Modificarea si completarea cap. XVI din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia

In M. Of. nr. 194 din 5 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 415/2013 pentru modificarea si completarea cap. XVI din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005.

Din cuprins:

ART. I
Capitolul XVI “Contabilitatea operatiunilor specifice ale Trezoreriei Centrale” din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.186 si 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. II
Directia generala trezorerie si contabilitate publica va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

Capitolul XVI “Contabilitatea operatiunilor specifice ale Trezoreriei Centrale” se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
I. Conturile sintetice si analitice prevazute in Planul de conturi general al Trezoreriei Centrale si conturile sintetice prevazute in instructiunile de aplicare ale acestuia se modifica si se completeaza astfel:
1.1. Conturile sintetice si analitice prevazute in Planul de conturi general al Trezoreriei Centrale si conturile sintetice prevazute in instructiunile de aplicare ale acestuia se completeaza cu urmatoarele conturi:
– contul sintetic 117.01 “Rezultatul reportat – institutii publice finantate integral din buget” cu contul analitic 117.01.01 “Rezultatul reportat – institutii publice finantate integral din bugetul de stat”;
– contul sintetic 121.01 “Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din buget” cu contul analitic 121.01.01 “Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din bugetul de star;
– contul analitic 4481.03 “Alte datorii fata de bugetul general consolidat – conturi tranzitorii”;
– contul analitic 461x.04.02.04 “Debitori din comisioane si majorari de intarziere cuvenite fondului de risc pentru imprumuturi interne contractate de stat si subimprumutate” cu conturile subanalitice 461x.04.02.04.01 “Debitori din comisioane cuvenite fondului de risc pentru imprumuturi interne contractate de stat si subimprumutate”, 461x.04.02.04.02 “Debitori din majorari de intarziere cuvenite fondului de risc pentru neplata comisioanelor pentru imprumuturi interne contractate de stat si subimprumutate”, 461x.04,02,04.03 “Debitori din majorari de intarziere pentru neplata ratelor de capital, dobanzilor si altor costuri cuvenite fondului de risc pentru imprumuturi interne contractate de stat si subimprumutate”;
– contul analitic 462x.02.04 “Creditori la fondul de risc conform OG nr. 14/1995”;
– contul analitic 5126.10 “Disponibil privind operatiunile derulate prin conturile tranzitorii deschise pe numele Ministerului Finantelor Publice” cu conturile subanalitice 5126.10.01 “Disponibil privind operatiunile derulate prin conturile tranzitorii deschise pe numele Ministerului Finantelor Publice la institutii de credit” si 5126.10.02 “Disponibil privind operatiunile derulate prin conturile tranzitorii deschise pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Centrala Operativa”;
– contul analitic 5126.20 “Disponibil in lei conform conventiei BCR”.
1.2. Din Planul de conturi general al Trezoreriei Centrale si din instructiunile de aplicare ale acestuia se elimina urmatoarele conturi:
– contul sintetic 117.09 “Rezultatul reportat – bugetul de stat”;
– contul sintetic 121.09 “Rezultatul patrimonial – bugetul de stat”;
– contul sintetic 117.13 “Rezultatul reportat – operatiuni de clearing, barter si cooperare economica”;
– contul sintetic 121.13 “Rezultatul patrimonial – operatiuni de clearing, barter si cooperare economica”;
– conturile analitice 4685.01 “imprumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru finantarea/refinantarea deficitului bugetului de stat” si contul analitic 4685.02 “imprumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru alte destinatii prevazute de lege”;
– contul analitic 5126.11.01 “Disponibil privind imprumuturile acordate din contul curent general al Trezoreriei Statului” cu conturile subanalitice 5126.11.01.01 “Disponibil privind imprumuturile din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru rascumpararea titlurilor de stat emise pentru finantarea/refinantarea deficitului bugetului de stat”, 5126.11.01,02 “Disponibil privind imprumuturile din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru rascumpararea titlurilor de stat emise pe baza de legi speciale, 5126.11.0103 “Disponibil privind imprumuturile acordate pe baza de HG din contul curent general al Trezoreriei Statului”, 5126.11.01.04 “Disponibil privind imprumuturile pentru finantarea deficitului bugetului de stat”, 5126.11.01,05 “Disponibil privind imprumuturile din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru alte destinatii prevazute de lege”;
– contul analitic 5126.11.02 “Disponibil privind plasamentele financiare efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului”;
– contul analitic 8039.01 “Garantii de stat pentru imprumuturi interne si externe cu conturile subanalitice” cu conturile subanalitice 8039.01.01 “Garantii de stat pentru imprumuturi interne” si 8039.01.02 “Garantii de stat pentru imprumuturi externe”.
