Regulamentul privind asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor

In M. Of. nr. 187 din 3 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 1072/C/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul privind asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului justitiei nr, 610/C/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasa in locurile de detentie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 326 din 11 aprilie 2006.

ANEXA 1

REGULAMENT
privind asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor

ART. 1
Asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor este asigurata cu respectarea libertatii de constiinta si religie, precum si a pluralismului religios, in conditii nediscriminatorii.
ART. 2
(1) Administratia Nationala a Penitenciarelor, prin unitatile subordonate, permite accesul reprezentantilor cultelor si asociatiilor religioase recunoscute de lege in mediul penitenciar, pentru a raspunde nevoilor de asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
(2) Pentru a raspunde nevoilor de asistenta religioasa a persoanelor private de libertate, activitatile specifice in mediul penitenciar pot fi asigurate in mod permanent prin preotii capelani angajati ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau de catre reprezentantii desemnati de catre cultele sau asociatiile religioase, cu respectarea statutelor sau codurilor canonice proprii si a prevederilor legale.
(3) Aprobarea de acces in mediul penitenciar pentru reprezentantii cultelor sau asociatiilor religioase recunoscute de lege este acordata in scris de catre directorul unitatii subordonate respective.
(4) Solicitarea de acces formulata in scris este insotita de lista nominala cu persoanele care vor desfasura activitati specifice in mediul penitenciar si se inainteaza directorului fiecarei unitati subordonate, pana la sfarsitul lunii noiembrie a fiecarui an, avand valabilitate pentru anul calendaristic urmator. Lista nominala cuprinde informatii privind numele, prenumele, respectiv seria si numarul actului de identitate al reprezentantilor cultelor sau asociatiilor religioase recunoscute de lege, precum si avizul organismului national reprezentativ al acestora.
(5) Solicitarile ulterioare de acces trebuie sa fie motivate in scris.
(6) Solicitarea pentru accesul in mediul penitenciar a reprezentantilor cultelor sau asociatiilor religioase recunoscute de lege pentru activitati specifice, in unitatile subordonate in care nu exista cereri ale persoanelor private de libertate aflate in custodie, se motiveaza in scris.
(7) Solicitarile reprezentantilor cultelor sau ai asociatiilor religioase recunoscute de lege, pentru accesul in mediul penitenciar, exprimate conform prevederilor alin. (4), (5) si (6) se solutioneaza in termenul legal prevazut pentru petitii.
(8) Directorul unitatii poate dispune interzicerea accesului reprezentantilor cultelor sau asociatiilor religioase recunoscute de lege, pentru o perioada de maximum 6 luni, in situatiile prevazute de dispozitiile legale.
(9) Decizia prin care s-a dispus interzicerea accesului in unitate, cu precizarea motivului si a perioadei stabilite, se comunica in scris persoanelor in cauza.
ART. 3
In unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor se asigura spatii care sa permita exercitarea libertatii de credinta a persoanelor private de libertate aflate in custodie, cu asistenta reprezentantilor cultelor sau asociatiilor religioase recunoscute de lege, a caror confesiune o impartasesc.
ART. 4
(1) Persoanele private de libertate pot sa-si declare, pe propria raspundere, confesiunea sau apartenenta religioasa, la intrarea in locul de detinere si ulterior pe parcursul executarii pedepsei privative de libertate sau a masurii internarii.
(2) Pe parcursul executarii pedepsei privative de libertate sau a masurii internarii, persoanele private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor isi pot exprima optiunea de a participa la oricare dintre activitatile cu caracter religios desfasurate de reprezentantii cultelor sau asociatiilor religioase recunoscute de lege.
(3) Schimbarea confesiunii sau a apartenentei religioase pe parcursul perioadei de detentie este dovedita printr-o declaratie pe propria raspundere si prin actul de confirmare a apartenentei la cultul respectiv.
(4) Prin actul de confirmare se intelege actul emis de cultul sau asociatia religioasa solicitata prin care se dovedeste calitatea de membru, a persoanei private de libertate solicitante, al respectivului cult sau al respectivei asociatii religioase.
(5) In cazul in care persoana privata de libertate care doreste sa isi declare sau sa isi schimbe confesiunea sau apartenenta religioasa nu stie sa scrie, aceasta poate da o declaratie verbala pe propria raspundere, care se consemneaza intr-un proces-verbal de catre personalul locului de detinere.
ART. 5
(1) Persoanele private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor pot beneficia de asistenta religioasa pe baza de cerere scrisa adresata directorului unitatii unde executa pedeapsa privativa de libertate sau este internata.
(2) Orice persoana privata de libertate aflata in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor are libertatea de a solicita asistenta religioasa din partea unui reprezentant al unui cult sau al unei asociatii religioase recunoscut/recunoscute de lege, prin intrevederi personale sau participarea la reuniuni cu scop moral-religios.
(3) Persoanele private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor au dreptul sa refuze asistenta religioasa si participarea la activitatile cu caracter moral-religios desfasurate in mediul penitenciar.
ART. 6
(1) Activitatile cu caracter religios sau moral-religios se pot desfasura pe baza unui program stabilit de administratia fiecarei unitati subordonate.
(2) Este interzisa imixtiunea administratiei locului de detentie in continutul programelor religioase.
(3) Reprezentantii cultelor sau ai asociatiilor religioase recunoscute de lege care au acces in mediul penitenciar pot distribui publicatii si obiecte religioase persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Acestea si orice alte donatii se pot oferi cu respectarea reglementarilor in vigoare.
(4) Persoanele aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor pot solicita hrana potrivit prescriptiilor cultelor sau asociatiilor religioase recunoscute de lege, in conditiile art. 4 alin. (3). Primirea de hrana potrivit prescriptiilor cultelor sau asociatiilor religioase recunoscute de lege este supusa regimului regulamentar cu privire la primirea pachetelor.
ART. 7
(1) Activitatile cu caracter religios sau moral-religios in mediul penitenciar se desfasoara cu respectarea reglementarilor interne privind paza, supravegherea si escortarea persoanelor care executa pedepse privative de libertate sau care sunt internate in unitatile din sistemul administratiei penitenciare.
(2) Persoanele private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor care participa la activitati cu caracter religios sau moral-religios pot solicita intrevederi confidentiale cu reprezentantii cultelor sau asociatiilor religioase recunoscute de lege, cu respectarea prevederilor legale care se refera la siguranta locului de detinere sau de internare.
ART. 8
Administratia Nationala a Penitenciarelor poate incheia protocoale de colaborare cu cultele sau asociatiile religioase recunoscute de lege, in scopul diversificarii programelor educative cu continut moral-religios si pentru atragerea de resurse umane, materiale si financiare pentru desfasurarea proiectelor de parteneriat la nivel national.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close