Modificarea si completarea Standardului de formare a mediatorului

In M. Of. nr. 210 din 13 aprilie 2013 a fost publicata Hotararea Consiliului de mediere nr. 1044/2012 privind modificarea si completarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 12/2007.

Din cuprins:
ARTICOL UNIC
Standardul de formare a mediatorului, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 12/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 713 din 22 octombrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 3^1
(1) Formatorul in mediere, atat in domeniul formarii initiale, cat si in domeniul formarii continue, isi poate desfasura activitatea in cadrul unui singur furnizor de formare acreditat de Consiliul de mediere.
(2) Un furnizor de formare in domeniul medierii in intelesul Legii poate fi autorizat de Consiliul de mediere daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) face dovada unui contract de colaborare cu minimum un formator principal, autorizat de Consiliul de mediere, cu o vechime in formare in domeniul medierii de cel putin 5 ani;
b) face dovada unui contract de colaborare cu un examinator inscris in Tabloul examinatorilor si evaluatorilor acreditati de Consiliul de mediere, care asigura functia de examinator intern in comisiile de examinare ale furnizorului de formare respectiv;
c) formatorul principal a elaborat singur sau in colaborare un manual/suport de curs avizat si autorizat de Consiliul de mediere.”
2. La articolul 44, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) a avut atributii de elaborare pentru cel putin un program de formare de mediatori, autorizat de Consiliul de mediere.
b) a participat la elaborarea a cel putin unui manual/suport de curs pentru formarea mediatorilor al unui furnizor de formare autorizat de Consiliul de mediere.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close