DCC nr. 51/2013. Exceptie de neconstitutionalitate. Art. 253 alin. (6) din Codul fiscal raportate la cele ale art. 249 alin. (3) si art. 250 alin. (1) pct. 1 din acelasi act normativ

In M. Of. nr. 209 din 12 aprilie 2013 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 51/2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal raportate la cele ale art. 249 alin. (3) si art. 250 alin. (1) pct. 1 din acelasi act normativ.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal raportate la cele ale art. 249 alin. (3) si art. 250 alin. (1) pct. 1 din acelasi act normativ, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Intergroup Engineering” – S.R.L. din Bucuresti in Dosarul nr. 22.729/3/2012 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.551D/2012.
La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neintemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Incheierea din 5 noiembrie 2012, pronuntata in Dosarul nr. 22.729/3/2012, Tribunalul Bucuresti – Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal raportate la cele ale art. 249 alin. (3) si art. 250 alin. (1) pct. 1 din acelasi act normativ, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Intergroup Engineering” – S.R.L. din Bucuresti cu ocazia solutionarii unei contestatii impotriva unui act administrativ fiscal.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine ca dispozitiile de lege criticate incalca prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (3), art. 16 alin. (1) si (2), art. 44, 47, 52, 53, 57, art. 135 alin. (2) lit. f) si art. 139, fara a arata in ce mod.
Tribunalul Bucuresti – Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal raportate la cele ale art. 249 alin. (3) si art. 250 alin. (1) pct. 1 din acelasi act normativ, lege publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu urmatorul continut: “In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata, cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti intre:
a) 10% si 20% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta;
b) 30% si 40% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta.”
In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii autorul exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (3) referitor la statul de drept, art. 16 alin. (1) si (2) referitor la egalitatea in drepturi, art. 44 referitor la dreptul de proprietate privata, art. 47 referitor la nivelul de trai, art. 52 referitor la dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica, art. 53 referitor la restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, art. 57 referitor la exercitarea drepturilor si a libertatilor, art. 135 alin. (2) lit. f) referitor la economia Romaniei si art. 139 referitor la impozite, taxe si alte contributii.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca autoarea exceptiei nu a formulat o veritabila critica de neconstitutionalitate, intrucat nu indica motivele pentru care dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale si conventionale invocate, iar simpla enumerare in sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate a acestora nu este de natura sa satisfaca exigentele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, potrivit carora “sesizarile trebuie facute in forma scrisa si motivate”. In acest sens este si Decizia nr. 517 din 8 mai 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 412 din 2 iunie 2008.
Avand in vedere acest aspect, Curtea urmeaza sa respinga ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal raportate la cele ale art. 249 alin. (3) si art. 250 alin. (1) pct. 1 din acelasi act normativ.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal raportate la cele ale art. 249 alin. (3) si art. 250 alin. (1) pct. 1 din acelasi act normativ, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Intergroup Engineering” – S.R.L. din Bucuresti in Dosarul nr. 22.729/3/2012 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 12 februarie 2013.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close