Modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

In M. Of. nr. 199 din 9 aprilie 2013 a fost publicata Legea nr. 81/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Din cuprins:
ARTICOL UNIC
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 716 din 11 octombrie 2011, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I, punctul 1 se abroga.
2. La articolul I, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:
“1^1. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(2) Pentru investitiile care se realizeaza pe amplasamente ce depasesc limita administrativ-teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, in unitati administrativ-teritoriale limitrofe, in vederea armonizarii conditiilor de autorizare pentru intreaga investitie, autoritatea administratiei publice centrale competente cu atributii de reglementare, potrivit legii, in domeniul din care face parte investitia supusa autorizarii, va emite un aviz coordonator, in baza caruia presedintii consiliilor judetene implicate, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, dupa caz, vor emite autorizatii de construire pentru executarea lucrarilor aferente partilor din investitie amplasate in unitatile administrativ-teritoriale din aria lor de competenta.»”
3. La articolul I, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu urmatorul cuprins:
“3. La articolul 4, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
«(6) Prin exceptie de la prevederile art. 2 alin. (1), executarea lucrarilor de foraje necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice si a prospectiunilor geologice, proiectarea si deschiderea exploatarilor de gaze si petrol, a altor exploatari subacvatice, precum si a lucrarilor de construire a retelelor submarine de transport energetic si de comunicatii, in marea teritoriala, zona contigua sau zona economica exclusiva a Marii Negre, dupa caz, este permisa in baza actului de autoritate al autoritatii competente desemnate prin legea speciala, care tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si se emite in conditiile legislatiei specifice din domeniul gazelor, petrolului, energiei electrice si comunicatiilor, din care fac parte lucrarile, dupa caz.»”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close