1.3. in Planul de conturi general al Trezoreriei Centrale denumirea urmatoarelor conturi se modifica astfel:
– contul 461 “Debitori diversi” devine: contul 461 “Debitori”;
– contul 461×04.03 “Debitori din comisioane si majorari de intarziere la fondul de risc conform OG nr. 14/1995” devine: contul 461x.04.03 “Debitori la fondul de risc conform OG nr. 14/1995”.
II. Functiunea urmatoarelor conturi din instructiunile de utilizare a conturilor se modifica si se completeaza astfel:
2.1. La creditarea contului 117 “Rezultatul reportat” prin debitarea contului 512 “Conturi la trezorerii si institutii de credit” se elimina urmatorul cuprins: – cu diminuarea deficitului bugetului de stat din veniturile din privatizare, potrivit prevederilor legale; – cu diminuarea datoriei publice create in baza unor legi speciale din valorificarea activelor neperformante si din alte surse conform prevederilor legale; – cu diminuarea deficitului bugetului de stat din valorificarea activelor neperformante si din alte surse conform prevederilor legale.
2.2. La creditarea contului 121 “Rezultatul patrimonial” se introduce debitarea prin contul 770 “Finantarea de la buget” cu urmatorul cuprins: – cu sumele preluate la sfarsitul perioadei din contul de finantare bugetara, reprezentand deficitul bugetului de stat din anul curent, evidentiat in contabilitatea Trezoreriei Centrale.
2.3. La creditarea contului 161 “imprumuturi din emisiuni de obligatiuni” se introduce debitarea prin urmatoarele conturi:
– 1662 “Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat” cu urmatorul cuprins: – cu emisiunile de obligatiuni de stat utilizate pentru restituirea sumelor primite din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat;
– 519 “imprumuturi pe termen scurt” cu urmatorul cuprins: – cu emisiunile de obligatiuni de stat utilizate pentru rambursarea imprumuturilor pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului (5198 = 161).
2.4. La debitarea contului 161 “imprumuturi din emisiuni de obligatiuni” se introduce creditarea prin contul 519 “imprumuturi pe termen scurt” cu urmatorul cuprins: – cu valoarea ratelor de imprumut din emisiuni de obligatiuni scadente achitate din imprumuturi pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului (161 = 5198).
2.5. La creditarea contului 164 “imprumuturi interne si externe contractate de stat” se introduce debitarea prin contul 1662 “Sume primite acoperirea deficitului bugetului de star cu urmatorul cuprins: – cu valoarea imprumuturilor utilizate pentru restituirea sumelor primite din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.
2.6. La debitarea contului 164 “imprumuturi interne si externe contractate de stat” se introduce creditarea prin contul 519 “imprumuturi pe termen scurt” cu urmatorul cuprins: – cu valoarea ratelor de imprumut scadente achitate din imprumuturi pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului (1641 = 5198).
2.7. La creditarea contului 165 “imprumuturi interne si externe garantate de stat” se introduce debitarea prin contul 1662 “Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat” cu urmatorul cuprins: – cu valoarea imprumuturilor utilizate pentru restituirea sumelor primite din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.
2.8. La debitarea contului 1662 “Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat” se introduce creditarea prin urmatoarele conturi:
– 161 “imprumuturi din emisiuni de obligatiuni” cu urmatorul cuprins: – cu emisiunile de obligatiuni de stat utilizate pentru restituirea sumelor primite din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat;
– 164 “imprumuturi interne si externe contractate de stat” cu urmatorul cuprins: – cu valoarea imprumuturilor utilizate pentru restituirea sumelor primite din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat;
– 165 “imprumuturi interne si externe garantate de stat” cu urmatorul cuprins: – cu valoarea imprumuturilor utilizate pentru restituirea sumelor primite din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat;
– 512 “Conturi la trezorerii si institutii de credit” cu urmatorul cuprins: – cu sumele utilizate din varsaminte din privatizare, din valorificarea activelor neperformante si din alte surse conform legii pentru finantarea deficitului bugetului de stat;
– 519 “imprumuturi pe termen scurt” cu urmatorul cuprins: – cu emisiunile de certificate de trezorerie utilizate pentru restituirea sumelor primite din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.
2.9. La debitarea contului 1662 “Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat” se elimina creditarea prin contul 267 “Creante imobilizate”.
