Recomandarea Comisiei din 12 martie 2013 privind consolidarea desfasurarii democratice si eficiente a alegerilor pentru Parlamentul European

Recomandarea Comisiei din 12 martie 2013 privind consolidarea desfasurarii democratice si eficiente a alegerilor pentru Parlamentul European

(2013/142/UE)

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 292,

intrucat:
(1) Articolul 10 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeana stipuleaza ca cetatenii sunt reprezentati direct, la nivelul Uniunii, in Parlamentul European. Acest lucru contribuie la garantarea faptului ca se exercita controlul democratic si raspunderea la nivelul la care se iau deciziile.
(2) Articolul 10 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeana prevede ca orice cetatean are dreptul de a participa la viata democratica a Uniunii si ca deciziile se iau in mod cat mai deschis si la un nivel cat mai apropiat posibil de cetatean.
(3) Tratatul de la Lisabona consolideaza rolul cetatenilor Uniunii ca actori politici, prin stabilirea unei legaturi solide intre cetateni, exercitarea drepturilor lor politice si viata democratica a Uniunii.
(4) Consolidarea legitimitatii democratice a procesului decizional al UE si apropierea sistemului de cetatenii Uniunii reprezinta aspecte deosebit de relevante, in special in contextul actiunilor necesare la nivelul UE pentru combaterea crizei financiare si a crizei datoriei suverane.
(5) Comunicarea Comisiei din 28 noiembrie 2012 intitulata “Proiect pentru o uniune economica si monetara profunda si veritabila – Lansarea unei dezbateri la nivel european” [1] a subliniat necesitatea consolidarii legitimitatii democratice si a responsabilitatii ca parte integranta a oricarei reforme a Uniunii Europene.
(6) Articolul 10 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeana si articolul 12 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene confera partidelor politice la nivel european un rol esential, subliniind contributia acestora la formarea constiintei politice europene si la exprimarea vointei cetatenilor Uniunii.
(7) Pentru a permite partidelor politice europene sa isi indeplineasca pe deplin misiunea, Comisia a prezentat, la 12 septembrie 2012, o propunere de regulament privind statutul si finantarea partidelor politice europene si a fundatiilor politice europene [2]. Obiectivul acestei propuneri este de a asigura faptul ca partidele politice europene pot beneficia de un statut mai vizibil si de un cadru mai flexibil, mai transparent si mai eficient pentru propria finantare. Comisia a propus, de asemenea, ca, in contextul alegerilor pentru Parlamentul European, partidele politice europene sa ia toate masurile corespunzatoare pentru a-i informa pe cetatenii Uniunii cu privire la legaturile de afiliere dintre partidele politice nationale si partidele politice europene. Atunci cand va fi adoptat, noul regulament va abroga si va inlocui Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind statutul si finantarea partidelor politice la nivel european [3].
(8) Crearea unei legaturi transparente intre partidele nationale pentru care voteaza cetatenii Uniunii si partidele politice europene la care sunt afiliate partidele nationale ar trebui sa permita partidelor politice europene sa exprime intr-un mod mai direct vointa cetatenilor Uniunii si ar trebui sa aiba un impact puternic asupra transparentei procesului decizional la nivelul Uniunii.
(9) Sporirea in continuare a transparentei alegerilor pentru Parlamentul European va contribui la o mai buna reflectare a rolului si a competentelor Parlamentului European, astfel cum au fost consolidate in temeiul Tratatului de la Lisabona. Conectarea in mai mare masura a cetatenilor Uniunii la procesul democratic al Uniunii este un corolar indispensabil al unei integrari institutionale mai stranse.
(10) Masurile suplimentare ar spori vizibilitatea partidelor politice europene pe toata durata procesului electoral, incepand din campania electorala si pana la exprimarea voturilor, si le-ar permite acestora sa creeze in mod eficient o punte de legatura intre politicile si cetatenii Uniunii, in completarea obligatiei de informare pe care Comisia o impune partidelor politice europene in temeiul propunerii sale de regulament privind statutul si finantarea partidelor politice europene si a fundatiilor politice europene.
