Modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice

In M. Of. nr. 190 din 4 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 416/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009.

Din cuprins:
ART. I
Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 si 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
– formularul “Plati restante” (anexa 30 la situatiile financiare) se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1;
– formularul “Plati restante” (anexa 30b la situatiile financiare) se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2;
– dupa anexa 30b.1 “Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de …..” se introduce formularul “Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 31.03.2013” (anexa 30b.2 la situatiile financiare), care va avea cuprinsul prevazut in anexa nr. 3.
ART. II
(1) Formularul “Plati restante” (anexa 30 la situatiile financiare) se completeaza incepand cu luna mai pentru raportarile lunii aprilie si urmatoarele, pentru luna martie 2013 fiind intocmit formularul utilizat pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin. Termenul de depunere la Ministerul Finantelor Publice este data de 15 a lunii urmatoare celei de raportare.
(2) Formularul “Plati restante” (anexa 30b la situatiile financiare) se completeaza incepand cu luna mai pentru raportarile lunii aprilie si urmatoarele, pentru luna martie 2013 fiind intocmit formularul utilizat pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin si se prezinta la directiile finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, la termenul prevazut la art. 49 alin. (13^1) din Legea privind finantele publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Formularul centralizat pe ansamblul judetului si al municipiului Bucuresti se depune la Ministerul Finantelor Publice pana la data de 10 a lunii urmatoare celei de raportare.
(3) Formularul “Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 31.03.2013” (anexa 30b.2 la situatiile financiare) se completeaza numai pentru arieratele inregistrate la finele lunii martie 2013, de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, pentru arieratele bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale raportate in formularul anexa 30b “Plati restante”, pentru codul 40, si se raporteaza pana la data de 6 aprilie 2013 la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, in format electronic si pe suport hartie.
ART. III
Formularul “Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 31.03.2013” (anexa 30b.2 la situatiile financiare) se arhiveaza la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si nu se centralizeaza la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti.
ART. IV
(1) Ordonatorii de credite au obligatia de a analiza sumele raportate ca plati restante si arierate in litigiu si de a dispune masurile necesare pentru raportarea in categoria acestora numai a acelor datorii care sunt certe, lichide si exigibile.
(2) Eventualele erori constatate in contabilitate in urma analizei efectuate potrivit alin. (1) se corecteaza in perioada in care se constata, astfel incat sumele aferente datoriilor cu exigibilitate sau valoare incerta sa fie inregistrate in contabilitate ca provizioane in conditiile prevederilor legii.
ART. V
Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. VI
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare acestuia.
ART. VII
Directia generala trezorerie si contabilitate publica va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. VIII
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close