2.10. La debitarea contului 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” se introduce creditarea prin contul 267 “Creante imobilizate” cu urmatorul cuprins: – cu rambursarea plasamentelor efectuate din contravaloarea in lei a imprumuturilor externe guvernamentale.
2.11. La debitarea contului 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” prin creditarea contului 512 “Conturi la trezorerii si institutii de credit” se elimina urmatorul cuprins: – cu sumele acordate din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru rambursarea imprumuturilor din echivalentul in lei a creditelor externe guvernamentale utilizate pentru finantarea deficitului bugetului de stat.
2.12. La partea introductiva a contului 267 “Creante imobilizate” se elimina sintagma “imprumuturile pe termen lung acordate din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finantarea deficitului”.
2.13. La debitarea contului 267 “Creante imobilizate” prin creditarea contului 512 “Conturi la trezorerii si institutii de credit” se elimina urmatorul cuprins: – la sfarsitul anului, cu imprumuturile acordate din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat; – la sfarsitul anului, cu imprumuturile acordate din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat.
2.14. La creditarea contului 267 “Creante imobilizate” se elimina debitarea prin contul 1662 “Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat”.
2.15. La creditarea contului 267 “Creante imobilizate” se introduce debitarea prin contul 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” cu urmatorul cuprins: – cu rambursarea plasamentelor efectuate din contravaloarea in lei a imprumuturilor externe guvernamentale.
2.16. La debitarea contului 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” se introduce creditarea prin contul 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” cu urmatorul cuprins:
– cu sumele in curs de clarificare.
2.17. La creditarea contului 461 “Debitori” sintagma “Debitori din creante externe ale Romaniei” se inlocuieste cu sintagma “Debitori”.
2.18. La debitarea contului 468 “imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii” prin creditarea contului 512 “Conturi la trezorerii si institutii de credit” cuprinsul se modifica astfel: – cu valoarea imprumuturilor acordate pe termen scurt.
2.19. La debitarea contului 468 “imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii” se elimina creditarea prin contul 519 “imprumuturi si creante asimilate pe termen scurt”.
2.20. La creditarea contului 468 “imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii” prin debitarea contului 512 “Conturi la trezorerii si institutii de credit” cuprinsul se modifica astfel: – cu imprumuturile pe termen scurt rambursate.
2.21. La creditarea contului 468 “imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii” se elimina debitarea prin contul 519 “imprumuturi si creante asimilate pe termen scurt”.
2.22. La creditarea contului 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” se introduce debitarea prin contul 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” cu urmatorul cuprins: – cu sume in curs de clarificare.
2.23. La debitarea contului 505 “Obligatiuni emise si rascumparate” se introduce creditarea prin contul 519 “imprumuturi si creante asimilate pe termen scurt” cu urmatorul cuprins: – cu rascumpararea titlurilor de stat din imprumuturi pe termen scurt din contul curent general al Trezoreriei Statului (505 = 5198).
2.24. La debitarea contului 512 “Conturi la trezorerii si institutii de credit” prin creditarea urmatoarelor conturi: – 117 “Rezultatul reportat” se elimina urmatorul cuprins: – cu diminuarea deficitului bugetului de stat din veniturile din privatizare, potrivit prevederilor legale; – cu diminuarea datoriei publice create in baza unor legi speciale din valorificarea activelor neperformante si din alte surse conform prevederilor legale; – cu diminuarea deficitului bugetului de stat din valorificarea activelor neperformante si din alte surse conform prevederilor legale;
– 468 “imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii” cuprinsul se modifica astfel: – cu imprumuturile pe termen scurt rambursate;
– 519 “imprumuturi pe termen scurt” se elimina la primul alineat urmatoarea sintagma: “destinate, potrivit prevederilor legale, finantarii/refinantarii deficitului bugetului de stat sau finantarii datoriei publice preluate de stat in baza unor legi speciale”;
– 519 “imprumuturi pe termen scurt” se introduce urmatorul cuprins: – cu valoarea imprumuturilor pe termen scurt din contul curent general al Trezoreriei Statului destinate rambursarii imprumuturilor in valuta (512 = 5198).