(11) Indicarea pe buletinele de vot in cadrul alegerilor pentru Parlamentul European a afilierii la un partid politic european reprezinta o practica deja consacrata in mai multe state membre, unde este aplicata de unele sau de toate partidele nationale. Pentru a se asigura vizibilitatea partidelor politice europene pe toata durata procesului electoral european, ar fi important ca toate statele membre sa incurajeze si sa faciliteze furnizarea de informatii electoratului privind afilierea partidelor nationale la partidele politice europene. Pentru a se spori transparenta alegerilor pentru Parlamentul European si a se consolida, in acelasi timp, atat responsabilitatea partidelor politice care participa la procesul electoral european, cat si increderea alegatorilor in acest proces, partidele nationale ar trebui sa faca publica, inainte de alegeri, afilierea lor la un anumit partid politic european. Pe langa diversele evenimente de partid, cum ar fi congresele partidelor, campaniile electorale ale partidelor nationale sunt, intr-adevar, cea mai adecvata si mai eficienta cale de a face cunoscuta aceasta afiliere si de a-i conferi o vizibilitate importanta.
(12) Prin Decizia nr. 1093/2012/UE a Parlamentului European si a Consiliului [4], anul 2013 a fost declarat Anul european al cetatenilor. Consolidarea in continuare a puterii de care dispun cetatenii in cadrul alegerilor pentru Parlamentul European este un pas important care urmeaza sa aiba loc anul acesta.
(13) De la intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona, presedintele Comisiei este ales de Parlamentul European, in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 17 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeana si tinandu-se seama de dispozitiile prevazute in Declaratia nr. 11 la Tratatul de la Lisabona. Conform acestor proceduri, pentru alegerea presedintelui Comisiei trebuie sa se tina cont de alegerile pentru Parlamentul European si trebuie sa se desfasoare consultari corespunzatoare intre Consiliul European si Parlamentul European. Prin urmare, aceste dispozitii reflecta rolul consolidat al Parlamentului European in desemnarea presedintelui Comisiei si importanta rezultatului alegerilor pentru Parlamentul European in cadrul acestui proces.
(14) In Rezolutia sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din 2014 [5], Parlamentul European a indemnat partidele politice europene sa propuna candidati la functia de presedinte al Comisiei, precizand ca se asteapta ca acestia sa joace un rol important in campania electorala parlamentara, in special prin faptul ca vor trebui sa isi prezinte personal programul in toate statele membre ale Uniunii. Aceasta rezolutie subliniaza si mai mult rolul consolidat pe care il joaca alegerile pentru Parlamentul European in procesul de alegere a presedintelui Comisiei.
(15) In comunicarea sa din 28 noiembrie 2012 intitulata “Proiect pentru o uniune economica si monetara profunda si veritabila – Lansarea unei dezbateri la nivel european”, Comisia a subliniat faptul ca propunerea candidatilor la functia de presedinte al Comisiei de catre partidele politice in cadrul alegerilor pentru Parlamentul European din 2014 este una din cele mai importante masuri care contribuie la crearea unei sfere politice europene veritabile.
(16) Prin urmare, se impune necesitatea de a creste gradul de sensibilizare a cetatenilor Uniunii cu privire la rolul central pe care il joaca votul lor in desemnarea presedintelui Comisiei, precum si cu privire la stabilirea candidatilor pentru aceasta functie care sunt sustinuti de partidele pentru care voteaza cetatenii in alegerile pentru Parlamentul European.
(17) Anuntarea de catre partidele politice europene si partidele nationale a candidatului la functia de presedinte al Comisiei pe care il sustin si a programului candidatului respectiv, in contextul alegerilor pentru Parlamentul European, ar face ca legatura dintre votul individual al unui cetatean al Uniunii Europene pentru un partid politic la alegerile europene si candidatul la functia de presedinte al Comisiei sustinut de partidul respectiv sa devina concreta si vizibila. Acest lucru ar spori legitimitatea presedintelui Comisiei si raspunderea Comisiei in fata Parlamentului European si a electoratului european, consolidand, totodata, la un nivel mai general, legitimitatea democratica a intregului proces decizional din Uniune. Scopul emisiunilor de promovare politica este de a permite electoratului sa faca alegeri informate. Prin urmare, partidele politice nationale ar trebui sa utilizeze aceste mijloace pentru a anunta candidatul la functia de presedinte al Comisiei pe care il sustin, precum si programul candidatului respectiv.
