Modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

In M. Of. nr. 208 din 12 aprilie 2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002.

Din cuprins:
Avand in vedere:
– obiectivele propuse de Guvernul Romaniei de stimulare a dezvoltarii economiei romanesti, in cadrul carora se inscrie si intentia de a dezvolta piata audiovizuala din Romania prin incurajarea productiei locale de televiziune, a investitiilor in programe locale, asigurarea de locuri de munca si dezvoltarea de activitati economice in beneficiul pietei de servicii audiovizuale din Romania;
– obiectivele de combatere a coruptiei manifestate la nivelul achizitiei de spatiu publicitar media, precum si necesitatea combaterii sistemelor netransparente si anticoncurentiale in acest domeniu, care afecteaza in egala masura activitatea statiilor tv si dreptul publicului la informatii corecte si de calitate;
– necesitatea stabilirii unor reguli clare de acces al titularilor la detinerea unei licente audiovizuale, eliminand operatorii economici care inregistreaza obligatii restante la bugetul de stat, masuri care fac parte dintr-un program extins de responsabilitate sociala,
luand in considerare:
– consecintele negative asupra domeniului audiovizual, derivand din lipsa unor mecanisme legislative eficiente de eliminare a coruptiei si a practicilor netransparente in acest domeniu, care s-ar perpetua si s-ar amplifica in cazul neadoptarii urgente a unor reglementari clare menite sa asigure un climat concurential corect si respectarea dreptului publicului roman la productii audiovideo de calitate,
intrucat aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie o situatie extraordinara si de urgenta a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 29^1
(1) Orice achizitionare de spatiu publicitar televizat nu poate fi facuta de un intermediar decat in numele si pe seama beneficiarului final al publicitatii televizate.
(2) Orice oferte de pret pentru achizitionarea publicitatii televizate, prezentate de intermediarii prevazuti la alin. (1) beneficiarilor finali ai publicitatii televizate, vor fi in mod obligatoriu confirmate in prealabil in scris cu radiodifuzorul. In scopul obtinerii acestei confirmari, intermediarii vor prezenta radiodifuzorilor mandatele scrise acordate de beneficiarii finali ai publicitatii televizate pentru care solicita ofertele de pret.
(3) Obiectul achizitionarii prevazute la alin. (1) va fi platit direct de catre beneficiarul final al publicitatii televizate radiodifuzorului, in baza facturii ce va fi emisa de radiodifuzor catre beneficiarul final al publicitatii televizate. Orice rabat sau avantaj tarifar, indiferent de natura acestuia, acordat de catre radiodifuzor, trebuie sa figureze pe factura emisa beneficiarului final al publicitatii televizate.
(4) Intermediarii prevazuti la alin. (1) nu pot sa primeasca alta plata sau contraprestatie decat cea care le este platita de catre beneficiarul final al publicitatii televizate in vederea remunerarii serviciilor prestate si nici vreun avantaj material, indiferent de natura acestuia, din partea radiodifuzorului.
(5) Orice act juridic incheiat cu incalcarea dispozitiilor prezentului articol este nul.”
2. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 51
(1) Procedura si conditiile de eliberare si modificare a licentei audiovizuale se stabilesc prin decizie a Consiliului. Solicitantii au obligatia sa depuna declaratii notariale, emise la momentul solicitarii licentei audiovizuale, prin care societatea comerciala care solicita acordarea licentei, precum si fiecare asociat sau actionar care detine o cota mai mare de 20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei societati titulare de licenta audiovizuala declara pe propria raspundere daca este investitor sau actionar direct ori indirect la alte societati comerciale de comunicatie audiovizuala, cu precizarea procentului detinut din capitalul social al acestora, precum si sa depuna certificate fiscale din care sa rezulte ca, la data solicitarii licentei audiovizuale, societatea care solicita acordarea licentei nu inregistreaza obligatii restante la bugetul de stat.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) se poate acorda sau modifica licenta in cazul in care societatea inregistreaza obligatii restante la bugetul de stat, dar beneficiaza de inlesniri sau reesalonari la plata acestora. In aceasta situatie, societatea este obligata sa depuna dovada acordarii acestor facilitati.”
3. La articolul 56, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 56
(1) Licenta audiovizuala analogica sau digitala poate fi cedata catre un tert numai cu acordul Consiliului, nu mai devreme de un an de la data intrarii in difuzare, cu asumarea de catre noul titular a tuturor obligatiilor decurgand din licenta si cu prezentarea certificatelor fiscale din care sa rezulte ca la data solicitarii acordului Consiliului pentru cedarea licentei nici societatea titulara cedenta a licentei si nici societatea cesionara nu inregistreaza obligatii restante la bugetul de stat.”
ART. II
Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close