Noul regulament de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Integritate

Vass Lawyers logoIn M.Of. nr. 158 din data de 25 martie 2013 a fost publicat Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Integritate nr. 86/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Integritate.

De la data intrarii in vigoare a Ordinului, se abroga Ordinul presedintelui ANI nr. 340/2010 pentru aprobarea regulamentului anterior de organizare si functionare al ANI.

Regulamentul se aplica personalului ANI, autoritate administrativa autonoma, cu personalitate juridica, ce functioneaza la nivel national, ca structura unica, avand sediul in municipiul Bucuresti. Scopul institutiei este, potrivit Regulamentului, asigurarea integritatii in exercitarea demnitatilor si functiilor publice si prevenirea coruptiei institutionale, prin exercitarea de responsabilitati in evaluarea declaratiilor de avere, a datelor si informatiilor privind averea, precum si a modificarilor patrimoniale intervenite, a incompatibilitatilor si a conflictelor de interese potentiale in care se pot afla persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 176/2010, pe perioada indeplinirii functiilor si demnitatilor publice.

Activitatile de evaluare intreprinse de catre inspectorii de integritate se desfasoara cu privire la situatia averii existente pe durata exercitarii demnitatilor si functiilor publice, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor persoanelor aflate in functii si demnitati publice, din oficiu sau la sesizarea oricarei persoane fizice ori juridice. In acest sens, ANI organizeaza in mod unitar si institutionalizat activitatea de evaluare a situatiei averii existente pe durata exercitarii demnitatilor si functiilor publice, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor.

Pentru respectarea principiului independentei operationale, presedintele, vicepresedintele, secretarul general si inspectorii de integritate nu vor solicita si nu vor primi dispozitii referitoare la evaluarile privind averea persoanelor, conflictele de interese si incompatibilitatile de la nicio autoritate publica, institutie sau persoana.

Regulamentul cuprinde o serie de reglementari cu privire la:
– organizarea si structura ANI;
– conducerea ANI, structurata pe niveluri ierarhice;
– atributiile fiecarui organ de conducere: Presedintele, Vicepresedintele, Secretarul general;
– stabilirea atributiilor comune ale directorilor generali, directorilor, sefilor de servicii si sefilor de birou;
– atributiile compartimentelor functionale din structura organizatorica a Agentiei;
– organizarea si functionarea inspectiei de integritate.

Personalul Agentiei este format din presedintele Agentiei, vicepresedintele Agentiei, ambii numiti de Senat, pe baza de concurs, inspectori de integritate, functionari publici si personal contractual. Presedintele Agentiei este demnitar cu rang de secretar de stat, vicepresedintele Agentiei este demnitar cu rang de subsecretar de stat, iar functia de inspector de integritate este functie publica cu statut special.

Inspectia de integritate trebuie sa se desfasoare, potrivit Regulamentului, in conditii de profesionalism, cu respectarea principiilor legalitatii, confidentialitatii, impartialitatii, independentei operationale, celeritatii, dreptului la aparare, bunei administrari si prezumtiei dobandirii licite a averii, iar repartizarea si redistribuirea lucrarilor se face in mod aleatoriu de catre conducerea inspectorilor de integritate, prin sistem electronic.

Inspectia de integritate proceseaza date si informatii cu privire la situatia averii existente pe durata exercitarii demnitatilor si functiilor publice, a incompatibilitatilor si a conflictelor de interese, evaluand declaratiile de avere si declaratiile de interese si efectuand controlul depunerii la termen a declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese. Totodata, aceasta evalueaza diferentele semnificative dintre modificarile intervenite in avere pe durata exercitarii demnitatilor si functiilor publice si veniturile realizate in aceeasi perioada.

Inspectorii intocmesc rapoarte de evaluare in cazul in care in urma evaluarii identifica elemente de incalcare a legislatiei privind regimul declararii averii, al conflictelor de interese, respectiv al incompatibilitatilor, precum si, dupa caz, a legislatiei disciplinare fiscale, contraventionale sau penale, precum si in cazul in care in urma evaluarii nu identifica elemente de incalcare a legislatiei privind regimul declararii averii, al conflictelor de interese, respectiv al incompatibilitatilor. Totodata, acestia aplica sanctiunile si iau masurile prevazute de lege in competenta lor.

Activitatea de evaluare a declaratiei de avere, a datelor si a informatiilor privind averea existenta, precum si a modificarilor patrimoniale intervenite existente in perioada exercitarii functiilor ori demnitatilor publice, precum si cea de evaluare a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor se efectueaza atat pe durata exercitarii functiilor ori demnitatilor publice, cat si in decursul a 3 ani dupa incetarea acestora.

Intregul personal din cadrul ANI are obligatia de a asigura indeplinirea corecta si la timp a sarcinilor stabilite, cu fermitate in aplicarea legilor, precum si cu solicitudine fata de organele centrale sau locale care colaboreaza ori care cer sprijin in rezolvarea unor probleme din domeniul de activitate ANI. Confidentialitatea are de asemenea un rol important in activitatea personalului ANI, intrucat membrii acestuia au obligatia de a nu divulga datele sau informatiile la care au avut acces timp de 5 ani dupa incetarea activitatii, sub sanctiunea aplicarii legii penale.

Pentru nerespectarea dispozitiilor Regulamentului, poate fi angajata raspunderea disciplinara a personalului ANI, in temeiul legii privind statutul functionarului public sau, dupa caz, raspunderea acestora in temeiul Codului muncii.

Sursa: VASS Lawyers

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close