(18) In prezent, alegerile pentru Parlamentul European au loc pe o perioada de cateva zile deoarece sunt organizate in zile diferite in diversele state membre. O zi de votare comuna la nivel european, cu inchiderea simultana a tuturor sectiilor de votare, ar reflecta mai bine participarea comuna a cetatenilor din intreaga Uniune si face parte, prin urmare, din democratia reprezentativa pe care se intemeiaza UE.
(19) Cetatenii Uniunii au dreptul de a alege si de a fi alesi in alegerile pentru Parlamentul European in statul membru in care si-au ales resedinta, in temeiul articolului 22 alineatul (2) din TFUE, pus in aplicare prin Directiva 93/109/CE a Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege si de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetatenii Uniunii care au resedinta intr-un stat membru in care nu sunt resortisanti [6].
(20) Directiva 93/109/CE stabileste un mecanism pentru schimbul de informatii menit sa asigure ca cetatenii nu isi pot exercita dreptul de a alege sau de a fi alesi in mai multe state membre in cadrul acelorasi alegeri.
(21) O serie de rapoarte publicate de Comisie cu privire la punerea in aplicare a Directivei 93/109/CE in ultimii ani [7] si, mai recent, raportul din 2010 privind evaluarea alegerilor europene din 2009 [8] au identificat deficiente in functionarea mecanismului de prevenire a votului si a candidaturilor multiple. Aceste deficiente sunt cauzate, in special, de datele cu caracter personal insuficiente pe care statele membre de resedinta le notifica, in temeiul directivei, statelor membre de origine ale cetatenilor Uniunii. Deficientele sunt generate si de diferentele in ceea ce priveste calendarele electorale ale statelor membre. O consecinta a acestor deficiente a fost faptul ca un numar mare de cetateni ai Uniunii care s-au inscris pe listele electorale in statul lor membru de resedinta nu au putut fi identificati de statul lor membru de origine.
(22) Anumite masuri bazate pe consultari ample cu experti din statele membre si pe bunele practici identificate in acest context ar putea solutiona eficient o parte dintre aceste deficiente, astfel incat sa se imbunatateasca functionarea mecanismului in cursul alegerilor europene din 2014 si sa se reduca sarcina administrativa asupra autoritatilor nationale.
(23) In contextul Directivei 93/109/CE, majoritatea statelor membre au instituit deja o autoritate unica de contact pentru schimbul de date privind alegatorii si candidatii. Eficienta globala a mecanismului ar fi mai mare daca toate statele membre ar institui o astfel de autoritate.
(24) Datele la care se inchid listele electorale sunt foarte diferite de la un stat membru la altul, variind de la doua luni la cinci zile inainte de ziua alegerilor. Eficienta mecanismului ar fi mai mare daca statele membre, tinand seama de calendarul procesului electoral din celelalte state membre, ar trimite datele privind alegatorii intr-un moment in care dispozitiile nationale din statele membre de origine respective inca mai permit luarea masurilor necesare. Ar putea fi imbunatatite mai multe alte aspecte tehnice pentru transmiterea datelor astfel incat sa creasca eficienta mecanismului. Printre acestea se numara utilizarea unui format electronic comun si a unui set comun de caractere, modul de transmitere si metoda de criptare aplicata pentru a garanta un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal.
(25) Furnizarea unor date cu caracter personal suplimentare privind alegatorii, care sa fie notificate de catre statele membre de resedinta si care nu sunt prevazute in mod expres de Directiva 93/109/CE, ar permite statelor membre de origine sa isi identifice mai eficient proprii resortisanti pe listele electorale. Datele cu caracter personal care ar putea fi necesare pentru a spori eficienta mecanismului sunt diferite de la un stat membru la altul.
(26) Orice prelucrare a datelor cu caracter personal in contextul mecanismului de schimb de informatii trebuie sa respecte legislatia nationala de punere in aplicare a Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date [9].

