse in exercitarea atributiilor, conform competentelor si prevederilor legale in vigoare;
– analizeaza si solutioneaza solicitarile formulate de alte autoritati, operatori si alte parti interesate, conform competentelor si prevederilor legale in vigoare care reglementeaza domeniul jocurilor de noroc;
– emite actele administrative aferente activitatii desfasurate si administreaza evidenta documentelor necesare acordarii dreptului de organizare si functionare si a deciziilor emise;
– asigura gestiunea bazei de date aferente activitatii si asigura publicarea informatiilor pe site-ul propriu;
– realizeaza analiza de risc pentru efectuarea actiunilor de verificare si control in domeniul jocurilor de noroc pentru fiecare detinator de licenta si autorizatie, stabilindu-se si riscul asociat fiecaruia in parte;
– asigura arhivarea documentatiei aferente activitatii conform prevederilor legale in vigoare;
– participa la activitatile organismelor internationale de specialitate si poate fi membru al acestora, pe baza mandatului primit de la Guvernul Romaniei;
– asigura colaborarea, schimbul de informatii si reprezentarea in domeniul jocurilor de noroc. In exercitarea atributiilor sale, poate incheia protocoale de cooperare si colaborare cu institutii similare, asociatii de profil sau cu alte autoritati si institutii;
– incheie in conditiile legii, contracte in vederea monitorizarii jocurilor de noroc.

Comitetul de supraveghere

In cadrul Oficiului, se infiinteaza un comitet de supraveghere, structura deliberativa si decizionala, cu urmatoarele atributii:
– acorda dreptul de organizare si functionare, avizele si/sau aprobarile necesare organizarii si functionarii jocurilor de noroc in Romania, conform prevederilor legale in vigoare;
– anuleaza, revoca, suspenda efectele documentelor privind dreptul de organizare si functionare in domeniul jocurilor de noroc si ale deciziilor emise;
– solutioneaza plangerile prealabile formulate de organizatorii de jocuri de noroc impotriva deciziilor Comitetului;
– incadreaza din punct de vedere al legislatiei jocurilor de noroc o activitate desfasurata sau propusa a fi desfasurata de catre un operator in categoriile de jocuri de noroc prevazute de lege sau in afara acestora, in urma constatarilor proprii sau a sesizarilor ori cererilor primite.

Comitetul de supraveghere, in exercitarea atributiilor sale, emite acte administrative sub forma de decizii, semnate de presedintele Oficiului National pentru Jocuri de Noroc, care pot fi contestate in conditiile legii.

Atentie! Pana la 15 aprilie 2013, activitatea specifica licentierii, autorizarii in domeniul jocurilor de noroc se realizeaza de catre structurile competente din cadrul Ministerului Finantelor Publice, urmand ca, dupa data mentionata, aceste atributii sa revina Oficiului National pentru Jocuri de Noroc.

Sursa: DGFP Valcea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close