Completarea OMFP nr. 33/2012

In M. Of. nr. 203 din 10 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 426/2013 privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, precum si a modelului si continutului formularului “Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare”.

Din cuprins:
ART. I
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, precum si a modelului si continutului formularului “Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2012, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 7 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
“(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul proiectelor de grant/strategice finantate prin Programul operational sectorial <<Dezvoltarea resurselor umane>>, ordinul se aplica proiectelor aflate in derulare la data de 10 august 2012, precum si pentru cele depuse dupa aceasta data.”
2. La anexa nr. 1, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4.1, cu urmatorul cuprins:
“4.1. Prin exceptie de la prevederile pct. 4, in cazul proiectelor de grant/strategice finantate prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, prezenta procedura se aplica proiectelor aflate in derulare la data de 10 august 2012, precum si pentru cele depuse dupa aceasta data.”
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. III
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala coordonare inspectie fiscala, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si autoritatile de management ale programelor operationale finantate din instrumente structurale, in cadrul obiectivului convergenta, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close