ADOPTA PREZENTA RECOMANDARE:

DESFASURAREA DEMOCRATICA A ALEGERILOR
Incurajarea si facilitarea furnizarii de informatii catre alegatori cu privire la legaturile de afiliere dintre partidele nationale si partidele politice europene
1. Statele membre ar trebui sa incurajeze si sa faciliteze furnizarea de informatii catre electorat cu privire la legaturile de afiliere dintre partidele nationale si partidele politice europene inainte si in timpul alegerilor pentru Parlamentul European, printre altele prin permiterea si prin incurajarea indicarii acestei afilieri pe buletinele de vot utilizate in cadrul alegerilor.

Informarea alegatorilor cu privire la legaturile de afiliere dintre partidele nationale si partidele politice europene

2. Partidele politice nationale care participa la alegerile pentru Parlamentul European ar trebui sa faca publica, inainte de aceste alegeri, afilierea lor la partidele politice europene. Partidele politice nationale ar trebui sa afiseze in mod vizibil afilierea lor la partidele politice europene in toate materiale, comunicarile si emisiunile de promovare electorala.

Sustinerea unui candidat la functia de presedinte al Comisiei Europene

3. Partidele politice europene si nationale ar trebui sa anunte public, inainte de alegerile pentru Parlamentul European, numele candidatului la functia de presedinte al Comisiei Europene pe care il sustin, precum si programul candidatului respectiv.
Partidele politice nationale ar trebui sa se asigure ca emisiunile lor de promovare electorala in vederea alegerilor pentru Parlamentul European sunt utilizate, de asemenea, pentru a-i informa pe cetateni in ceea ce priveste candidatul la functia de presedinte al Comisiei Europene pe care il sustin, precum si programul candidatului respectiv.

Ziua de votare comuna

4. Statele membre ar trebui sa convina asupra unei zile comune de desfasurare a alegerilor pentru Parlamentul European, cu inchiderea simultana a sectiilor de votare.

DESFASURAREA EFICIENTA A ALEGERILOR

Autoritatea unica de contact

5. Statele membre ar trebui sa instituie o autoritate unica de contact, responsabila cu schimbul de date privind alegatorii, in vederea punerii in aplicare a articolului 13 din Directiva 93/109/CE.

Transmiterea datelor

6. In masura posibilitatilor, statele membre ar trebui sa tina seama de dispozitiile electorale din celelalte state membre, astfel incat statul membru de resedinta sa trimita datele privind alegatorii in timp util pentru ca statul membru de origine corespunzator sa poata lua masurile necesare

Date suplimentare care sa permita o identificare mai eficienta

7. Statele membre de resedinta sunt incurajate sa transmita, pe langa datele cu caracter personal prevazute la articolul 9 din Directiva 93/109/CE, toate datele cu caracter personal relevante care ar putea fi necesare pentru identificarea alegatorilor de catre autoritatile din statele lor membre de origine.

Mijloace tehnice pentru transmiterea datelor in mod sigur si eficient

8. Pentru efectuarea schimbului de date, astfel cum este prevazut la articolul 13 din Directiva 93/109/CE, statele membre ar trebui sa utilizeze un mijloc electronic uniform si sigur, conform prevederilor din anexa. Statele membre ar trebui sa transmita datele intr-un singur pachet pentru fiecare stat membru de origine, urmand ca actualizarile sa faca obiectul, daca este cazul, al unei transmisii ulterioare.
Prezenta recomandare se adreseaza statelor membre si partidelor politice europene si nationale.

Adoptata la Bruxelles, 12 martie 2013.

Pentru Comisie
Viviane Reding
Vicepresedinte

[1] COM(2012) 777 final/2.
[2] COM(2012) 499 final.
[3] JO L 297, 15.11.2003, p. 1.
[4] JO L 325, 23.11.2012, p. 1.
[5] Rezolutia Parlamentului European din 22 noiembrie 2012 referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din 2014 [2012/2829 (RSP)].
[6] JO L 329, 30.12.1993, p. 34.
[7] COM(97) 731 final, COM(2000) 843 final, COM(2006) 790 final.
[8] COM(2010) 605 final.
[9] JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

————————————————–

ANEXA
Mijloace tehnice detaliate pentru punerea in aplicare a articolului 13 din Directiva 93/109/CE

1. Pentru efectuarea schimbului de date, astfel cum este prevazut la articolul 13 din Directiva 93/109/CE, statele membre ar trebui sa utilizeze fisiere in formatul XML (Extensible Markup Language – limbaj extensibil de marcare). Aceste fisiere XML trebuie sa fie transmise exclusiv prin mijloace electronice in mod securizat.
2. Statele membre ar trebui sa utilizeze formatul de codare al setului universal de caractere pe 8 biti (UTF-8) pentru inregistrarea si transmiterea datelor privind alegatorii in cadrul mecanismului de schimb de informatii.
3. Statele membre ar trebui sa utilizeze recomandarea W3C privind sintaxa si procesarea datelor criptate in XML, care implica schimbul unei chei publice si al unei chei private, pentru a garanta un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal transmise.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close