DCC nr. 46/2013. Exceptie de neconstitutionalitate. Art. 263 alin. (2) pct. 1-5 din Codul fiscal

In M. Of. nr. 209 din 12 aprilie 2013 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 46/2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 263 alin. (2) pct. 1 – 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 263 alin. (2) pct. 1 – 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Georgeta Contac in Dosarul nr. 765/40/2012 al Tribunalului Botosani – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.457D/2012.
La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neintemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate. In acest sens face referire la jurisprudenta in materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Incheierea din 3 octombrie 2012, pronuntata in Dosarul nr. 765/40/2012, Tribunalul Botosani – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 263 alin. (2) pct. 1 – 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Georgeta Contac intr-o cauza ce are ca obiect anularea unui act administrativ.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine ca stabilirea unui cuantum al impozitului diferentiat in functie de capacitatea cilindrica a autoturismelor duce la o discriminare intre cetateni, acestia fiind nevoiti sa plateasca un impozit diferit. Astfel sunt incalcate prevederile constitutionale ale art. 16. In continuare, sustine ca dispozitia de lege criticata contravine principiului legalitatii, principiului solidaritatii si al egalitatii de tratament, principiului neretroactivitatii, stabilitatii raporturilor juridice, al interdictiei incalcarii drepturilor castigate si al previzibilitatii.
Tribunalul Botosani – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal apreciaza ca legiuitorul este cel care poate stabili cuantumul impozitului pe mijloace de transport. Sub aspectul modalitatii de determinare a acestui cuantum se apreciaza ca aceste dispozitii legale pot veni in contradictie cu normele constitutionale invocate de parte, intrucat au in vedere doar capacitatea cilindrica a autoturismului. Determinarea unui cuantum al impozitului pe mijloace de transport corect si in acord cu principiile comunitare ar trebui sa aiba in vedere, pe langa capacitatea cilindrica, vechimea autoturismului, valoarea de piata a acestuia, dotarile voluptorii sau standard.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Guvernul arata ca instanta de contencios constitutional a retinut, in cuprinsul Deciziei nr. 602/2009, faptul ca dispozitiile art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se aplica uniform tuturor contribuabililor ce se afla in situatia stabilita de ipoteza normei, fara sa instituie discriminari sau privilegii pe criterii arbitrare. Intrucat calcularea taxei asupra mijloacelor de transport se face prin aplicarea unei cote fixe in raport cu aceeasi baza de impozitare, care este reprezentata de capacitatea cilindrica a vehiculului, apreciaza ca textul de lege criticat este in deplina concordanta cu dispozitiile art. 16 alin. (1) si (2) si cu cele ale art. 56 din Constitutie. Referitor la eventuala contradictie intre normele dreptului intern si cele comunitare, arata ca, in cuprinsul Deciziei nr. 1.119/2010, Curtea Constitutionala a retinut ca nu este competenta sa analizeze conformitatea unei prevederi din dreptul national cu dispozitii din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene prin prisma art. 148 din Constitutie, astfel cum solicita autorul exceptiei de neconstitutionalitate.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 263 alin. (2) pct. 1 – 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu urmatorul continut:
“In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm^3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
______________________________________________________________________________
|Nr. |Mijloace de transport cu tractiune mecanica | |
|crt.| | |
|____|__________________________________________________|______________________|
| I.| Vehicule inmatriculate (lei/200 cm^3 sau fractiune din aceasta) |
|____|_________________________________________________________________________|
| 1.| Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu | 8|
|| capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cm^3 | |
|| inclusiv | |
|____|__________________________________________________|______________________|
| 2.| Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre |18|
|| 1.601 cm^3 si 2.000 cm^3 inclusiv| |
|____|__________________________________________________|______________________|
| 3.| Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre |72|
|| 2.001 cm^3 si 2.600 cm^3 inclusiv| |
|____|__________________________________________________|______________________|
| 4.| Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre | 144|
|| 2.601 cm^3 si 3.000 cm^3 inclusiv| |
|____|__________________________________________________|______________________|
| 5.| Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste | 290” |
|| 3.001 cm^3 | |
|____|__________________________________________________|______________________|

In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii autoarea exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea in drepturi, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului si art. 148 alin. (2) referitor la integrarea in Uniunea Europeana.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca, prin Decizia nr. 602 din 28 aprilie 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 395 din 11 iunie 2009, a constatat ca dispozitiile art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se aplica uniform tuturor contribuabililor ce se afla in situatia stabilita de ipoteza normei, fara sa instituie discriminari sau privilegii pe criterii arbitrare. Intrucat calcularea taxei asupra mijloacelor de transport se face prin aplicarea unei cote fixe in raport cu aceeasi baza de impozitare, care este reprezentata de capacitatea cilindrica a vehiculului, apreciem ca textul de lege criticat este in deplina concordanta cu dispozitiile art. 16 alin. (1) si (2) si cu cele ale art. 56 din Constitutie. Pentru a garanta principiul egalitatii in materie fiscala, legiuitorul are obligatia constitutionala de asezare justa a sarcinilor fiscale, or, dispozitiile art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal atesta caracterul echitabil si proportional al taxei stabilite, care se aplica tuturor contribuabililor, fara deosebiri de tratament juridic.
In continuare, Curtea retine ca autoarea exceptiei este nemultumita, in realitate, de criteriile tehnice avute in vedere de legiuitor la stabilirea impozitelor, cum ar fi vechimea autoturismului, capacitatea cilindrica etc. In legatura cu acest aspect, prin Decizia nr. 249 din 6 martie 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 273 din 7 aprilie 2008, Curtea a statuat ca, atat timp cat prin reglementarea criticata nu se contravine principiilor proportionalitatii si al echitatii in materie fiscala, instanta de contencios constitutional nu se poate pronunta asupra criteriilor alese de legiuitor pentru stabilirea impozitelor, acesta fiind suveran a decide cu privire la aceste aspecte.
In sfarsit, in ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate raportata la art. 20 si 148 din Constitutie, Curtea constata ca aceste texte constitutionale nu au incidenta in cauza.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 263 alin. (2) pct. 1 – 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Georgeta Contac in Dosarul nr. 765/40/2012 al Tribunalului Botosani – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 12 februarie 2013.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close