2.25. La creditarea contului 512 “Conturi la trezorerii si institutii de credit” prin debitarea urmatoarelor conturi:
– 1662 “Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat” se introduce urmatorul cuprins: – cu sumele utilizate din varsaminte din privatizare, din valorificarea activelor neperformante si din alte surse conform legii pentru finantarea deficitului bugetului de stat;
– 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” se elimina urmatorul cuprins: – cu sumele acordate din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru rambursarea imprumuturilor din echivalentul in lei a creditelor externe guvernamentale utilizate pentru finantarea deficitului bugetului de stat;
– 267 “Creante imobilizate” se elimina urmatorul cuprins: – la sfarsitul anului, cu imprumuturile acordate din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat; – la sfarsitul anului, cu imprumuturile acordate din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat;
– 468 “imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii” cuprinsul se modifica astfel: – cu valoarea imprumuturilor acordate pe termen scurt.
2.26. La creditarea contului 519 “imprumuturi pe termen scurt” se introduce debitarea prin urmatoarele conturi:
– 161 “imprumuturi din emisiuni de obligatiuni” cu urmatorul cuprins: – cu valoarea ratelor de imprumut din emisiuni de obligatiuni scadente achitate din imprumuturi pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului (161 = 5198);
– 164 “imprumuturi interne si externe contractate de stat” cu urmatorul cuprins: – cu valoarea ratelor de imprumut scadente achitate din imprumuturi pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului (1641 = 5198);
– 1662 “Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat” cu urmatorul cuprins: – cu emisiunile de certificate de trezorerie utilizate pentru restituirea sumelor primite din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat (1662 = 5191);
– 505 “Obligatiuni emise si rascumparate” cu urmatorul cuprins: – cu imprumuturile pe termen scurt din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru rascumpararea titlurilor de stat din (505 = 5198);
– 519 “imprumuturi pe termen scurt” cu urmatorul cuprins: – cu emisiunile de titluri de stat utilizate pentru rambursarea imprumuturilor pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului (5198 = 5191).
2.27. La creditarea contului 519 “imprumuturi pe termen scurt” se introduce la debitarea prin contul 512 “Conturi la trezorerii si institutii de credit” urmatorul cuprins: – cu valoarea imprumuturilor pe termen scurt din contul curent general al Trezoreriei Statului destinate rambursarii imprumuturilor in valuta (512 = 5198).
2.28. La creditarea contului 519 “imprumuturi pe termen scurt” se elimina debitarea prin contul 468 “imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii”.
2.29. La creditarea contului 519 “imprumuturi pe termen scurt” prin debitarea contului 512 “Conturi la trezorerii si institutii de credit” se elimina la primul alineat urmatoarea sintagma: “destinate, potrivit prevederilor legale, finantarii/refinantarii deficitului bugetului de stat sau finantarii datoriei publice preluate de stat in baza unor legi speciale”.
2.30. La debitarea contului 519 “imprumuturi pe termen scurt” se introduce creditarea prin urmatoarele conturi:
– 161 “imprumuturi din emisiuni de obligatiuni” cu urmatorul cuprins: – cu rambursarea imprumuturilor pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului din emisiuni de obligatiuni de stat (5198 = 161);
– 519 “imprumuturi pe termen scurt” cu urmatorul cuprins: – cu rambursarea imprumuturilor pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului din emisiuni de titluri de stat (5198 = 5191).
2.31. La debitarea contului 519 “imprumuturi pe termen scurt” se elimina creditarea prin contul 468 “imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii”.
2.32. La creditarea contului 520 “Disponibil al bugetului de stat” se elimina debitarea prin contul 770 “Finantarea de la buget”.
2.33. La debitarea contului 770 “Finantarea de la buget” se introduce creditarea prin contul 121 “Rezultatul patrimonial” cu urmatorul cuprins: – cu sumele preluate la sfarsitul perioadei din contul de finantare bugetara, reprezentand deficitul bugetului de stat din anul curent, evidentiat in contabilitatea Trezoreriei Centrale.
2.34. La debitarea contului 770 “Finantarea de la buget” se elimina creditarea prin contul 520 “Disponibil al bugetului de stat”.
2.35. La partea introductiva a contului 8039 “Alte valori in afara bilantului” se elimina sintagma “garantii de stat pentru imprumuturi interne si externe”.

III. Monografia privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni se modifica si se completeaza astfel:
3.1. La punctul VII, contul 121.13 “Rezultatul patrimonial – operatiuni de clearing, barter si cooperare economica” se inlocuieste cu contul 121,12 “Rezultatul patrimonial – Trezoreria Centrala”.
3.2. Operatiunea contabila prevazuta la punctele VIII.1, XIX.4 (prima inregistrare) si XX.5 (prima inregistrare) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close